زنان:دوشنبه 28 آذر ۱۳۸۴ - 19 دسامبر ۲۰۰۵

 

 

 

 

سالانه سه ميليون دختر آفريقايى ختنه مى شوند

شرق:شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۴ -  ۱7 دسامبر ۲۰۰۵

نوشين غبرايى: سالانه سه ميليون دختر در آفريقا و خاورميانه ختنه مى شوند. تحقيقات نشان مى دهد كه ارتكاب به اين عمل غيرانسانى، سنتى مربوط به هزاران سال پيش است كه كماكان رايج است. به گفته مارتا ساتوز پيز رئيس بخش تحقيقى كمك به افراد بى دفاع يونيسف، مبارزه با ختنه زنان يك عملكرد جدى است كه بالاخره ثمر مى بخشد. با افزايش دانش انسان ها مى توان انديشه عمومى را عليه اين عمل تغيير داد. رشد فكرى افراد، جامعه را به سلاح دانش و آگاهى مسلح مى كند و قبح اين عمل مشخص مى شود. در اين قبايل عقيده عمومى بر اين است كه ختنه دختران يك عمل شايسته و مطابق سنت هاى قديم است كه نشانگر زيبايى، عفت، قدرت ازدواج، آبروى اجتماعى و پاكدامنى هر دختر است. پس والدين براى نمايش پاكدامنى و آبروى خانوادگى خود علاقه مندند كه اين عمل حتماً روى دخترانشان انجام شود. طبق آمار يونيسف، عمليات ختنه زنان و يا به عبارت ديگر نقص عضو زنان در ۱۸ كشور در مناطق آفريقا و خاورميانه انجام مى شود و حدوداً ۱۳۰ ميليون دختر و زن قربانى اين سنت نادرست هستند. طبق آمارهاى قبلى سالانه دو ميليون دختر مجبور به تحمل اين شكنجه بوده اند. ليكن به رغم اطلاع رسانى ها و مبارزات با اين عمل غيرانسانى، آمار جديد تعداد دختران محكوم به اين حماقت بشرى را سالانه سه ميليون نفر گزارش كرده اند.

البته گزارشات اميدبخشى نيز در باب كم شدن آمار اين عمل در بعضى جوامع به ثبت رسيده است. به عنوان مثال يونيسف در مصر به اطلاع رسانى و فرهنگ سازى پرداخته است و با برگزارى همايش هاى عمومى و تبليغات عليه اين عمل مستبدانه در تغيير فرهنگ مردم تلاش بسيارى كرده است. اين تلاش ها نيز تا حدى ثمر بخشيده و خوشبختانه فرهنگ و آگاهى كم كم به كشورهاى همسايه مصر نيز سرايت كرده است.

كار فرهنگى كه باعث تغيير افكار رهبران ملى و مذهبى مردم در اين مناطق مى شود، باعث تغيير آرا و عقايد عمومى خواهد شد. پس مهمترين عمل آگاه كردن رهبران مردم در اين مناطق است. در مرحله بعد افرادى چون معلمان، كارگران، اطبا و... بايد اطلاع رسانى شوند تا به مرور پايه هاى اين عملكرد سنتى در اين گونه جوامع سست تر شود. ختنه زنان يكى از نگرانى هاى بزرگ جوامع بشرى است، زيرا فقط مختص مناطق فوق الذكر نيست. زنان مهاجر و حتى تعداد زيادى از زنانى كه در كشور هاى صنعتى زندگى مى كنند از اين نقص عضو رنج مى برند. البته در هر كشور درصد زنانى كه ختنه مى شوند و طرز ختنه شدن آنها متفاوت است. به علاوه بر اساس آمار، در موارد متعددى اين عمل كه با دردى جانكاه همراه است، منجر به خونريزى، عفونت، نابارورى و حتى مرگ مى شود. ولى متاسفانه زنان زيادى در سكوت با اين مصيبت كنار مى آيند، زيرا آن را سهم طبيعى خود در زندگى مى دانند.

