زنان:پنج شنبه 29 ارديبهشت ۱۳۸۴- 19 مى ۲۰۰۵

 

 

 

زن‌ خيانتكار به‌ 2 مجازات‌ مرگ‌ محكوم‌ شد

چهار شنبه 28 ارديبهشت ۱۳۸۴- 18 مى ۲۰۰۵

اعتماد:گروه‌ قضات‌ دادگاه‌ كيفري‌ تهران‌، زن‌ خيانتكاري‌ را كه‌ مرتكب‌ قتل‌ پسر همسايه‌ شده‌ بود، به‌ دو نوع‌ مرگ‌ محكوم‌ كردند. اين‌ زن‌ بخاطر قتل‌ به‌ اعدام‌ و به‌ جرم‌ زنا به‌ سنگسار محكوم‌ شد.

اين‌ زن‌ 25 ساله‌ به‌ نام‌ فاطمه‌ با داشتن‌ همسر و فرزند با پسر 22 ساله‌ همسايه‌ رابطه‌ برقرار كرده‌ بود، وقتي‌ شوهرش‌ اين‌ موضوع‌ را متوجه‌ شد،از او خواست‌ اين‌ جوان‌ را به‌ خانه‌ بكشاند. جوان‌ همسايه‌ وارد منزل‌ شد ابتدا شوهر ضربه‌يي‌ با چوب‌ بر سر او زد و فاطمه‌ نيز با انداختن‌ طناب‌ به‌ دور گردنش‌، او را خفه‌ كرد كه‌ جسد مقتول‌ را به‌ بيابان‌ بردند و آتش‌ زدند.

در جريان‌ محاكمه‌، فاطمه‌ و شوهرش‌ به‌ شركت‌ در قتل‌ اعتراف‌ كردند و براي‌ قضات‌ ؤابت‌ شد كه‌ قتل‌ جوان‌ همسايه‌ در اؤر خفگي‌ رخ‌ داده‌ و فاطمه‌ با انداختن‌ طناب‌ به‌ دورگردن‌ مقتول‌ باعث‌ مرگ‌ او شده‌ است‌. ضمنا براي‌ دادگاه‌ روشن‌ شد كه‌ اين‌ زن‌ مدتي‌ با پسر همسايه‌ رابطه‌ پنهاني‌ داشته‌ است‌.

به‌ همين‌ خاطر قضات‌ دادگاه‌ فاطمه‌ را از لحاظ‌ قتل‌ به‌ قصاص‌ )اعدام‌( و از نظر زنا به‌ سنگسار محكوم‌ كردند.

قضات‌ دادگاه‌ شوهر اين‌ زن‌ را هم‌ با اكثريت‌ آرا به‌ جرم‌ مشاركت‌ در جنايت‌ به‌ حبس‌ محكوم‌ كردند.

 

