زنان: دوشنبه 9 فروردین 1389- 29 مارچ 2010

وضعيت جسماني مريم ضياء در خطر است  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۱/۲   

مريم ضيا 

رهانا: علي رغم صدور قرار وثيقه براي ضياء و با وجودي که مدت يازده روز است که خانواده‌ي وي سند را به دادگاه ارائه داده‌اند بر اثر بي توجهي مسئولان پرونده از آزادي وي جلوگيري به‌عمل آمده بود.

به گزارش خبرنگار رهانا، از تاريخ ۱۸/۱۲/۸۸ سند آزادي براي ضياء در بازداشت است ولي متأسفانه بازپرس شعبه‌ي يازده شهر ري به جاي آزادي ضياء کيفر خواست جديد صادر نموده و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و در پاسخ اعتراض خانواده‌ي ضياء اعلام کرده که بابت اين پرونده تحت فشار است.

اين در حالي است که طبق قانون دادگاه موظف است به محض دريافت سند در بازداشت، نسبت به آزادي متهم اقدام کند. مريم ضيا‌ء مدت چهار روز است که به نشانه‌ي اعتراض دست به اعتصاب غذا زده است و از لحاظ وصعيت جسماني در شرايط نامساعدي به سر مي‌برد. خانواده‌ي مريم ضياء با توجه به اسناد موجود شکاياتي به دادگاه انقلاب، حقوق شهروندي و دادگاه قضات ارائه داده‌اند که بر اساس آن متخلفين بايد پاسخگو باشند.

فعالين حقوق بشرو دموكراسي 

محاصره مزار ندا توسط مزدوران  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۲۹   

بنا به گزارشات رسيده از تهران, روز پنجشنبه جمعيت فراواني براي اداي احترام به شهيدان راه آزادي وقيام مردم ايران به بهشت زهرا مراجعه كرده بودند كه با ممانعت مزدوران نيروي انتظمي مواجه شدند,بيش از 1300 مزدور نيروي انتظامي و لباس شخصي كه با خودروهاي رسمي نيروي انتظامي مزار شهيد راه آزادي ندا آقا سلطان را محاصره كرده بودند,مانع ورود خانواده ها به نزديك مزار اين شهيد ميشده و يكي از مزدوران كه روي مزار شهيد نشسته بوده و مورد اعتراض يكي از خانواده ها قرار گرفته بود,گفته است كه برويد و با بلوتوث فاتحه بفرستيد

مردم از اين حركت ضد بشري و ضد اسلامي نيروهاي امنيتي آشفته بودند و با لعن و نفرين و پاسخ مزدوران را ميدادند.

كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي

حاميان مادران عزادار در بند، با نسبت دادن اتهامات دروغين جديد به بازداشت آنها ادامه مي دهند  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۲۵  

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، تعدادي از حاميان مادران عزدار در بند با وارد کردن اتهامات دروغين جديدعليه آنها دور جديدي از بازجوئي و شکنجه شديد روحي را آغاز کرده اند و به بازدشت غير انساني آنها ادامه ميدهند.

روز يکشنبه 23 اسفند ماه خانواده هاي حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و خواستار آزادي حاميان مادران عزادار در بند شدند. پس مدتي طولاني به آنها اطلاع داده شد که خانم الهام احسني و ام بنين ابراهيمي در بند باقي خواهند.هنگامي که خانواده هاي آنها علت ادامه بازداشت را جويا شدند به آنها گفته شد که ما اطلاع نداريم ولي بازجو دستور ادامه بازداشت آنها را صادر کرده است.

بعد از بيش از يک ماه بازجوئي و شکنجه هاي شديد روحي براي گرفتن اعترافات تلويزيوني که در مورد بعضي از حاميام مادران عزادار ناکام مانده است. گفته مي شود که سر بازجوي وزارت اطلاعات با نام مستعار علوي با وارد کردن اتهامات دروغين جديد بازجوئيها و شکنجه هاي روحي براي گرفتن اعترافات دروغين و وادار کردن آنها به مصاحبه تلويزيوني از هفته پيش از سر گرفته شده است.

بنابه گفته کساني که از بند 209 زندان اوين آزاد شده اند حاميان مادران عزادار در بند تحت فشارهاي طاقت فرسائي قرار دارند که اتهامات دروغين بازجويان را بپذيرند . عمده اين فشارها و شکنجه هاي روحي متوجه خانم الهام احسني است که او را وادار به پذيرفتن اتهامات نسبت داده شده کنند. خانم احسني به آنها گفته است که من حامي مادران عزادار هستم و چيزي بيش از اين نبوده که به آن اعتراف کنم.بازجويان همچنين در زندگي خصوصي او بصورت بيشرمانه اي دخالت مي کنند و او را تحت فشار قرار داده اند که از همسر آينده اش جدا شود و علاوه بر فشارهاي روحي فشارهاي عاطفي را بر او افزوده اند.

