زنان:پنج شنبه 3 شهریور ۱۳۸۴ - 25 اوت ۲۰۰۵

 

 

 

 

نابرابرى دستمزد زنان در مقايسه با مردان

دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۴  - ۲۲ اوت ۲۰۰۵

ایران:سطح دستمزد زنان در جهان پائين تر از مردان است. بر اساس نتايج يك پژوهش كه با حمايت مركز مشاركت امور زنان رياست جمهورى انجام شده با وجود افزايش سريع اشتغال زنان در سالهاى اخير، جداسازى شغلى به واسطه جنس و شكاف در آمد ميان زنان و مردان همچنان وجود دارد.

زنان نسبت به مردان از سطح درآمد كمترى برخوردارند و وضعيت اسفبارى بر بازار كار آنان حاكم است. بر طبق اين پژوهش افزايش شاخص هاى توسعه انسانى به كاهش شكاف درآمد ميان زنان و مردان مى انجامد.

داده هاى اين پژوهش حاكى از آن است كه ايران نيز مانند بسيارى از كشورهاى جهان با پديده شكاف جنسيتى در زمينه اشتغال و آموزش روبرو است. با وجود تلاش هاى فراوان در جهت از ميان برداشتن اين نابرابرى جنسيتى شكاف در آمدى ميان زنان و مردان در بازار كار مشهود است. يكى از سؤال هاى اساسى اين است كه رابطه بين توسعه انسانى يك كشور و شكاف جنسيتى و در آمد و بخش هاى اقتصادى در توليد ناخالص داخلى و افزايش اشتغال است.

بر اين اساس و در برآورد ارزش كلى توسعه انسانى يك كشور و بر حسب تمام شاخص هاى اجتماعى، اقتصادى به استثناى اميد زندگى (كه آنهم در سايه دلايل زيست شناختى زنان عمر طولانى ترى نسبت به مردان دارند) مردان عموماً در وضعيت بهترى نسبت به زنان قرار دارند.

بر طبق يافته هاى اين پژوهش در كشورهاى صنعتى از جمله آمريكا، انگليس، كانادا زنان يك دوم دستمزد مردان را دريافت مى كنند و اگر چه فاصله جنسيتى در ساير شاخص هاى توسعه انسانى همچون آموزش ،بهداشت و.... كاهش يافته اما در زمينه اشتغال و دستمزدها اين فاصله كماكان باقى است و زنان همچنان سهم كمترى از در آمد ملى را به خود اختصاص مى دهند. كه اين مسأله نيز گوياى رابطه توسعه جنسيتى يك كشور و شكاف جنسيتى و در آمد است. بر اين اساس زنان در ژاپن يك سوم مردان و و در دانمارك و فنلاند دو سوم مردان حقوق دريافت مى كنند. بر طبق داده هاى اين پژوهش شاخص توسعه انسانى زنان در ژاپن ۶۸ درصد، سوئد۹۶ درصد و كره جنوبى۶۶ درصد مردان است. همچنين در ميانمار توسعه انسانى زنان سه چهارم مردان و در كنيا يك دوم است كه در مجموع اين اطلاعات بيان كننده اين واقعيت است كه زنان سهم واقعى خود از توسعه و پيشرفت را به دست نياورده و جنسيت هنوز ملاك تفاوتهاى چشمگير است.

درادامه اين پژوهش كه به روش كيفى و با مطالعه تطبيقى انجام شده آمده است: در كشورهاى در حال توسعه دختران خردسال در مقايسه با پسران خردسال از مراقبتهاى بهداشتى و امكانات آموزشى كمترى بهره مندند، همچنين ميزان باسوادى زنان دو سوم مردان، ساعات كارى زنان در مقايسه با مردان ۲۵درصد بيشتر و زنان در مقايسه با مردان از آموزش حرفه اى و دستمزد كمترى برخوردارند. اين پژوهش همچنين موانع فرهنگى، اجتماعى، حقوقى زنان را در روند تكامل شغلى بيش از موانع شغلى مردان بر آورد مى كند.

