زنان:پنج شنبه 29 دى 1384 - 19 ژانويه 2006كميسيون زنان شورا صدور حكم اعدام يك دختر 18ساله توسط قضاييه آخوندي را محكوم مي كند
18دي1384 (8ژانويه2006)
به گزارش روزنامه حكومتي اعتماد، قضاييه جنايتكار رژيم آخوندي يك دختر 18ساله را به اتهام قتل مردي كه قصد تجاوز به وي را داشت، به اعدام محكوم كرد.
قرباني كه نازنين نام دارد در سن 17سالگي مورد حمله سه مرد قرار گرفته بود كه قصد تجاوز به او و خواهرزاده اش را داشتند. در جريان درگيري و در حالي كه نازنين قصد دفاع از خود را داشت، يكي از متجاوزين به قتل مي رسد. او در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفته بود، "من‌ فقط‌ براي‌ دفاع‌ از خود و برادرزاده‌ام‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ام‌. ولي‌ قصد كشتن‌ آن‌ پسر را نداشتم‌. در آن‌ لحظه‌ نمي‌دانستم‌ چه‌ كار بايد بكنم‌. چون‌ هيچ‌كس‌ به‌ داد ما نرسيد". با اين حال قضات جنايتكار، بدون توجه به اظهارات نازنين و مستندات پرونده و گفته هاي شاهدان كه اظهارات نازنين را تأييد ميكرد، وي را به‌ اعدام‌ محكوم‌ كردند. گفته ميشود افراد مهاجم از نفرات بسيج كرج بوده اند.
خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن محكوم كردن حكم اعدام اين دختر جوان كه به دفاع مشروع از خود و برادرزاده اش مبادرت كرده بود، گفت، "حتي در قوانين جزاي خود رژيم، فردي كه براي دفاع از جان يا ناموس خود يا ديگري "عملي انجام دهد كه جرم باشد... قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود"".
خانم چيت ساز گفت: "سرنوشت دردناك نازنين تنها يك نمونه از هزاران مورد تجاوز به حقوق زنان ايراني در حاكميت زن ستيز آخوندها ميباشد". وي همچنين فعالان و سازمانهاي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را به محكوم كردن اين حكم جنايتكارانه و تلاش براي جلوگيري از اعدام اين دختر جوان فراخواند.

اعضاى شوراى مركزى سازمان هاى غيردولتى زنان انتخاب شدند
سه شنبه 27 دى ???? - 17 ژانويه ????
شرق:اعضاى شوراى مركزى شبكه ارتباطى سازمان هاى غيردولتى زنان توسط مجمع عمومى يكشنبه ?? دى ماه انتخاب شدند. با اعلام آراى شمارش شده با نظارت نماينده نيروى انتظامى و وزارت كشور مشخص شد بلقيس خلوق، شهلا حبيبى، شكوه نوابى نژاد، مريم زمانى اصل، سوسن صفاوردى، پروين غريب شاهى، معصومه آباد و شهلا فارسى منفرد به عنوان ? نفر اعضاى شوراى مركزى شبكه انتخاب و معرفى شدند. در ادامه برنامه مركزى صديقه قنادى رئيس مجمع زنان شوراهاى شهر در رابطه با تعامل سازمان هاى غيردولتى و شوراهاى شهر گفت: "شوراها به عنوان بخش درون حاكميت بايد با NGOها به عنوان بخش برون حاكميت در تعامل باشند." وى تصريح كرد: "سازمان هاى غيردولتى مى توانند با برقرارى تعاون و شناخت شوراى شهر خود از بودجه آن استفاده كنند." عضو شوراى شهر مشهد با تشريح مواضع عملكردى شوراها در قبال تشكل هاى غيردولتى عنوان كرد: "اگر سازمان هاى غيردولتى شوراها را بشناسند و ارتباط درست با اين ارگان ها برقرار كنند مى توانند از بودجه شوراها استفاده كنند." قنادى تصريح كرد: "ما به عنوان نمايندگان شوراها به NGOها بيشتر اعتماد مى كنيم تا به پيمانكاران چون مى دانيم مصارف بودجه تشكل هاى