زنان: دوشنبه 8 اردیبهشت 1386-28 آوریل 2007

 

 

 

سازمان ملل : از شصت ولادت در افغانستان يك مورد منجر به مرگ مادر مي‌شود

خبرگزاري جمهوري اسلامي

دوشنبه 3 اردیبهشت 1386-23 آوریل 2007

ثريا احمد عبيد، مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل‌متحد گفت: از شصت مورد ولادت در افغانستان، يك مورد به مرگ مادر ختم مي‌شود. وي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در كابل افزود : اين رقم به جز در كابل در ساير نقاط كشور بيشتر است.وي با اشاره به اينكه شيوه كاهش مرگ ومير مادران در هرمنطقه فرق دارد، گفت:وضعيت كابل بهبود پيدا كرده اما شرايط در ساير ولايات فرقي نكرده است. وي با طرح اين سووال كه چگونه مي‌توان آمار مرگ ومير مادران را كم كرد، اظهار داشت كه با آموزش ماماهاي محلي، ارايه خدمات اوليه قبل از زايمان و رعايت تنظيم خانواده مي‌توان به اين هدف دست يافت.خانم احمد عبيد با تاكيد بر افزايش ظرفيت‌هاي ملي و نهادهاي ويژه زنان افغانستان گفت كه نبايد از آموزش زنان و پزشكان هم غافل بود.

ازاين مقام سازمان ملل درمورد خشونت عليه زنان افغان پرسش شد، وي گفت:خشونت عليه زنان به عنوان يك پديده در جهان مطرح است و منحصربه افغانستان نيست.وي تصريح كرد: خشونت عليه زنان در جوامع غربي و شرقي روبه افزايش است.وي اظهار داشت : براي مبارزه با اين پديده به تلاش همگاني در دستگاه قضايي ، پليس و آموزش عمومي نياز است.وي در ادامه بر ارايه آموزش نيروهاي پليس تاكيد كرد و گفت: با تشكيل دوره‌هاي آموزشي آنان بايد ياد بگيرند چگونه با مشكلات رواني و اجتماعي در جامعه برخورد كند.مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد گفت : كساني كه عليه زنان مرتكب خشونت مي‌شوند نبايد از پيگرد قضايي دور باشند.وي اضافه كرد ، تلاش‌هايي براي كاهش مرگ ومير مادران افغان با همكاري نهادهاي مختلف درحال انجام است.مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد گفت كه هدف اين نهاد در افغانستان اين است كه ضمن رعايت فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي ، در تنظيم خانواده، فاصله‌گذاري در ولادت رعايت شود. وي گفت : اين امر به مادر فرصت مي‌دهد تا بهتر براي آموزش سرمايه‌گذاري كند.احمد عبيد با اشاره به اينكه خشونت عليه زنان به صورت يك عادت درآمده است ، گفت : بايد بستر فرهنگي را براي كاهش خشونت فراهم كرد تا زمينه‌اي براي گفت و گو ميان زن ، مرد و فرزندان برقرار شود. وي درعين حال گفت : كساني كه زنان را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند و يا از آنان سوء‌استفاده مي‌كنند، نه تنها كار خلاف شرع انجام مي‌دهند بلكه از نظر حقوق انساني كار خلاف مرتكب مي‌شوند.وي در ادامه گفت: افغانستان بخشي از جامعه جهاني و متعهد به رعايت معيارهايي براي رفع خشونت عليه زنان است و دولت در اين زمينه مسووليت ملي و جهاني نيز دارد. ثريا احمدعبيد اظهار داشت : در سفر به افغانستان با رييس جمهوري و معاونان وي ، وزيران خارجه و زنان و مسئولان نهادهاي ويژه زنان ديدار خواهد كرد.

اين مقام سازمان ملل هدف از سفرش را مذاكره در مورد توسعه ملي، تقاضاي كمك براي سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و رفاه زنان افغانستان ذكر كرد. مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد در بخشي از سخنانش گفت: اين سازمان با دولت افغانستان در اولين سرشماري عمومي نفوس همكاري خواهد كرد. وي تاكيد كرد ، هدف از سرشماري عمومي بررسي نيازمندي‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و تعيين اولويت‌ها براي برنامه‌ريزي است. ثريا احمدعبيد اظهار داشت: طرح سرشماري آزمايشي درافغانستان‌كه مقدمه‌اي براي برنامه‌هاي بعدي خواهد بود، آغاز مي‌شود. وي تاكيد كرد ، هدف از سرشماري عمومي بررسي نيازمندي‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و تعيين اولويت‌ها براي برنامه‌ريزي است.ثريا احمدعبيد اظهار داشت: طرح سرشماري آزمايشي درافغانستان‌كه مقدمه‌اي براي برنامه‌هاي بعدي خواهد بود، آغاز مي‌شود.وي اظهار داشت : طرح سرشماري عمومي جمعيت در تيرماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت به صورت آزمايشي در سی و چهار ولايت انجام مي‌شود كه اين طرح در پنج شهرستان هر ولايت ،اجرا مي‌شود.

 

 

ميزان طلاق در خراسان رضوي افزايش يافت

خبرگزاري جمهوري اسلامي

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386-25 آوریل 2007

مديركل ثبت احوال خراسان رضوي گفت: پارسال بيش از نه هزار و دویست مورد طلاق در استان خراسان رضوي ثبت شد كه اين رقم در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار،سیزده و هشت دهم درصد افزایش نشان می دهد. به گفته وي ، براساس آمار ثبت شده در پارسال ميزان طلاق در شهرهاي اين استان حدود سه برابر بيشتر از روستاها بود.رضا عبداللهي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود : اما آمار ازدواج در شهرهاي خراسان رضوي در اين مدت دو برابر بيشتر از روستاها بوده است.

وي اظهار داشت : آمار ثبت ازدواج در خراسان رضوي در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به بيش از هفتاد و سه هزار مورد رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن يك دهم درصد كاهش نشان مي‌دهد. عبداللهي افزود: بدين ترتيب در پارسال نسبت ازدواج به طلاق در اين استان در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار،با چهارده درصد كاهش رو به رو شد.

وي از افزايش تولد پسران در مقايسه با دختران در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج در استان خراسان رضوي خبر داد و افزود : پارسال پنجاه و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه پسر در خراسان رضوي متولد شدند در حالي كه در اين مدت آمار تولد دختران پنجاه و پنج هزار و دویست و هشتاد و هشت مورد بود.

وي گفت: اين آمار در شهر مشهد شامل بیست و هفت هزار و هشتصد و سی و یک پسر و بیست و شش هزار و هشتصد و بیست و دو  دختر است.

او افزود: در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج آمار فوت‌شدگان استان در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار شش دهم درصد كاهش داشت در حالي كه در اين مدت آمار فوت‌شدگان شهر مشهد در مقايسه با سال قبل از آن حدود هفت دهم درصد افزايش داشت.

او اظهار داشت : پارسال به طور ميانگين در هر شبانه روز در خراسان رضوي سیصد و ده نفر متولد شدند و هشتاد و هفت نفر از دنيا رفتند كه برابر با آمار، تعداد مردان فوت شده در مشهد و خراسان رضوي از زنان بيشتر بوده است.

 

 

ديده بدحجابي، برداشتي سطحي از مدل‌هاي غلط غربي در ايران

خبرگزاري جمهوري اسلامي

سه شنبه 4 اردیبهشت 1386-24 آوریل 2007

به‌باور افراد صاحب نظر و برخي شهروندان همداني، پديده بدحجابي برداشتي سطحي از مدل‌هاي غلط غربي است و جوان‌هاي آگاه ايراني نبايد با الگو برداري مروج فرهنگ جوامع غربي باشند.اين شهروندان همچنين باتوجه به اجراي طرح مقابله با پديده بدحجابي از اول ارديبهشت ماه مي‌گويند: اجراي موقتي طرح‌هاي مبارزه با پديده بدحجابي كه اغلب در فصول بهار و تابستان است ، نمي‌تواند در ايجاد فرهنگ درست در پوشش مناسب موثر و كارساز واقع شود.بنا براعلام نيروي انتظامي استان همدان ، اين طرح به منظور برخورد با افرادي كه شان و ارزش‌هاي اسلامي را با پوشش‌هاي نامناسب و رفتارهاي غير اخلاقي به مخاطره مي‌اندازند به اجرا گذاشته شده است. همچنين به گفته جانشين فرمانده انتظامي همدان ، مصداق بدحجابي پوشش نامناسب مو ، مانتوهاي تنگ و كوتاه، البسه نازك و بدن نما، شلوارهاي كوتاه و تنگ كه نمايانگر قسمتي از ساق پا است ، مي‌باشد.تا قبل از اجراي طرح نيروي انتظامي ، پوشيدن مانتوهاي كمري، روسري‌هاي نازك، آرايش‌هاي نا مناسب و موهاي كوتاه با مدل (تيفوسي) دختران ، لباس‌هاي كوتاه و موهاي رنگ كرده با مدل موسوم به (آناناسي) توسط پسران ، بعضا در همدان مشاهده مي‌شد.طرفداران مدل‌هاي غربي همچنين امسال رنگ قرمز را نماد مدل روز معرفي مي كنند. در همين ارتباط ، شهروندان همداني و افراد صاحب نظر برخورد فيزيكي با پديده بدحجابي را چندان اصولي ندانسته و بر اين باورند كه مسوولان مربوطه بايد فرهنگ‌سازي ريشه‌اي را در دستور كار خود قرار دهند. همچنين بيشترين انتقاد شهروندان از جوانهاي غرب گرا، اين است كه با توجه به فرهنگ غني ايراني و فراواني مدل‌هاي مناسب ، چرا برخي از جوانان از مدل‌هاي غربي استفاده مي‌كنند. به گفته آنان ، الگوهاي وارداتي و تقليد برخي توليدكنندگان از مدل‌هاي غربي دليل ترويج بدحجابي در جامعه است. محمدرضا نداف يكي از فروشندگان البسه در همدان معتقد است: نبود الگوهاي مناسب ايراني ، دليل اصلي گرايش جوانان به مدل‌هاي غربي است. وي به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اكنون اغلب مدل‌هاي غربي به نسبت لباس‌هاي ايراني بيشتر به فروش مي‌رسند.نداف اضافه كرد: اين در حالي است كه حتي بيشتر البسه خارجي در مقايسه با اجناس ايراني ، از طرح و رنگ نامناسب برخوردار هستند. يك طراح و توليدكننده لباس در همدان نيز گفت: متاسفانه ترويج الگوهاي غربي در بازار كشور باعث كاهش توليدات مدل‌هاي ايراني شده است.

رضا ميرفضلي برخوردهاي سليقه‌اي با مساله حجاب را موجب بروز مشكلات مختلف در سال‌هاي گذشته عنوان كرد. وي افزود: تاكيد بيش از حد بر استفاده از رنگ‌هاي تيره با مدل‌هاي ساده باعث گرايش مردم به خصوص جوانان به الگوهاي غربي شده است. يك دانشجوي همداني در خصوص پديده بدحجابي در جامعه گفت: نبود الگوهاي مناسب عامل اصلي رواج بدحجابي در اجتماع است. "سارا ورشوچي" افزود: معضل بدحجابي به طور غير مستقيم باعث بروز ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. وي يادآور شد: بي‌بندي و باري و ناامني اجتماعي زنان، تزلزل در بنيان خانواده و تحريك جوانان به فساد اخلاقي تا حد زيادي ريشه در بدحجابي دارد. يك كارشناس علوم اجتماعي نيز دراين‌باره گفت: زنان جامعه اگر هنجارهاي ملي و اسلامي را رعايت كنند، بسياري از معضلات اجتماعي حل خواهد شد. دكتر "پرويز زارع" افزود: ميل به زيبايي همواره مورد توجه جوانان بوده كه در برخي موارد زياده روي موجب هنجار شكني و بروز پديده بدحجابي مي‌شود.وي بيان داشت: مسوولان بايد بپذيرند كه با ايجاد محدوديت نمي‌توان غريضه هاي جواني را سركوب كرد و بايد ريشه ناهنجاريها به طور دقيق مورد بررسي قرار دهند. زارع، اعمال نكردن محدوديت در واردات الگوهاي غربي، گرايش توليدكننگان داخلي به مدل‌هاي روز دنيا و فقدان طراحي مدل‌هاي مناسب در كشور را از عمده دلايل تمايل جوانان به الگوهاي غربي ذكر كرد.

نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: افرادي كه حريم جامعه را مخدوش كنند استحقاق برخورد قانوني هستند.

"رضا طلايي نيك" اظهار داشت: بدحجابي تنها مختص به بانوان نيست و مردان نيز بايد پوشش مناسب را در اجتماع لحاظ كنند.وي تصريح كرد: برخورد با پديده بدحجابي به يك كار فرهنگي و آموزشي نياز دارد و برخورد فيزيكي صرف نتيجه نخواهد داد.

اين نماينده خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري و تدوين طرح مد و لباس با الگوهاي تعريف شده منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي است. وي گفت: دست‌اندركاران تهيه فيلم و سريال بايد با استفاده از الگوهاي ملي ايراني، فرهنگ استفاده از مدل‌هاي اسلامي را در بين جوانان رواج دهند.جانشين فرمانده انتظامي استان همدان نيز در اين‌باره گفت: در بحث برخورد با پديده بدحجابي، ملاك چادر نيست بلكه مشكل اصلي عدم رعايت نكاتي است كه لازمه تكميل حجاب خواهد بود.سرهنگ "عليرضا مسكني" افزود: پديده بدحجابي به عنوان يك شبيخون فرهنگي ، هدف اصلي دشمنان انقلاب براي به انحطاط كشيدن جوانان ايراني است. وي بيان داشت: متاسفانه متوليان امور فرهنگي در بعد ترويج حجاب اسلامي كوتاهي كرده‌اند. مسكني اضافه كرد: طرح مبارزه با بدحجابي كه هم‌اكنون در همدان اجرا مي شود حاصل يك نظرسنجي گسترده است. به گفته وي، در اين نظرسنجي هشتاد درصد مردم خواهان برخورد با مروجين بدحجابي در همدان هستند.