بر اين اساس سطح توسعه بر مبناى جنسيت در كشور ما در سال ۶۵ حدود ۴۳۹/۰ است كه به مراتب كمتر از توسعه انسانى ۰/۵۴۵ در همان سال است كه اين موضوع نيز وجود نابرابرى جنسيتى در كشورمان را تأييد مى كند.

بر اساس يافته هاى اين پژوهش بين شاخص توسعه انسانى و شاخص توسعه جنسيتى در سطوح جهانى ارتباط معنادارى وجود دارد يعنى افزايش توسعه انسانى موجب افزايش در شاخص توسعه جنسيتى مى شود. همچنين با ۹۵درصد اطمينان در اين تحقيق تأييد شد بين شاخص هاى توسعه انسانى و شكاف در آمد بين زنان و مردان ارتباط وجود دارد. يعنى افزايش در شاخص هاى توسعه انسانى موجب كاهش شكاف در آمد بين زنان و مردان است و همچنين بين درصد اهميت بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى و افزايش اشتغال زنان ارتباط وجود دارد، بين درصد اهميت بخش صنعت در توليد ناخالص داخلى و اشتغال زنان و بين درصد اهميت بخش خدمات در توليد ناخالص داخلى و افزايش اشتغال ارتباط وجود دارد.

 

چيستا يثربي‌ به‌ آرژانتين‌ سفر مي‌كند

دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۴  - ۲۲ اوت ۲۰۰۵

اعتماد:چيستا يثربي‌ براي‌ حضور در همايش‌ زنان‌ در ادبيات‌ داستاني‌ جهان‌ به‌ بوينس‌ آيرس‌ آرژانتين‌، محل‌ برگزاري‌ اين‌ همايش‌ سفر خواهد كرد. چيستا يثربي‌، نويسنده‌ و كارگردان‌ در اين‌ باره‌ گفت‌: در سفرهاي‌ پيشين‌ خود به‌ كانادا با بانيان‌ اين‌ همايش‌ آشنا شدم‌ و مجموعه‌ مقالاتي‌ در خصوص‌ تحولات‌ داستان‌ نويسي‌ زنان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ را به‌ اين‌ همايش‌ ارايه‌ دادم‌ و از من‌ دعوت‌ شد در اين‌ همايش‌ شركت‌ كنم‌. وي‌ افزود: در اين‌ همايش‌ كه‌ هفته‌ آخر شهريور ماه‌ برگزار مي‌شود، زنان‌ 23 كشور جهان‌ حضور خواهند داشت‌ و درباره‌ ادبيات‌ كشور خود صحبت‌ مي‌كنند. كارگردان‌ «يك‌ شب‌ ديگر بمان‌ سيلويا» همچنين‌ از چاپ‌ مجموعه‌ قصه‌ «من‌ آنا كارنينا نيستم‌» همزمان‌ با اين‌ همايش‌ خبر داد كه‌ به‌ دو زبان‌ فارسي‌ و انگليسي‌ به‌ چاپ‌ خواهد رسيد. وي‌ درباره‌ فعاليت‌هاي‌ نمايشي‌ خود گفت‌: پس‌ از اين‌ سفر تمرين‌ نمايش‌ «مرگ‌ با ترنم‌ عشق‌» را آغاز خواهم‌ كرد كه‌ براي‌ نيمه‌ دوم‌ سال‌ 84 آماده‌ اجرا مي‌شود. وي‌ درباره‌ سالن‌ اجراي‌ اين‌ نمايش‌ گفت‌: هنوز هيچ‌ سالني‌ به‌ ما اختصاص‌ نيافته‌ است‌ ولي‌ ما تمرين‌ها را شروع‌ مي‌كنيم‌ و با مسوولان‌ تالار وحدت‌ هم‌ مذاكراتي‌ انجام‌ شده‌، كه‌ هنوز به‌ نتيجه‌ نرسيده‌ است‌. وي‌ افزود: تالار وحدت‌ تا پايان‌ سال‌ رزرو شده‌

