زنان:   جمعه 6 خرداد 1384 - 5 می 2005

 

 

 

زنان فعال سياسي اجتماعي، الگوي ديگر زنان جامعه باشند ‏

پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴ - - ۲۶ مى ۲۰۰۵

زنان فعال در عرصه‌‏هاي سياسي و اجتماعي بايد به عنوان الگوي زنان جامعه مورد توجه قرار گيرند تا زمينه پيشرفت اين قشر بيش از پيش فراهم شود.
به گزارش ايلنا "حجت الاسلام عسگري فقيه" معاون استاندار گلستان با بيان اين مطلب در همايش بزرگ بانوان در شهرستان آزادشهر، افزود: زنان ما بايد از هر نظر پيشرفت كنند و ريشه سياسي داشته باشند.
به گفته وي، اگر زنان فقط به آنچه در خانه مسوول هستند بسنده كنند، نمي‌‏توانند به رشد اجتماعي و سياسي دست يابند.
بر اساس اين گزارش، مشاور استاندار گلستان در امور بانوان و جوانان گفت: رسانه‌‏هاي گروهي و مطبوعات در افزايش آگاهي زنان در زمينه انتخابات نقش محسوس و تعيين كننده‌‏اي برعهده دارند.
صديقه نصيري تصريح كرد: اقشار مختلف جامعه به ويژه زنان، پس از انقلاب، تصميم به همكاري بيشتر در عرصه‌‏هاي اجتماعي و سياسي گرفتند.

 

اشتغال و تعدد نقش هاى زنان

پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴ - - ۲۶ مى ۲۰۰۵

ایران:هر جامعه اى متشكل از گروه ها و جنسيت هاى مختلف با علايق و طرز فكرهاى گوناگون است و بايد در تصميم گيرى هاى اساسى آن كه مربوط به همه افراد و گروه ها است و به نوعى منافع و مصالح همگانى را در بر مى گيرد، نقد و نظر همه گروه ها را دخالت داد.

اولين گروه هايى كه در هر جامعه اى به شكل عينى و طبيعى وجود دارند، گروه هاى جنسى هستند بدين معنى كه اولين تفاوتى كه در بدو امر هر جامعه اى به چشم مى خورد «زن» و «مرد» بودن افراد است كه بر حسب تفاوت هاى طبيعى نقش ها، نيازها، علايق و خواسته هاى متفاوت دارند و به سبب همين نكات حضور هر دو گروه در مشاغل مختلف، خصوصاً مشاغلى كه بهره ورى افراد از منافع مادى و معنوى جمعى ناشى مى شود، ضرورى مى گرداند.

در طول تاريخ به سبب ويژگى زايش و بارورى زنان، به آنها نقش مادرى و همسرى و به تبع آن كارهاى خانگى سپرده شده است. اما در دهه هاى اخير و بالا گرفتن بحث مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف، بحث نقش هاى سه گانه همسرى، مادرى و شغلى صورتى ديگر گرفته و به شكل جديدترى مطرح شده است و جامعه شناسان و نظريه پردازان زيادى با بررسى موضوع، به جنبه هاى مثبت و منفى آن توجه كرده اند.

«رابرت لين» در كتاب «زندگى سياسى» مى نويسد: مشاركت زنان در امور سياسى و هر نوع وابستگى خارج از خانه به معنى دزدى از فرصت هاى خانوادگى است. پارسوتر در نظريه «تفكيك نقش ها»، با اين تصور كه اشتغال زنان، نظام خانواده را در معرض خطر قرار مى دهد، اشتغال زنان را نكوهش مى كند. در نظام خانواده مرد رئيس و نان آور خانه است و زن نقش كدبانو را تكرار مى كند. به اعتقاد وى، تغيير در فرصت هاى شغلى و ايجاد برابرى با مردم، موجب از هم پاشيده شدن ساخت خانواده مى شود و كاركرد جامعه كنونى را بر هم مى زند. فرضيه «كميايى» كه بارنت «Barnet» در سال ۱۹۹۳ مطرح كرد، همنوا با اين نظريه كه تكثر نقش ها موجب اضطراب و فشار بيشترى بر زنان مى شود، فرض را بر اين مى گذارد كه ايفاى چند نقش عمده به صورت همزمان، موجب زايل شدن انرژى محدود فرد مى شود و در نتيجه زنان در پاسخ گويى به انتظارات و نيازهاى هر دو نقش «خانوادگى و شغلى» كه هر دو نيز مستلزم توان و پاسخگويى بالا هستند، با كمبود انرژى و در نتيجه ضعف و ناتوانى روبه رو مى شوند. در مقابل فرضيات و نظرات مخالف اشتغال زنان، فرضيات موافقى نيز وجود دارد. بنا به فرضيه اعتلاى نقش چه در مورد زنان و چه در مورد مردان، مشاركت در فعاليت هاى ارزشمند اجتماعى، موجب ارتقاى وضع سلامت فرد مى شود.