 

 

طرح برقراري امنيت اخلاقي و مبارزه با بدحجابي/ علت‌ها يا معلول‌ها

خبرگزاري جمهوري اسلامي

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386-25 آوریل 2007  

گزارش از: ليلا صمدي

برقراري امنيت اخلاقي، عنوان طرحي است كه نيروي انتظامي از اول ارديبهشت ماه امسال در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته است. هرچند مقابله با بدحجابي به صورت گسترده برخورد با ساير اقدامات مغاير امنيت اخلاقي را كم رنگ جلوه داده است،اما سردار "اسماعيل احمدي مقدم" ، فرمانده نيروي انتظامي در گفت وگوهاي متعدد با رسانه‌ها بر اين امر تاكيد كرد كه مقابله با بدحجابي تنها بخشي از اين طرح است. وي هدف اصلي اجراي اين طرح را افزايش ضريب امنيت اجتماعي ذكر و تاكيد كرد:در اجراي اين طرح با جرايم خشني كه احساس امنيت را در جامعه كاهش مي‌دهد، برخورد خواهد شد. فرمانده ناجا با تقسيم مخاطبان طرح به سه دسته "مفسدين"، "تشكيل‌دهندگان باندهاي فساد" و "رهبران اوباش و تظاهركنندگان به فساد" ، گفت:يكي از دلايل مهم اجراي اين طرح،ظهور و بروز جرايم جديد در جامعه با توجه به گسترش ابزارهاي نوين در فضاي مجازي براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد بوده است.وي سارقان اطلاعات شخصي مردم با استفاده از ابزارهاي نوين در فضاي مجازي را مفسدين ناميد.

فرمانده ناجا گفت:مبارزه بااعمالي از قبيل بدمستي، ويراژ دادن با ماشين ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، حمل سگ و داشتن آرايشهاي زننده از جمله مصاديقي است كه در اين طرح با آنها برخورد مي‌شود.

اميل دوركيم"، پدر جامعه شناسي نوين و ارايه‌كننده نظريه "آنومي" مي‌گويد:از آنجا كه وجود مدينه فاضله و جامعه پاك از هر گونه آلودگي اجتماعي ناممكن است،تا بیست و پنج درصد ناهنجاري اجتماعي براي هر جامعه‌اي طبيعي است.بر اساس اين نظريه، هرگاه ميزان ناهنجاري‌هاي اجتماعي به بيش از بیست و پنج درصد برسد،آن جامعه در شرايط آنومي يا ناهنجاري اجتماعي به سر مي‌برد.كارشناسان مسايل اجتماعي بر اين باورند كه جامعه ايران با توجه به آموزه‌هاي جامعه‌شناسي نوين، از نظر وضعيت اجتماعي در شرايط آنومي به سر مي‌برد. گذري بر صفحه حوادث روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، حاكي از وضعيت بد امنيت اجتماعي و اخلاقي در كشور و نگراني مردم از اين وضعيت است. عزم جدي نيروي انتظامي براي مبارزه با مصاديق تهديدكننده امنيت اخلاقي و اجتماعي در روزهاي اخير رضايت مردم را به دنبال داشته و آنان خواستار تداوم برخورد جدي با مصاديق ضد امنيت اجتماعي شدند. اما آنچه مورد بحث كارشناسان است، نحوه و نوع برخورد يك جانبه نيروي انتظامي از يك سو و احساس نشدن مشاركت جدي ساير نيروهاو ارگان‌هاي ذيربط در اين قضيه است.

گروهي از مردم بر اين باورند كه برخورد يك جانبه نيروي انتظامي با اين موضوع تداعي‌كننده برخوردهاي خشن، قهري، فيزيكي و نظامي است و ناخودآگاه نوعي رعب و وحشت را در جامعه ايجاد مي‌كند. برخورد سليقه‌اي گروه اندكي از ماموران انتظامي نيز با اين موضوع مزيد بر علت است. فريد احمدي ، يك دانشجو مي‌گويد: امروزه برخوردهاي فيزيكي با بر هم زنندگان نظم اجتماعي مورد تاييد نيست و در همه دنيا به‌عنوان آخرين راهكار براي برخورد با مجرمان در نظر گرفته مي‌شود.وي افزود:مشكل جامعه ما ساختاري است، راست‌گويي، نظم، رعايت حق مردم و واژه‌هايي از اين دست بايد از كودكي در خانواده و مدرسه به فرد منتقل شود. احمدي بر اين باور است كه نهادينه شدن الفباي قوانين اجتماعي در افراد جامعه،باعث نظارت خود به خودي مي‌شود و اگر فردي تخلف كند،نظارت اجتماعي است كه براي وي بازدارنده است نه نظارت قانوني.

"مريم كلاني"، دختر جواني كه از نزديك شاهد برخورد نيروي انتظامي با پديده بدحجابي و ساير مصاديق بر هم زننده امنيت اجتماعي بوده است، گفت: نفس عمل نيروي انتظامي قابل تحسين و رضايت بخش است، اما تجربه‌هاي بیست و پنج سال گذشته نشان مي‌دهد، برخورد فيزيكي و قهري فقط ظاهر جرم و كارهاي خلاف را مي‌پوشاند و گاهي مانند زخم و دملي چركين از لايه‌هاي مختلف اجتماع سر برمي‌آورد. وي افزود:اين نوع برخورد در برخي موارد مانند بدحجابي به خاطر ترس از موقعيت اجتماعي و كشانده شدن به محاكم قضايي به صورت ظاهري و مقطعي پاسخگو است اما نمي‌تواند برقراركننده امنيت جامعه در دراز مدت باشد.سميه صادقي"، يك معلم مي‌گويد:بايد ديد دختران و زنان جواني كه با بدترين و زننده‌ترين نوع پوشش و آرايش كه فقط در مراكز ويژه‌اي از كشورهاي غربي قابل مشاهده است،در خيابان‌ها جولان مي‌دهند، كجا آموخته‌اند،اين نوع پوشش و آرايش مقبول جامعه است؟ وي افزود:كدام قانون نانوشته به مردان به ظاهر متشخص و داراي ماشين‌هاي مدل بالا اجازه مي‌دهد راه بر نواميس مردم سد كنند؟

اين بانوي معلم گفت: چرا شهروندي كه تخلف راهنمايي ورانندگي انجام مي‌دهد،احساس زرنگي مي‌كند و چه كسي اين باور را به وجود آورده كه بايد با رشوه‌خواري و تقلب حق خود را از دنيا گرفت ؟ وي افزود:بايد به علت‌ها پرداخت و ريشه‌هاي فساد را خشكاند،مبارزه با معلول دردي از ما دوا نمي‌كند.حسين اكبري، شهروند ديگري نيز برقراري امنيت اجتماعي و اخلاقي و رسيدن به يك جامعه ايده‌آل را مستلزم همكاري همه نهادهاي فرهنگي از جمله آموزش پروش، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي دانست. كارشناسان نيز در بحث ناهنجاري‌هاي اجتماعي بر اين باورند كه نهادهاي انتظامي و قضايي در جايي براي برقراري امنيت وارد عمل مي‌شوند كه مفاهيم ضد امنيت اجتماعي از مرز پيشگيري گذشته‌اند و به وسيله‌اي براي تهديد نظم و امنيت اخلاقي و اجتماعي تبديل شده‌اند.

"حميد مهرعلي"، آسيب‌شناس اجتماعي، در اين مورد به ايرنا گفت: متاسفانه هم اكنون معضلات اجتماعي در كشورمان به تهديدي جدي براي جامعه انساني تبديل شده است. وي با اشاره به طرح اخير نيروي انتظامي براي مبارزه با مصاديق ضد امنيت اخلاقي و اجتماعي افزود: اجراي اين طرح از سوي نيروي انتظامي لازم اما كافي نيست. مهرعلي گفت: طرح‌هاي مقطعي و بدون ضمانت اجرايي نه تنها دردي از جامعه را دوا نمي‌كند بلكه باعث جري شدن خلاف كاران و افزايش مجرمان مي‌شود.

وي با اشاره به اجراي طرح امنيت اجتماعي كه چند سال گذشته در يكي از مناطق شرقي تهران (خاك سفيد) اجرا شده بود و طي آن تمامي منطقه از سوي ماموران انتظامي پاكسازي و تبديل به فرهنگسرا شد،اظهار داشت: اين اقدام نيروي انتظامي يكي از مناطق تجمع مفسدان و خلافكاران را از بين برد اما مجرمان و خلافكاران را ازبين نبرد و آنان را در سراسر تهران پخش كرد.

اين آسيب شناس گفت: در اجراي چنين طرح‌هايي نبايد به دنبال پاك كردن صورت مساله بود، بلكه بايد مساله را ريشه يابي و حل كرد. وي بر اين باور است كه در حوزه عملكرد ماموران انتظامي اين طرح بايد با حوصله، حرفه‌اي و به دور از اعمال سليقه اجرا شود و تداوم داشته باشد. اين آسيب شناس اجتماعي وظيفه دستگاه‌قضايي را نيز در اجراي اين طرح مهم ارزيابي كرد و گفت: چگونگي برخورد با اين مجرمان از سوي دستگاه قضايي نيز در پاكسازي جامعه از مظاهر ضد امنيت اجتماعي بسيار مهم است. حسين رييسيان، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز،در اين مورد گفت:تعيين مجازات مجرمان در تغيير رفتار آنان بسيار موثر است. وي افزود: نكته مهمي كه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد توجه داشته باشند اين است كه نبايد جواناني را كه تاكنون مرتكب جرمي نشدند، صرفا به خاطر اشتباهاتي چون بدحجابي و يا ويراژ دادن خودرو به بازداشتگاه بفرستند. اين حقوقدان گفت:فرستادن اين افراد به اماكني كه محل نگهداري خلافكاران است و نگاه منفي جامعه را بر خود دارد، سبب مي‌شود تا مسير زندگي اين افراد را تا پايان عمر تغيير دهد و حتي در برخي مواقع از آنان يك خلافكار حرفه‌اي بسازد. رييسيان با بيان اينكه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد به دنبال علت باشند نه معلول،گفت:اين ارگان‌ها بايد سرمنشاء خلاف، فساد ، فحشا و ناامني را در جامعه بيابند و مبارزه‌اي سازمان يافته و كارشناسانه را براي امنيت اجتماعي و اخلاقي آغاز كنند. حسين سهرابي، روانشناس باليني نيز بر اين باور است كه برخورد مقطعي فقط از سوي يك ارگان انتظامي براي از بين بردن مظاهر فساد در جامعه، كار ساز نيست.وي معتقد است كه كار كارشناسي و درازمدت وظيفه همه ارگان‌هاي فرهنگي با همكاري خانواده، مدرسه و دانشگاه است و كار تاكتيكي و برخورد ظاهري نيز بر عهده دستگاه انتظامي و قضايي است.سهرابي گفت: يك فرد بايد از كودكي فلسفه حجاب و اخلاقيات،رعايت حق ديگران، احترام به هم‌نوع، هويت ملي و ديني و ساير مفاهيم انساني را بياموزد، تا در زنجيره انساني آينده در كنار ساير همنوعانش كه همچو وي چنين مفاهيمي را آموخته‌اند، جامعه‌اي سالم و مفيد عرضه كند. وي افزود:در هر جامعه‌اي وجود گروهي ناهنجار اجتناب ناپذير است اما بايد به دنبال اين بود كه چرا ناهنجاري به كليت جامعه ايران تسري يافته و به دنبال چاره‌اي اساسي بود.

 

 

معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت:
اظهارات الهام درباره مطالبات فرهنگيان، كارگران و زنان معنايي جز توجيه ناتواني دولت ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران
یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22 آوریل 2007
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت گفت: با توجه به تهديدات پيش روي و در راستاي تحقق اتحاد ملي، توجه به مطالبات صنفي كارگران, فرهنگيان و زنان ضروري است.
آذر منصوري در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در واكنش به اظهارات غلامحسين الهام، سخنگوي دولت مبني بر اينكه مطالبات كارگران، معلمان و زنان به خارج از كشور متصل است، گفت: منتسب كردن صداي اعتراض مردم به مسائل امنيتي، بهانه‌‏اي است كه دولت سعي دارد از طريق آن بر ناتواني خود در تامين مطالبات مردم سرپوش بگذارد.
وي تصريح كرد: دولت مهرورز و عدالت‌‏طلب بايد به طور جدي به اين سوال پاسخ دهد كه ربط كوچك‌‏ترين اعتراض مردم در حد طرح مطالبات صنفي خود با جريانات خارج از كشور و امنيتي كردن فضا چه نسبتي با عدالت‌‏طلبي و مهروزي دارد؟ تا چه حد برخورد سياسي با مطالبات صنفي در راستاي تحقق شعار عدالت‌‏طلبي است؟ الگوي عملي دولت براي تحقق اين شعار چيست؟ و اين شعار چه كساني را در برمي‌‏گيرد و چه زماني جنبه عملي پيدا خواهد كرد؟ آيا اصناف مختلف حق ندارند كوچك‌‏ترين اعتراض صنفي به وضع موجود خود داشته باشند؟
منصوري با بيان اينكه بهتر است آقاي الهام برداشت و تعريف خود را از عدالت و اتحاد ملي بيان كند، اظهار داشت: امنيتي كردن فضا و خاموش كردن هر گونه صداي مخالف، جز توجيه ناتواني دولت در تامين مطالباتي كه وعده‌‏اش را به مردم داده است، معناي ديگري ندارد.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت تصريح كرد: فرافكني، سركوب معترضان و عدم پاسخگويي دولت به رفتارهاي خود در شرايط فعلي، به معناي تحقق شعار اتحاد ملي نبوده و به اتحاد ملي هم نمي‌‏انجامد.
منصوري با بيان اينكه در صورت توجه به مطالبات اصناف مختلف و پاسخگويي به اين مطالبات، شاهد تحقق اتحاد ملي خواهيم بود، گفت: با سركوب و امنيتي كردن مطالبات صنفي مردم و ارتباط آنها با خارج از كشور، اعتمادسازي صورت نخواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: برخورد پليسي و امنيتي با مطالبات صنفي مردم غير از مشتنج كردن فضاي كشور و تبديل اين اعتراضات صنفي به اعتراضات سياسي و مخدوش كردن چهره كشور در فضاي بين‌‏المللي نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
منصوري گفت: تنها در صورت برخورد منطقي و كارشناسي با مطالبات مردم مي‌‏توان در فضاي بين‌‏المللي ثابت كرد كه با رعايت قواعد دموكراتيك به مطالبات مردم و صداهاي مختلف توجه داشته و تلاش مي‌‏كنيم و با رعايت قوانين و قواعد موجود، به اين مطالبات پاسخ دهيم.