ولي‌ ما تمرين‌هاي‌ خود را انجام‌ خواهيم‌ داد و منتظر اعلام‌ مسوولان‌ نخواهيم‌ شد چرا كه‌ اگر منتظر اعلام‌ مسوولان‌ باشيم‌ هيچ‌ وقت‌ فرصت‌ تمرين‌ و اجرا نخواهيم‌ داشت‌. وي‌ درباره‌ انتخاب‌ تالار وحدت‌ گفت‌: نمايش‌ مرگ‌ با ترنم‌ عشق‌ كار بزرگ‌ و موزيكالي‌ است‌ كه‌ يا در تالار اصلي‌ تئاتر شهر و يا در تالار وحدت‌ بايد اجرا شود. در تئاتر شهر امكان‌ اجرا نداريم‌ چون‌ امسال‌ اجراي‌ عموم‌ داشتيم‌ بنابراين‌ با مسوولان‌ بنياد رودكي‌ در حال‌ مذاكره‌ هستيم‌ كه‌ هنوز به‌ نتيجه‌ نرسيده‌ است‌.

 

تهديد زنان‌ كانديدا توسط‌ موتورسواران‌"تبليغات‌ از نوع‌ افغاني‌

دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۴  - ۲۲ اوت ۲۰۰۵

اعتماد:در نخستين‌ روزهاي‌ آغاز رسمي‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ در افغانستان‌، نشانه‌هاي‌ روشني‌ از اين‌ مبارزات‌، آنگونه‌ كه‌ قبلا تصور مي‌ رفت‌ به‌ چشم‌ نمي‌ خورد.

به‌ نظر مي‌ رسد آغاز پيش‌ از موعد مبارزات‌ انتخاباتي‌ كه‌ از حدود يك‌ ماه‌ پيش‌ در بيشتر شهرهاي‌ افغانستان‌ راه‌ افتاده‌ بود، از دلايل‌ كمرنگ‌ بودن‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ در اين‌ كشور باشد.

با اين‌ حال‌، برخي‌ از نامزدهاي‌ انتخابات‌ از روز چهارشنبه‌گذشته‌ كه‌ آغاز رسمي‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ در اين‌ كشور بود، اجتماعاتي‌ راه‌ انداخته‌ بودند و به‌ ارايه‌ برنامه‌ هاي‌ انتخاباتي‌ خود مي‌ پردازند.

يكي‌ از نامزدها در برخي‌ پاركهاي‌ شهر كابل‌، به‌ نمايش‌ فيلم‌هاي‌ ويديويي‌ از فعاليتهاي‌ گذشته‌ اش‌ در ميان‌ مردم‌ پرداخته‌ است‌.

برخي‌ از نامزدها، با حضور در محلات‌ و خيابان‌هاي‌ شهرها، در ميان‌ اجتماعات‌ كوچكي‌ از مردم‌، به‌ تشريح‌ برنامه‌ هاي‌ خود در صورت‌ ورود به‌ پارلمان‌ مي‌ پردازند.

فرستادن‌ پيام‌ هاي‌ كوتاه‌ به‌ ... راي‌ دهيد! از طريق‌ تلفن‌ هاي‌ همراه‌ نيز از ديگر روش‌هايي‌ است‌ كه‌ برخي‌ نامزدهاي‌ انتخابات‌ استفاده‌ مي‌ كنند.

در كنار اين‌، نامزدهاي‌ انتخابات‌ افغانستان‌ اجازه‌ دارند اهداف‌ و برنامه‌هاي‌ انتخاباتي‌ خود را از طريق‌ تلويزيون‌ها و راديوهاي‌ دولتي‌ افغانستان‌ نيز پخش‌ كنند.

زمان‌ اين‌ سخنراني‌ها براي‌ نامزدهاي‌ انتخابات‌ پارلماني‌ تا پنج‌ دقيقه‌ در راديو و دو دقيقه‌ در تلويزيون‌ و براي‌ نامزدهاي‌ انتخابات‌ شوراهاي‌ ولايتي‌ چهار دقيقه‌ در راديو و دو دقيقه‌ در تلويزيون‌ است‌.