ازدواج (ايفاى نقش همسرى) مادر يا پدر بودن (نقش والدين) و اشتغال به كار (نقش شغلى)، هر يك از نظر ارزشمندى و مرتبت اجتماعى در رده بالايى قرار دارند. هرچه بيشتر گونه نقش ها را بر عهده داشته باشد از سلامت بيشترى برخوردار خواهد شد. نظرات زير (Sieber) بر فرضيه تجمع نقش ها مبتنى است:

۱- از اين نظر اشتغال براى زنان عزت نفس بيشترى به همراه دارد و مى تواند آنها را از پرداختن صرف به امور كسل كننده خانه دارى كه در نظر آنها ارج و قرب كمترى دارد، رهايى بخشد.

۲- فمينيست ها معتقدند، مردان براى حذف زنان از اغلب مشاغل با هم متحد شده اند تا خاطر جمع باشند زن در حرفه خود دستمزد كمترى دريافت مى كند و باز هم مجبور است در درون خانواده به مرد متكى باشد. مردان و سرمايه دارى هر دو از اين وضعيت سود مى برند و با مفهوم دستمزد خانواده به سازش دوطرفه دست مى يابند.

۳- اما انديشه اسلامى به قضيه انسان بودن زن و مرد در آفرينش با ديدگاهى واحد مى نگرد و هر دو را به سازندگى و حركت دادن تمدن اسلامى در عرصه حيات انسان ها فرا مى خواند و مسؤوليت انحراف از مسير، يا پايدارى در راه عقيده را به طور برابر به دوش هر دو مى گذارد. قرآن كريم، از حركت زندگى زن و مرد يك جامعه ياد مى كند، بى آن كه براى مردان نقشى برتر يا مهمتر از نقش زنان در نظر گيرد و يكى از آن دو را به سبب پرداختن به نقش هاى ويژه مانند پدر، مادر يا همسر بودن از مسؤوليت اصلى اش در بستر حركت زندگى معاف كند. وجود دو بانوى نمونه اسلام و جهان شريعت حضرت فاطمه(س) و نيز حضرت زينب كبرى(س)، زنانى كه به سرنوشت سياسى و اجتماعى جامعه خويش حساس بوده و رسالتشان را به خوبى انجام داده اند، بيانگر مقام و منزلت زن و نقش آنها در جامعه اسلامى است.

۴- وجه اشتراك همه ديدگاه هاى مختلف در مورد اشتغال زن اعتقاد به ارائه چند نقش متفاوت در يك زمان از سوى زنان است. به هر حال اشتغال زنان واقعيتى است كه وجود دارد و از جهات گوناگون اجتناب ناپذير است. بخشى از اين اشتغال در خدمت توسعه و بخشى ديگر در خدمت رشد و تعالى فردى و جمعى زنان است. در اين راه همگامى و مساعدت جامعه و مردم، تضاد نقش هاى زنان را به تنوع و توافق نقش ها تبديل خواهد كرد.

نتيجه چنين توافقى نيز به نفع مردان، خانواده و جامعه خواهد بود و در اين صورت امتيازات اشتغال زنان از حوزه فردى خارج مى شود و خانواده در نهايت جامعه را نيز در ابعاد مادى و غيرمادى آن در بر مى گيرد.