 

 


دو فعال جنبش زنان به سه سال حبس محكوم شدند

تهران- خبرگزاري كار ايران
سه شنبه 4 اردیبهشت 1386-24 آوریل 2007
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان از زنان تجمع‌‏كننده در ميدان هفت‌‏تير تهران را به تحمل سه سال حبس كه دو سال و نيم آن به حالت تعليق درمي‌‏آيد، محكوم كرد.

نسرين ستوده، وكيل مدافع اين دو فعال جنبش زنان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: دادگاه موكلانم را از دو اتهام تبليغ عليه نظام و شركت در تجمع غيرقانوني تبرئه اما آنها را به اتهام تباني و اجتماع جهت برهم زدن امنيت كشور به سال حبس محكوم كرد كه دو سال و نيم آن به مدت پنج سال به حالت تعليق در‌‏مي‌‏آيد و شش ماه ديگر نيز از نوع تعزيري صادر شده و لازم‌‏الاجرا است.
وي تأكيد كرد: در مهلت قانوني نسبت به اين احكام اعتراض خواهيم كرد و لايحه تجديدنظرخواهي خود را به دادگاه ارايه مي‌‏كنيم.
ستوده گفت: براي بنده جاي سوال دارد كه چگونه مدني‌‏ترين مطالبات زنان با مسايل امنيتي كشور گره مي‌‏خورد؟

 

45 درصد كارمندان كره جنوبي افسرده اند
زنان 2 برابر مردان از افسردگي در محيط كار رنج مي برند

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعه 31 فروردین 1386-20 آوریل 2007
مطابق يك تحقيق اينترنتي, از هر پنج كارمند در كره جنوبي دو كارمند مبتلا به افسردگي هستند.
به گزارش بخش بين المللي گروه كارگري ايلنا, به نقل از روزنامه انگليسي زبان "چوسان " چاپ كره، اين گزارش حكايت از آن دارد كه كارمندان در خارج از اداره فعال و با انرژي هستند، ولي در داخل اداره افسرده هستند.
اين تحقيقات كه از سوي سايت كار كره جنوبي و بر روي يك هزار و سی و شش كارمند انجام شده, حكايت از آن دارد كه چهل و چهار و شش دهم درصد كارمندان اذعان دارند كه با وجود نشاط و روحيه خارج از محيط كار , در اداره دچار افسردگي مي شوند . چهل و سه و پنج دهم  درصد كارمندان در پاسخ به اين سوال كه چه چيزي موجب افسردگي آنان در اداره مي شود، تضمين نشدن آينده شان در شركت را دليل اين موضوع بيان كرده اند. سی و پنج و پنج دهم درصد از اين كارمندان از تاثير كار آنها درپيشرد كارخانه, سی و دو درصد به مسووليت هاي كاري كه بر دوش دارند و سی و یک درصد به عدم بهره مندي از مزايا اشاره كرده اند.
پاسخ دهندگان در اين تحقيق مي توانستند بيش از يك گزينه را انتخاب كنند.
تعداد شصت و پنج و دو دهم  درصد كارمندان زن اظهار داشتند كه در محيط كار احساس افسردگي مي كنند كه اين رقم دو برابر تعداد كارمندان مردي است كه به افسردگي خود اذعان داشته اند.

 

 

اشاعه فسق و فجور از آثار بدحجابی است

مهر نیوز

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر:امام جمعه مشهد گفت : معضل بی‌حجابی و بدحجابی از بدترین انواع فسق و فجور در جامعه است.به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد علم الهدی در خطبه های نمازجمعه این هفته مشهد افزود : زنان بدحجاب که با  آرایش های زننده در جامعه اسلامی ظاهر می شوند امنیت عمومی و اجتماعی مردم را به  خطر می اندازند.

وی اظهار داشت :طرح ارتقای امنیت اجتماعی باید در محیط های آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همه مردم باید در انجام ‌آن مشارکت مستمر داشته باشند.علم الهدی دختران و پسران ایران را جوانانی معصوم، پاک ، با ایمان و با خدا دانست و گفت: ارشاد و آگاهی دادن به جوانان در امر پیشگیری و مقابله با بدحجابی ‌در جامعه یک اصل و اساس است و در این زمینه نیز باید خانواده‌ها را حساس کرد.خطیب جمعه مشهد از عملکرد و تعامل نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در برخورد با معضل بی‌حجابی تشکر کرد و تامین امنیت ناموس مردم را از مسائل معیشتی و جان ، مال مردم واجب تر دانست.

 

 

حضور 40 کارشناس روانشناسی در اجرای طرح امنیت اخلاقی / برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس / مأموران مجری طرح ، لباس های فرم نیروی انتظامی به تن دارند

مهر نیوز

شنبه 1 اردیبهشت 1386-21 آوریل 2007

سردار ساجدی نیا پیرامون طرح برخورد با بدحجابی ، گفت : پایگاه دو،سه و چهار پلیس امنیت به شکل فعال و پایگاه مفاسد اجتماعی به صورت احتیاط با حضور ده کارشناس روانشناسی در هر یک ، برای طرح مبارزه با بدحجابی آماده شده اند. سردار حسین ساجدی ‌‏نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان سخنان بالا افزود : تمام مشاوران حاضر در این طرح خانم و از پرسنل نیروی انتظامی و اداره اجتماعی هستند. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ  تصریح کرد : طرح ارتقای امنیت اجتماعی شامل افراد بدحجاب درون خودروها و مغازه ها نیز می شود.

وی با بیان اینکه مأموران طرح برخورد با بدحجابی، خودروها را نمی گردند ، متذکر شد : چنانچه خودرویی حامل فرد بدحجاب باشد، به وی تذکر می دهیم . اگر خودش راننده باشد ، توقیف خودرو داریم و فرم هایی را به وی می دهیم تا به پایگاه مشخص شده بیاید.ساجدی ‌‏نیا ادامه داد : البته در مواردی مانند تاکسی ها که ممکن است دارای مسافر بدحجاب باشند ، کسی حق برخورد با راننده تاکسی و توقیف خودروی او را ندارد. این مقام انتظامی تهران بزرگ با اظهار امیدواری نسبت به مناسب تر شدن وضعیت حجاب درروزهای آتی ، افزود : طرح امنیت اخلاقی تنها شامل بدحجابی نمی شود ، بلکه بحث برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس را نیز دربر می گیرد.

وی متذکر شد : البته مکانیزم ویژه ای را برای برخورد با مزاحمان نوامیس پیش بینی و طراحی کرده ایم که به زودی اعلام خواهد شد. ساجدی ‌‏نیا تأکید کرد : برای این طرح ، بازرسی را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی درنظر گرفته ایم ؛ لذا به صراحت اعلام می کنیم که بازرسی در طرح برخورد با بدحجابی کاملاً فعال است و حتی پلیس به مستند سازی در این رابطه نیز خواهد پرداخت. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ متذکر شد : تمامی مأموران طرح ، با لباس های فرم و رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

این مقام انتظامی تصریح کرد :  مردم هرجا فرد یا افرادی را دیدند و یا مشکوک شدند که با لباس شخصی به عنوان برخورد با بدحجابی کاری را انجام می دهد ، سریعاً با مرکز فوریت های پلیسی تماس بگیرند و موضوع را اطلاع دهند. وی همچنین با بیان اینکه اطلاعات تمام افرادی که به پایگاه های ویژه این طرح می آیند ثبت می شود ، گفت : تا هنگامی که فرد بدحجاب شامل مورد قضایی (مانکن ها و زنان ویژه خیابانی) نشود ، سوابقشان در سجل کیفری ثبت نخواهد شد.

 

 

اظهارات عجیب امام جمعه مشهد: بي‌حجابي و بدحجابي از سرقت و آدم كشي هم بدتر است

زنان بد حجاب، خفاش شب و گرگان درنده روز هستند

خبرگزاری انتخاب

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

علم الهدي گفت: معضل بي‌حجابي و بد حجابي از بدترين انواع فسق و فجور در جامعه است. زنان بي‌حجاب و بد حجاب كه با وضع زننده در جامعه ظاهر مي شوند ، در حقيقت امنيت عمومي و اجتماعي مردم را به مخاطره مي‌اندازد و خفاش شب و گرگ درنده روزاست. امام جمعه مشهد مقدس در اظهاراتی عجیب گفت: گناه معضل بي‌حجابي و بد حجابي از سرقت وآدم كشي هم بدتر است. به گزارش دفتر خبرگزاری انتخاب در مشهد، سيد احمد علم الهدي در حالی که در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد مقدس و در جوار بارگاه منور رضوي سخن می گفت، افزود : معضل بي‌حجابي و بد حجابي از بدترين انواع فسق و فجور در جامعه است.وي اظهار داشت : اشاعه فسق و فجور ، فحشاء، لاابالي گري، شرارتها و اكثر مشكلات جامعه كه امنيت عمومي را به مخاطره مي‌اندازد از تبعات منفي بي‌حجابي و بد حجابي است.

علم الهدي بيان كرد: زنان بي‌حجاب و بد حجاب كه با وضع زننده در جامعه ظاهر مي شوند ، در حقيقت امنيت عمومي و اجتماعي مردم را به مخاطره مي‌اندازد و خفاش شب و گرگ درنده روزاست. وي اضافه كرد: برخي عنوان كردند كه معضل بي‌حجابي و بد حجابي را بايد با مسائل فرهنگي رفع كرد ولي آيا معضلي كه امنيت عمومي و اجتماعي مردم را به مخاطره مي‌اندازد مي‌توان با مسائل فرهنگي كاهش داد.

علم الهدي افزود : برخي ييلاقات منطقه و از جمله ييلاقات تفريحي اطراف شهرستان كلات به مناطق اشاعه فساد و عشرت كده تبديل شده و دختران و پسران به طور مختلط در قالب اردوهاي دانشگاهي و تورهاي گردش گري چند روز در آنجا به سر مي‌برند.نماينده مردم استان خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري ضمن قدرداني از عملكرد و تعامل نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در برخورد با معضل بي‌حجابي و بد حجابي،تاكيد كرد:بايد قاطعانه با اين معضلات اساسي جامعه‌برخورد شود. وي گفت: تامين امنيت ناموس مردم از مسائل معيشتي و حتي جان و مال مردم هم مهمتر است. خطيب نماز جمعه مشهد از آحاد مردم درخواست كرد: در اجراي طرح امنيت اجتماعي با نيروي انتظامي همكاري داشته باشند

 

 

معرفی 59 زن داراي "پوشش‌هاي زننده" به مراجع قضايي

 توقیف 8 خودرو به خاطر مزاحمت برای زنان

خبرگزاری انتخاب

یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22 آوریل 2007

در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت اخلاقی از ساعت ده صبح دیروز تا چهارده امروز به هزار و سیصد و چهل و هفت نفر از بدحجابان تذکر داده شده است. سرهنگ پاسدار احمدی در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین آمار و نتایج طرح مبارزه با بدحجابی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: از ابتدای اجرای این طرح هزار و سیصد و چهل و هفت نفر مورد ارشاد و تذکر ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته اند که از این میان صد و هفده نفر توسط ماموران به پایگاه های پلیس امنیت انتقال داده شدند.

وی گفت : از میان صد و هفده نفر از دستگیر شدگان این طرح پنجاه و هشت نفر پس از گرفتن تعهد و مناسب سازی ظاهر آزاد شدند و سایرین نیز پس از صورت جلسه شدن وضعیت آنان به مرجع قضائی ارجاع داده شدند.رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ تصریح کرد : در ادامه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی به پانصد و چهل و چهار مورد صنف های مختلف در ارتباط با پوشاک نا مناسب تذکرداده و تعهد گرفته شد. همچنین بیست باب مغازه نیز در همین راستا پلمپ شده است.

احمدی گفت :هفت نفر به دلیل مزاحمت برای نوامیس مردم بازداشت و چهل و هفت خودرو نیز به دلیل دارا بودن راننده بد حجاب توقیف شدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ ، همچنین خبر از توقیف هشت خودرو به سبب ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و توقیف بیست و چهار خودروی دیگر به دلیل ایجاد آلودگی صوتی خبر داد.

زن داراي پوشش‌هاي زننده به مراجع قضايي معرفي شدند. رئيس مركز اطلاع‌رساني پليس تهران گفت: در نخستين روز از اجراي طرح امنيت اخلاقي در تهران،هزار و سیصد و چهل و هفت تذكر ارشادي از سوي مأموران به زنان داراي پوشش نامناسب صورت گرفت و براي پنجاه و نه نفر نيز كه داراي پوشش‌هاي زننده‌اي بودند، پرونده‌اي تشكيل و به مراجع قضايي ارسال شد.

سرهنگ مهدي احمدي در گفت‌و‌گو با فارس افزود: در نخستين روز از اجرا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تذكر و ارشاد به زنان بد حجاب از سوي نيروي انتظامي صورت گرفت كه با صد و هفده نفر نيز برخورد انتظامي انجام شد. وي گفت: پنجاه و هشت نفر از زنان بدحجابي كه به مقر پليس منتقل شدند با اخذ تعهد آزاد شدند و پرونده مابقي افراد تحت بررسي است. سرهنگ احمدي ادامه داد: در نخستين روز از اجراي طرح امنيت اخلاقي،چهل و هفت خودرو متعلق به زنان بدحجابي كه با پوشش‌هاي زننده در شهر تردد مي‌كردند، توقيف شد.

رئيس مركز اطلاع‌رساني پليس تهران گفت: طي اين مدت هشت خودرو كه سرنشينان آن‌ها براي بانوان ايجاد مزاحمت كرده بودند، توقيف و به پاركينگ هدايت شدند.

 

زشد 9 درصدي طلاق در سال 85

اعتماد

سه شنبه 21 فروردین 1386- 10 آوریل 2007

گروه اجتماعي؛ آمار طلاق در استان تهران در سال هشتاد و پنج نسبت به سال پيش از آن نه درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که ازدواج در همين مدت با کاهش سه درصدي مواجه شده است.احمد قشمي، مديرکل ثبت احوال تهران، در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد؛ آمار طلاق همچنان به صورت نگران کننده يي در حال افزايش است و در سال گذشته بیست و دو هزار و چهارصد و نود و سه طلاق در استان تهران روي داده است.به گفته او در سال هشتاد و پنج در هر شبانه روز به طور ميانگين پانصد و شصت و شش نفر به دنيا آمده اند و صد و شصت و سه نفر از دنيا رفته اند.آمارهاي اداره ثبت احوال استان تهران در مورد افزايش طلاق ها در کشور در حالي منتشر مي شود که پيش از اين نيز کارشناسان حوزه اجتماعي در مورد افزايش آمار طلاق در ايران هشدار داده بودند.