يك‌ روز صد هزار پوستر

يك‌ چاپچي‌ گفت‌: از حدود سه‌ ماه‌ گذشته‌ تا حالا بخاطر چاپ‌ پوسترهاي‌ تبليغاتي‌ نامزدها حتي‌ فرصت‌ غذا خوردن‌ نداريم‌. روز گذشته‌ تنها چاپخانه‌ ما بيش‌ از صد هزار پوستر چاپ‌ كرد، هر روز ده‌ ها هزار پوستر و عكس‌ در صدها چاپخانه‌ چاپ‌ مي‌ شود.

در ولايات‌

گزارشگر بي‌ بي‌ سي‌ در ولايت‌ هرات‌ مي‌ گويد كه‌ براي‌ اولين‌ بار سخنراني‌ يكي‌ از نامزدهاي‌ انتخابات‌ افغانستان‌ از طريق‌ تلويزيون‌ دولتي‌ اين‌ ولايت‌ پخش‌ شدأ موضوعي‌ كه‌ هنوز در ساير شهرهاي‌ افغانستان‌ ديده‌ نشده‌ است‌.

مبارزات‌ انتخاباتي‌ در ولايات‌ جنوبي‌ و شرقي‌ افغانستان‌ نيز در حد سخنراني‌ در ميان‌ اجتماعات‌ مردم‌ خلاصه‌ شده‌ است‌.

گزارشگر بي‌ بي‌ سي‌ در قندهار مي‌ گويد شماري‌ از نامزدهاي‌ انتخابات‌ به‌ و روستاهاي‌ دور دست‌ سفر مي‌ كنند و برنامه‌ هاي‌ خود را به‌ مردم‌ توضيح‌ مي‌ دهند.

زنان‌ تهديد مي‌ شوند

ششصد زن‌ براي‌ ورود به‌ پارلمان‌ افغانستان‌ نامزد شده‌ اند، اما به‌ نظر مي‌رسد زنان‌ نامزد براي‌ انتخابات‌ افغانستان‌ در برخي‌ مناطق‌ اين‌ كشور بويژه‌ در ولايات‌ جنوبي‌ و شرقي‌، با مشكلاتي‌ روبرو هستند.

شماري‌ از زنان‌ نامزد انتخابات‌ در زابل‌ و چند ولايت‌ نزديك‌ آن‌ به‌ خبرگزاري‌ ها گفته‌ اند كه‌ در چندين‌ مورد تا حالا مردان‌ موتوسيكلت‌ سوار آنان‌ را تهديد كرده‌ اند كه‌ از شركت‌ در مبارزات‌ انتخاباتي‌ دست‌ بردارند.

بيش‌ از يك‌ چهارم‌ كرسي‌هاي‌ پارلمان‌ به‌ زنان‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌ و بر اساس‌ قانون‌ انتخابات‌ افغانستان‌ اگر اين‌ كرسي‌ ها از سوي‌ زنان‌ پر نشود، مردان‌ اجازه‌ اشغال‌ آن‌ را ندارند.

تهديدهايي‌ كه‌ زنان‌ افغان‌ در مناطق‌ دور افتاده‌ و بعضا شهرهاي‌ افغانستان‌ در مبارزات‌ انتخاباتي‌ خود با آن‌ مواجه‌ هستند موضوعي‌ است‌ كه‌ اخيرا نگراني‌ مسوولان‌ گروه‌ ديده‌ بان‌ حقوق‌ بشر را نيز برانگيخته‌ است‌.

اين‌ گروه‌ كه‌ مركز آن‌ در نيويورك‌ است‌ هشدار داد كه‌ عدم‌ موجوديت‌ امنيت‌ كافي‌ سبب‌ خواهد شد زنان‌ نامزد براي‌ انتخابات‌ افغانستان‌ نتوانند مبارزات‌ انتخاباتي‌ خود را ادامه‌ دهند.

انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ افغانستان‌ در سال‌ گذشته‌ نيز كه‌ حامد كرزاي‌ در آن‌ برنده‌ شد با موجي‌ از تهديدهاي‌ بقاياي‌ گروه‌ طالبان‌ مواجه‌ بود اما آن‌ تهديدها نتوانست‌ روند راي‌ دهي‌ را مختل‌ كند.