غيردولتى در رابطه با كارهاى خيريه اى صرف مى شود، ما نيز بيشتر راغب هستيم كه رقمى از بودجه خودمان را به آنها اختصاص دهيم." نماينده دفتر منطقه اى متروپوليس در خاورميانه همچنين خاطرنشان كرد: "NGOها بايد هرچه بيشتر با شوراهاى شهرها ارتباط برقرار كنند تا هر دو طرف بتوانند همچون كشورهاى توسعه يافته به تعالى رسيده از اين همكارى دوطرفه نتايج مطلوبى حاصل كنند." وى ادامه داد: "امروز بيش از ??? هزار عضو شوراى شهر داريم كه در كل كشور زنان تنها ?/? درصد اين تعداد را به خود اختصاص داده اند. ولى اعضاى شوراها را چه كسى انتخاب مى كند؟ مردم بايد به زنان راى دهند بنابراين براى شناخت بيشتر از زنان فعال تشكل هاى غيردولتى زنان بايد در اين راستا فعال باشند." در ادامه اين نشست بيانيه نهايى چهارمين نشست تشكل هاى غيردولتى زنان خوانده شد. كه در خاتمه اعتراض بسيارى از نمايندگان تشكل هاى غيردولتى را برانگيخت. اعتراض تشكل هاى غيردولتى زنان به حضور بندهايى در بيانيه پايانى اجلاس بود كه مباحث سياسى را مطرح مى كرد و نمايندگان غيردولتى ها به سياسى بودن بيانيه معترض شدند.

موفقيت زنان در سال ????
سه شنبه 27 دى ???? - 17 ژانويه ????
شرق:آسوشيتدپرس در گزارشى اعلام كرد: جهان در سال ????ميلادى شاهد موفقيت هاى مهم سياسى براى زنان بوده است كه اين موفقيت ها شامل انتخاب اولين رئيس جمهورى زن در آفريقا و برگزارى اولين انتخابات در عربستان سعودى با حضور رأى دهندگان زن مى شود.عراق و افغانستان شاهد رقابت زنان در انتخابات و تلاش آنها براى تصدى سمت نمايندگى پارلمان بوده اند و ليبريا و آلمان نيز براى اولين بار با انتخاب رئيس جمهورى و صدر اعظم زن، زنان را در صدر سمت هاى سياسى قرار دادند. در عين حال، زنان در شهر "جده" عربستان، فرصت بى سابقه اى به دست آوردند و با رقابت در انتخابات، دو كرسى را در هيأت مديره اتاق بازرگانى محلى اين شهر از آن خود كردند. همچنين زمينه انتخاب اولين رئيس جمهورى زن در شيلى فراهم شد و ژاپن نيز در ماه ژانويه، لايحه اى را بازنگرى خواهد كرد كه به موجب آن زنان خاندان امپراتورى مى توانند وارث تاج و تخت شوند."كاويتا رامداس" رئيس صندوق جهانى زنان كه در "سانفرانسيسكو" مستقر است و به گروه هاى مدافع حقوق زنان در سراسر جهان كمك مى كند، گفت: سال ????سالى سرشار از موفقيت براى زنان بوده است. وى افزود: ??سال پيش، ما مى گفتيم كه خواهان وضع قوانينى براى حمايت از زنان هستيم اما اكنون مى گوييم كه زنانى را مى خواهيم كه خود قانونگذار باشند. از سويى، اتحاديه بين المجالس در "ژنو" اعلام كرد: تعداد نمايندگان زن در پارلمان كشورهاى سراسر جهان در سال ????به ???? نفر يا ?/?? درصد رسيده است. در اين گزارش به برخى از مهمترين دستاوردهاى سياسى زنان در سال گذشته اشاره شده كه به شرح ذيل است:
o ليبريا
"آلن جانسون سرليف" در دور دوم انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر به عنوان اولين رئيس جمهورى زن در آفريقا انتخاب شد. وى كه پيش از آن وزير دارايى بود، پس از پيروزى در انتخابات گفت دوره فساد و حاكميت مردان در كشور جنگ زده ليبريا به پايان خواهد رسيد. او همچنين از زنان سراسر آفريقا خواست در اداره امور كشورشان مشاركت كنند.