البته آمار طلاق در سال هاي گذشته هيچ گاه به طور متناوب افزايش نيافته است. آمارها نشان مي دهد در سال هزار و سیصد و شصت و پنج شاخص طلاق در کشور افزايش يافت. در سال هاي هزار و سیصد و هفتاد و هزار و سیصد و هفتاد و هفت اين شاخص به تدريج کاهش مي يابد اما از سال هزار و سیصد و هفتاد و نه تاکنون مجدداً افزايش مي يابد.جامعه شناسان معتقدند اين سير نوساني آمار طلاق در ايران به دليل عوامل مختلفي چون اقتصادي، اجتماعي و مسائل حقوقي است. دکتر عبداللهيان استاد دانشگاه تهران، چندي پيش در نشست تخصصي بررسي روابط نسلي در ايران، يکي از عوامل موثر در افزايش طلاق و کاهش ازدواج در کشور را مدرن شدن جامعه خواند و گفت؛ اين جريان سبب ايجاد تفاوت ميان ارزش هاي دختران و پسران شده است. نسل دختران بيشتر اطلاعات خود را از جهان ارتباطات کسب کرده اند و پسران ترجيحاً از مکانيسم سنتي اطلاعات را دريافت مي کنند.به گفته او، ارزش هاي جديد کسب شده از سوي دختران با ارزش هاي پسران همخواني ندارد و زوجين جوان پس از ازدواج از رفتارهاي همديگر شگفت زده مي شوند و پسر تصور مي کند که بايد با رويکرد سنتي به زن نگاه کند و تکاليف و نقش هاي سنتي براي زن قائل مي شود.عبداللهيان افزود؛ متاسفانه سالانه هفت تا هشت درصد نرخ طلاق در کشور افزايش و به همان نسبت نرخ ازدواج کاهش مي يابد. از سوي ديگر تحولات رخ داده در مراسم ازدواج، قدرت اقتصادي و تصميم گيري هايي که در درون خانواده ها، مادران دارند، به همين تحولات نسلي که ريشه در سن و جنس دارد مربوط مي شود و تحقيقات نيز آن را ثابت کرده است.

او اعتقاد دارد؛ هر چيزي بايد فرآيند طبيعي خودش را ادامه دهد. تصميماتي که در مورد ورود دختران به دانشگاه ها گرفته مي شود، جواب نخواهد داد، زيرا جامعه ايران در حال گذار بوده و ماهيت روابط نسلي هم تغيير مي کند.به گفته او ثبات در طلاق و ازدواج در ايران در بیست سال ديگر روي مي دهد چرا که يک جامعه براي تحکيم ارزش هاي خود نيازمند سی تا چهل سال زمان است، بنابراين با شروع انقلاب علمي از سال هاي شصت و پنج و هفتاد، تحولات جنسيتي و علمي هم آغاز شد و امروز شصت تا هفتاد درصد ورودي دانشگاه ها را دختران تشکيل مي دهند.با اين حال همه دست اندرکاران حوزه، وضعيت موجود را نگران کننده نمي دانند. پيش از اين دکتر رضايي فر، معاون دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام کرده بود؛ ايران از نظر طلاق رتبه چهل را در بين ديگر کشورها دارد، در حالي که قطر و ترکيه در رتبه نه و بیست و نه قرار دارند و اين نشان مي دهد که ايران در سال هاي اخير توانسته از رشد لجام گسيخته اين آسيب اجتماعي جلوگيري کند.قشمي در مورد نسبت دختران و پسران گفت:نود و دو  هزار و هفتاد و چهار دختر و نود و هشت هزار و سیصد و بیست و دو  پسر در سال هشتاد و پنج در استان تهران متولد شدند که نشان دهنده افزايش نسبت پسران به دختران است.او افزود؛ نام محمد با سیزده درصد افزايش نسبت به سال هشتاد و چهار، در صدر نام انتخابي براي پسران بوده و پس از آن نام اميرحسين و ابوالفضل بيشترين فراواني را داشتند.

 

تلاش هاي تازه براي نجات شهلا از چوبه دار

اعتماد

سه شنبه 21 فروردین 1386- 10 آوریل 2007

پدر دل آرا از رئيس قوه قضائيه براي بهبود وضعيت دخترش درخواست کمک کرد.

گروه حوادث؛ در شرايطي که پرونده شهلا جاهد در شعبه تشخيص ديوان عالي کشور در حال بررسي است، دور تازه يي از تلاش ها براي نجات اين زن متهم به قتل از چوبه دار آغاز شد.عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع شهلا در اين خصوص به خبرنگار ما گفت؛ پرونده شهلا در شعبه تشخيص ديوان عالي کشور در نوبت بررسي است و مدارکي در پرونده وجود دارد که نشان مي دهد تحقيقات کامل نبوده و شهلا قاتل نيست. وي ادامه داد؛ با اين حال قصد دارم به زودي با پدر لاله سحرخيزان و ساير اولياي دم ديداري داشته باشم و درخصوص اين پرونده و وضعيت شهلا با آنها صحبت کنم. در حال حاضر آنها در قطر هستند و اميدوارم اجازه حضور و ديدار را به من بدهند.وي گفت؛ متانت و صبوري خانواده سحرخيزان بر همگان ثابت شده است. آنها از خانواده هاي اصيل در شيراز هستند و من اميدوارم با آنها صحبت کنم و بخشش آنها شامل حال شهلا هم بشود.

خرمشاهي افزود؛ درد و رنج خانواده سحرخيزان را مي فهمم و با آنها همدردي مي کنم. چرا که زني پاک دامن و محترم بي گناه کشته شده است. اينکه من وکيل مدافع شهلا هستم به اين معني نيست که درد آنها را متوجه نشوم. اما من معتقدم دلايلي در پرونده وجود دارد که مجرم بودن شهلا را زير سوال مي برد.شهلا جاهد که 5 سال است به اتهام قتل لاله سحرخيزان در زندان به سر مي برد پس از اعتراف اوليه به قتل همسر ناصر محمدخاني در دادگاه اتهام خود را رد کرد اما راي قصاص وي در دادگاه بدوي صادر شد و در ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت و شعبه تشخيص نيز يک بار آن را تاييد کرد اما در مرحله استيذان، اين پرونده از سوي رئيس قوه قضائيه يک بار ديگر به شعبه تشخيص فرستاده شد تا دوباره بررسي شود.

 

درخواست پدر دل آرا

همچنين روز گذشته پدر دل آرا دارابي که از وضعيت دخترش بسيار نگران و ناراحت است از هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواست تا دل آرا را از زندان رشت به زنداني در تهران بفرستند.پدر دل آرا در اين باره گفت؛ وضعيت روحي دخترم بسيار بد است. او در روز حدود 15 قرص اعصاب مي خورد با اين حال در شرايط بسيار بدي به سر مي برد. دخترم سه سال است که فقط به خاطر سوءظن در زندان به سر مي برد و درست زماني که بايد به درس و تحصيل بپردازد، بهترين سال هاي عمرش را بايد در زندان بگذراند. سه سال است که دل آرا هر شب سايه طناب دار را به گردن خود مي بيند و تحمل چنين موضوعي بسيار سخت است. دل آرا نقاش و هنرمند است و تحمل چنين شرايطي برايش بسيار دشوار است. پدر دل آرا ادامه داد؛ شرايط بد روحي دخترم باعث شده است او هم به لحاظ جسمي و هم روحي دچار بيماري شود و همانطور که بارها گفته شده است، او وزن از دست داده و به شدت لاغر شده است. وضعيت بد روحي و رواني دل آرا حتي او را تا آستانه مرگ پيش برد و دخترم يک بار دست به خودکشي زد اما مسوولان زندان به موقع او را از مرگ نجات دادند.

وي گفت؛ از رئيس قوه قضائيه تقاضا دارم به اين وضعيت دخترم توجه کند. زماني که دل آرا به زندان افتاد فقط هفده سال داشت و به خاطر شرايطي که داشت اکنون وضعيت وخيمي پيدا کرده است. به عنوان يک پدر از رئيس قوه قضائيه خواهش مي کنم دخترم از زندان رشت به تهران منتقل شود زيرا زندان هاي تهران امکانات بيشتري دارند و حداقل دخترم راحت تر مي تواند اين شرايط را تا زمان روشن شدن تکليف پرونده اش تحمل کند. دل آرا فقط يک متهم است و اطمينان دارم بي گناهي او ثابت خواهد شد. خواهش مي کنم او را به تهران منتقل کنيد تا به کابوس هاي شبانه اش پايان داده شود.عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع دل آرا نيز در اين خصوص گفت؛ تلاش ها براي انتقال دل آرا از رشت به تهران آغاز شده است. او وضعيت روحي مناسبي ندارد و اميدوارم رئيس محترم قوه قضائيه با انتقال وي موافقت کند.

وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده دل آرا گفت؛ پرونده پانزده فروردين از دفتر رئيس قوه قضائيه به شعبه تشخيص ديوان فرستاده شد و مطابق درخواستي که کرده بودم اين پرونده در تشخيص مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.وي خاطرنشان کرد؛ آنچه درخصوص تاييد حکم قصاص دل آرا در بعضي رسانه ها مطرح شد کذب است و شعبه تشخيص در اين خصوص هنوز بررسي هاي خود را آغاز نکرده است.خرمشاهي ادامه داد؛ شواهد و مدارکي در پرونده وجود دارد که ثابت مي کند دل آرا بي گناه است و اطمينان دارم قضات محترم شعبه تشخيص و قضاتي که در دفتر رئيس قوه قضائيه مشغول هستند متوجه آن خواهند شد.

 

 

هشت روز شکنجه دختر کر و لال در نانوايي متروکه

اعتماد

چهارشنبه 22 فروردین 1386- 11 آوریل 2007

گروه حوادث؛ پسري شيطان صفت با ربودن يک دختر کر و لال و انتقال وي به نانوايي متروکه هشت روز وي را تحت شکنجه هاي بي رحمانه قرار داد.به گزارش خبرنگار ما روز هشت فروردين ماه سال جاري زن جواني به پليس آگاهي ورامين مراجعه کرد و از ناپديد شدن خواهر هیجدهه ساله اش به نام مونا خبر داد.

اين زن در توضيح ماجرا گفت؛ خواهرم کر و لال است و اختلال حواس نيز دارد. او روز پنج فروردين ماه براي خريد از مغازه سر کوچه مان از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت و ما در اين مدت همه جا را دنبال وي جست وجو کرده اما ردي از او پيدا نکرده ايم.پس از طرح اين شکايت کارآگاهان تحقيقات خود را براي پيدا کردن دختر کر و لال آغاز کردند و در نخستين اقدام با تکثير عکس مونا آن را در اختيار تمامي واحدهاي گشت قرار دادند.به اين ترتيب پليس جست وجوهاي گسترده و همه جانبه يي را براي افشاي سرنوشت مونا در دستور کار خود قرار داد اما هيچ خبري از اين دختر به دست نيامد تا اينکه سرانجام روز سیزده فروردين ماه در حالي که هشت روز از ناپديد شدن وي مي گذشت اکيپي از ماموران حين گشت زني در پيشواي ورامين به صورت اتفاقي دختر کر و لال را در حالي که در حال پياده روي در خيابان قيام بود مشاهده و وي را به پليس آگاهي منتقل کردند.

مونا که قادر به صحبت کردن نبود در بازجويي هاي اوليه نتوانست علت ناپديد شدنش را بيان کند. به همين خاطر ماموران موضوع را به خواهر وي اطلاع دادند و اين زن در اداره آگاهي حضور يافت و با ايما و اشاره با مونا صحبت کرد.دختر هیجده ساله در حالي که اشک مي ريخت به خواهر خود فهماند در اين مدت پسري جوان او را ربوده و زنداني کرده و بارها مورد شکنجه و آزار جنسي قرار داده بود.با افشاي اين موضوع فصل تازه يي در پرونده مفقود شدن دختر کر و لال گشوده شد و کارآگاهان با توجه به حساسيت ماجرا دور تازه يي از تحقيقات را در اين رابطه آغاز کردند. اما در همان نخستين گام با مانع بزرگي مواجه شدند و مونا به خاطر اختلال حواس و ناتواني در تکلم موفق به چهره نگاري متهم نشد و نتوانست مشخصات جوان شيطان صفت را در اختيار آنان قرار دهد. در نهايت کارآگاهان بدون در اختيار داشتن سرنخ از متهم فراري تلاش هاي خود را براي افشاي هويت وي آغاز کردند تا اينکه بار ديگر يک اتفاق گره اين پرونده را گشود. روز هیجده فروردين ماه هنگامي که مونا و خواهرش براي پيگيري پرونده شان به اداره آگاهي ورامين رفته بودند، دختر کر و لال با ديدن پسر جواني که از سوي ماموران دايره مبارزه با سرقت به اتهام دزديدن موتورسيکلت دستگير شده بود شروع به داد و فرياد کرد و به ماموران فهماند اين سارق همان جوان شيطان صفتي است که وي را هشت روز زنداني و شکنجه کرده بود. اين متهم که جواني بیست و هفت ساله معروف به حميد بتول است بلافاصله تحت بازجويي قرار گرفت اما اتهام خود را انکار کرد و گفت به هيچ وجه دختر کر و لال را نمي شناسد.

در حالي که حميد جرم خود را پنهان مي کرد ماموران متوجه شدند وي سوابق متعددي از جمله شرارت، آزار و اذيت زنان و دختران، رابطه نامشروع و توزيع مواد مخدر دارد.افشاي سوابق حميد احتمال مجرم بودن وي را بيشتر کرد و به همين خاطر بازجويي هاي فني-پليسي از اين جوان ادامه يافت. حميد سرانجام به اعمال شيطاني اش اقرار کرد و گفت؛ مدت ها بود مونا را زير نظر داشتم اما او هر بار که مرا مي ديد به سرعت فرار مي کرد تا اينکه روز حادثه حدود ساعت چهارده بود که مونا را سر کوچه ديدم. از آنجا که خيابان خلوت بود بلافاصله وي را ربودم و داخل خودروي پيکان سفيد رنگم انداختم. از آنجا که قفل درهاي عقب اتومبيل خراب بود اين دختر موفق به فرار نشد اما مي خواست با داد و فرياد جلب توجه کند که به خاطر خلوتي خيابان از اين طريق هم نتوانست از چنگ من فرار کند. حميد ادامه داد؛ پس از ربودن دختر جوان او را به يک نانوايي متروکه که از قبل شناسايي کرده بودم، بردم و دست و پايش را بستم و در مدت هشت روزي که وي را زنداني کرده بودم بارها او را مورد آزار قرار دادم و در نهايت رهايش کردم.