مقامات‌ افغان‌ ابراز اميدواري‌ مي‌كنند كه‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ در فضاي‌ آرام‌ سپري‌ خواهد شد.

بسم‌ الله‌ بسمل‌، رييس‌ دفتر مشترك‌ تنظيم‌ انتخابات‌ افغانستان‌ گفت‌: ما خواهان‌ مبارزات‌ سالم‌ و صلح‌ آميز انتخاباتي‌ هستيم‌ كه‌ آزادي‌ بيان‌ در آن‌ وجود داشته‌ باشد.

بسمل‌ افزود: ما مي‌ خواهيم‌ اين‌ مبارزات‌ در فضايي‌ برگزار شود كه‌ در آن‌ ترس‌ و تهديد جاي‌ نداشته‌ باشد تا نامزدهاي‌ انتخابات‌ بتوانند از زمان‌ رسمي‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ بهره‌ برداري‌ كنند.

افغانستان‌ در 27شهريورماه‌ شاهد اولين‌ انتخابات‌ پارلماني‌ خود ظرف‌ بيش‌ از چهل‌ سال‌ گذشته‌ خواهد بود.

 

فعاليت تبليغاتي يك زن ايلياتي براي انتخابات پارلماني افغانستان

یکشنبه 30 مرداد ۱۳۸۴  - ۲1 اوت ۲۰۰۵

رادیو فردا:انتخابات پارلماني افغانستان در ماه آينده ميلادي سپتامبر برگزار خواهد شد. در اين انتخابات نقش زنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز يكشنبه خود از يك زن ايلياتي افغان و فعاليت هاي انتخاباتيش مي نويسد. فريده كوچي بلخي زني كه خود را نامزد نماينده مجلس كرده است، يكي از هفت زني است كه خود را از سوي قبائل چادرنشين اين كشور نامزد نمايندگي مجلس كرده اند. وي در يك چادر ايلياتي به جمعي كه به او گوش مي كنند گفت: من مي خواهم به شما خدمت كنم، من از رنجي كه در قلب هاي شما است آگاه هستم و اگر به شما خدمت نكنم، از خدا مي خواهم من را براي احراز مقام نمايندگي مجلس موفق نكند. خانم بلخي همسر خود را از دست داده، صاحب چهار فرزند است و حتي نمي داند چند ساله است، اما مي گويد من يك كوچي هستم. فريده مي گويد در هفت سالگي ازدواج كرده و نخستين فرزند خود را در سال هاي 1990 ميلادي طي جنگ داخلي افغانستان زاده است. اين زن ايلياتي مي گويد من نماينده 34 دهكده در مجلس خواهم بود. پريچهر فرزام

 

شرایط صدور گذرنامه برای زنان مطلقه

یکشنبه 30 مرداد ۱۳۸۴  - ۲1 اوت ۲۰۰۵

مدیرکل گذرنامه نیروی انتظامی گفت : تمامی خانمها برای داشتن گذرنامه مستقل ، باید از همسران خود رضایت نامه اخذ نمایند .

سرهنگ محسن صیادیان در خصوص زنان مطلقه و خود سرپرست ، به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر گفت : زنان مطلقه با ارایه مدارک مستند و قانونی ، می توانند گذرنامه مستقل دریافت کنند.

وی این وضعیت را شامل زنانی که همسران شان نیز فوت کرده است ، دانست و تصریح کرد : بانوانی که همسران شان فوت کرده ، با ارایه گواهی فوت همسر ، می توانند بدون هیچ مشکلی گذرنامه مستقل تهیه کنند.

به گفته مدیرکل گذرنامه ناجا ، گذرنامه های قدیمی مشروط بر معتبر بودن آنها ، اعتبارشان همچنان به قوت خود باقی است و امکان جعل گذرنامه های جدید نیز با توجه به استفاده از سیستم های پیشرفته مکانیزه و تدابیر شاخص امنیتی ، وجود ندارد.