تحقيقات نشان مى دهد كه ختنه زنان در برخى فرهنگ ها يك مشكل دامن گير و نشانه بارزى از خشونت عليه انسان ها است كه زنان بخت برگشته مجبور به رويارويى با آن هستند. به گفته ريما صلاح معاون اجرايى يونيسف، والدين براى برخوردارى از آبرو و احترام اجتماعى دختران خود را ختنه مى كنند. زيرا باعث مى شود كه دختر تا زمان ازدواج دست نخورده باقى بماند و والدين از اين بابت نگرانى نداشته باشند.

خوشبختانه شواهد حاكى از اين است كه در كشورهايى چون بنين، بوركينافاسو، آفريقاى مركزى، اريتره، اتيوپى، كنيا، نيجريه، تانزانيا و يمن تلاش هاى يونيسف تا حدى به ثمر نشسته است و ميزان شيوع اين عمل ضدانسانى كاهش پيدا كرده است. ليكن براى ريشه كن كردن ختنه زنان نياز به همكارى تنگاتنگ دولت ها، انجمن ها و سازمان هاى بين المللى هست. علاوه بر كشورهاى آفريقايى و خاورميانه در كشورهاى مهاجرپذيرى چون استراليا، كانادا، نيوزلند، آمريكا و برخى كشورهاى غرب اروپا نيز آمار بالايى از اين عمل غيرانسانى به دست آمده است كه بايد براى مبارزه با آن دولت ها قوانين جزايى سختى وضع كنند. يونيسف براى مبارزه با ختنه زنان از تمام قدرت و نفوذ خود استفاده مى كند و با صرف هزينه هاى گزاف سعى در ريشه كن كردن اين عمل ضدانسانى دارد ليكن بدون كمك دولت ها هيچ حركتى امكان پذير نخواهد بود.

صلاح مى گويد: ما مى دانيم براى كشيدن خط بطلان بر روى اين جنايت هزاران ساله چه بايد كرد و به مبارزه با آن برخواسته ايم ولى براى نجات نسل هاى آتى از اين مخمصه به يارى فرد فرد افراد بشر نيازمنديم.

 

خشونت عليه زنان يكي از جنبه‌‏هاي نامطلوب زندگي خانوادگي است

جمعه 25 آذر ۱۳۸۴-  16 دسامبر ۲۰۰۵

عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گفت: انواع خشونت عوارض مخصوص به خود را دارد؛ اما در مجموع فرد و جامعه آسيب مي‌‏بينند و هزينه‌‏هاي سنگيني بابت آنها به فرد و جامعه تحميل مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، مريم نهاوندي، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در همايش سراسري زن و پژوهش، گفت: خشونت عليه زنان يكي از جنبه‌‏هاي نامطلوب زندگي خانوادگي است و يك نوع رابطه غيرعادي و نامتعارف بين دوجنس است و بسياري از جنايات و بخش زيادي از حملات فيزيكي و تجاوز به حقوق انساني در حيطه خانواده انجام مي‌‏شود.

وي، با بيان اينكه خشونت خانگي متوجه كودكان و زنان است، افزود: يك رابطه عمومي كه با اعمال قدرت و زور و تضييع حق از سوي مرد به‌‏صورت يك جانبه و بدون درنظر گرفتن شرايط و ويژگي‌‏هاي زن صورت مي‌‏‌‏گيرد؛ منجر به آسيب جسمي, جنسي, رواني, يا محروميت مي‌‏شود.

نهاوندي خاطرنشان كرد: با توجه به مطالعات جامعه‌‏شناختي كه در سراسر جهان در اين باره وجود دارد، زنان با وجود اينكه ترس, شرم, حس تحقير را تجربه مي‌‏كنند؛ در بسياري موارد نمي‌‏توانند و نمي‌‏خواهند براي كمك به خودشان از پليس, محاكم قضايي و قانوني عليه شوهرانشان اقدام كنند و اصولاً خشونت خانگي خود را پنهان مي‌‏كنند.

همچنين باقر ساروخاني، استاد جامعه‌‏شناسي دانشگاه تهران در ادامه‌‏ همايش، گفت: عمودي شدن هرم قدرت در خانواده موجبات پيدايش شخصيت‌‏هايي را فراهم مي‌‏آورد كه اتكا به نفس ندارند و همواره درصدد همنوايي هستند, انسان‌‏هاي كوچكي كه حتي در بزرگسالي در جستجوي حامي پناه هستند، همچنين دوگانگي شخصيت از تبعات پيدايش قدرت در خانواده و عمودي شدن هرم آن است.

