زنان:یکشنبه 22  آبان ۱۳۸۴ – 13 نوامبر  ۲۰۰۵

 

 

 

 

اولين رئيس جمهور زن آفريقا در ليبريا

شنبه 21  آبان ۱۳۸۴ – 12 نوامبر  ۲۰۰۵

شرق:با شمارش اكثر آراى ريخته شده در انتخابات رياست جمهورى ليبريا، آلن جانسون سيرليف ملقب به «زن آهنين» اعلام پيروزى كرده است. در صورت تاييد اين نتيجه، او نخستين زنى خواهد بود كه در اين كشور و در كل قاره آفريقا به عنوان رئيس جمهور برگزيده مى شود. با شمارش نود درصد آرا، او ۵۹ درصد آرا را كسب كرده تا با اختلاف هجده درصد از رقيب اصلى اش ژرژ وه آ پيش بيفتد. او در گفت وگو با بى بى سى عنوان كرد اميدوار است ژرژ وه آ، فوتباليست سرشناس، پس از «فائق آمدن بر ياس خود» به دولت او ملحق شود. ناظران انتخابات راى گيرى را عارى از خشونت و شفاف توصيف كردند، اما ژرژ وه آ مدعى بروز تقلب شد و از مقام هاى انتخاباتى انتقاد كرد. خانم جانسون سيرليف در اين باره گفت: «فكر مى كنم نتايج كاملاً روشن است: مردم ليبريا انتخابشان را كرده اند و من از اين موضوع كه آنها مرا برگزيده اند تا تلاش براى آشتى ملى و توسعه را هدايت كنم، احساس تواضع مى كنم.» او به خبرگزارى رويترز گفت اميدوار است كه پيروزى اش در دور دوم و نهايى انتخابات باعث «افزايش مشاركت زنان نه تنها در ليبريا بلكه در آفريقا شود.» پيروزى او در نخستين انتخابات رياست جمهورى ليبريا پس از ۱۴ سال جنگ داخلى، هنوز از سوى مقام هاى انتخاباتى اعلام نشده است و نيروى حافظ صلح سازمان ملل در ليبريا با استقرار نيروهاى بيشتر در خيابان ها براى مقابله با هرگونه ناآرامى احتمالى آماده شده است. يك ديپلمات ارشد كه انتخابات را از نزديك دنبال كرده است گفت به عقيده او در برخى موارد مقررات نقض شده است اما اينها بر نتيجه نهايى بى تاثير است. ژرژ وه آ مقام هاى كميسيون انتخاباتى را به ريختن آراى غيرقانونى به صندوق ها براى خانم جانسون سيرليف متهم كرده است. خبرنگار بى بى سى از مونروويا گزارش داد كه اين ادعا هم اكنون مورد بررسى است و برخى از حاميان آقاى وه آ به شدت خشمگين هستند و مى گويند فريب خورده اند. اما سرپرست هيات ناظران جامعه اقتصادى كشورهاى آفريقاى غربى گفت كه نتيجه گيرى هاى اوليه حاكى است كه انتخابات «عموماً مسالمت آميز، آزاد، عادلانه و شفاف» بوده است. بسيارى از يك صد هزار جنگجوى سابق ليبريا از كليه جناح ها در انتخابات از ژرژ وه آ حمايت مى كردند. اما ستاره سابق باشگاه هاى آ.ث ميلان و چلسى حاميان خود را ترغيب كرد تا زمان تكميل تحقيقات «براى خاطر صلح آرامش خود را حفظ كنند.» ژرژ وه آ در دور اول انتخابات ۲۸ درصد و خانم جانسون سيرليف ۲۰ درصد آرا را كسب كرده بود.

