زنان: شنبه 15 بهمن 1384- 4 فوریه 2006

 

نخست وزير ژاپن از رسيدن زنان به مقام امپراتوري اين كشور حمايت كرد

جمعه 14 بهمن 1384-3 فوریه 2006

ایران:خارجی- سیاسی- زنان

جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن روز جمعه بار ديگر از لايحه تغيير قانون خاندان امپراتوري كه بر اساس آن زنان مي‌توانند به مقام امپراتوري اين كشور برسند، دفاع كرد.

كويزومي در گفت وگو با خبرنگاران گفت: مطمئن است كابينه و حزب حاكم ليبرال دمكرات با اين لايحه كه قرار است بزودي تسليم پارلمان شود، در مرحله آخر حمايت خواهند كرد.

وي بدنبال درخواست امروز "تارو آسو" وزير امور خارجه، "شينزو آبه" دبير و سخنگوي ارشد دولت و چند نفر ديگر از اعضاي كابينه ژاپن در خصوص رعايت جوانب احتياط در ارايه اين لايحه به پارلمان، سخنان ياد شده را ايراد كرد.

نخست وزير ژاپن با بيان اينكه هميشه ديدگاه‌هاي مختلف در مورد يك مساله مي‌تواند وجود داشته باشد، تصريح كرد كه در نظرش براي تصويب لايحه ياد شده در نشست جاري پارلمان ژاپن (ديت) تغيير نداده است.

در همين حال ۵۰نفر از نمايندگان حزب دمكراتيك، مهمترين حزب مخالف دولت نيز روز جمعه گفتند كه به طور هماهنگ قصد دارند مانع از تصويب لايحه ياد شده در مجلس شوند.

۱۷۳نماينده پارلمان ژاپن كه در برگيرنده ۱۳۵نماينده حزب حاكم ليبرال دمكرات نيز مي‌شوند، روز چهارشنبه گذشته درخواستي را عليه تغيير قانون خاندان امپراتوري به امضا رسانده بودند.

در قانون خاندان امپراتوري ژاپن كه در سال ۱۹۴۷به تصويب رسيد، تصريح شده است كه تنها افراد ذكور خانواده امپراتوري مي‌توانند به عنوان امپراتور انتخاب شوند.

در حال حاضر "آكي‌هيتو" بنيانگذار سلسله "هيسئي" و امپراتور ژاپن داراي دو پسر به نام "ناروهيتو" و "آكي‌شينو" و يك دختر به نام "نوري نوميا" مي‌باشد كه پسر بزرگش ناروهيتو به عنوان وليعهد برگزيده شده است.

ناروهيتو و ماساكو همسرش در حال حاضر، داراي يك فرزند دختر چهار ساله به نام "آيكو" هستند و بر اساس قانون ياد شده درحال حاضر نه پرنس آيكو و نه فرزندان آينده‌اش قادر نيستند بر تخت سلطنت بنشينند.

بدين ترتيب متولد نشدن فرزند ذكور در ميان اعضاي خانواده امپراتوري ژاپن از سال ۱۹۶۵تاكنون و جدي شدن مساله جانشيني، هم‌اينك مبدل به يك مشكل اساسي در ميان اعضاي اين خانواده و نيز دولت ژاپن شده است.

در صورت تغيير قانون مذكور، آيكو بعد از فوت پدرش مي‌تواند به امپراتوري ژاپن برسد و اولين فرزند وي نيز صرف نظر از نوع جنسيت وي مي‌تواند جانشين وي شوند.

از لحاظ تاريخي، از ميان ۱۲۵نفري كه در طول تاريخ ژاپن، بر تخت امپراتوري جلوس كرده‌اند، تنها هشت نفر زن بوده‌اند كه آخرين آنان در سال‌هاي ۱۷۶۳تا ،۱۷۷۰با توجه به شرايط ويژه و استثنايي آن زمان، به اين مقام دست يافته‌اند.