 وضعيت ۴۸۵ زن آسيب ديده جنسى در سال ۸۳

سه شنبه 27 ارديبهشت ۱۳۸۴- 17 مى ۲۰۰۵

ايسنا: معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور اعلام كرد: از ميان ۴۸۵ «زن آسيب ديده جنسى» پذيرش شده در ۲۰ مركز بازپرورى سازمان بهزيستى طى ۹ ماهه اول سال ۸۳ ، ۶۶ درصد بيكار،  ۶ درصد محصل، ۶ درصد شاغل به حرفه هاى كاذب، ۷ درصد خانه دار و ۱۳ درصد با «تن فروشى» امرار معاش مى كردند. دكتر رضايى فر افزود: از ميان زنان و دختران آسيب ديده ۶۶ درصد زير ۲۱ سال سن دارند - از اين تعداد حدود ۶۰ درصد بين ۱۵ تا ۲۱ سال و ۶ درصد زير ۱۵ سال هستند - و ۲۰ درصد بين ۲۱ تا ۲۶ ساله اند. وى تصريح كرد: ۶۶ درصد افراد پذيرش شده در اين مراكز مجرد، ۲۰ درصد مطلقه، ۱۰ درصد متأ هل، بيش از ۲ درصد همسر فوت شده بوده و مابقى ازدواج موقت كرده اند. وى بيشترين علت طلاق زنان مطلقه آسيب ديده جنسى را «اعتياد همسر» با ۱۰ درصد، بيمارى روانى همسر ۴ درصد، عدم علاقه به همسر ۴ درصد، عدم تفاهم ۳ درصد و مابقى «خشونت همسر»، «نارضايتى از مسائل جنسى» و ساير موارد اعلام كرد. رضايى فر با اشاره به اين كه ۷۲ درصد زنان «آسيب ديده جنسى» پذيرش شده در اين مراكز درجاتى از اختلال شخصيت دارند، افزود: نتايج آزمون شخصيت اين دسته از زنان نشان داد كه ۲۸ درصد آنها سالم و ۷۲ درصد اختلال شخصيتى دارند و از اين تعداد ۲۸ درصد مبتلا به افسردگى خفيف، ۱۲ درصد افسردگى شديد و ۱۸ درصد شخصيت ضداجتماعى هستند. وى تصريح كرد: همچنين ۸۰ درصد زنان آسيب ديده جنسى، آزار جسمى، جنسى يا عاطفى را در دوران كودكى تجربه كرده اند. وى همچنين ۱۳ درصد اين زنان را داراى سابقه همجنس گرايى دانست. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى خاطرنشان كرد: به استثناى افرادى كه به دليل مشكلات روحى و روانى و حتى عقب ماندگى ذهنى در جامعه رها شده و مورد سوء استفاده قرار مى گيرند و يا دختران فرارى كه به صورت خواسته و يا ناخواسته آلوده مى شوند، زنانى هم به صورت حرفه اى در خيابان ها تن فروشى مى كنند و در اين بين عده اى در قالب شبكه هاى زيرزمينى به روابط جنسى ناسالم مى پردازند. وى با بيان اينكه ۳۰ درصد زنان آسيب  ديده جنسى جذب شده در مراكز بازپرورى طى ۹ ماهه اول سال ۸۳ معتاد به مواد مخدر و الكل بوده اند، افزود: ۷۷ درصد اين زنان سابقه جرم داشته و ۲۳ درصد بدون سابقه مجرميت هستند كه انواع جرم آنها ۴۹ درصد رابطه نامشروع، ۲۰ درصد فرار از منزل و ۱۷ درصد چند جرم با هم داشته اند. رضايى فر گفت: همچنين از نظر سابقه جرم در خانواده، ۵۰ درصد بدون سابقه و ۵۰ درصد با سابقه بودند كه از ميان اين سوابق ۴۹ درصد اعتياد به مواد مخدر، ۱۰ درصد قاچاق مواد مخدر، ۱۵ درصد روابط نامشروع است. به گفته وى همچنين ۷۸ درصد زنان آسيب ديده جنسى به لحاظ بهره هوشى عادى، يك درصد تيزهوش، ۱۷ درصد مرزى و ۴ درصد عقب مانده ذهنى هستند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى تصريح كرد: در خانواده ۱۷ درصد زنان آسيب ديده جنسى سابقه بيمارى روانى بوده است. وى با اشاره به دو نوع روابط جنسى ناسالم پنهان و بارز در لايه هاى جامعه افزود: امكان شناسايى و برخورد مستقيم با روابط جنسى ناسالم پنهان كم است و از طرفى با روابط ناسالم مشهود در لايه هاى بارز جامعه نيز بايد به فراخور وضعيت فرد، نه به صورت قهرى برخورد شود. وى با اشاره به اين كه ۲۵ درصد زنان آسيب ديده نگهدارى شده در مراكز بازپرورى روستايى و ۷۵ درصد شهرى هستند، گفت:  ۷۵ درصد اين زنان براى اولين بار، ۱۶ درصد براى بار دوم، ۷ درصد بار سوم و ۲ درصد به دفعات بيشتر در مراكز بازپرورى پذيرش شده اند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى با اشاره به خدمات ارائه شده به زنان آسيب ديده در مراكز بازپرورى افزود: اين زنان در صورت نياز به درمان به لحاظ جسمى و روحى از خدمات درمانى و روانشناسى و روانپزشكى سازمان بهزيستى بهره مند شده و بين ۸ ماه تا حداكثر يك سال در مراكز بازپرورى نگهدارى و از خدمات مشاوره اى، آموزش مهارت هاى زندگى براى اشتغال برخوردار مى شوند. وى خاطرنشان كرد: حتى در صورت اصلاح زنان آسيب ديده جنسى در مراكز پس از ترخيص با مراجعه خود به محله قبلى به دليل وجود تقاضا در جامعه، نبود شغل و منبع درآمد و لذت هاى ظاهرى سيكل معيوب ايجاد شده و خدمات سازمان بهزيستى در اين مراكز دچار نقصان مى شود. به گفته وى برخورد با اين آسيب چند وجه دارد و بايد زيرساخت هاى آن در تمام زمينه هاى فرهنگى، اقتصادى اصلاح شود، هرچند اين آسيب ها هيچ گاه به صفر نرسند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى برخورد قهرى را درمان اين آسيب دانست و به ايسنا گفت: برخورد قهرى و يا حتى يكسان با موارد مختلف اين آسيب ديدگان جنسى نتيجه معكوس داشته و موجب زيرزمينى شدن آن مى شود؛ از سويى ديگر در صورتى كه چشممان را به روى واقعيات ببنديم، بسترش از سويى ديگر ايجاد مى شود لذا برخورد با اين مشكل نيازمند ديدگاه كلى نگر و منطقى است. رضايى فر با اشاره به اين كه قبل از سال ۷۸ تعداد مراكز بازپرورى زنان آسيب ديده، ۳ تا ۴ مركز در استان تهران و خراسان فعاليت مى كردند، گفت: اين مراكز هم اكنون به ۲۱ مركز افزايش يافته كه ۳ مركز در تهران، ۲ مركز در خراسان و مابقى در ساير استان ها قرار دارند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى در پايان آمار پذيرش زنان آسيب ديده در سال ۷۹ را ۷۶۱ نفر، در سال ۸۰ يك هزار و ۵۳۰ نفر، سال ۸۱ يك هزار و ۹۵۶ نفر و سال ۸۲ يك هزار و ۵۲ نفر اعلام كرد.