بنا به اين گزارش پس از اعترافات حميد وي به دستور بازپرس پرونده براي ادامه يافتن تحقيقات قضايي راهي زندان شد.

 

 

طرح مبارزه با بدحجابي و ماهواره به‌صورت كشوري اجرا مي‌شود 

همشهری

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

طرح مقابله و مبارزه با بدحجابي از هفته آينده به‌صورت كشوري و در همه استان‌ها اجرا خواهد شد.اين طرح كه از يكشنبه هفته جاري در تهران آغاز شده به‌صورت مرحله‌اي در بقيه شهرهاي كشور به اجرا در خواهد آمد.بر اساس اين طرح با مسائل ضد‌اخلاقي و بدحجابي و ماهواره برخورد و مقابله خواهد شد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني پليس، آنچه که امروز به عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي پليس كه در جامعه مطرح است بحث مبارزه با اراذل و اوباش، مزاحمين خياباني و مظاهر علني فساد است.يافته‌هاي بررسي‌هاي ميداني پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا از وضعيت سال گذشته گوياي تهديد امنيت عمومي و اجتماعي زنان و دختران از سوي اراذل و اوباش و مزاحمين خياباني است.از سوي ديگر فرمانده نيروي انتظامي استان مازندران طرح مبارزه با بدحجابي را در نيروي انتظامي طرح جامعي دانست كه از مأموريت‌هاي نيروي انتظامي است.سردار توكلي راهكار مبارزه با بدحجابي را دخيل نمودن همه بخش‌هاي حكومتي عنوان كرد و گفت: نيروي انتظامي به تنهايي نمي‌تواند با مفاسد اجتماعي برخورد كند و اين توقع در همه مردم بايد ايجاد شود كه اين كار بايد با همكاري همه و به‌صورت جمعي انجام شود.سردار توكلي افزود: در راستاي برخورد همه جانبه با اين موضوع بايد از دوخت لباس تا خطيب نماز جمعه و قضات دادگستري و نيروي انتظامي با توجه به معيارهاي ارزشي با اين موضوع برخورد كنند.وي افزود:‌بخش‌هاي مختلف خدماتي و اداري مانند رستوران‌ها و هتل‌ها موظفند در رعايت حفظ شئونات اسلامي و حجاب از پذيرش افراد بدحجاب جلوگيري نمايند و در غير اين صورت بايد پاسخگو باشند لذا با همه اين اوصاف و با تعامل و همكاري همه دستگاه‌ها قطعاً اين طرح نتيجه خوبي در سال جديد خواهد داشت.

 

برخورد با بدحجابي منحصر به زنان نيست 

همشهری

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007         

مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي گفت: برخورد با بدحجابي مختص زنان نيست بلکه با مرداني که با نوع پوشش غير متعارف و آرايش خاص در جامعه ظاهر شوند نيز برخورد مي‌شود.سردار روزبهاني، در پاسخ به سؤالي در رابطه با نحوه اجراي طرح مبارزه با بدحجابي گفت: برخورد با بدحجابي از وظايف ذاتي پليس مي‌باشد ولي اجراي اين طرح با شروع فصل گرما و تعطيلي مدارس شدت بيشتري به خود مي‌گيرد.وي در ادامه افزود: در اين فصل طراحان و مدل سازان لباس فعالتر شده و برخي از آنها مدل‌هاي جديد و غير متعارف را به بازار ارائه مي‌دهند و اين موضوع در فصول ديگر کمتر به چشم مي‌خورد.روزبهاني با تاکيد بر اين که اقدام پليس در برخورد با بدحجابي را نمي‌توان فصلي ناميد، اضافه کرد: اقدامات نيروي انتظامي با توجه به شرايط زماني از شدت بيشتري برخوردار مي‌شود به همين منظور اين طرح تعطيل‌بردار نيست و از ماموريت‌هاي ذاتي پليس است.مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در ادامه افزود: با بررسي و رجوع اجمالي به آمار مزاحمت براي نواميس در سال هشتاد و پنج، مي‌بينيم بيشتر مزاحمت‌ها، براي خانم‌هايي اتفاق افتاده که نوع پوششان خارج از حد متعارف جامعه بوده است و درصدي از آدم‌ربايي و تجاوز به عنف نيز اختصاص به همين افراد داشته است.وي اظهار داشت: بطور کلي پوشش‌هاي نامناسب براي جامعه ناامني بوجود مي‌آورد و بيشترين تعرضات نيز به افراد بدحجاب برمي‌گردد و اين تعرض ممکن است يک متلک باشد يا آدم ربايي و تجاوز به عنف.روزبهاني مسئوليت برخورد با بدحجابي را صرفاً از  وظايف پليس دانست و تاکيد کرد: نيروي مقاومت بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز آمادگي دارند که هر گاه درخواست کنيم، با ما همکاري کنند.

 

 

برخورد با بدحجابي مردان

همشهری

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

فرمانده انتظامي تهران نيز اظهار داشت: در مرحله دوم برخورد با بدحجابي با بدحجابي مردان برخورد مي‌شود، که در هنگام اجراي اين قسمت از طرح مصداق‌هاي آن نيز گفته خواهد شد.سردار احمدرضا رادان همچنين در ارتباط با برخورد قضايي نيز گفت: در مواردي که فرد داراي رفتار‌هاي ناهنجار و يا غير قابل اصلاح است به مرجع قضايي معرفي مي‌شود.وي با اشاره به جلسه‌هاي تشکيل شده در سال گذشته با صنف‌هاي توليد و پخش لباس  در خصوص اين طرح گفت: اميدواريم که وضعيت توليد لباس و پوشيدن آن به گونه‌اي باشد که با اجراي اين طرح از روند بدحجابي کاسته شده و در نهايت به توقف آن منجر شود.فرمانده انتظامي تهران بزرگ، پايان زمان اين طرح را موقعي اعلام کرد که به سرانجام برسد و مظاهر بدحجابي از سطح جامعه جمع شود.رادان در پاسخ به پرسشي مبني بر اعلام مرجع تعيين مصداق‌هاي بدحجابي گفت: اين مصاديق از نظرهاي عموم گرفته شده و مصداق‌هايي است که  مراجع انتظامي و قضايي مورد تشخيص قرار مي‌دهند.رادان اظهار داشت: علاوه بر سی گشت انتظامي و ارشاد تعدادي گشت‌هاي نامحسوس و پانزده دستگاه گشت تجمعي شامل" فولکس و هايس" نيز در طرح همکاري مي‌کنند.اين در حالي است كه جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سئوالي در خصوص برخورد با مردان بدپوشش نيز اظهار كرد: برخورد با اين افراد تا چند ماه آينده شروع مي‌شود.به گفته وي در اين طرح برخوردها و تذكرات شامل كساني است كه لباس‌هايي با آرم‌هاي زننده به تن كرده، گردنبندهايي با علايم خاص انداخته و به طور كلي مشمول مصاديقي از اين دست هستند. سردار ساجدي‌نيا افزود: براي اجراي اين طرح با معاونت انتظامي وزارت كشور هماهنگي لازم صورت گرفته است و شخص وزير كشور نيز در جريان موضوع قرار دارد.

وي تصريح كرد: در طرح برخورد با بدحجابي، سعي شده نقاط بيشتري از شهر تحت پوشش قرار گيرد و همان‌طور كه پيش از اين اعلام شد، در طرح مذكور، ارشاد متخلفان در دستور كار قرار دارد و پس از آن برخورد انتظامي و قضايي صورت مي‌گيرد.سردار ساجدي‌نيا تصريح كرد: افرادي كه قرار است برخورد انتظامي با آنها صورت گيرد به چهار پايگاه مشخص شده پليس امنيت منتقل مي‌شوند و پس از اخذ تعهد، با لباس‌هاي مناسبي كه خانواده آنها برايشان مي‌آورند، آزاد مي‌شوند.

 

يكي از شعارهاي اصلي دولت

از سوي ديگر وزير كشوردر تازه‌ترين اظهار نظر درباره اين طرح آن را جديد ندانست و تصريح كرد: يكي از شعارهاي اصلي دولت، ارتقاي سلامت و امنيت اجتماعي خانواده‌ها و دفاع از حقوق زنان است تا كسي در معابر مزاحم آنها نشود.حجت‌الاسلام پورمحمدي افزود: ناجا از دو سال گذشته حركت خوبي را در اين زمينه آغاز كرده و در تداوم آن امسال نيز گشت هاي ارشاد فعال خواهند بود.وي يادآور شد: جهت‌گيري اصلي در اين طرح توجيه، ‌ارشاد، تذكر و برخورد با افرادي است كه هنجارشكني مي‌كنند.

 

 

زنان 70 سال با مردان فاصله دارند 

 همشهری

جمعه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

هفتاد سال طول مي‌كشد تا زنان در عرصه سياست به برابري كامل با مردان برسند.با وجودي كه حدود هفده درصد اعضاي پارلمان‌هاي دنيا را زنان تشكيل مي‌دهند، اتحاديه بين‌المجالس معتقد است شتاب اصلاح در جهت افزايش حضور زنان كند است و هفتاد سال طول مي‌كشد تا زنان در عرصه سياست به برابري كامل با مردان برسند.

آمار جديد اتحاديه كه دهم اسفند ماه منتشر شد و پنجاه و یک كشور را دربرمي‌گيرد، نشان مي‌دهد چهل و هشت و هشت دهم درصد كرسي‌هاي مجلس سفلاي رواندا در دست زنان است و اين كشور از نظر مشاركت زنان مقام اول را در جهان داراست. فقط سه كشور ديگر توانسته‌اند حضور زنان را به بيش از سی  درصد برسانند. اين سه كشور عبارتند از سوئد (3/47 درصد)، كاستاريكا (6/38 درصد) و هلند (7/36 درصد). تحقيقات نشان مي‌دهد در كشورهايي كه نوعي سهميه‌بندي در مورد انتخاب زنان دارند، حضور آنان به حدود بیست و دو درصد مي‌رسد، در حالي كه در كشورهايي كه سهميه‌بندي ندارند، اين رقم به سختي به دوازده درصد مي‌رسد كه اختلاف قابل توجهي است.باربارا پرامر رئيس پارلمان اتريش گفت زنان به روشي ديگر فعاليتهاي سياسي مي‌كنند. وي افزود: ما مسئوليت‌پذيري بالايي داريم. زناني كه در قدرت هستند، نبايد گذشته خود را فراموش كنند. آنان در اين مقام به الگو تبديل مي‌شوند و بايد فكر كنند چه‌كار مي‌توانند براي زنان ديگر انجام دهند. بايد ديگر زنان را به جرگه قدرت وارد كنند.

مارگارت منسا ويليامز معاون رئيس شوراي ملي ناميبيا و از مقامات اتحاديه بين‌المجالس تأكيد كرد زناني كه در قدرت هستند، بايد با رسانه‌ها در تماس باشند تا حساسيت به موضوعات جنسيتي را در نزد همگان افزايش دهند.

آندرس يانسن دبيركل اتحاديه خاطرنشان كرد، شمار زنان رئيس پارلمان بيشتر از هر وقت ديگر است. از حدود دویست و شصت و دو منصب رياست پارلمان در سراسر جهان،‌سی و پنج منصب در اختيار زنان است. پيشرفت كشورهاي عرب از اين نظر قابل توجه است. امارات متحده عربي بيشترين افزايش شمار نمايندگان زن را در جهان دارد. نسبت نمايندگان زن در پارلمان اين كشور از صفر به بیست و دو درصد رسيد. آمريكاي لاتين بيشترين حضور نمايندگان را در پارلمان دارد. در اكثر بیست دوره انتخابات اخير در اين منطقه، زنان دستاوردهاي خوبي داشتند.

از سوي ديگر نتايج نظرسنجي جديدي كه توسط يك مؤسسه تحقيقاتي، روي بيش از هزار و سیصد جوان زير بیست سال از پنجاه و نه كشور انجام شده است، دربرگيرنده اطلاعات سودمندي است.يكي از يافته‌هاي اصلي آن بود كه پاسخ‌دهندگان دولتها را مسئول حفاظت از دختران در برابر خشونت و تبعيض مي‌دانند. وقتي از دختران سؤال شد اگر يك روز همه‌كاره كشور بودند چه‌كار مي‌كردند، بيشترشان گفتند براي دختران فرصت آموزش فراهم مي‌كردند.

 آمار اتحاديه بين‌المجالس حاكي از آن است كه از چهل و سه هزار و هشتصد و هشتاد و دو كرسي پارلماني در سراسر جهان، هفت هزار و چهارصد و سی و شش هزار كرسي در اختيار زنان است. نسبت زنان در مجالس سفلا و مجالس تك صحني در تمام كشورها هفده و یک دهم درصد است و در مجالس اعيان و سنا، شانزده درصد اعضا زن هستند.

 

 

مخالفت پاپ با قانون سقط جنين در مكزيك

خبرگزاری فارس

یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: پاپ بنديكت شانزدهم رهبر كاتوليك هاي جهان مخالفت خود را با لايحه مجازات نكردن سقط جنين در پايتخت مكزيك اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه كلارين، پاپ روز گذشته با ارسال نامه‌اي براي شوراي اسقفي مكزيك، حمايت خود از كليساي اين كشور و تعداد زيادي از افرادي كه نگران لايحه آزاد كردن سقط جنين در مكزيكو سيتي هستند، اعلام كرد.

بنديكت شانزدهم در اين نامه كه توسط كارلوس آگيلار رئيس شوراي اسقفي مكزيك منتشر شد، همچنين گفت لايحه مجازات نكردن سقط جنين تهديد كننده زندگي است و اين در حالي است كه در ايام رستاخيز مسيح هستيم و پيروزي زندگي بر مرگ را جشن مي گيريم. سقط جنين هم اينك در مكزيك جرم محسوب مي شود و مجازات حبس از يك تا سه سال به همراه دارد اما بر اساس لايحه جديد كه سه شنبه آينده در پارلمان اين كشور به راي گذاشته خواهد شد، سقط جنين در دوازده هفته ابتدايي بارداري عمل خلافي به شمار نخواهد رفت و پس از آن نيز تنها بين 3 تا 6 ماه زندان خواهد داشت. كليساي كاتوليك مكزيك به شدت با لايحه ياد شده كه پنجشنبه گذشته به تاييد كميسيون هاي بهداشت و دادگستري پارلمان محلي مكزيكو سيتي رسيد، مخالفت كرده است.