بازجويان وزارت اطلاعات با بازجوئيهاي طولاني و شکنجه هاي شديد روحي بعضي از حاميان مادران عزادار را وادار به اعترافات تلويزيوني کرده اند.

از طرفي ديگر روز شب گذشته 3 نفر از حاميان مادران عزادار با قرار دادن کفالت آزاد شدند که اسامي آنها به قرار زير مي باشد؛

خانم ژيلا کرم زاده مکوندي / ليلا سيف الهي / فاطمه رستگاري مي باشند.

خانواده هاي حاميان مادران عزادار در بند از روز گذشته و پس از عدم آزادي عزيزانشان به داد گاه انقلاب و دادستاني مراجعه کردند ولي آنها از دادن پاسخ مشخص به اين خانواده ها خوداري مي کنند و براي تحت فشار روحي قرار دادن آنها از يکي از خانواده ها سئوال شد که پدر و مادر شما را هم دستگير کرده اند؟

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، ادامه بازداشت ،نسبت دادن اتهامات دروغين جديد،آغاز دور جديد بازجوئيهاي و تحت شکنجه روحي قرار دادن آنها را محکوم مي کند.و از کميسر عالي حقوق بشر،گزارشگران ويژه زنان،دستگيريهاي خودسرانه و شکنجه مي خواهد براي آزادي بي قيد وشرط حاميان مادران عزادار اقدام عملي و فوري نمايند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران

24 اسفند 1388 برابر با 15 مارس 2010 

دستگير شدگان روز زن در سنندج به قيد وثيقه آزاد شدند  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۲۳  

خبرنگار آژانس ايران خبر- سنندج: بنا به خبرهاي دريافتي دستگير شدگان مراسم روز زن در باغ سپيدار سنندج ، 3 پسر و 4 خانم بودند كه 2 نفرشان دختر بودند همه به قيد وثيقه آزاد شدند. ولي هنوز فردي به نام حشمت مطاعي در زندان است وبنا به گفته هاي آشنايانش سابقه وي را براي ادامه بازداشتش بهانه كرده اند

تجمع مادران و خانواده زندانيان سياسي چهارشنبه شب جلوي اوين  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ 

بقرار اطلاع و گزارشات دريافتي امروز چهارشنبه 19 بهمن تجمع مادران وخانواده هاي بازداشتي ها در مقابل زندان اوين از ساعت 1730 امروز تا ساعت 2145 هنوز ادامه دارد و ازبعد از ظهر تا كنون بر تعداد جمعيت افزوده ميشد.

تا اين ساعت بيش از 500 نفر از مادران وخانواده هاي بازداشتي ها در مقابل درب اوين تجمع كرده و يا در پايين و روي راه پله منتهي به جلو درب در انتظار آزادي فرزندان خود بودند.

طبق اخبار تا كنون هيچ كدام از بازداشتي ها آزاد نشده اند و مادران و خانواده ها عليرغم سردي هوا در انتظار آزادي فرزندانشان هستند.

تعداد زيادي نيز خودروهاي ون نيروي انتظامي در جلو درب اوين مستقر هستند و مزدوران لباس شخصي نيزدر بين جمعيت به گشت زني مشغولند.

كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها 

گزارشي از برگزاري روز زن در سنندج  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹  

خبرنگار آژانس ايران خبر: بنا به گزارشات دريافتي , روز دوشنبه 17 اسفند مصادف با روزجهاني زن (8مارس) در سنندج مراسمي در باغ سپيدار برگزار ميگردد. جمعيت براي شركت در اين مراسم آمده بودند،از همان بدو ورود پليس ازورود مردم ممانعت بعمل آورده و جمعيت در حاليكه شعار ميدادند ،به سمت ميدان آزادي براه ميافتند سپس با پليس درگير ميشوند. پليس براي متفرق كردن مردم از گاز فلفل استفاده ميكند . طبق گزارشات رسيده آن روز 13 نفر را دستگير كرده اند (شامل 10 زن و سه مرد) كه آنها را به اطلاعات كردستان منتقل ميكنند.

اسامي دستگير شدگان مرد: محمد امير له يلاخي , حشمت مطاعي , بهزاد كريمي ميباشند كه امروز سه شنبه بهزاد كريمي آزاد شده است ولي دو نفر ديگر همچنان در بازداشت اطلاعات سنندج بسر ميبرند.

تعدادي از زنان با قيد وثيقه آزاد شدند.

سيمين بهبهاني ممنوع خروج شد  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۷

سيمين بهبهاني نويسنده و شاعر ايراني و فعال حقوق زنان که به مناسبت روز جهاني زن عازم فرانسه بود در فرودگاه بين المللي تهران ممنوع خروج اعلام شد.

سيمين بهبهاني نويسنده و شاعر ايراني و هم‌چنين فعال حقوق زنان که به دعوت شهرداري پاريس براي برگزاري روز جهاني زن عازم فرانسه بود توسط نيروهاي امنيتي ممنوع خروج شد.