 

در منطقه عسلويه، زنان بيشتر به كارهاي ستادي مي‌‏پردازند

سه هزار فارغ‌‏التحصيل دختر در رشته‌‏هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز وجود دارد

یکشنبه 30 مرداد ۱۳۸۴  - ۲1 اوت ۲۰۰۵

مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور, گفت: در منطقه عسلويه، زنان بيشتر به كارهاي ستادي و به بهره‌‏برداري رسيده، مي‌‏پردازند و در فعاليت‌‏هاي اجرايي و عملياتي حضور ندارند.

فخر‌‏السادات محتشمي‌‏پور, مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: در سفر به عسلويه به همراه اعضاي كميته اشتغال و مديران كارآفرين، با بازديد از حوزه‌‏هاي نفتي و گازي در رابطه با حضور زنان در اين منطقه، بررسي‌‏هايي صورت گرفت.

وي، با بيان اينكه امكانات رفاهي و بهداشتي اين منطقه به ويژه براي زنان بسيار محدود است, افزود: همين مساله موجب شده كه مشاركت زنان در بسياري از بخش‌‏هايي كه در آن تخصص دارند، نزديك به صفر باشد.

محتشمي‌‏پور خاطرنشان كرد: پيشنهاداتي مبني بر تشكيل NGO هايي توسط زنان اين منطقه براي رسيدگي به مشكلات و مسائل و رشد و توسعه فعاليت‌‏هاي زنان ارائه شد كه به احتمال زياد، مورد موافقت قرار مي‌‏گيرد.

مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور, با بيان اينكه در حال حاضر، سه هزار دختر فارغ‌‏التحصيل در رشته‌‏هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز داريم، تصريح كرد: به نظر مي‌‏رسد كه در چنين مناطقي بايد شرايط بهتري براي استفاده از تخصص اين افراد فراهم شود تا در آينده، شاهد مشاركت‌‏ اقتصادي بيشتر زنان باشيم.

 

پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی

جمعه بيست و هشتم مرداد ماه 1384

" اگر دنیا به افغانستان توجه بیشتری کرده بود، ممکن بود که امروزدو برج مرکزتجارت جهانی در نیویورک همچنان پا برجا بودند"

ولنتینا مرانو

 

در قانون اساسی جدید افغانستان، زنان از جایگاه و حقوقی مساوی با مردان برخوردار هستند. آنها میتوانند رای بدهند، نامزدهای انتخاباتی بشوند و حتی به مقام ریاست جمهوری برسند. آنها اجرای برنامه های گوناگون رادیویی و تلویزیونی را که مشخصا درباره مسایل زنان میباشد، بر عهده دارند. امروزه سازمان های مختلف غیر دولتی دررابطه با مسایل زنان افغان آغازبه کار کرده اند و استادان و وزیران زن در افغانستان مشغول به کار هستند. با این وجود، هنوز دشواری ها و درگیری های بسیاری بر سر راه است و همچنان باید برای روزی که نهایتا همگی زنان افغانی آزاد باشند و استعداد های آنها فرصت شکوفا شدن داشته با شد، تلاش کرد.

در نخستین روز ماه اوت، خبرنگار واشنگتن پریزم با خانم مریم قدرت اصیل دیدار کرد تا با او درباره مشکلاتی که امروزه زنان افغانی با آن دست و پنجه نرم میکنند، تجربیات شخصی او به عنوان یک زن موفق افغانی- آمریکایی و درباره آینده افغانستان به بحث و گفتگو بنشیند. این گفتگو حاوی پیامی امیدبخش بود.

خانم اصیل یک از اعضاء فعال و صاحب نظر در جامعه مسلمان افغانیان آمریکایی است. او اولین انجمن اسلامی در مقطح دبیرستان را پایه گذاری کرده است. وی همچنین به تازگی سازمان توسعه افغانستان را تاسیس کرده است. خانم اصیل دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت کرده است. او اکنون به عنوان رئیس بخش آموزش و امور زنان در سفارت افغانستان در شهرواشنگتن مشغول به کاراست.