 

اولين رئيس جمهور زن آفريقا چگونه انتخاب شد

منبع: بى بى سى

یکشنبه 22  آبان ۱۳۸۴ – 13 نوامبر  ۲۰۰۵

نتايج دومين دور همه پرسى انتخابات رياست جمهورى كشور ليبريا كه در روز سه شنبه هفدهم آبان انجام شد با سرعتى بيش از شمارش آراى دور اول انتخابات نشان داد كه «الن جانسون سيرليف» يك زن سابقاً بانكدار ۶۶ ساله بر رقيب فوتباليست ۳۹ ساله خود ژرژ وه آ  پيشى گرفت. كميسيون ملى انتخابات همزمان با اعلام نتايج دوسوم آراى ريخته شده در صندوق هاى اخذراى اعلام كرد كه خانم جانسون راى بيشترى را به دست آورده است. اما صبح روز چهارشنبه يعنى يك روز پس از برگزارى همه پرسى، حزب رقيب وى «تغييرات دموكراتيك» با انتشار بيانيه اى رئيس كميسيون انتخابات را مورد انتقاد شديد قرار داد و با بيان اينكه «ژرژ وه آ» ۶۲ درصد آراى دور اول را به دست آورده اعلام نتيجه ۳/۲۸ درصدى دولت را مردود اعلام كرد. اما اين اعتراض نتيجه اى در بر نداشت چرا كه به  قول رئيس كميسيون نتايج كاملاً درست و بى عيب بود. همزمان با اعلام نتايج اوليه، شهر مونرويا پايتخت ليبريا صحنه ناآرامى را به خود ديد به خصوص اطراف حوزه انتخاباتى «وه آ». طرفداران وى خطاب به ديپلمات هاى خارجى گفتند كه كميسيون ملى انتخابات با «جادو و جنبل» نام رقيب «وه آ» را از صندوق ها بيرون آورده است! در همين حال سفير آمريكا و نماينده سازمان ملل در ليبريا از نتايج انتخابات اظهار خشنودى كرده و آن را نشانه دموكراسى دانسته اند. پيروزى خانم جانسون در انتخابات ليبريا نشان داد كه همزمان با شكوفايى دموكراسى در آفريقا چگونه يك زن آفريقايى مى تواند رهبرى حكومتى را به دست گيرد كه در نوع دموكراسى تازه اين قاره بى بديل است. خانم جانسون داراى درجه فوق ليسانس مديريت دولتى از دانشگاه هاروارد بوده و مشاغل بالاى دولتى را در ليبريا و سازمان ملل برعهده داشته است. گفته مى شود كه انتخابات ليبريا توسط ۳۰۲ ناظر بين المللى به نمايندگى ۲۷ سازمان بين المللى و ديپلماتيك مورد نظارت قرار گرفته است.چهارده سال جنگ و درگيرى به اندازه كافى به ملت و كشور ليبريا خسارت وارد كرده است و اينك مردم ديگر خواهان بازگشت به آن روزها نبوده و به دنبال دموكراسى هستند. در همين حال، برخى از چهره هاى سياسى كشور شكست ستاره سابق فوتبال را در برابر وزير سابق دارايى نوعى «اشتباه سياسى» خواندند؛ چرا كه بلافاصله پس از دور اول انتخابات، ستاره سابق فوتبال خود وارد ميدان مبارزه تبليغاتى نگرديد و معاون خود را مامور اين كاركرد كه همين رفتار يك اشتباه سياسى صرف بود كه به عنوان عاملى مهم در شكست او در دور دوم محسوب مى شود. «ژرژ وه آ» وقتى متوجه اشتباه خود شد كه ديگر دير شده بود. اما اشتباه دوم «ژرژ وه آ» شعارهاى تبليغاتى بود. او فكر مى كرد شعار «تحصيلكرده ها شكست خورده اند» مسئله اصلى مردم است. او بيشتر روى گروه هاى تحصيلكرده و دانشگاهى تكيه كرد در حالى كه فقط بيست درصد مردم ليبريا توانايى خواندن و نوشتن را دارند و اكثر جامعه از بيسوادى رنج مى برند. لذا در اينجا نيز «وه آ» آراى خود را نسبت به رقيبش از دست داد. در جامعه اى كه مادران و زنان بى سواد صبح تا شب را در بيرون از خانه و كاشانه به دنبال كسب قوت لايموت هستند و