به گزارش مدرسه فمنيستي خانم بهبهاني بامداد روز دوشنبه قصد داشت از طريق فرودگاه بين‌المللي امام خميني براي اجراي برنامه‌اي به مناسبت روز جهاني زن به فرانسه سفر کند که ماموران امنيتي مانع از خروج وي شدند.

وي مي‌گويد: بعد از اين‌که از گيت گمرک رد شدم و پاسپورتم مهر خروج خورد، دو مامور صدايم کردند و پاسپورتم را گرفتند.

اين شاعر ايراني در ادامه مي‌افزايد: پس از آن‌که تا ساعت ۵ صبح به سوال‌هاي ماموران پاسخ مي‌دادم به من برگه‌اي دادند که براي دريافت پاسپورت خود به دادگاه انقلاب مراجعه کنم.

به اين ترتيب سيمين بهبهاني نيزمانند شمار ديگري از زنان فعال اجتماعي که ممنوع خروج شدند پيوست.

پيش از اين نسرين ستوده، منصوره شجاعي، نرگس محمدي، طلعت تقي‌نيا و بدرالسادات مفيدي از جمله زناني بودند که خروج آن‌ها از ايران ممنوع اعلام شده است. 

گزارش از وضعيت زنداني سياسي , مهديه گلرو   

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ 

خبرنگار آژانس ايران خبر: مهدیه گلرو روز سه شنبه ۱۱/۱۲/۸۸ به بازپرسی شعبه ۱ زندان اوین برده شد و در آنجا بازپرس محبی آخرین دفاع را از وی اخذ و قرار بازداشت موقت ایشان را به مدت ۱ ماه دیگر تمدید کرد. در ضمن تفهیم اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و تبانی برای بر اندازی و همکاری با مجاهدين خلق به وی ابلاغ شد که پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

نکته قابل تامل اتهام ارتباط با مجاهدين خلق است که ایشان از همان ابتدای بازداشت در بازجویی ها داشتن هرگونه ارتباط با آنها را رد کرده است ولي گويا سناریویی که عاملان حكومت برای چسباندن شورای حق تحصیل به سازمان مجاهدین خلق شروع کرده اند همچنان ادامه دارد.

محبوبه کرمي فعال حقوق زنان بازداشت شد  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ 

ساعت 10 شب گذشته، 11 اسفند، ماموران امنيتي با داشتن حكم تفتيش و بازداشت محبوبه کرمي، از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، به منزل او آمده و پس از بازرسي و جلب وسايل شخصي او و برادرش، وي را بازداشت کردند.

ساعت 10 شب گذشته، 11 اسفند، ماموران امنيتي با داشتن حكم تفتيش و بازداشت محبوبه کرمي، از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، به منزل او آمده و پس از بازرسي و جلب وسايل شخصي او و برادرش، وي را بازداشت کردند. تا کنون، از محل نگهداري خانم کرمي اطلاعي به دست نيامده است.

به گزارش هرانا به نقل از محسن کرمي، برادر وي، تاريخ حکم صادره 5 خرداد بوده و اتهام مطرح شده، اغتشاش و شرکت در تجمعات ذکر شده بود. آقاي کرمي در اين رابطه متذکر شد که محبوبه در سال گذشته وقت رسيدگي به امور شخصي خود را نداشته و در حال پرستاري از پدر بيمارش بوده است.

لازم به ذکر است اين پنجمين باري است که محبوبه کرمي بازداشت مي شود. بار اول و دوم در رابطه با درگيري هاي 18 تير بازداشت شد. بار سوم، 24 خرداد 1387 به اهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت و پس از 70 روز آزاد شد. بارديگر، 6 فروردين 1388 به همراه 11 تن از اعضاي کمپين و فعالان جنبش زنان که قصد ديدار نوروزي با خانواده زهرا بني يعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومي دستگير و پس از 13 روز آزاد شد. در همه پرونده هاي فوق، حکم تبرئه براي وي صادر شده است.

حکم شش سال حبس تعزيري هنگامه شهيدي تاييد شد   

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۹ 

محمد مصطفايي وكيل مدافع هنگامه شهيدي روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، امروز از تاييد حکم شش سال حبس تعزيري از سوي شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب و بازداشت وي جهت اجراي حکم صادره، خبر داد.

اين روزنامه‌نگار دربند، از سوي دادگاه تجديد‌نظر، به اتهام تبليغ عليه نظام، تباني و اجتماع و عضويت در تشکيلاتي که عليه امنيت کشور اقدام نموده است و توهين به رئيس‌جمهور، به شش سال حبس تعزيري و پرداخت پنجاه هزار تومان وجه نقد، محکوم شده است.