اين مساله جايگاه و مشروعيتي را براي مردان در تاريخ بيش از دو هزار و ۶۰۰ساله سلطنت ژاپن تعريف مي‌كند كه تغيير آن بسادگي مسير نيست بويژه اينكه گروه‌هاي ناسيوناليست و محافظه‌كار افراطي بشدت پشتيبان اين مشروعيت و جايگاه هستند.

 

ازدواج و خانواده در صدر اخبار اجتماعي زنان مطبوعات  

جمعه 14 بهمن 1384-3 فوریه 2006

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: اجتماعي زنان

رويدادهاي فرهنگي بار ديگر در صدر موضوعات خبري زنان در مطبوعات قرار گرفت.

به گزارش سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران بر اساس آمار اعلام شده از سوي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان در خصوص اخبار و مطالب مربوط به زنان در 31 روزنامه، رويدادهاي فرهنگي از اخبار نسبت به ماه گذشته 5/11 درصد كاهش و نسبت به اخبار مطالب دي ماه سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است.

بر پايه  اين آمار در مجموع اخبار و مطالب كل روزنامه‌ها موضوع فرهنگي با 35/20 درصد بالاترين تعداد و در مرتبه بعد، ساير كشورها با 87/19 درصد، آسيبهاي اجتماعي با 20/19 درصد و در رده‌هاي بعدي به ترتيب اخبار و مطالب اجتماعي با 9/14 درصد، بهداشتي 71/9 درصد، ورزشي 18/7 درصد، حقوقي ـ قضايي 48/2درصد، آموزشي 13/2 درصد، علمي ـ پژوهشي 08/2درصد و سياسي 08/2 درصد قرار گرفته است.

به طور كل اخبار و مطالب فرهنگي همچنين بيشترين تيتر روزنامه‌ها را در مورد زنان به خود اختصاص داده است.

تكرار چاپ خبرهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر از ساير موضوعات و برابر با 2/191 درصد تعداد اصلي اين وقايع است و از اين جهت موضوعات ساير كشورها و اجتماعي در مرتبه دوم و سوم قرار دارد و اين در حاليست كه به رويدادهاي ورزشي كمتر توجه و غالبا به يك بار درج خبر بسنده شده است.

بر اساس نتايج بدست آمده در موضوع فرعي آسيبهاي اجتماعي بيشترين عناوين خبري مربوط به موضوع خشونت و مزاحمت (16/38 درصد) و در مراتب بعدي به ترتيب طلاق (51/15درصد)، ساير آسيبها (26/13 درصد)، قتل و جنايت (44/12 درصد)، فرار و فساد (57/8 درصد)، سرقت (55/7 درصد)، خودكشي (65/2 درصد) و اعتياد (38/1 درصد) قرار دارد.

در موضوع كلي اجتماعي بيشترين موضوع ازدواج و خانواده (50 درصد) است و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب، ‌توسعه و مشاركت اجتماعي (36/30 درصد)، اشتغال (7/10 درصد) و تامين و حمايت (9/8 درصد) قرار گرفته است.

موارد مربوط به توسعه و مشاركت اجتماعي شامل كليه اخبار و مطالب مربوط به ابعاد مختلف مشاركت اجتماعي زنان شامل انتصاب در مسؤوليت‌ها و سمت‌هاي مختلف و فعاليت‌هايي در قالب تشكل‌هاي غيردولتي و غيره و موارد مربوط به موضوع اشتغال شامل كليه اخبار و مطالب خاص اشتغال زنان و مشاغل و حرف مختلفي است كه زنان به آن اشتغال دارند.