كودكان خود را به مدرسه مى فرستند شعار تبليغاتى «تحصيل براى همه» چه دردى را دوا مى كند. تازه اكثر دانشجويان دانشگاه نيز مخالف تبليغات «وه آ» بودند چه خود «وه آ» تحصيلات عالى نداشت و از طرفى جمعيت دانشجويى ليبريا فقط چهل درصد جوانان راى دهنده را شامل مى شد. اما شعار تبليغاتى او برعكس براى رقيب وى جانسون كه خود نيز تحصيلكرده و دانشگاهى بود اثر مثبتى داشت. عامل مهم ديگر پيروزى جانسون، مسئله قبيله و گروه هاى نژادى درون كشور بود كه با توجه به اينكه جانسون در اين خصوص مى توانست مسئله دار شود اما ارتباط بسيار حساب شده او با سران قبايل و دستجات قومى توانست اين مشكل را برطرف سازد. در فاصله دور اول و دوم انتخابات «ژرژ وه آ» بيشتر «حالت تدافعى» در رفتار انتخاباتى داشت كه اين خود از نظر سياسى ناپسند بود. از سويى ديگر «وه آ» در جامعه ليبريا به عنوان نامزد ساده اى مطرح بود كه ويژگى هاى سياسى لازم را نداشت. صفحات مطبوعات كشور اكثراً شامل انتقاد از او بود به خصوص طبقات نخبه و تحصيلكرده. و همچنين اتحاديه ملى دانشجويان سردمدار مخالفان بودند. بررسى افكار عمومى و نهادهاى رسمى و دولتى كشورهاى غرب آفريقا و نيز غرب و آمريكا در صحنه بين المللى نشانگر عدم حمايت از «وه آ» بود. به طور كلى هزينه هاى تبليغاتى خانم جانسون چه در سطح داخلى يا بيرون مرزها بسيار بيشتر از رقيب وى بود كه خود عامل پيروزى جانسون بود. اما پيروزى نخستين زن آفريقايى به عنوان رئيس جمهور اميدى تازه نه فقط براى مردم ليبريا بلكه براى هشتصد ميليون جمعيت قاره آفريقا است. آفريقا سال ها است كه تلاش خود را براى توسعه دموكراسى و نقش زنان ايفا كرده و در اين راستا، مجلس رواندا بيشترين نمايندگان زن را در جهان دارد. موازمبيك، آفريقاى جنوبى و بروندى نيز بيش از سى درصد كرسى پارلمان را به زنان اختصاص داده اند در حالى كه اين تعداد در برخى كشورهاى اروپايى امروز نوزده درصد است. يك زن كشاورز روستايى ليبريا اعتقاد دارد در جامعه آفريقايى همه چيز دچار تغييرات اساسى است و به خصوص «زنان در روستاهاى آفريقا نقش بيشترى را در تصميم گيرى ها بازى مى كنند.» هنوز ديرى نگذشته است كه ماتائى شخصيت برجسته آفريقايى برنده جايزه صلح نوبل شد و توانست بانى اصلاحات فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى آفريقا شود. مبارزه زنان آفريقا عليه بى سوادى طى دهه هاى اخير بسيار مهم بوده است. در بنين فقط ۴۷ درصد دختران در مقايسه با ۶۱ درصد پسران وارد دبستان مى شوند، وضعيتى كه در بسيارى از كشورها در حال تغيير بوده و با توسعه نقش زنان شاهد كاهش مشكل بيسوادى خواهيم بود. بعد از جانسون در ليبريا، مشهورترين شخصيت زن سياستمدار وزير دارايى نيجريه «نگوزى اكنجو ايولا» نام دارد كه قبلاً معاونت بانك جهانى را نيز عهده دار بود و اينك مسئوليت مبارزه عليه فساد و رشوه خوارى را در كشورش داشته و در حال رايزنى براى بخشش پانزده ميليون دلار بدهى اين كشور است. نخست وزير موزامبيك «ديوگو» كارمند زن سابق بانك جهانى است كه لقب زن آهنى را با خود به همراه دارد. خانم جانسون كه نخستين رئيس جمهور زن آفريقايى است به غير از تحصيلات دانشگاهى و تجربيات كارى، مبارزات سياسى نيز داشته است.