محمد مصطفايي وکيل هنگامه شهيدي در وبلاگ خود عنوان کرده است که حکم دادگاه بدوي، با تخفيف در مورد اهانت به رياست جمهوري، به شش سال حبس و پرداخت پنجاه هزار تومان وجه نقد تبديل شده است. اين حکم در تاريخ 5 اسفند‌ماه صادر شده و درست روز بعد از تاييد حکم، هنگامه شهيدي جهت سپري کردن دوران محکوميت خود، بازداشت شده است. راي دادگاه امروز، از سوي مدير شعبه 54، به مصطفايي ابلاغ شد.

وكيل مدافع شهيدي همچنين اظهار داشته است که موکلش از شرايط روحي مناسبي برخوردار نيست.

هنگامه شهيدي فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، در پي احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات و مراجعه به آنجا، در روز پنج‌شنبه 6 اسفندماه، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

اين فعال حقوق مطبوعات، خبرنگار سياسي و نويسنده زن ايراني، پيش از اين، در تاريخ 9 تيرماه و در جريان بازداشت‌هاي گسترده فعالان سياسي پس از انتخابات، دستگير شد و مدت 50 را روز در سلول انفرادي بند 209 به‌سر برد. شهيدي در مدت بازداشت خود تحت شديدترين فشارهاي روحي و رواني قرار گرفته بود.

وي از روز 3 آبان‌ماه در اعتراض به ادامه بلاتکليفي‌اش دست به اعتصاب غذا زد و در دهم آبان، با توديع قرار وثيقه 90 ميليون توماني، از زندان آزاد شد. چندي پيش نيز از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب، به شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيري محکوم شد که اين حکم، با تخفيف در دادگاه تجديد نظر، به شش سال و پرداخت پنجاه هزار تومان وجه نقد تبديل شده است.

فشار بر روي زنان زنداني , اتهام مهسا جزيني    

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۸   

مجري: خانم اميري در بارة اين فشارهايي كه بر روي زنان وجود دارد و دستگيريها و بازداشتهاي اين چند ماهة اخير در ايران نظرتان را بفرماييد.

نوشابه اميري: ... همين الان كه من با شما صحبت مي كنم بيشتر از ده يازده روزنامه نگار زن ايراني در زندان هستند و با اتهامات بسيار عجيب و غريبي كه همين اتهامات را در واقع به كسان ديگري زده اند كه به دلايل مختلف در اين دوران دستگيرشان كردند. .... به همين جهت اتهاماتي كه به اينها مي زنند واقعاً اتهامات عجيب و غريبيه, از جمله كه اتهام در واقع همكاري با سازمان مجاهدين خلق كه خانم مهسا جزيني به اين خاطر تحت فشاره, در حالي كه ايشون به كرات تأكيد كرده كه اين مغاير نگاه من و بينش من به ماجرا هستش. مي دانيد كه شما در همين روزها خانم هنگامة شهيدي را دوباره گرفتند.

تلويزيون صداي آمريكا 8/12/1388 

بازداشت يک زن در اصفهان به جرم حمل کردن پلاكارد  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۶ 

زن جواني كه در پي سفر دوره‌اي احمدي‌نژاد به اصفهان و هنگام استقبال از او، پلاكاردي "توهين‌آميز" حمل مي‌نمود، توسط نيروهاي امنيتي، شناسايي و دستگير شد.

يک زن جوان در اصفهان به جرم حمل کردن يک پلاكارد، توسط نيروهاي امنيتي، بازداشت شد.

به گزارش جهان، در پي سفر دوره‌اي احمدي‌نژاد و هيئت دولت به اصفهان، يك خانم جوان "با هدف برهم زدن جو استقبال‌كنندگان"، اقدام به حمل پلاكاردي با مضمون "‌اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست"، نموده بود كه چندي پيش توسط نيروهاي امنيتي منطقه، شناسايي و دستگير شد.

خودسوزی دختر نوجوان در کامیاران  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۵  

خبرنگار آژانس ايران خبر: طبق خبر های رسیده یک دختر 17 ساله با نام ویدا عزیزیانی اهل روستای زیویه شهرستان کامیاران که برای چندین بار متمادی دست به خودسوزی زده بود روز چهارشنبه 5 اسفند به علت وخامت سوختگی پس از چندین روز بستری در بیمارستان ، جان خود را از دست داد . .فقر و مشکلات مالی از اصلی ترین اقدامات خودسوزی در ایران می باشد که دلیل آن سیستم حاکمیت موجودي است كه حد اقلهاي زندگي مردم رسيدگي نمي كند

فشار برخانواده يكي از زندانيان زن 

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۴ 

بنا به گزارشات رسيده از وضعيت يكي اززندانيان منيره ربيعي , دادستاني و اطلاعات حكومتي خانواده وي را مستمراً سر ميدوانند و از دادستاني به اوين و مجدداً ازاوين به دادستاني پاس ميدهند,بدليل اينكه مامورين حكومتي براي دستگيري وي هيچ دليل موجهي نداشتند قرار بوده كه به قيد وثيقه آزاد گردد اما در مراجعات خانواده زنداني به دادسرا به آنان گفته شده بوده كه نامه آزادي وي را به اوين ارسال كرده اند و در مراجعات خانواده به اوين , مدعي شده اند كه چنين نامه اي را دريافت نكرده اند و در نهايت به آنان گفته شده كه اين نامه مفقود شده است.

