زنان:پنج شنبه 15 ارديبهشت ۱۳۸۴- 5 مى ۲۰۰۵

 

 

 

پاره‌گزارشي‌ درباره‌ آرايشگاه‌هاي‌ زنانه‌"ماراتن‌ رنگ‌ها!

پنج شنبه 15 ارديبهشت ۱۳۸۴- 5 مى ۲۰۰۵

 سحر طلوعي‌

اعتماد:غرغرهاي‌ بزرگانه‌: مگه‌ زمان‌ ما اين‌طوري‌ بود? كي‌ جرات‌ مي‌كرد بره‌ جلوي‌ آيينه‌، مادرمون‌ لوازم‌ آرايششو توي‌ هفتاد سوراخ‌ قايم‌ مي‌كرد، كدوم‌ دختر ازدواج‌نكرده‌يي‌ جرات‌ داشت‌ بهشون‌ دست‌ بزنه‌? دختراي‌ امروزي‌ ماشاءالله‌ همه‌ سيتي‌سماقي‌ و پر رنگ‌ و لعابند....

دفاع‌هاي‌ جوانانه‌: مادرامون‌ توي‌ جوونيشون‌ هر كاري‌ خواستن‌ كرده‌ان‌، حالا كه‌ به‌ ما رسيده‌، يادشون‌ رفته‌، در ضمن‌ نظافت‌، تميزي‌ و زيبايي‌ چيزي‌ نيست‌ كه‌ بشه‌ باهاش‌ مخالفت‌ كرد. ما هم‌ جوونيم‌ و هيچ‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ ديگه‌يي‌ نداريم‌ و ...

چند نكته‌ بي‌طرفانه‌: غرغرهاي‌ پدرها ومادرها درست‌، دفاع‌هاي‌ جوانان‌ هم‌ سرجاي‌ خودش‌، اين‌ گزارش‌ قصد ندارد به‌ طرفين‌ دعوا ؤابت‌ كند كدام‌ طرف‌ درست‌ مي‌گويد و كدام‌ طرف‌ اشتباه‌ فكر مي‌كند. دعواي‌ نسل‌ها تمامي‌ ندارد. اين‌ فقط‌ يك‌ گزارش‌ است‌. گزارش‌ خبرنگاري‌ كه‌ اين‌ور و آن‌ور راه‌ افتاده‌ و ديده‌ها و شنيده‌هايش‌ را درباره‌ آرايش‌ دختران‌ امروزي‌ نوشته‌ است‌. پس‌ لطفا قبل‌ از آنكه‌ در مورد او و نوشته‌اش‌ قضاوت‌ كنيد، آن‌ را بخوانيد!