نكته قابل توجه آن است كه تكرار چاپ اين دسته اخبار نسبت به رويدادهاي آسيب‌هاي اجتماعي كمتر است و از بين ريز موضوعات اجتماعي بيش از همه اخبار مربوط به تامين و حمايت مورد توجه قرار گرفته است كه تعداد تكرار چاپ اين گونه رويدادها تقريبا برابر 86 درصد اصل وقايع است و بدين ترتيب هر خبر مربوط به ازدواج و خانواده در روزنامه‌هاي مختلف كشور به طور ميانگين 8/1 بار چاپ شده است.

در موضوعات فرعي مربوط به فرهنگي بيشترين عناوين اختصاص به موضوع تئاتر و موسيقي سينما (88/44 درصد)، فرهنگ و ادب (97/28 درصد)، ارزش‌هاي ديني (9/15 درصد)، هنرهاي تجسمي (7/8 درصد)، ديدگاه‌ها و نظرات (4/5 درصد) و فرهنگ عمومي (09/1) درصد قرار گرفته است.

بيشترين تعداد اخبار و مطالب مربوط به زنان به ترتيب در روزنامه‌هاي اسرار، ايران، و اعتدال منتشر شده است.

بيشترين درصد اخبار و مطالب مربوط به زنان از كل اخبار شامل اخبار مطلوب 44 درصد، اخبار نامطلوب 25 درصد و اخبار خنثي 29 درصد است.

گفتني است درصدهاي فوق مربوط به كل رويدادهاي اصلي مطلوب، نامطلوب و خنثي است و اين در حاليست كه اخبار و رويدادهايي كه در دسته‌ نامطلوب دسته‌بندي شده‌اند، مورد تكرار چاپ قرار گرفته‌اند و هر خبر نامطلوب به طور متوسط 5/2 بار در روزنامه‌هاي مختلف چاپ شده است.

بيشترين حجم مطالب به لحاظ نوع مطالب به طور طبيعي خبر است و در مراتب بعدي به ترتيب مقاله، گزارش، اطلاعات آماري و زندگينامه قرار گرفته است.

در كل موضوعات اخبار مربوط به چهار دختر، سرقت كردند تا تفريح كنند و دستگيري عاملان قتل‌هاي سريالي تهران هر كدام با 24 مورد، اخبار اولين رييس‌جمهور زن شيلي با 21 مورد خبر به ترتيب در مرتبه اول، دوم و سوم قرار دارند.

 

نمایندگان منتخب حماس در پارلمان فلسطینی تدوین لوایحی برای اجباری کردن حجاب، تفکیک جنسی محیطهای آموزشی و منع فروش مشروب الکلی را آغاز کردند

رادیو فردا:گزارش های جهان

میترا فرهمند

جمعی از اعضای سازمان جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس که برای عضویت در پارلمان فلسطینی انتخاب شده اند، اعلام کردند بلافاصله بعد از آغاز دوره جدید مجلس خواهان اجرای احکام شریعت اسلام خواهند شد و از جمله زنان و دختران بالای 9 سال را به رعایت حجاب کامل اسلامی مجبور خواهند کرد. سازمان حماس در انتخابات اخیر فلسطینی در مجلس این کشور حائز اکثریت شده است و با استفاده از آن خواهد توانست قوانین مورد نظر خود را به بدون توجه به مخالفت های احتمالی نمایندگان وابسته به جنبش الفتح و جناح های دیگر فلسطینی به تصویب برساند. علاوه بر حجاب اسلامی اجباری برای زنان، نمایندگان عضو حماس در پارلمان اسرائیل همچنین قصد دارند دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر را در تمامی آموزشگاهها و مراکز تحصیلی فلسطینی جدا کنند. حماس همچنین قصد دارد فروش انواع مشروبات الکلی را در سرزمین های فلسطینی ممنوع کند. پیشنهاد دیگر حاکی از لزوم برچیدن البسه زیر زنان از ویترین مغازه ها و جلوگیری از حضور مردان در فروشگاه های البسه زیر زنانه است. پیش نویس این لوایح از هم اکنون از سوی نمایندگان عضو حماس در حال تنظیم است.