مريم قنواتيان

دانشجوى رشته علوم اجتماعى دانشگاه پيام نور ورامين

 

تظاهرات زنان در برابر ورزشگاه شيرودی

چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٨۴ – ٢۵ مه ٢٠٠۵
ايسنا: گروهی از بانوان تهرانی بعد از ظهر امروز در اعتراض به آنچه كه نگاه پليسي، تبعيض جنسيتی و وجود فرصتهای نابرابر در ورزش مي‌خواندند، مقابل ورزشگاه شهيد شيرودی حضور يافتند.
جمعيتی در حدود پنجاه نفر از ساعت شانزده امروز با حضور در مقابل ورزشگاه شهيد شيرودی و با در دست داشتن پارچه نوشته‌هايی كه شعارهايی نظير «ورزشگاه‌ها برای همه است»، «ورود به ورزشگاه ممنوع نيست»، «خشونت در ورزشگاه معنی ندارد» و «خشونت در ورزش چرا؟» در آن بود، اعتراض خود را اعلام كردند.
اين بانوان بيشتر اعتراض خود را به عدم اجازه‌ی حضور به بانوان برای حضور به ورزشگاهها و همچنين وجود خشونت پليسی در ورزشگاههای كشور اعلام كردند. همچنين اين افراد اعلاميه‌هايی را ميان تمام افرادی كه در حال ورود به ورزشگاه شهيد شيرودی بودند، پخش كردند.
در قسمتی از اين اعلاميه آمده است: «خشونت، خشونت مي‌آورد و خشونت كور، خشونت كور. چند وقتی است ورزشگاههای فوتبال در ايران، جو متشنجی را تجربه مي‌كنند. اكنون بيش از آن كه بحث‌های فنی و زيبای ورزش فوتبال مورد توجه كارشناسان فوتبال قرار بگيرد هتاكي‌ها، توهين‌ها و رويدادهای جانبی فوتبال جلب توجه مي‌كند. اين در حالی است كه فدراسيون فوتبال و افراد مسوول به جای ريشه‌يابی و چاره‌انديشی در اين مورد به فرافكنی مشكلات و استفاده از روشهای نامناسب مي‌پردازند. صدا و سيما با نمايش گاه به گاه و انتخاب صحنه‌ها و تلاش برای جدا كردن برخی افراد تحت نام تماشاگرنما، تنها بخش كوچكی از وظايف خود را انجام مي‌دهد. نيروی انتظامی با پليسی كردن جو ورزشگاه و استفاده از نيروهای غيرتخصصي، دردی را دوا نمي‌كند و باعث مي‌شود نگاه پليسی در ورزشگاهها بوجود آيد.»
در اين اعلاميه عكسی نيز از حادثه‌ی تلخ ورزشگاه آزادی در روز پنجم فروردين ديده مي‌شود. در مورد اين حادثه آمده است: «يكی از وقايعی كه به دليل نبود نگاه كارشناسی روی داده، وقايع ورزشگاه آزادی پس از ديدار ايران و ژاپن است.»
مسوول حراست ورزشگاه شهيد شيرودی نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا، گفت:« اين افراد بدون آن كه مطلب خاصی را عنوان كند در حالی كه تنها پارچه نوشته‌هايی را در دست داشتند در مقابل ورزشگاه تجمع كردند.»
شاكری افزود: «آنها بدون ذكر آن كه وابسته به كدام يا جريان خاصی هستند، مدتی مقابل ورزشگاه تجمع كردند و پس از آنكه يكی از نيروهای خانم حراست با آنها مذاكره كرد و از آنها خواست درخواستهای خود را در قالب طوماری نوشته و به حراست ورزشگاه بدهند، پس از مدتی بدون آن كه اين كار را انجام بدهند محل را ترك كردند.»
گفتنی است؛ تجمع امروز به مدت سی دقيقه به طول انجاميد.

 

نخستين نشست مجمع عمومي انجمن حاميان زن ايران برگزار شد و طي آن هيات‌ مديره اين انجمن انتخاب شدند.

چهارشنبه 4 خرداد ۱۳۸۴- 25 مى ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران انجمن حاميان زن ايران كه از حدود دو سال پيش فعاليت خود را با اعضاي مؤسس آن (زهرا اشراقي، آزيتا افشارنژاد، رضوان بكتاشي، رقيه محمدي، رويا سادات مدني) آغاز كرد بود، مجمع عمومي امروز خود، اهدافش را به تاييد اعضاي اين مجمع عمومي رساند.