 

 

وزير كشور:

بايد درصد جنسيتي براي شوراها قائل شد

دولت درصدد گرفتن اختيارات شوراها نيست

ایسنا

جمعه 31 فروردین 1386-20 آوریل 2007

وزير كشور گفت: شوراها از جمله بخشهايي هستند كه بايد براي آنها درصد جنسيتي قائل شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا مصطفي پورمحمدي در ديدار با اعضاي مجمع بانوان عضو شوراهاي اسلامي كشور، سرمايه انساني را ارزشمندترين موجوديت جوامع و داراي بالاترين وزن در توان كشور دانست و افزود: نظام اسلامي ايران اين قابليت را بخوبي نشان داد كه توان به فعليت رساندن سرمايه انساني خود را دارد، به گونه‌اي كه سرعت رشد و پوشش فراگيري حضور در سطوح عالي تحصيلي، حضور در رشته‌ها و مناطق در طبقات و اقشار مختلف حاكي از رشدي فوق‌العاده است. وي با بيان اين ‌كه ما مانع حضور زنان در حوزه‌هاي مختلف نمي‌شويم، افزود: زنان در حوزه آموزش و بهداشت و درمان سهم بيشتري داشته و تعداد مشاغل بيشتري را احراز كرده‌اند و در حوزه فرهنگي ـ هنري و اجتماعي نيز نقش فعالي داشته و از سرعت رشد بيشتري نسبت به مردان برخوردار بوده و رقابت قابل توجهي بروز مي‌دهند.

پورمحمدي با بيان اين كه ايران در رتبه بيست و يكم قدرت اقتصادي جهان قرار دارد و تا چند ماه آينده به رتبه بيستم ارتقا مي‌يابد، ادامه داد: محاسبه قدرت اقتصادي، بخشي از ظرفيت و توان سرمايه انساني را در برمي‌گيرد.به گفته وي با اين كه كشورهايي نظير تركيه و كره جنوبي رشد اقتصادي خود را زودتر از ايران آغاز كرده‌اند، اما رشد سی ساله ما نيز كمتر از آنها نيست، لذا در جامعه جهاني قدرتي تأثيرگذار و الهام‌بخش هستيم.

وزير كشور با اشاره به فعاليت مثبت و حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف با حفظ حجاب و اخلاق سالم، خاطرنشان كرد: زنان ما عقب‌مانده و واپس‌گرا نيستند؛ زمان آن است كه زنان ما براي زنان جهان هم الگودهي كنند.وي شوراها را از جمله حوزه‌هايي دانست كه زنان مي‌توانند متناسب با مشخصات و ظرفيتهاي خود در آن حضور يابند و افزود: معتقدم كه شوراها از جمله جاهايي است كه بايد براي آن درصد جنسيتي قائل شد، از سويي ديگر زماني كه مي‌گوييم زن رأي بدهد و براي رأي او نيز ارزش و برابري قائليم، جا دارد كه به نقش‌آفريني وي نيز در مقام تصميم‌گيري توجه كنيم؛ چرا كه زنان با جديت بيشتر و پيگيري دلسوزانه‌تر مي‌توانند در اين مسؤوليت تأثيرگذاري بيشتري داشته باشند.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: برخورداري شهر از لطافت، نظافت، مودت و دوري از خشونت و سختي، كاري است كه زنان مي‌توانند در ايجاد آن موفق‌تر عمل كنند و نقش جدي‌تري داشته باشند؛ لذا با رشدي كه زنان به آن دست يافته‌اند مي‌توانند به راحتي اين جايگاه را احراز كرده و نقش‌آفرين باشند. به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه منزلت زن در اين است كه در جايگاه واقعي خود قرار گيرد، تصريح كرد: در چنين حوزه‌هايي بايد كرامت ركن اجتماع كه سرمايه انساني است، حفظ شود و از عقل اين سرمايه استفاده كرد؛ لذا سلامت اجتماعي بحث جدي است كه زنان مي‌توانند نقش بهتري در اين جهت داشته باشند. وزير كشور با بيان اين‌ كه شورا يكي از شاخصهاي نگاه دولت است، اظهار كرد: دولت درصدد گرفتن اختيارات شوراها نيست، بلكه هدف حركت هوشمندانه است؛ لذا بايد به مدلسازي دقيق در جهت ارتقا و كيفيت‌بخشي برسيم، به هيچ‌وجه درصدد محدودسازي نيستيم و هيچ دليلي وجود ندارد كه دولت خود را از اين سرمايه عظيم محروم كند. وي در پايان گفت: توجه ما به حقوق زن از آنچه در مجامع بين‌المللي مطرح مي‌شود بيشتر است، لذا به ظواهر گول‌زننده چشم نبسته و به جايگاه والاي واقعي زن توجه داريم و زمان آن رسيده كه زنان ايران در راستاي حقوق زن، در جهان حرف بزنند.

 

 

اجراي طرح رحمت در مدارس كشور

خبرگزاری فارس

چهارشنبه 29 فروردین 1386-18 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده از اجراي طرح رحمت در مدارس كشور در سال جاري خبر داد.

زهره طبيب‌زاده نوري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: بر اساس طرح رحمت دختران دانش‌آموز با الگوي زندگي ائمه اطهار آشنا مي‌شوند. وي با اشاره به اين‌كه جزوات و بسته‌هاي آموزشي در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد، افزود: طرح رحمت ويژه دانش‌آموزان سال گذشته به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس كشور برگزار شد. رئيس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به اين‌كه در اجراي طرح رحمت مدارس اجباري دركار نيست، گفت: مدارس مي‌توانند به صورت داوطلبانه اقدام به اجراي طرح رحمت دانش‌آموزان كنند.

 

 

 

تاجيكستان حجاب اسلامي و پوشش غربي را براي دانش آموزان ممنوع كرد

خبرگزاری فارس

چهارشنبه 29 فروردین 1386-18 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: دولت تاجيكستان مقررات جديدي را درباره ممنوعيت حجاب اسلامي و نيز لباس‌هاي غربي براي دانش‌آموزان تاجيكي اعمال كرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، عبدالجبار رحمانوف، وزير آموزش تاجيكستان روز سه شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه دولتي شهر دوشنبه گفت:حجاب پوشش دانش آموزان نيست و اگر دين براي شما بيش از تحصيلات اهميت دارد، بايد در مدرسه اي ديني تحصيل كنيد.وزارت آموزش تاجيكستان در سال دو هزار و پنج مقررات منع حجاب را در مدارس و دانشگاه ها اعمال كرد و به گفته رحمانوف اين مقررات بخشي از قانون پوشش است كه به زودي در مراكز آموزشي كشور منتشر و اعمال خواهد شد.

وي افزود لباس دانش آموزان دختر بايد مطابق با جايگاه آنها و سنت هاي ملي تاجيكستان باشد. وي توضيح داد كه لباس دختران نبايد همچون لباس هاي غربي تحريك كننده باشد. با اين كه بيش از نود درصد جمعيت تاجيكستان مسلمان هستند، اما طبق قانون اساسي، نظام حكومتي اين كشور غيرديني است.

 

 

بدحجابان امنيت زنان عفيف را به مخاطره مي‌اندازند

خبرگزاری فارس

سه شنبه 4 اردیبهشت 1386-24 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي گفت: گاهي نوع رفتار افراد خاصي در جامعه مانند زنان و دختران بدحجاب، موجب شيوع و گسترش پديده زشت انواع مزاحمت هاي خياباني در جامعه گشته و موجب مي گردد كه ساير بانوان عفيف نيز در معرض تهديد مزاحمت هاي خياباني قرار بگيرند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس ،سردار روزبهاني افزود: با توجه به استفاده برخي از زنان خياباني از البسه مبتذل و آرايش هاي فضايي متعدد و تردد در ميادين، خيابان ها و مجتمع هاي تجاري، چهره عفت جامعه مخدوش شده و زمينه انجام فساد و فحشا در جامعه بيشتر مي شود.

به گفته وي تعدادي از كساني كه به اينصورت در سطح جامعه ظاهر مي‌شوند در مصاحبه هاي خود تماشاي برنامه هاي مستهجن شبكه هاي ماهواره اي و يا استفاده از سي دي هاي مستهجن و سايت هاي مبتذل و غير اخلاقي را از عوامل موثر در بروز اين رفتار ضد اخلاقي خود دانسته اند. اين مقام ارشد ناجا كه با سايت پليس گفت و گو مي كرد اضافه كرد: خواسته هاي جامعه عفيف ايراني در نظر سنجي ها و يا تماس با تلفن صد و نود و هفت، برخورد پليس با مواردي است كه عفت عمومي جامعه را مورد تهديد قرار مي دهد و از اين رو نيروي انتظامي مصمم است در جهت ارتقاي سطح امنيت اجتماعي و احساس امنيت اخلاقي در جامعه و دفع تهديدات از خانواده ها در ادامه مأموريت هاي سال گذشته برابر قوانين جاري و بر اساس وظايف ذاتي خود با قاطعيت لازم با اراذل و اوباش و مزاحمين خياباني و اخلال كنندگان در امنيت اخلاقي مقابله نمايد. وي توضيح داد: هدف پليس از اجراي اين طرح، تامين امنيتي جامع در تمام سطوح اخلاقي و اجتماعي بوده كه شهروندان و خانواده ها از احساس آرامش بالائي برخوردار گرديده و بنياد آن از استحكام مناسبي بهره مند شود.

 

 

فضاهاي ورزشي مازندران براي بانوان نامحدود است

خبرگزاری فارس

یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: مدير كل تربيت بدني مازندران گفت: فضاهاي ورزشي استان براي استفاده زنان هيچگونه محدوديتي ندارد. به گزارش خبرگزاري فارس از ساري هادي حسيني امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي تقويت جايگاه زنان در ورزش، توانمندسازي بخش خصوصي در توسعه فضاهاي ورزشي، ايجاد پنجاه و دو فضاي ورزشي و توسعه ورزش‌هاي همگاني را از مهمترين راهبردهاي مديريتي ورزش مازندران برشمرد و خاطرنشان كرد: سال گذشته با وجود مشكلات فراوان از نظر توسعه ورزش سال موفقي را پشت سر گذاشتيم.

مدير كل تربيت بدني مازندران از ارزيابي هيئت‌هاي ورزشي استان خبر داد و افزود: بر اساس ملاك‌هاي ارزيابي، هيئت‌هاي ورزشي فوتبال، كشتي، ژيمناستيك، ورزش هاي نابينايان، كاراته، ورزش جانبازان و معلولان، تكواندو، هندبال و جودو، جزء ده هيات ورزشي برتر مازندران شناخته شدند. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبني بر جايگاه زنان در ورزش مازندران تصريح كرد: در حال حاضر سی درصد فضاي ورزشي مازندران به زنان اختصاص دارد.

حسيني از توسعه فضاهاي ورزشي در روستاهاي استان خبر داد و افزود: در سال گذشته، ساخت فضاي ورزشي در بیست و هشت روستاي استان با امكانات ويژه در دستور كار قرار گرفته و امسال نيز براي اين امر سی روستاي مازندران براي هر كدام پنجاه ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.مدير كل تربيت بدني مازندران با اشاره به آغاز به كار دفتر مركز مشاركت‌هاي مردمي ورزش در استان از سرمايه گذاري ساروي‌هاي مقيم آلمان براي ورزش استان خبر داد.

 

 

 

زنان مالزي خواستار حبس شوهرانشان شدند

خبرگزاری فارس

یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: چندين سازمان غيردولتي مربوط به زنان مالزي از دولت خواستند، مرداني را كه از پرداخت نفقه خودداري مي‌كنند، به زندان بياندازد.  به گزارش خبرنگار فارس از شرق آسيا، روز گذشته گردهمايي چندين سازمان غير دولتي مربوط به زنان با انتشار بيانيه‌اي به كار خود پايان داد. در اين بيانيه به دولت پيشنهاد شده است، مرداني را كه هزينه‌هاي سرپرستي از فرزندان خود را تامين نمي‌كنند و يا به زنانشان نفقه نمي‌پردازند، به زندان بياندازد.

اين اقدام كه با حمايت و تاييد دو تن از مفتي‌هاي مشهور مالزي همراه شده، بازتاب گسترده‌اي در ميان مردم مالزي داشته است. مفتي ايالت ترينگانو در اين خصوص اظهار داشت:تجربه به من نشان داده است، اكثر پدراني كه ادعا مي‌كنند توان پرداخت نفقه را ندارند ، هنگامي كه احساس مي‌كنند راهي زندان خواهند شد، بلافاصله مبلغ را پرداخت مي‌كنند. شصت درصد مردم مالزي را مسلمانان تشكيل مي‌دهند و ما بقي بودائي، هندو و مسيحي هستند. با اين حال مساله چند همسري و ترك همسر از عمده مشكلات جامعه مسلمانان مالزي است.

اكنون دولت مالزي با اين مشكل مواجه است كه چگونه بايد اين قانون را وضع نمايد تا ديگر اديان اين كشور را نيز شامل شود و مشكلات جديدي را به همراه نداشته باشد.

 

 

برخورد با بدحجابي در 23 نقطه تهران آغاز شد

خبرگزاری فارس

شنبه 1 اردیبهشت 1386-21 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: معاون مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تهران از آغاز اجراي طرح برخورد پليس با زنان بدحجاب از ساعاتي پيش در 23 نقطه شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سرهنگ سيد محمد حسيني امروز در مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ در جمع خبرنگاران با اشاره به آثار مثبت اعلام اجراي طرح مبارزه با بدحجابي توسط نيروي انتظامي گفت: اين طرح باعث ايجاد اثرات مثبت در جامعه شده است به طوري كه در اولين روز اجراي اين طرح شاهد وضع بهتري نسبت به گذشته بوديم. وي در خصوص چگونگي برخورد با زناني كه توسط نيروي انتظامي دستگير مي‌شوند، گفت: كساني كه توسط مأموران دستگير مي‌شوند به پايگاههاي پليس امنيت منتقل و از آنجا توسط افسر نگهبان زن اطلاعات لازم از آنان اخذ شده و به همراه عكس آنان در سيستم ذخيره مي‌شود.

وي ادامه داد: قبل از انجام كارهاي انتظامي مأموران با منزل فرد دستگير شده تماس مي‌گيرند و خانواده وي را به مقر پليس دعوت مي‌كنند كه پس از مراجعه خانواده و تعويض لباس فرد دستگير شده با اخذ تعهد از وي ، تحويل خانواده‌اش مي‌شود. معاون مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت : پرونده زنان فراري يا زنان خياباني پس از دستگيري توسط مأموران پليس براي تعيين تكليف به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود.