ساروخاني خاطرنشان كرد: به‌‏طور كلي در يك خانواده با ساختار عمودي قدرت، انسان‌‏هاي غيرمتعادل بيرون مي‌‏آيند كه چنين انسان‌‏هايي نه شهروندان مناسبي هستند و نه بلوغ لازم براي اداره‌‏ جامعه را احراز خواهند كرد.

 

دكتر كچوييان درهمایش "زن و پژوهش": ورود رشته مطالعات زنان به ايران خطا بوده است

زنان ایران - ليلا موري

leila@womeniniran.net

پنج شنبه ۲4 آذر ۱۳۸۴-  15 دسامبر ۲۰۰۵

همايش زن و پژوهش روز چهارشنبه 23/9/84 با حضور كمرنگ فعالان جنبش زنان و بدون حضوربرخي از صاحبنظران مطرح مطالعات زنان در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد.

دكتر نسرين سلطانخواه رييس مركز امور زنان و خانواده، كه اين همايش با كمك سازمان متبوع وي و با همت مركز مطالعات زنا ن دانشگاه تهران برگزار شد، اولين سخنران اين سمينار بود. وي گفت:" دولت نهم دور جديدي از فعاليت‌ها را در ارتباط با مسايل زنان آغاز كرده به گونه‌اي كه با تغيير نام «مركز امور مشاركت زنان » به «مركز زنان و امور خانواده» محور توجه خود را به تعالي و اعطاي كرامت انساني زن نقش حضور مؤثر وي در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و همچنين حفظ كيان خانواده قرارداد."

وي با اشاره به اينكه مركز امور زنان و خانواده آماده است كه به كمك پژوهش مسايل واقعي زنان طرح و از حالت ابهام خارج شود گفت:" مركز در حد توان خويش كمك خواهد كرد تا پژوهشهاي زنان به مقصد برسد. و از تحقيقاتی که در مورد زنان و خانواده كه شامل خانوادگي، بهداشتي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي شود حمايت مي كند."

دكتر هما زنجاني زاده در مورد متدلوژي فمنيستي و نقد آن سخناني را بيان كرد. وي با اين سؤال كه آيا اصولا

مي توان يك متدلوژي فمنيستي داشت گفته هايش را آغاز كرد و با اشاره به اينكه نگرش فمينيستي يك نگرش انتقادي است گفت:" فمنيست به منظور فهم موقعيت زنان به هدف تغيير آن است و در نتيجه اعتقاد دارد بحث متدلوژي نمي تواند بدون توجه به نظريات زنان مطرح شود."

استاد دانشگاه فردوسي مشهد ادامه داد:" نظريات فمنيستي در سه حوزه فعاليت مي كنند:" اول، مسئله جنسيت كه موضوغ اصلي آنان است و به دنبال نشان دادن ماهيت جنسي همه روابط و نهادها و فرايندهاي اجتماعي است. دوم، روابط جنسيتي كه به دنبال آن است كه چگونه جنسيت باعث نابرابري مي شود و سوم اينكه نشان دهد كه روابط جنسيتي طبيعي نيست و حاصل نيروهاي تاريخي و اجتماعي است كه توسط انسانها توليد وبازتوليد مي شود و در نتيجه مي تواند توسط كنشگر ترك شود."

وي با اشاره به اينكه فمنيستها به اين اعتقاد دارند كه اين ماهيت موضوع است كه روش را انتخاب مي كند، گفت: " براي توجيه باورهاي سنتي امكان اينكه زنان بتوانند عامل شناخت باشند حذف شد. در بسياري از طرحهاي ملي زنان مخقق ناديده انگاشته شدند. در تحقيقات فمنيستي مهم آن است كه براي زنان تحقيق شود براي مساعدت با آنها نه براي مؤسسات و ادارات و سازمانها"

دكتر كچوييان سخنران بعدي بود. كه به علت تذكر مكرر براي كوتاه كردن سخنانش با ناراحتي جلسه را ترك كرد و صحبتهايش را نيمه كاره گذاشت. وي انتقال رشته مطالعات زنان از غرب به ايران را اقدام خطايي دانست و در صورت ادامه آن، نياز به باز تعريف آن را ضروری دانست.