 

 

زنى ايرانى مسؤول شبكه بين المللى زنان مترو پليس خليج فارس و آسياى ميانه

چهار شنبه 18  آبان ۱۳۸۴ – 9 نوامبر  ۲۰۰۵

صديقه قنادى، مديرعامل خبرگزارى زنان (ايونا) و رئيس مجمع بانوان عضو شوراهاى اسلامى كشور به عنوان نماينده ايران در دفتر منطقه اى شبكه بين المللى زنان كلانشهرهاى جهان و مسؤول شبكه زنان متروپليس در خليج فارس و آسياى ميانه انتخاب شد.

به گزارش ايسنا، انجمن بين المللى كلانشهرهاى جهان (متروپليس) متشكل از ۸۵ كلانشهر در سراسر دنياست كه ۲۵ درصد جمعيت جهان را به عنوان عضو در خود جاى دارد. تبادل تجربيات و تخصص هاى مديران شهرهاى بزرگ دنيا در جهت بهبود امور شهرى از اهداف عمده اين انجمن است كه رياست آن را «جان كلوز» شهردار اسپانيا به عهده دارد. به گزارش ايسنا، «آمارا ارقى» مسؤول دبيرخانه شبكه زنان متروپليس طى نامه اى از صديقه قنادى خواسته است تا در گردهمايى رؤساى مناطق شبكه زنان كه دوم و سوم دسامبر برابر ۱۱ و ۱۲ آذر ماه سال جارى در مونترال كانادا برگزار مى شود شركت و براى تصميم گيرى برنامه كارى سه ساله (تا سال ۲۰۰۸ ) شبكه زنان متروپليس مشاركت كند.

گفتنى است كه شبكه زنان كلانشهرهاى جهان داراى دفاترى در مونترال (كانادا) مكزيكوسيتى (مكزيك)، بارسلون (اسپانيا)، پكن (چين)، مشهد (ايران)، پان (هند)، داكار (سنگاپور)، باكو (مالى)، آبيجان (ساحل عاج) و عمان (اردن)  است.

 

كاهش مردسالارى و داشتن استقلال مالى باعث بالفعل شدن تواناييهاى بالقوه زنان مى شود.

چهار شنبه 18  آبان ۱۳۸۴ – 9 نوامبر  ۲۰۰۵

به گزارش ايسنا عامليت به معناى بالفعل كردن تواناييهاى بالقوه فرد از طريق ارتقاى سطح آگاهى و مشاركت در فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كسب استقلال مالى از طريق اشتغال و روزآمد كردن اطلاعات بر محيط اطراف و جهان اجتماعى خود بويژه در سطح خانواده به عنوان يك عامل انسانى است، بنابراين «عامليت» در بين زنان به عنوان نيمى از جمعيت و مؤثر در فرآيند توسعه اهميت فراوانى دارد.

تحقيقات نشان مى دهد: عوامل مختلفى در بروز عامليت مؤثر است كه براى بهره مندى مناسب از تواناييهاى بالقوه افراد بويژه زنان تأثير مى گذارد؛ از اين رو شناسايى عوامل مؤثر بر عامليت زنان و تعيين اين عوامل در شبكه خانواده عوامل مقوم و تأثيرگذار بر عوامل مؤثر بر عامليت زنان و تعيين راهكارها جهت تقويت عوامل شناسايى شده از اهميت ويژه اى برخوردار است.

پژوهش صورت گرفته بر روى ۴۰۰ نفر از زنان متأهل داراى همسر شهر تهران توسط ناهيد سردارى كارشناس ارشد رشته علوم اجتماعى نشان مى دهد كه «توانايى سرمايه گذارى»، «استقلال مالى»، آشنايى با فرهنگهاى داخلى وخارجى»، «استفاده از فناورى و تكنولوژى» و «درآمد خانواده» ازجمله عواملى هستند كه برافزايش عامليت زنان مؤثراست. همچنين «استقلال مالى»، «توانايى سرمايه گذارى»، «ابرازعلاقه آشكار شوهر و فرزندان به زن»، «كاهش مردسالارى»، «استفاده از فناورى وتكنولوژى جديد»، «تحصيلات خانواده» و «تعداد فرزندان» هم از ديگرعوامل مؤثر درافزايش عامليت زنان است.