پدر ومادر زنداني تحت فشارهاي زياد عصبي قرار دارند.به همين دليل پدر اين زنداني در حين كار با ماشين صنعتي دستش زير دستگاه سنگين صنعتي رفته و دچار سانحه گرديده كه تاندون مچ وي نيز آسيب ديده است.

قضاييه حكومت هيچ پاسخ مشخصي به تعيين تكليف وضعيت اين زنداني را به خانواده نميدهند.

كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها 

تفهيم ۱۶ مورد اتهام و ادامه فشار ها به بهاره هدايت  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱   

بهاره هدايت

بهاره هدايت عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و مسوول روابط عمومي اين اتحاديه دانشجويي که در تاريخ 10 دي ماه بازداشت شده است، توسط دادستان تهران تفهيم اتهام شد.

يکي از اعضاي بازداشتي دفتر تحکيم وحدت که چهارشنبه مورخ 10 دي ماه بازداشت شده بود،توسط دادستان تفهيم اتهام شد و با 16 مورد اتهام روبرو شد.

به گزارش کمپين بين المللي حقوق بشردر ايران، يک منبع موثق و از فعالان دانشجويي به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت که طي روزهاي گذشته ۱۶ مورد اتهامي به بهاره هدايت يکي از فعالان جنبش دانشجويي ايران تفهيم شده است. برخي از موارد اتهامي بهاره هدايت که دادستان تهران جعفري دولت‌آبادي آن‌ها را خيلي سنگين به او اعلام کرده، عبارتند از: تبليغ و سياه نمايي عليه نظام، شرکت فعال در تجمعات بعد از انتخابات، مصاحبه و خبر رساني با خبرگزاريهاي بيگانه، توهين به رهبري، توهين به رئيس جمهور، تباني و تجمع و اقدام عليه امنيت ملي. همزمان مرتضي سمياري فعال دانشجويي و عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نيز به شش سال زندان محکوم شده است. هدايت روز ۱۰ دي ماه دستگير شد.

به گفته اين منبع مقامات امنيتي به بهاره هدايت و ديگر اعضاي زنداني تشکل دانشجويي دفتر تحکيم وحدت فشار وارد کرده اند تا از انحلال اين تشکل دانشجويي سخن بگويند. به گفته اين منبع بهاره هدايت اين اتهامات را رد کرده است و تا کنون فشارهاي صورت گرفته براي وادار کردن وي به مصاحبه تلويزيوني نتيجه اي نداشته است. هدايت روز گذشته از طريق کابين دقايقي با خانواده خود ملاقات داشته است. وزارت اطلاعات مسووليت دستگيري و بازجويي از وي را به عهده دارد.

مادران عزادار: بگذاريد نسيم بهاري در سرزمين ايران حس شود ! ؛ چگونه نوروز برپا کنيم که جوانان ما در آستانه اعدام اند ؟  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۵ 

چگونه سالي تازه را آغاز کنيم که دختران و پسران مان دربندند يا براي فرار از بند از خانه و کاشانه آواره شده اند.

چطور نظاره گر بهار باشيم که هنوز آمران و عاملان کشتار فرزندانمان محاکمه نشده اند درحالي که جگرگوشه هاي ما به گلوله بسته شدند ، از بلندي پرتابشان کردند يا زير چرخ هاي خودروهاي پليس له شدند ، در شکنجه گاهها از بين رفتند و بسياري نيز مفقودالاثر شده اند.

چگونه بهار را به خانه راه دهيم که مادران و پدران زيادي با تني فرسوده و همراه با بيماري هاي مختلف در زندان بلاتکليف هستند و يا احکام سنگين و غيرعادلانه را طي مي کنند و فرزندانشان بي سرپرست و بدون نان آور حيران مانده اند که چرا قاتلان و دزدان آزادند و پدران و مادران آنها در بند

مقامات جمهوري اسلامي ايران!

قدرت و مقام ماندني نيست ! اگر بود به شما نمي رسيد ! به اعمال غيرانساني و غيرقانوني پايان دهيد ، صداي مادران را بشنويد و مصلحت کشور عزيزمان و مردم شريف را در نظر بگيريد.

ما مادران با انواع تبعيض ها و رنج ها فرزندانمان را با شيره ي جان خود پرورده ايم تا زندگي کنند و از هر کوششي براي پيشرفت و توسعه ي کشورمان دريغ نکرده ايم و اينک که به سال هاي پاياني عمر خود رسيده ايم مي خواهيم شاهد آزادي و شکوفايي جوانان کشورمان باشيم.