وي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه در مورد افرادي كه براي بار دوم توسط مأموران دستگير مي‌شوند چه اقدامي مي‌شود، گفت: با توجه به اينكه كساني كه به اين مركز منتقل مي‌شوند عكس و مشخصات آنها وارد سيستم مي‌شود. در صورتي كه اين افراد براي بار دوم توسط مأموران دستگير شوند پرونده آنها به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود. سرهنگ حسيني ادامه داد: تيم‌هاي بازرسي محسوس و غير محسوس براي كنترل برخوردهاي پليس و نحوه اجراي مأموريت راه‌اندازي شده و مشغول فعاليت هستند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مأموران حق برخورد فيزيكي را دارند يا نه گفت: برخورد نيروي انتظامي در حد تذكر و ارشاد است ولي چنانچه فرد تمكين نكند به پايگاه منتقل مي‌شود.

وي گفت: اين طرح از امروز به مدت نامحدود اجرا مي‌شود. وي در مورد واحدهاي تجاري كه اقدام به فروش لباس‌هاي غير متعارف مي‌كنند، گفت: بخش اماكن نيروي انتظامي با همكاري وزارت بازرگاني جلسات مستمري را با اتحاديه‌ها برگزار كرده و هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه شده است تا از توليد پوشش‌هاي مغاير با عرف جلوگيري شود. سرهنگ حسيني با بيان اينكه طرح‌ برخورد با مردان داراي پوشش نامناسب نيز به زودي آغاز مي‌شود، گفت: ظرف چند روز آينده مصاديق برخورد با مردان بدحجاب اعلام مي‌شود. هنگام ورود يكي از زنان دستگير شده به مقر پليس امنيت در خيابان خالد اسلامبولي عكاسان رسانه‌هاي گروهي اقدام به گرفتن عكس و فيلم از وي كردند كه اين عمل باعث اعتراض شديد دختر دستگير شده نسبت به مأموران شد.حضور برخي از خبرنگاران خارجي از جمله نيز كه در حال تصويربرداري از اجراي طرح بودند به چشم ای پی مي‌خورد.

تعداد افراد دستگير شده در مقر پليس در خيابان خالد اسلامبول اندك بود.

 

 

حداقل مستمري زنان با 20 سال سابقه 200 هزار تومان شد

خبرگزاری فارس

چهارشنبه 29 فروردین 1386-18 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي با تشريح وضعيت افزايش مستمري‌ها گفت: حداقل مستمري زناني كه چهل و دو سال سن و بیست سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، امسال دویست هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، داود مددي صبح امروز در مصاحبه خبري كه در محل سالن كنفرانس سازمان تأمين اجتماعي برگزار شد، افزود: در سال هشتاد و چهار متوسط حقوق زنان كه چهل و دو سال سن و بیست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته‌اند،پنجاه و شش هزار تومان و سال گذشته متوسط آن صد هزار تومان و امسال دویست هزار تومان است.

ميانگين كمك جانبي به بازنشستگان؛ هر ماه شصت هزار تومان

وي با اشاره به كمك‌هاي جانبي به بازنشستگان در سال جاري اعم از بن، كمك هزينه مسكن، كمك عائله‌مندي و كمك زنان متكفل فرزند، گفت: ميانگين اين كمك ها در هر ماه حدود شصت هزار تومان مي‌شود.

جزئيات افزايش مستمري‌ها در سال هشتاد و شش

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين كه حداقل مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال هشتاد و شش رقم دویست هزار تومان است، اظهار داشت: منابع مالي اين افزايش از بودجه سازمان تأمين اجتماعي است. مددي ادامه داد: طبق ماده صد و یازده قانون، حداقل مستمري بازنشستگان نبايد از حداقل حقوق قانون كار كه امسال صد و هشتاد و سه هزار تومان اعلام شده است، بيشتر باشد اما امسال ما بيشتر از حداقل حقوق كارگران اعلام كرده‌ايم.

وي ميزان افزايش سهم حق بيمه را در سال جاري مطابق با درصد افزايش حقوق كارگران،بیست و دو درصد اعلام كرد. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درباره وضعيت افزايش مستمري بازنشستگان و مستمري بگيراني كه بيش از دویست هزار تومان، مستمري دريافت مي كنند، اظهار داشت: مستمري اين افراد، امسال مطابق با نرخ تورم سیزده و یک دهم  درصد افزايش مي‌يابد. مددي ادامه داد: علاوه بر افزايش مطابق با نرخ تورم،دو دهم درصد از صد و هشتاد و سه هزار تومان حداقل حقوق كارگران نيز به ازاي هر سال پرداخت حق بيمه بيش از بیست و پنج سال نيز به مستمري آن‌ها اضافه مي‌شود و ديگر اين كه افزايش نسبت به سال برقراري به ازاي هر سال دو دهم درصد ديگر اضافه مي‌شود و جمع اين دو از پانزده هزار تومان نيز نبايد افزايش يابد.

وي ميانگين كل دريافتي بازنشستگان را در سال جاري سیصد هزار تومان اعلام كرد كه سال گذشته دویست و پنجاه و شش هزار تومان بود.

ارائه وام ده ميليون توماني به كارفرمايان

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از ارائه وام ده ميليون توماني به كارفرمايان به ازاي به كارگيري هر فردي كه مشمول دريافت بيمه بيكاري مي‌شود، خبر داد و گفت: سود اين وام چهار درصد است. مددي افزود: صندوق بيمه بيكاري با افزايش بيكاران، هر سال با كمبود بودجه مواجه مي شد كه با اجراي اين طرح كمي از تعداد اين مقرري بگيران كاسته شده است. وي درباره پيش‌بيني سازمان از كسري بودجه صندوق بيمه بيكاري در سال جاري گفت: كسري از سال هاي قبل است.

شش هزار و هشتصد ميليارد تومان؛ كل بودجه امسال تأمين اجتماعي

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي كل بودجه امسال سازمان تأمين اجتماعي را شش هزار و هشتصد ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: پيش بيني مي‌شود پنج هزار و دویست ميليارد تومان از محل حق بيمه‌ها و مابقي از درآمدها تأمين شود. به گفته مددي چهار هزار و سیصد و چهل ميليارد تومان اين بودجه براي تعهدات قانوني تأمين اجتماعي است.

وي اظهار داشت: كل بودجه ما هشتصد ميليارد تومان افزايش يافته در حالي‌ كه در بخش تعهدات قانوني يك هزار ميليارد تومان افزايش داشته‌ايم و اين نشانگر آن است كه گرايش ما به سمت خدمت رساني به مردم است. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي بودجه درمان را در سال جاري يك هزار و هفتصد و هفتاد ميليارد تومان عنوان كرد.

برقراري مستمري كمتر از چهل و هشت ساعت

 

مددي از برقراري مستمري براي كساني كه سامانه سوابق دارند در كمتر از چهل و هشت ساعت و براي كساني‌كه سامانه سوابق ندارند در كمتر از بیست روز خبر داد.وي نيز گفت: ميزان شكايت از اين سازمان در سال گذشته به شدت كاهش يافته است. راه‌اندازي شعبه سيار تأمين اجتماعي در ايران‌خودرو و سايپا

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از راه اندازي شعبه سيار تأمين اجتماعي در ايران‌خودرو و سايپا و شركت هايي كه كاركنان زيادي دارند، خبر داد.به گفته مددي در سال گذشته پنجاه و هفت شعبه سيار راه اندازي شده است.

 

 

مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش:

دختران نسبت به پسران دانش آموز ميانگين معدل بهتري دارند

خبرگزاری فارس

دوشنبه 27 فروردین 1386-16 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ميانگين معدل دروس و آمار قبولي دختران در هر سه مقطع تحصيلي از پسران بالاتر است. 

به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند، مهري سويزي امروز در جمع دانش آموزان دختر خراسان جنوبي در بيرجند افزود: پژوهشي با عنوان بررسي بينش و دانش فن‌آوري اطلاعات در بين دختران و پسران دانش آموز براي به دست آوردن فاصله در IT انجام شده كه بر اساس آن مشخص شده است كه رايانه هاي خانگي به خواسته پسران خريداري شده است اما دختران كاربران پايدار اين دستگاه ها بوده اند. وي از وزارت آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترين اداره در سطح كشور ياد كرد و اظهار داشت: یک ميليون و صد هزار نفر كارمند دولتي در قالب مدير و دبيران در اين اداره مشغول به خدمت هستند.مدير كل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت:پنجاه و چهار درصد شاغلين در اين وزارتخانه زن هستند كه از اين حيث نيز تنها نهادي هستيم كه جمعيت زنان شاغل در آن از مردان بيشتر است. سويزي محور اصلي فعاليت آموزش و پرورش را كارآموزي، مهارت و توانايي برشمرد و افزود: ارتقاء تعليم و تربيت براي دانش آموزان، تقويت آگاهي، علم، دانش، توسعه اخلاق، ايمان و توسعه وجدان از ديگر محورهاي فعاليت ما است.

وي از تشكيل شوراي راهبردي بهبود زنان فرهنگي به منظور جمع آوري مشكلات اين قشر خبر داد و تصريح كرد: در اين راستا مشكلات زنان در صد و بیست عنوان و دوازده محور شناسايي و كارشناسي شده و پس از تصويب در شورا به استان ها ابلاغ مي شود. مدير كل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در مورد جمعيت دختران دانش آموز كشور گفت:پانزده ميليون دانش آموز در مدارس سطح كشور مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد هفت ميليون و پانصد هزار نفر دختر هستند.سويزي بالا بودن آمار قبولي دانش آموزان در سه مقطع تحصيلي، بالا بودن معدل درسي و برابري تعداد دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر را نشانگر توجه و علاقه دختران به توسعه علمي وفراگيري دانش دانست و افزود: برنامه هاي ويژه اي را براي ارتقاء بيش از بيش دختران از جنبه هاي مختلف تعليم و تربيت در دستور كار داريم.

 

 

رئيس مركز امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با فارس خبر داد‌

آموزش 156 هزار زن و دختر جوان در طرح رحمت

خبرگزاری فارس

دوشنبه 27 فروردین 1386-16 آوریل 2007

خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده از آموزش صد و پنجاه و شش هزار و چهارصد و پنج زن و دختر جوان در طرح رحمت خبر داد و گفت: در اين طرح زنان و ‌دختران جوان با چگونگي ارتباط صحيح بين همسران در خانواده آشنا مي‌شوند.   زهره طبيب‌زاده نوري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اين‌كه طرح آموزشي رحمت در 30 استان كشور در حال اجراست، افزود: طرح رحمت در تمام مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور در حال اجراست. وي با بيان اين‌كه در طرح رحمت جزوات آموزشي تدوين شده در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، گفت: مربياني در راستاي اجراي طرح رحمت آموزش ديده‌اند كه زنان و دختران جوان مي‌توانند با برقراري ارتباط با آن‌ها اطلاعات مورد نياز را كسب كنند.

رئيس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به اين‌كه مجري طرح رحمت حوزه‌هاي علميه سراسر كشور‌ند، افزود: ناظر طرح رحمت مشاوران امور زنان و خانواده استان‌ها هستند. وي با بيان اين‌كه طرح رحمت چهارصد و پنجاه پايگاه در سطح كشور دارد، گفت: براي اجراي طرح رحمت دو هزار و صد و هشتاد و پنج مربي دوره‌هاي آموزشي ويژه‌اي را سپري كرده‌اند. رئيس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به اين‌كه كلاس‌هاي آموزشي طرح رحمت ويژه زنان و دختران در فرهنگسراها و مساجد برگزار مي‌شود، افزود: در طرح رحمت زنان و دختران جوان كارگاه‌هاي آموزشي ويژه‌اي ارايه مي‌شود و پس از طي دوره دو ماهه طرح رحمت افراد شركت كننده‌ ارزيابي مي‌شوند. وي خاطر‌نشان كرد: در حال حاضر استان هرمزگان با دو هزار پايگاه آموزشي فعال‌ترين استان در آموزش دختران جوان در طرح رحمت است.

 

 

سختگيری های جديد عليه زنان روزنامه نگار ايرانی

رادیو فردا

پنجشنبه 16 فروردین 1386- 5 آوریل 2007

سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید جمهوری اسلامی ایران در ماه جاری سختگیری های جدیدی را علیه زنان روزنامه نگاری اعمال می کند  که دو تن از آنان پس از دو هفته بازداشت به تازگی آزاد شده اند.  سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است در بیانیه خود به پنج زن روزنامه نگاری اشاره می کند که پیشتردر مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند. همچنین نازی عظیما، خبرنگار رادیوفردا، بخش فارسی رادیواروپای آزاد رادیو آزادی که به دنبال ضبط پاسپورتش توسط جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد، اجازه خروج از ایران را ندارد.

 

 

محکومیت یک دختر دانشجو به دوسال حبس تعلیقی

رادیو فردا

چهارشنبه 22 فروردین 1386- 11 آوریل 2007

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آزاده فرقانی، دانشجوی دانشگاه تهران را به دو سال زندان تعليقی محکوم کرد.
 اين دختر دانشجو اواخر خرداد ماه گذشته، در تظاهراتی برای دفاع از حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران شرکت کرده بود. دادگستری جمهوری اسلامی آزاده فرقانی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی مجرم شناخته است.

 

 

امام جمعه مشهد بی حجابی را از آدمکشی بد تر میداند

بی بی سی

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1386-26 آوریل 2007

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، امروز در جلسه شواری عالی جوانان، دشمنان را سبب رواج بی حجابی در ايران دانست.احمدی نژاد گفت دشمنان می خواهند عده ای را با ظاهر نامناسب در جامعه راه بيندازند و پس از برخورد با آن ها، تبليغ کنند که در ايران با جوانان برخورد می شود و خمودی و یأس بين جوانان به وجود بياورند .حجت الاسلام احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، نیز در خطبه های نماز جمعه امروز گفت يک عده معتقدند که بی حجابی مسأله ای فرهنگی است در صورتی که اين مسأله کاملاً امنيتی  است و حتی از دزدی و آدمکشی هم بدتر است .  وی ادامه  داد که تمام اوباش گری ها و بی امنيتی ها از بی حجابی زنان سرچشمه می گيرد و  بی حجابی و بد حجابی است که " خفاش شب " و " گرگ درنده روز " را ميسازد . احمد خاتمی امام جمعه تهران هم گفت ۸۷ درصد مردم خواهان اجرا و پيگيری طرح ارتقا امنيت اخلاقی و اجتماعی  شده اند و کارشکنان در مقابل خواست اکثريت مردم و مطالبه دينی ايستاده اند. وزارت کشور  از اول  ارديبهشت ماه  طرحی را برای مبارزه با آنچه که بد حجابی  خوانده می شود به اجرا گذاشته است.  آيت الله شاهرودی، رئيس قوه قضائيه گفته است که نبايد در اجرای اين  گونه طرح ها افراط و تفريط شود.