مقايسه‌ بي‌مقايسه‌

مكان‌:آرايشگاهي‌ در شمال‌ شهر

زمان‌:عصر يك‌ روز نيمه‌تعطيل‌

همه‌ صندلي‌ها پر است‌.جاي‌ خالي‌ نيست‌. سرپا مي‌ ايستم‌. روي‌ صندلي‌هاي‌ كناري‌ام‌ دو دختر جوان‌ نشسته‌اند كه‌ گرم‌ بحث‌ روي‌ ابروهاي‌ يك‌ عكس‌ هستند: به‌ نظرت‌ اگه‌ بگم‌ نازي‌جون‌ ابروهام‌ رو اينجوري‌ كنه‌، بهم‌ مي‌آد? مي‌ ترسم‌ بد بشه‌، چه‌ كار كنم‌? دوستش‌ البته‌ نظر خاصي‌ ندارد و معتقد است‌ در اين‌ مورد بايد با نازي‌جون‌ مشورت‌ كرد. توي‌ همين‌ يك‌ ربع‌ بيست‌دقيقه‌يي‌ كه‌ اينجا ايستاده‌ام‌ )يك‌ جاي‌ خالي‌ هم‌ پيدا مي‌كنم‌( و با اين‌ و آن‌ گپ‌ زده‌ام‌،دستم‌ مي‌ آيد كه‌ اكثر اين‌ دخترهاي‌ جوان‌ براي‌ اصلاح‌ ابروهاشان‌ آمده‌اند. سن‌ بيشترشان‌ هم‌ نزديك‌هاي‌ بيست‌ است‌. يا تازه‌ دبيرستان‌ را تمام‌ كرده‌اند يا دارند در ترم‌ اول‌ و دوم‌ دانشگاه‌ درس‌ مي‌خوانند. آرايش‌ صورتشان‌ نسبتا كامل‌ است‌ اما نه‌ زننده‌ و غليظ‌. دخترانه‌ بهتر است‌. غير از زيبايي‌ دليل‌ ديگري‌ براي‌ آرايش‌ كردن‌ ندارند و وقتي‌ آنها را با همسن‌و سال‌هايشان‌ در كشورهاي‌ اروپايي‌ مقايسه‌ مي‌كنم‌، دلايلي‌ مي‌آورند كه‌ مي‌ دانم‌ سردبير آنها را سانسور مي‌كند و نمي‌گذارد بنويسم‌. سر نازي‌جون‌ بالاخره‌ خلوت‌ مي‌شود. وقتي‌ مي‌فهمد كار آرايشگاهي‌ ندارم‌ و مي‌ خواهم‌ چند سوال‌ بپرسم‌، اولش‌ كمي‌ اخم‌هايش‌ مي‌رود توي‌ هم‌ اما بد قلقي‌ نمي‌كند. خب‌ كسي‌ براي‌ آرايش‌ صورت‌

اينجا نمي‌آد، دخترها هم‌ همين‌طور مگر وقتي‌ بخواهند عروسي‌ يا مهماني‌ بروند، اما براي‌ اصلاح‌ ابرو و ... خيلي‌ مي‌آن‌، قبلا اينجوري‌ نبود، مثلا ده‌سال‌ پيش‌ اصلا هيچ‌ دختري‌ اجازه‌ نداشت‌ به‌ ابرويش‌ دست‌ بزند. اما امروز ديگر نگاهها فرق‌ كرده‌ و .... به‌ شاگردش‌ تذكري‌ مي‌دهد تا حواسش‌ به‌ رنگ‌ موي‌ مشتري‌ زيردستش‌ باشد و ادامه‌ مي‌دهد: امروز نه‌ تنها مادرها، دخترانشان‌ را براي‌ اصلاح‌ ابرو و ... به‌ آرايشگاه‌ مي‌آورند كه‌ دخترها هم‌ براحتي‌ و بدون‌ حضور بز ر گتر ها يشان‌ مي‌آيند و مي‌روند اما در مورد آرايش‌كردن‌ دختر هاي‌ امروزي‌ بايد بگويم‌ آنها درست‌ مثل‌ يك‌ خانم‌ صورتشان‌ را درست‌ مي‌كنند. كمتر آرايش‌ دخترانه‌ و ظريف‌ مي‌بينم‌. خب‌ البته‌ جامعه‌ هم‌ اين‌طوري‌ مي‌پسندد.

اندك‌اندك‌، اندك‌اندك‌ ...

مكان‌: آرايشگاهي‌ در جنوب‌ شهر

زمان‌: صبح‌ يك‌روز تعطيل‌

ك‌ اتاق‌ 1215 متري‌ با دوتا صندلي‌ زهوار دررفته‌ و تق‌ولق‌ براي‌ كار روي‌ مشتري‌ و حدود شش‌هفت‌ صندلي‌ ديگر براي‌ مشتري‌هاي‌ توي‌ صف‌ جاي‌ خالي‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ هست‌. چند خانم‌ مسن‌ روي‌ صندلي‌ها نشسته‌اند و مي‌خواهند سر از كار من‌ دربياورند. من‌ همچنان‌ خونسرد روي‌ صندلي‌ نشسته‌ ام‌ و با لبخند نگاههاي‌ زيرزيركي‌ آنها را پاسخ‌ مي‌دهم‌ و منتظرم‌ تا يك‌ مشتري‌ همسن‌وسال‌ خودم‌ وارد شود. اما كسي‌ نمي‌ آيد و يك‌جورهايي‌ سر بحث‌ را وا مي‌كنم‌. از قيمت‌ و مدل‌هاي‌ ابرو مي‌پرسم‌ و خانم‌ آرايشگر مي‌گويد: براي‌ خودتان‌?!.