ما ، مادران عزادار ، تا رسيدن به خواسته هاي قانوني خود همچنان عزادار و داغدار خواهيم بود و به تلاش هاي قانوني خود ادامه خواهيم داد.

؛اعدام را بس کنيد زندانيان عقيدتي را آزاد کنيد

آمران و عاملان کشتارهاي سي ساله گذشته را محاکمه کنيد و بدانيد که ما حتي نمي خواهيم قاتلان فرزندانمان اعدام يا قصاص شوند ، فقط مي خواهيم آمران و عاملان کشتارهاي سي ساله اخير در دادگاه هاي علني و عادلانه محاکمه شوند تا شايد ديگر کسي جرات نکند بالاتر از قانون عمل کند. ما مي خواهيم تا در پناه قانون ، زندگي ساده و آرام و بدون وحشتي داشته باشيم.

به اميد آن روز و به اميد وزيدن نسيم بهاري

مادران عزادار - اسفند 1388

فعالين حقوق بشر و دمكراسي 4/12/88

انتقال پريسا کاکايي به بند عمومي زندان اوين  

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۲۸   

پريسا کاکايي 

خانواده ي پريسا کاکايي پس از يک ملاقات کابيني خبر از انتقال وي به بند عمومي داده اند.

يکي از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر پس از بيش از يک ماه و نيم روز که از بازداشتش مي گذرد، از بند 209 اوين به بند عمومي اين زندان منتقل شده است.

به گزارش مدرسه فمنيستي، خانواده پريسا کاکايي که روز سه شنبه 27 بهمن ماه توانستند با وي ملاقات کابيني داشته باشند با اعلام اين خبر افزودند که روحيه ي وي نسبت به روزهايي که در بند 209 بود بهترشده است.

هنوز اطلاع بيشتري از روند پرونده پريسا کاکايي و مدت باقيمانده بازداشتش در دست نيست. خانواده او در صدد هستند براي ملاقات حضوري با فرزندشان اقدام کنند.

لازم به يادآوري است که خانم کاکايي روز 11 دي ماه هنگامي که در پي احضارش به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت شد. 

شلاق و زندان براي يك زن عربستاني به علت شكايت از مقامات دولتي

خبرگزاری جمهوری اسلامی

سه‌شنبه 16 مارچ 2010 - 25 اسفند 1388

یک زن عربستانی که از مزاحمت مسئولان دولتی شکایت کرده بود، به اتهام عدم همراهی یکی از محارم مرد خود در دادگاه، به تحمل ۳۰۰ضربه شلاق و یک سال و نیم حبس محکوم شد.

يك زن عربستاني كه از مزاحمت مسئولان دولتي شكايت كرده بود، به اتهام عدم همراهي يكي از محارم مرد خود در دادگاه، به تحمل ۳۰۰ضربه شلاق و يك سال و نيم حبس محكوم شد.

به نوشته تهران امروز، حضور در ادارات دولتي بدون همراهي محرم و نيز ارائه دادخواست شكايت عليه مسئولان دولتي كه به دفعات مزاحمش شده بودند، از ديگر اتهامات سوسن سليم برشمرده شده است.

سوسن سليم كه همسرش به دليل بدهي از سال ۲۰۰۴ تاكنون در زندان به سر مي‌برد، با مراجعه به يك قاضي محلي از وي درخواست كرد تا به آزادي شوهرش كمك كند، اما قاضي به وي پيشنهاد كرد كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند.

به گفته سليم، قاضي سپس به اين شرط با آزادي همسرش موافقت نمود كه اگر وي پس از سه ماه موفق به پرداخت بدهي خود نشود، بار ديگر او را به زندان مي‌اندازد، زيرا اين زن، همسرش را به او ترجيح داده و حاضر نشده است براي ازدواج با قاضي از وي طلاق بگيرد.

مخلف دهام الشمري وكيل اين زن گفت كه موكلش به علت ادامه مزاحمتهاي قاضي و ساير مسئولان دولتي با ارسال نامه‌اي به نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير كشور از رفتار ناشايست آنان شكايت كرده است. سوسن سليم چندين مرتبه از سوي رئيس پليس منطقه، رئيس اداره صدور گذرنامه و استاندار به بهانه اينكه بدون همراهي محرم مرد به اين ادارات مراجعه كرده بود، توبيخ شده است. حكم اين قاضي در محافل حقوقي انتقادات گسترده‌اي را به دنبال داشته است به طوري كه يك سازمان حقوقي خواستار آزادي فوري سوسن سليم شده است.

در همين حال، كريستوف ويلكي بازرس اول سازمان ديده بان حقوق بشر با بيان اينكه عدالتخواهي در عربستان بسيار دشوار است، گفت كه حتي قضات بازنشسته در صورت كمك به ديگران در احقاق حقشان ممكن است به شلاق محكوم شوند.

در كشور عربستان قانون طبقه بندي جرايم كيفري مكتوب نيست و قضات دادگاهها اختيارات وسيعي در محكوم كردن متهمان طبق مجازاتهاي مورد نظرشان دارند.