 

واشنگنتن پریزم : به نظر شما زنان افغانی با چه مشکلاتی روبرو هستند؟

مریم قدرت: زنان افغانستان خودشان ثابت کرده اند که زنانی توانا هستند و در طول چندین دهه در جنگ و در نزاع به سختی کوشیده اند تا حرمت و اعتدال کانون خانواده خود را حفظ کنند. پیش از جنگ های دهه های گذشته اين زنان از امکانات و فرصت های بسیاری درجامعه برخوردار بودند. آنها حتی در پارلمان چندین کرسی را از آن خود کرده بودند و در دهه 60 میلادی به کابینه دولت نیز راه یافتند. در دوران ریاست جمهوری حامد کرزای، زنان دگر بار حقوق مسلم خود را که در طی سالهای گذشته از دست داده بودند، در قانون اساسی جدید بازیافته اند. زنان افغان امروز دارند برای تحقق هرچه بیشتر حقوق خود تلاش می کنند و اخیرا چندین زن خود را برای انتخابات پارلمان که قرار است در روز هجدهم ماه سپتامبر برگزار شود، نامزد کرده اند.

امروزه زنان افغانی با مشکلاتی نظیر بهداشت، آموزش و اشتغال به کاردست و پنجه نرم می کنند. افغانستان همچنان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر هنگام زایمان را دارد و زنان نیاز مبرم به تسهیلات پزشکی و بهداشتی با کیفیت بالا دارند. زنان باردار و مادران در افغانستان به خدمات بهداشتی و درمانی بهترو موثرتری احتیاج دارند. در زمینه آموزش و پرورش نیز، در افغانستان مدارس بیشتری باید ساخته شوند تا زنان و دختران بیشتری در سطح کشور بتوانند از امکانات تحصیلی برخوردار شوند. به علاوه برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ویژه ای متناسب با مشکلات خاص زنان در افغانستان باید طراحی شود. این برنامه های آموزشی باید به سبکی طراحی شوند که به طرق مختلف به زنانی که سال ها از حق تحصیل محروم بوده کمک کنند تا تحصیلات خود را به پایان رسانده و با وجود رقابت در بازار کار، بتوانند سرانجام وارد بازار کار شوند. در زمینه کاری و حرفه ای زنان افغانی در حال حاضر موقعیت های بسیاری برای اشتغال به دست آورده اند ودر اکثر موارد نسبت به مردان متقاضی ارجحیت دارند. با وجود اینکه بدون شک وضعیت زنان در افغانستان در حال بهبود است، وليکن تصاویری از زندگی آنان نشان دهنده اين نکته است که برای بهبودی موقعیتشان در جامعه همچنان احتیاج به حمایت مستمر دارند.

 

واشنگتن پریزم : بهبودی شرایط زندگی زنان اساسی ترین رکن بازسازی افغانستان است. آیا تا به حال چنین هدفی که مسلما ازديد خاصی به مسئله جنسیت میپردازد، به عنوان دیدگاهی کاملا غربی و مغایربا سنت های فرهنگی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است؟

مریم قدرت: زنان افغانی در حال حاضرتلاش میکنند تا برای نیازها و خواسته های ابتدایی خود راه حل های متفاوتی بیابند. آنها میخواهند زندگی آرام و پرامیدی داشته باشند؛ دلشان میخواهد در محله هایی امن زندگی کنند ، کودکانشان بتوانند به مدرسه بروند، دسترسی به آب تمیز داشته باشند و خودشان نیز بتوانند کار پیدا کنند. به طور کلی، زنان افغان امیدوارند اکنون که وضعیت کشورشان رو به بهبود است، بتوانند زندگی موقری داشته باشند. از آنجایی که این آرزوها در واقع نیازهای اولیه و بدیهی انسانی هستند، در اولویت بیشتری نسبت به محدودیت های فرهنگی و قومی قرار دارند. چنانچه پیش تر اشاره کردم، زنان در افغانستان برای به دست آوردن حقوق و آرزوهایشان عزم را جزم کرده اند. مسائلی از قبیل لباس فرهنگی، برقه و انواع حجاب برای آنها اولویت چندانی ندارد و در حال حاضر برای آنها بهبودی و پیشرفت موقعیت آموزشی و اقتصادی زنان در افغانستان از اهمیت والاتری برخوردار است. آنچه زنان افغانی واقعا به آن نیازمند هستند، یادگیری حرفه های مختلف و دسترسی به ابزار و خدمات لازم است تا به کمک آن بتوانند حقوق نظری بازیافته خود را به صورت تجارب عملی درآورند. پس از سال هارانده شده از جامعه، مفهوم حقوق بشر و چگونگی استفاده از این حقوق باید به زنان افغان آموخته شود. زنان افغان احتیاج به رفاه آموزشی دارند تا بتوانند در سطوح بالای مدیریت و رهبری در این مقطح پراز امید در افغانستان بدرخشند.