 

زن، ماشین تولیدکننده‌ی بچه؟

خبرگزاری آلمان

دوشنبه 8 اردیبهشت 1386-28 آوریل 2007

یک اسقف کاتولیک که در مصاحبه‌ای با موضوع سیاست‌های دولت آلمان دررابطه با امور خانواده، زنان را "ماشین تولید بچه" نامیده‌‌است، معتقد است که از گفته‌های او برداشت اشتباهی شده است.این‌روزها در آلمان بحث داغی درگرفته‌است درباره‌ی اظهارات اسقف "والتر میکسا". این اسقف کلیسای کاتولیک برنامه‌های جدید وزیر امورخانواده‌ی آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌است. وزیر امور خانواده‌ی آلمان خانم "اورزولا فُن دِر لین" درصدد است تا با قوانین جدید تعداد مهدکودک‌هایی را که از کودکان زیر سه سال نگهداری می‌کنند، تا سال دو هزار و سیزده میلادی سه‌برابر کند. با این امکانات جدید سی و پنج درصد از کودکان زیر پوشش قرار خواهند گرفت. امروزه فقط دوازده درصد از بچه‌ها می‌توانند از این امکانات بهره گیرند. برای این منظور می‌بایست رقمی حدود سه میلیارد یورو افزون بر مخارج کنونی هزینه شود.والتر میکسا از این سیاست‌ها انتقاد کرده و معتقد است که در این‌گونه سیاست‌ها و برنامه‌ریزیها در وهله‌ی اول به سلامت و راحتی بچه‌ها فکرنشده و خانم وزیر تنها بر اساس خواسته‌ی مادران شاغل چنین تصمیمی گرفته‌است. به عقیده‌ی او با ایجاد امکانات بیشتر برای نگهداری کودکان زیر سه سال، رابطه‌ی تنگاتنگ میان مادر و فرزند که لازمه‌ی رشد جسمی وروحی یک کودک است با سپردن کودک به کسی به‌غیر از پدر و مادر به اجبار از میان می‌رود. از نظر او با جداکردن زود هنگام مادر و فرزند از یکدیگر مرتبه‌ی زن به "ماشین تولید بچه" تنزل می‌یابد. به اعتقاد او که با به‌کار بردن این اصطلاح قصد توهین به زنان را نداشته، می‌بایست به مادران امکان انتخاب داده شود تا اگر زنی قصد ماندن در خانه و نگهداری از فرزند خود را دارد، بتواند با خیال آسوده چنین تصمیمی بگیرد. او می‌گوید که با افزایش مکان‌های نگهداری از کودکان زیر سه‌سال برای مبارزه با کاهش نرخ تولد در آلمان، سلامت کودکان نادیده گرفته می‌شود. به این ترتیب زنان شاغل انگیزه‌ی بیشتری برای بچه‌دارشدن پیدا می‌کنند چون بلافاصله می‌توانند کارکردن را آغاز کنند.

والتر میکسا میگوید: بهتر است که این سیاست‌ها در راستای حمایت مالی از مادران باشد تا مادران با خیال آسوده سال‌های اول را در کنار فرزند خود در خانه بمانند.

گفته‌های والتر میکسا بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی و اجتماعی آلمان به دنبال داشته‌است.

 

 

احمدی نژاد از طرح مبارزه با بدحجابی دفاع کرد

بی بی سی

یکشنبه 7 اردیبهشت 1386-27 آوریل 2007

در ادامه طرحی که پليس ايران در ارتباط با پوشش اسلامی آغاز کرده، رئيس جمهور ايران نيز در اين زمينه به اظهارنظر پرداخته و رواج پوشش غيراسلامی در کشورش را به دشمن خارجی نسبت داده است.
به گفته محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، "دشمنان ... می ‌خواهند عده ‌ای را با ظاهر نامناسب در جامعه راه بیندازند و پس از برخورد با آنها تبلیغ کنند که در ایران با جوانان برخورد می ‌شود و خمودی و یأس بین جوانان به وجود بیاورند".
اين در حالی است که آقای احمدی نژاد در زمان تبليغات انتخاباتی که به رياست جمهوری اش انجاميد گفته بود که با ظاهر جوانان کاری نخواهد داشت، مهدی کلهر، مشاور آقای احمدی نژاد نيز در مصاحبه ای اطمينان داده بود که بر خلاف آنچه منتقدان آقای احمدی نژاد می گويند، او در صورت رئيس جمهور شدن اقدامی در جهت اعمال محدوديتهای اجتماعی نخواهد کرد.
در طرحی که "امنيت اخلاقی و اجتماعی" نام گرفته، پليس علاوه بر برخورد با بانوانی که پوشش آنان را "بدحجابی" و مغاير با معيارهای جمهوری اسلامی تشخيص می دهد، اقداماتی همچون جلوگيری از نمايش مانکنهای زنان در مغازه ها نيز انجام می دهد.
اين طرح و نحوه اجرای آن انتقادها و مخالفتهايی برانگيخته که در برخی مطبوعات بازتاب يافته است.
اما سیداحمد خاتمی، خطيب جمعه تهران، مطبوعاتی را که در انتقاد از اين طرح نوشته اند متهم کرده که "برای هنجارشکنی مرثيه سرايی می کنند و در مقابل مطالبات قرآنی و مطالبات اکثریت مردم ایستاده ‌اند".
پليس ايران اعلام کرده که طرح مبارزه با "بدحجابی" را بر اساس خواست مردم و با تکيه بر آمار حاصل از نظرسنجيها اجرا می کند.
سيداحمد خاتمی نيز در نمازجمعه تهران به دفاع از طرح "امنيت اخلاقی و اجتماعی" پرداخته و گفته که با اجرای اين طرح، ضریب امنیت مالی، جانی و روانی مردم افزایش می‌ یابد و از دست‌ اندازی باندهایی که در زندگی خصوصی مردم ورود می ‌کنند و موجب بی‌ آبرویی می شوند، جلوگیری می ‌شود.

 

 

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني:

زنان و دختران محجبه رضايت حضرت حق و امام زمان(عج) را مد نظر قرار دهند

دشمنان تلاش دارند تا جوانان را در دام خود اندازند

ایسنا

دوشنبه 8 اردیبهشت 1386-28 آوریل 2007

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني اظهار داشت: زنان و دختران محجبه رضايت حضرت حق و امام زمان (عج) را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني در ديدار شماري از دانشجويان حوزه دانشجويي شهيد بهشتي شيراز و جمعي از دانش‌آموزان آذربايجان شهر جلفا، به جوانان نسبت به توطئه‌هاي دشمنان هشدار داد و گفت: دشمنان اهتمام دارند تا جوانان را در دام خود اندازند.وي ادامه داد: نقشه اصلي دشمنان اين است که هويت اسلامي و التزام به دستورات اسلامي را در جوانان کم‌رنگ کنند. بايد جوانان مراقب باشند تا در نقشه شوم آنان گرفتار نشوند.

صافي گلپايگاني تصريح کرد: آينده اسلام را جوانان حفظ مي‌کنند و جوانان بايد بدانند که در مسير الهي قرار گيرند تا در دام شبکه دشمنان و تبليغات منفي آنان نيفتند. وي ادامه داد: بدانيد که شيعه و مسلمان بودن افتخار بزرگي براي هر مسلمان است.

صافي، دختران را به حفظ حجاب اسلامي دعوت و تاکيد کرد: زنان و دختران محجبه به حجاب خود توجه و ملتزم به آن بوده و در مسير الهي و تقوا گام بردارند و رضايت حضرت حق و امام زمان(عج) را مد نظر قرار دهند. اين استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه قم اظهار داشت: مسلمانان از هر قشري که باشند بايد تمسک به اهل بيت (ع)‌ و معارف الهي داشته باشند و دست‌خوش تبليغات منفي دشمنان نشوند.

 

 

 

آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي:

به دولتمردان ايرادمي‌گيريم؛نبايد ازكنارمسايل عراق به سادگي گذشت

مردم ازوضع حجاب گلايه‌مندند؛بدحجابي به معضلي رسوا تبديل شده است

ایسنا

شنبه 1 اردیبهشت 1386-21 آوریل 2007

آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي روز شنبه در درس خارج فقه در مورد مسايل اخير عراق و همچنين بحث برخورد با معضل بدحجابي در كشور به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخت.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي در درس خارج فقه با اشاره به حوادث دردناك عراق كه از خونين‌ترين حادثه‌هاي اخير عراق بود و در آن دويست نفر از شيعيان شهيد شدند را حادثه‌اي واقعا تكان دهنده خواند و گفت: از نظر علماي شيعه، هم خون شيعيان محفوظ بايد بماند و هم خون اهل سنت ولي هرچه هست، اين حوادث بسيار دردناك است. ريشه‌ي اين حوادث هم به احتمال قوي در دست اشغالگران است. آمريكا همراه صهيونيست‌ها در اين حوادث دست دارند. ابزار دست آنها دو گروه هستند؛ بعثي‌هاي جنايتكار، تفاله‌هاي باقيمانده از نظام بعث و سلفي‌هاي متعصب خوانخوار. اين‌ها مزدوران اشغالگران مي‌شوند و باعث ايجاد اين حوادث مي‌شوند.وي گفت: هدف نهايي آنها نيز ايجاد جنگ داخلي و در نتيجه تجزيه‌ي عراق است. بخشي از عراق به دست كردها، بخشي به دست شيعيان و بخشي ديگر به دست سني‌ها. سه بخش ضعيف و ناتوان به جاي يك كشور قوي و قدرتمند جايگزين شود و سلطه‌گران به راحتي بتوانند از منابع آنها استفاده كنند. اگر غربي‌ها و مستكبران در برابر اين حوادث خونبار عكس‌العملي نشان ندهند، جاي تعجب نيست؛ منافع نامشروع آنها در گرو اين حوادث است.

مكارم شيرازي اظهار داشت: اگر تعدادي از جنايتكاران بعثي را محاكمه‌ي عادلانه و محكوم به اعدام كنند، بعضي از جمعيت‌هاي حقوق بشر داد و فرياد مي‌كنند كه چرا اين جنايتكاران را اعدام كرديد؛ اما اگر دويست نفر از شيعيان يا اهل سنت عراقي يك‌جا كشته شود، آنها هيچ عكس‌العملي نشان نمي‌دهند.وي اظهار داشت: ما به كشورهاي اسلامي و دولتمردهاي كشور خودمان ايراد مي‌گيريم كه نبايد از كنار اين مسايل به سادگي گذشت. بايد در برابر اين حوادث تكان‌دهنده عكس ‌العمل نشان داد. ما هرگز نمي‌گوييم كه در مسايل داخلي عراق مداخله كنيد ولي در برابر اين حوادث قدمي بايد برداشت و از كنفرانس اسلامي دعوت شود، از سران كشورهاي اسلامي دعوت شود، در مقابل اين كشتارهاي بي‌رحمانه چه سني و چه شيعه و تجزيه‌ي عراق عكس‌العملي نشان دهند. بايد در برابر اين حوادث، راه‌حلي انديشيد. واقعا حوادث عراق تلخ و دردناك است، بنده هر موقع به ياد حوادث عراق مي‌افتم، سخت ناراحت مي‌شوم و اميدوارم كه سران كشورهاي اسلامي و مخصوصا دولتمردان داخلي بتوانند در برابر اين حوادث، راه حل عاقلانه‌اي بيانديشند و به اميد آن روزي كه دنيا از شر اين مستكبران خلاصي يابد.وي همچنين در ادامه‌ي بيانات خويش به مساله مهم بدحجابي اشاره كرد و گفت: امروزه مساله‌ي بدحجابي به يك معضل رسوا تبديل شده است. يك ايراني كه استاد يكي از دانشگاه‌هاي آمريكاست به بنده مي‌گفت كه نه خيابان‌هاي آمريكا مثل خيابان‌هاي ايران است و نه دانشگاه‌هاي آمريكا مثل دانشگاه‌هاي ايران از نظر وضع حجاب. مي‌گفت كه من از وضعيت برهنگي و بدحجابي در ايران وحشت دارم. مكارم شيرازي ادامه داد: اخيرا نيروي انتظامي وارد اقدام شده؛ اما متاسفانه بعضي از مطبوعات و رسانه‌ها جنجال به راه انداخته‌اند كه چرا برخورد مي‌كنند؟ ما مي‌گوييم آيا اين‌ها نمي‌دانند كه حجاب جزو ضروريات اسلام است؟ آيا نمي‌دانند بدحجابي باعث متلاشي شدن خانواده‌ها و بالا رفتن آمار طلاق و آمار جنايت است؟ آيا نمي‌دانند كه حجاب امروزه به صورت يك مساله اساسي در اسلام آمده، آنها كه مي‌خواهند به اسلام ضربه وارد كنند، به سمت حجاب نشانه‌گيري مي‌كنند؟ وي گفت: آنهايي كه مي‌خواهند اسلام را تقويت كنند به سمت حجاب مي‌روند. دولت‌هاي غربي چطور با حجاب مبارزه مي‌كنند، چون حجاب يك نقطه‌ي اصلي و مركزي است؛ آيا مطبوعات و رسانه‌هاي ما اين مطالب را نمي‌دانند؟ همه در برابر اين معضل، مسوول هستند و بايد با همديگر از طريقي معقول اين مساله را حل كرد و نبايد در حل اين مساله به خشونت متوسل شد.مكارم‌شيرازي اظهار داشت: همه‌ي مردم ما از مراجع انتظار دارند و مرتب نيز با ما تماس مي‌گيرند و از وضع كنوني حجاب گلايه‌مند هستند و از ما مي‌خواهند كه در برابر اين موضوع، اقدام جدي كنيم. اميدوارم كه دولت، مجلس، قوه قضاييه و رسانه‌ها مخصوصا صدا و سيما دست به دست هم داده و اين وضع را اصلاح نمايند. اصلاح اين معضل، به نفع تمام خانواده‌ها از جمله خانواده‌هاي خودشان است.