اولین زن دیپلمات بعنوان سفیر کشوری خارجی در عربستان معرفی شد

ایرانیان مالزی

1388 / 12 / 20

ابوظبی، 20 اسفند، خبرگزاری ریا نووستی/ "یکاترینا مایرینگ-میکادزه" سفیر گرجستان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اولین زنی است که بعنوان سفیر یک کشور خارجی استوار نامه خویش را تسلیم "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی خواهد کرد. این مطلب را روز پنجشنبه روزنامه کویتی "القبس" گزارش داد.

بر اساس این گزارش تا به حال هیچ زنی بعنوان سفیر کشورهای خارجی در عربستان فعالیت نداشته است. یکاترینا مایرینگ-میکادزه روز سه شنبه در ریاض کپی استوارنامه خود را به "نظار مدنی" وزیر امور خارجه عربستان ارائه داده و منتظر است تا به حضور پادشاه برسد.

خانم مایرینگ-میکادزه سفیر فوق العاده و تام الاختیار گرجستان در کویت بوده و همچنین سفیر کشورش در عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان و امارات عربی متحده خواهد بود. تا انتصابش در این پست، وی بعنوان سفیر گرجستان در کشورهای اردن، عراق و لبنان مشغول کار بوده است.

رئيس مركز امور زنان رياست‌جمهوري: حجاب مجوز خروج زن از خانه است

تغییر برای برابری

اسفند 1388

ايلنا: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: با توجه به هجمه بيگانگان بايد مساله طراحي لباس در كشور جدي تلقي شود و بايد براي همه انواع مشاغل لباس‌هاي خاص آن شغل كه متناسب با شرايط آن شغل باشد، طراحي شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، مريم مجتهدزاده در همايش رونمايي پوشش كاركنان زن با استفاده از طرح‌هاي سنتي و صنايع دستي گفت: بعد از حماسه‌آ‏فريني مردم در روز 22 بهمن ماه امروز شاهد رونمايي از پوشش حجاب زنان شاغل در ادارات هستيم.

او ادامه داد: زنان ما امتحان خود را به خوبي پس داده‌اند به گونه‌اي كه 30 سال بعد از انقلاب اسلامي سياسي‌ترين و اجتماعي‌ترين چهره‌هاي ما زنان بوده‌اند.

او تصريح كرد: حجاب مجوز خروج زن از خانه است و زن مسلمان وظيفه دارد از خانه عاطفه، امنيت و عشق را براي افراد خانواده فراهم كند و اسلام از زن كرامت و ارزش‌هاي انساني مي‌خواهد و حجاب را نيز وسيله‌اي براي امنيت زنان ما معرفي كرده است.در جوامع غيراسلامي استعمار با ترويج برهنگي ادعاي آزادي زنان را دارد و به دنبال استثمار جنسي زنان است.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: حجاب در حقيقت حافظ زن است و اين حجاب است كه زمان مسلمان را از بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي حفظ مي‌كند.

مجتهدزاده گفت: حجاب براي غربي‌ها مصيبت‌بار و وحشت‌آور است به گونه‌اي كه همين غربي‌هايي كه در كنوانسيون‌هاي خود مي‌گويند آموزش حق همه انسان‌ها است و نبايد از آن محروم شوند، دختري را كه حجاب دارد، از ادامه تحصيل منع مي‌كنند و هر زني در هر كشوري و در هر كجاي دنيا حجاب به سر كند غربي‌ها را به زانو درمي‌آورد.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: دشمنان اسلام به دنبال آن هستند كه با تبليغات خود حجاب را از سر زن مسلمان بگيرند و انواعي از پوشش‌هاي غربي خود را به زنان مسلمان تحميل كنند. آنها مي‌گويند حجاب مانع از حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي است. اما زنان مسلمان ما ثابت كرده‌اند كه زن در عين حال كه مي‌تواند مادر باشد و حجاب خود را رعايت كند اين قابليت را دارد كه پررنگ‌ترين حضور را در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد.

مجتهدزاده سپس به پاسخ امام خميني در رابطه با سئوالي كه در مورد حجاب از ايشان شد،‌پرداخت و گفت: امام معتقد بود حجاب مانع فعاليت‌هاي اجتماعي زنان نيست و چنان‌چه دختري مايل باشد پزشك شود كار اقتصادي انجام دهد كار سياسي كند و يا روزنامه‌نگار شود، براي او ميدان باز است به شرط اينكه عفاف داشته باشد و حجاب خود را هم رعايت كند.

او گفت: دولت نهم و دهم اهتمام ويژه‌اي نسبت به مساله حجاب داشته و طراحي‌ لباس براي زنان شاغل در ادارات اقدام موثري است.