 

واشنگتن پریزم: شما در کتابتان دریده شده میان دو فرهنگ: حرف های یک زن افغانی-آمریکایی نوشته اید: « زندگی من تصدیقی است براینکه ایدئولوژی های غرب و شرق با هم در جنگ و نزاع نیستند؛ بلکه این مردم هستند که با هم می جنگند. و مردم با هم در جنگ و درگیری هستند، چون از یکدیگر شناختی ندارند. وقتی که انسان ها یکدیگر را نمی شناسند، چه طور میتوانند فرهنگ های همدیگر را بشناسند؟» با این وجود به نظر شما شرق چه خصوصیت ویژه ای دارد که غرب از درک آن عاجز است و بالعکس؟ چگونه میشود این عدم شناخت دوسویه را با ساختن پلی میان این فرهنگ ها از میان برد؟

مریم قدرت: من معتقدم که روابطی که افغانستان و جامعه بین الملل آغاز کرده اند به نحوی به دنیا این فرصت را داده است تا در مورد شناخت ملل مختلف و ارزش های مشترک میان همه جهانیان که غالبا به اشتباه به عنوان ارزش هایی متضاد و ناسازگار تعبیرمیشوند، به بحث و گفتگو بنشیند. به نظر من منشا درگیریهای افغانستان مذهب و فرهنگ نیست و بلکه ایدئولوژی های سیاسی افراطی است که از طریق نیروهای خارجی همواره به افغانستان تحمیل شده است. افغانستان در واقع با این نیروهای خارجی جنگیده است . آقای کرزای، رییس جمهور افغانستان همیشه گفته اند که این جنگ که بر علیه افراطیون بوده است ، مشکلی متداول در میان همه جهانیان است. او همچنین معتقد است که اگر دنیا به افغانستان توجه بیشتری کرده بود، ممکن بود که امروزدو برج مرکزتجارت جهانی در نیویورک همچنان پا برجا بودند و از بمب گذاری های لندن میشد جلوگیری کرد. درک افغانستان وبه خاطر سپردن درس هایی که دنیا از این وضعیت یاد گرفت، برای به ثمر رساندن تلاش های جهانی با هدف ترویج صلح در جهان، اموری کاملا ضروری هستند.

 

واشنگتن پریزم: آقای کرزای در یک جلسه سخنرانی درشهر واشنگتن اظهار داشت: « افغانستان باید بیشتر در مورد پول حرف بزند و کمتر در مورد سیاست» به این معنا که افغانستان در حال حاضر باید بر توسعه اقتصادی تمرکز کند و کمتر به سیاست منطقه ای بپردازد. به نظر شما همکاری جدید استراتژیک افغانستان و آمریکا چگونه میتواند به این هدف اقتصادی کمک کند؟

مریم قدرت: امضای قرارداد همکاری متقابل استراتژیک توسط آقای کرزای و پرزیدنت بوش، موفقیت بسیار مهمی برای افغانستان بود. امضای قرارداد همکاری استراتژیک توسط آقای کرزای و تونی بلر نیز به همان نسبت برای افغانستان اهمیت داشت. این ها در واقع برنامه های امنيتی بلند مدتی برای افغانستان هستند که کشور ما را از نفوذ منفی و مجدد نیروهای خارجی حفاظت میکند. در نتیجه این ها موفقیت های تاریخی هستند که دست نخورده برای نسل های آینده باقی میمانند. اثر این دست آوردها ناگهانی نیست و شاید در مرحله بازسازی افغانستان مشهود نباشد. اثر تاریخی این تلاش ها و موفقیت ها در طول زمان به خوبی نمایان خواهد شد.