وي با اشاره به اينكه رشته مطالعات زنان هيچ حاشيه اي ندارد و به همه چيز صدق مي كند، گفت:" اين رشته مي تواند كلي جهت داشته باشد و خود را مقيد به جهت گيري خاصي نمي كند چه برسد به ايدئولوژي خاص. ابهام اين رشته وقتي است كه به كشور ما مي آيد. بسياري آن را جامعه شناسي زنان مي دانند در حاليكه چنين نيست. مطالعات زنان حاصل دگرگوني نظري و معرفت شناسي جامعه شناسي بوده است و در غالب هيچ تئوري جامعه شناسي نمي گنجد." وي به رابطه نظريه و عمل در اين حوزه اشاره كرد و گفت:" اگر جنبش فمنيستي نبود كه از دل نيازهاي مشخص بيرون آمده، ما چيزي به نام مطالعات زنان نداشتيم. مطالعات زنان بخش آكادميك جنبش آزادي بخش زنان است."

سخنراني دكتر شهين عليايي زند از سخنرانيهايي بود كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت. وي در مورد" تحول جايگاه زن،آبشخور تغيير در رفتار جنسي" سخن گفت. اين استاد روانشناسي سخنانش را با بيان اين موضوع كه در ايران جنبش زنان وجود دارد و از همين زنان كوچه و خيابان ريشه مي گيرد سخنانش را آغاز كرد.

وي در ادامه درباره تاثير قدرت در رابطه جنسي گفت: " در رابطه جنسي قدرت عامل مهمي است. فردي كه قدرت بيشتري دارد تنوع جنسي بيشتري نيز دارد. كه مردان به دليل داشتن قدرت چنيند."

او ادامه داد كه بايد بين توان جنسي و تمايل جنسي فرق بگذاريم:" توان جنسي فيزيولوژيكي است و زنها در اين زمينه بسيار قدرتنمندند. ولي تمايل جنسي مسئله اي رواني است و زنها اگر تمايل جنسيشان را مطرح مي كردند هميشه در معرض خطر بدنام شدن بودند ، در نتيجه هميشه سعي كرده اند وانمود كنند كه تمايلي ندارند و يا حتي از آن بدشان مي آيد."

وي در بخشي از سخنانش به اينكه زنان روسپي بايد تاوان مشتريهايشان را بپردازند و محاكمه شوند ولي مشتريان آنها حتي در سمت شاهد قرار مي گيرند اعتراض كرد. و نمونه زني را مثال زد كه همسر صيغه اي مردي متأهل است و حالا آن مرد در مقام شاكي از او در دادگاه حضور مي يابد بدون هيچگونه شرمساري، و اگر تلاش زنان نبود اين زن تا حالا اعدام شده بود.

زهرا فهرستي با نقدي بر كتاب "زنان پرده پوش و نخبگان جوشن پوش" از ديگر سخنرانان اين جلسه بود. وي با اشاره به وجود اشتباهات در اين كتاب، ترسيم چهره اي هوسباز از پيامبر اسلام در اين كتاب را از بخشهاي نادرست كتاب دانست وي سخنان اين كتاب درباره شيعيان را رد كرد و گفت: " در اين كتاب صيغه، مقررات سخت طلاق براي زنها و ارث نابرابر براي زنها را متعلق به شيعه مي داند و بيان مي كند كه در اهل سنت چنين نيست."

دكتر باقر ساروخاني با پژوهش " زن، قدرت و خانواده" كه در ان نتيجه گيري شده بود كه ساختار عمودي قدرت در خانواده باعث مي شود انسانهايي غير متعادل بيرون بيايند، ، دكترسيد حسن حسيني با موضوع" مادرسالاري، قدرت و خانواده" كه در آن ساختار خانواده ايراني را نابرابرانه و به نفع مرد دانست ودكتر آيينه وند با تحقيقي درباره "زن در جامعه اسلامي" كه درباره فاصله حاكمان از عمل به سيره نبوي درباره مسائل زنان بود ، از ديگر سخنرانان اين همايش بودند.