او گفت: با توجه به هجمه بيگانگان بايد مساله طراحي لباس در كشور جدي تلقي شود و بايد براي همه انواع مشاغل لباس‌هاي خاص آن شغل كه متناسب با شرايط آن شغل باشد، طراحي شود. مجتهدزاده ادامه داد: بهتر است در طراحي پوشش كاركنان از صنايع دستي نيز استفاده شود تا هويت ايراني ـ اسلامي ما هر دو حفظ شود.

او از معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي به خاطر اينكه پيشنهاد رياست جمهوري را از مصوبات جدا كرده و به صورت عملياتي آن را به اجرا درآوردند، تشكر كرد.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: ما كشور متمدني هستيم و نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه كشورهاي غربي گمان كنند مي‌توانند نوع پوشش ما را تعيين كنند ما بايد خود اهداگر طرح‌ها و مدل‌هاي لباسي باشيم كه با ارزش‌هاي اسلامي زنان ما هماهنگ است.

امروز روز مرگ فمينيسم است

88/12/07 - 09پروفسور مولانا:

خبرگزاري فارس: رئيس گروه مطالعات جهاني دانشگاه آمريكا گفت: امروز روز مرگ فمينيسم است.

به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس ‌توانا،‌ پروفسورحميد مولانا در دومين همايش زنان با محوريت واكاوي فمينيسم كه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد با تأكيد بر اينكه فمينيسم واژه و پديده‌اي آمريكايي است، گفت: برخلاف برخي تصورات، فمينيسم اسلامي، فمينيسم مسيحي و فمينيسم يهودي وجود ندارد زيرا فمينيسم كاملاً آمريكايي بوده و از غرب به ساير جهان منتقل شده است.

وي به نظريه‌هاي افراد صاحب نظر اشاره و اضافه كرد: نظريه‌هاي افلاطون تا ماركس درباره زن و خانواده بسيار مختلف است در اين نظريه‌ها هيچ‌يك از اين افراد نظر مشابهي با هم ندارند.

پروفسور مولانا افزود: فمينيسم در سال 1960 در آمريكا آغاز و 10 سال بعد به اروپا منتقل شد و بعد از 40 سال از بين رفت در واقع امروز روز مرگ فمينيسم است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر در فرهنگ عامه مردم آمريكا، بحث فمينيسم مطرح نيست بلكه پرداختن به موضوع حقوق، جايگاه و كرامت زنان در جامعه مطرح است.

پروفسور مولانا اضافه كرد: نبايد همه مسائل مربوط به زنان را با واژه فمينيسم معنا كرد چرا كه فمينيسم ايدئولوژي درستي براي گفتن نداشت كه اين عدم توانايي در ارائه يك مكتب بزرگترين ضعف فمينيسم به شمار مي‌رفت.

رئيس گروه مطالعات جهاني دانشگاه آمريكا به انقلاب صنعتي و بروز پديده فمينيسم اشاره كرد و گفت: اين جنبش، واكنشي انتقادي به انقلاب صنعتي در غرب بود؛ جنبش فمينيسم نه تنها خدمت بزرگي به كشورهاي غربي و غير غربي نداشت بلكه وضع زنان را بدتر از قبل هم كرد.

وي اظهار داشت: انحطاط در دين مسيحيت و برخي تعصبات دين يهود در غرب به همراه انقلاب صنعتي و لطمات آن به زنان از عوامل اصلي گرايش به فينيسم در آمريكا شد.

پروفسور مولانا اضافه كرد: يكي از علل رشد فمينيسم در دهه اول بروز اين پديده بحران در علوم اجتماعي، ‌انساني و روانشناسي به خصوص نهاد خانواده بود.

وي تصريح كرد: با انحطاط خانواده‌، زنان در غرب دچار بحران شدند و با گرايش به فمينيسم در صدد حل اين مشكلات بر آمدند.

پروفسور مولانا اضافه كرد: ارائه دستور روز به زنان بزرگترين قدرت فمينيسم در دو دهه اول بود ولي با گذشت زمان اين قدرت كمتر شد؛‌ وظيفه ما براي مقابله با اين پديده ارائه دستور روز جديد براي زنان در همه جوامع است.

وي حضور ايرانيان در مجامع بين‌المللي و ارائه مقاله‌هاي علمي را يكي از راهكارهاي مقابله با فمينيسم بيان كرد و گفت: تأليف كتب و نشريات با محتواي جذاب و خواندني و توزيع آن در تمام محافل درسي و پژوهشي قدم مؤثري در مبارزه با اين جنبش است.

وي به آيه‌ 13 سوره حجرات اشاره كرد و گفت: در اين آيه خداوند فرموده است،‌ " اي مردم ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را از ملت و قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست " در اين آيه توجه به خلقت و ذات خداوندي، ‌‌اهميت به محبت به جاي قدرت براي ايجاد ارتباط همچنين داشتن تقوا از نكات كليدي و بسيار مهم زندگي بشر است كه در فمينيسم به هيچ‌يك از آنها توجه نشده است.