مطالعه و بررسي وضعيت موجود زنان در ايران، تلاش در بهبود شرايط زنان بر اساس ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، شناسايي امكانات موجود در زمينه‌هاي مختلف براي بهره‌مندي زنان، تبادل نظر و بهره‌مندي از تجارب بين‌المللي در زمينه‌هاي مختلف و حمايت از زنان مبتكر، خلاق، آسيب‌ديده و در معرض آسيب از جمله اهداف تشكيل اين انجمن است.

گفتني است بر اساس اساسنامه‌ اين انجمن، روش‌هاي اجراي اهداف ياد شده شامل ارايه‌ي آموزش‌هاي رايگان درخصوص افزايش آگاهي زنان از طريق انتشار نشريه، جزوه ـ پس از كسب مجوز لازم از مراجع ذي‌ربط ـ و ايجاد ارتباط با ساير سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران و ساير كشورها پس از كسب مجوز لازم از مراجع ذي‌ربط است.

زهرا اشراقي، عضو هيات موسس اين انجمن طي سخناني با اشاره به شكاف قانوني ميان زنان و مردان نسبت به حضور پررنگ زنان در عرصه و تلاش مضاعف آنها براي رفع شكاف‌هاي موجود تاكيد كرد.

وي هم‌چنين به عملكرد انجمن حاميان زنان ايران از بدو تاسيس تا كنون اشاره كرد و افزود: تبادل تجربيات با زنان فعال ديگر كشورها بويژه كشورهاي منطقه‌ي خليج فارس بسيار حائز اهميت است. بر اساس اين تبادل تجربيات به نظر مي‌رسد كه زنان ايران در سطح بالاتري از زنان منطقه قرار دارند.

اشراقي، مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين انجمن را در آموزش به خانواده‌ها، برگزاري نشست‌هاي تخصصي زنان ايران براي دستيابي به اهداف ياد شده، چانه‌زني با دستگاه‌هاي دولتي جهت انتقال نقطه‌نظرات كارشناسي انجمن و ... دانست و با تاكيد بر اهميت آموزش ادامه داد: تبعيض‌هاي ميان زنان و مردان در جامعه ريشه در تبعيض نگاه خانواده‌ها به دختران و پسران دارد. از اين رو نخستين گام در رفع اين تبعيض‌ها آموزش به خانواده‌ها و از طريق كتب درسي دبستان است.

بر اساس اين گزارش، پس از راي‌گيري ميان اعضا، از ميان 32 آراي ماخوذه، زهرا اشراقي 28 راي، آزيتا افشارنژاد با 26 راي و رضوان بكتاشي با 25 راي به عنوان اعضاي اصلي و رقيه محمدي با 15 راي به عنوان عضو علي‌البدل هيات‌مديره‌ي انجمن حاميان زنان ايران برگزيده شدند. (در برگ راي‌هاي اين انتخابات هر عضو مي‌توانست به 4 نفر به عنوان عضو هيات‌مديره راي دهد).

هم‌چنين رويا سادات مدني با 32 راي به عنوان بازرس اين انجمن انتخاب شد.

نتايج اين انتخابات به تاييد آقاي ساري عضو ناظر وزارت كشور رسيد.

گفتني است در مجمع عمومي امروز انجمن حاميان زنان ايران درخصوص تعيين روزنامه‌اي جهت انتشار اخبار و مطالب اين انجمن نيز به بحث و بررسي پرداخته شد كه در نتيجه‌ي اين امر روزنامه‌ي شرق از ميان سه روزنامه‌ي شرق، ايران و اطلاعات كه از سوي اعضا پيشنهاد شده بودند انتخاب شد.

انجمن حاميان زنان ايران با هدف استفاده از خرد جمعي در سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها، بررسي و مطالعه‌ي مسايل مبتلابه زنان در حاشيه‌ي اين نشست به عضوگيري پرداخت.

در پايان اين نشست زهرا اشراقي عضو هيات مديره از برگزاري دوره‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي در خانواده به عنوان نخستين دوره‌ي آموزشي انجمن حاميان زنان ايران پس از برگزاري اين مجمع عمومي خبر داد.