o افغانستان
?? زن افغان در ماه سپتامبر با كسب كرسى در پارلمان??? نفرى افغانستان، اولين پارلمان اين كشور در بيش از ??سال گذشته، حضور خود را در عرصه سياست ملى اين كشور به نمايش گذاشتند. بر اساس قانون اساسى جديد افغانستان، يك چهارم كرسى هاى پارلمان به زنان اختصاص داده شده است. "صفيه صديق" يكى از نامزدهاى پيروز در انتخابات پارلمانى افغانستان گفت: زنان در پارلمان نداى نيمى از مردم اين كشور خواهند بود كه مدت هاى مديد ساكت بوده اند.
o عربستان سعودى
دو بازرگان زن در عربستان سعودى در ماه نوامبر براى اولين بار در انتخابات هيأت مديره اتاق بازرگانى شهر جده پيروز شدند. اين پيروزى در كشورى كه زنان بدون موافقت همسر يا يكى از نزديكان ذكور خود اجازه رانندگى يا مسافرت به خارج از كشور را ندارند، موفقيتى بزرگ به شمار مى رود.
o آلمان
"آنگلا مركل" در ماه نوامبر به عنوان اولين صدراعظم زن در آلمان قدرت را به دست گرفت. وى كه قبل از تصدى اين سمت جزء اساتيد و محققان به شمار مى رفت رهبرى اتحاديه محافظه كار دموكرات مسيحى را به عهده دارد و اولين صدراعظم آلمان است كه در بخش شرقى آن كشور متولد و بزرگ شده است.
o عراق
زنان عراقى به موجب قانون اساسى جديد از حقوق اوليه اى از جمله حق رأى، حق مالكيت بر دارايى ها و اموال برخوردار شدند اما نگرانى هايى وجود دارد مبنى بر اينكه قوانين اسلامى مربوط به ازدواج، طلاق و ارث در قانون اساسى اين كشور ممكن است آزادى هاى زنان را محدود كند. با وجودى كه هنوز تركيب كامل پارلمان عراق مشخص نشده، دست كم ??درصد از كرسى هاى پارلمان جديد اين كشور براى نمايندگان زن در نظر گرفته شده است.
o شيلى
"ميشل باشلت" كه در دور اول انتخابات رياست جمهورى شيلى ??درصد آرا را به دست آورده است در دور دوم انتخابات به عنوان اولين رئيس جمهورى زن اين كشور با ?? درصد آرا انتخاب شد. وى كه سابقاً پزشك اطفال بود و اكنون عضو ائتلاف چپ ميانه به رهبرى رئيس جمهورى فعلى شيلى است با سباستين پينرا محافظه كار ميليونرى رقابت مى كرد.
o ژاپن
دولت ژاپن قصد دارد در ماه ژانويه، لايحه اى به پارلمان ارائه دهد كه به موجب آن فرزندان دختر خاندان امپراتورى مى توانند وارث تاج و تخت شوند. از سال ????تاكنون فقط فرزندان پسر خاندان امپراتورى مى توانسته اند پس از پدر خود وارث تاج و تخت شوند اما خاندان امپراتورى ژاپن از دهه ????تاكنون به علت نبود وارث مرد با بحرانى براى تعيين جانشين امپراتور روبه رو شده است. براساس نظرسنجى هاى اخير، اين لايحه از حمايت گسترده اى برخوردار است. حدود ??درصد پرسش شوندگان با كنار گذاشتن اين سنت موافقند.