چطور مگه‌?

خب‌ ما كمتر مشتري‌ همسن‌وسال‌ شما داريم‌...

ولي‌ من‌ توي‌ همين‌ محله‌ها هم‌ دخترهاي‌ اصلاح‌كرده‌ و آرايش‌ كرده‌ ديده‌ام‌...

هست‌ ولي‌ نه‌ خيلي‌ زياد، البته‌ خب‌ داره‌ زياد مي‌ شه‌...

خانم‌ چاقي‌ كه‌ روي‌ صندلي‌هاي‌ انتظار نشسته‌ و زيرچشمي‌ من‌ را مي‌پايد، وارد بحث‌ مي‌شود: آره‌، ديگه‌ مثل‌ قديم‌ها نيست‌، دخترهاي‌ امروزي‌ ماشاءالله‌ ... چشم‌ و گوششون‌ بازه‌، همين‌ دختر من‌، مريم‌، سرخود ابروهاشو دستكاري‌ كرده‌ بود،كه‌ مجبور شدم‌ بيارمش‌ اينجا پيش‌ فاطي‌خانوم‌ براش‌ درست‌ كنه‌، ولي‌ تا يك‌ هفته‌ توي‌ خونه‌ جنگ‌ اعصاب‌ داشتيم‌، هم‌ پدر وهم‌ برادرش‌ كلي‌ دعوا راه‌انداختند. قديمترها آرايش‌ مال‌ خانم‌ها بود اما الان‌ حتي‌ دخترهاي‌ دبيرستاني‌ هم‌ صورتشون‌ رنگ‌ و لعاب‌ داره‌...، من‌ خودم‌ ديده‌ام‌ دخترها كه‌ از مدرسه‌ تعطيل‌ مي‌شن‌، تندوتند يك‌ كيف‌ كوچولو از توي‌ كيف‌ مدرسه‌شان‌ در مي‌ آورند و ....

؟گ‌ظل‌ل‌ضق ظع‌ل‌ لل‌ضع‌ذ

دوستي‌ دارم‌ كه‌ شغلش‌ ليدر )راهنماي‌( تورهاي‌ خارجي‌ است‌ و بنا به‌ موقعيتش‌ باتوريست‌هاي‌ خارجي‌ زياد سر وكار دارد. با هم‌ كه‌ درباره‌ خارجي‌ها و نوع‌ رفتارها و فرهنگشان‌ صحبت‌ مي‌كرديم‌، بحثمان‌ رسيد به‌ آنجا كه‌ آنها اولين‌ سوالي‌ كه‌ از من‌ مي‌پرسند اين‌ است‌: چرا دخترهاي‌ شما اينقدر غليظ‌ آرايش‌ مي‌كنند و سربيني‌هايشان‌ چسب‌ چسبانده‌اند? كه‌ من‌ برايشان‌ علتش‌ را توضيح‌ دادم‌. اگرچه‌ درباره‌ چسب‌هاي‌ سربيني‌ قانع‌ شدند و به‌ ما حق‌ دادند دماغ‌هايمان‌ را عمل‌ كنيم‌ اما به‌ هيچ‌وجه‌ در رابطه‌ با آرايش‌ توجيه‌ نشدند. راستش‌ آنها درباره‌ اينگونه‌ رفتارها نه‌تنها فكرهاي‌ خوبي‌ نمي‌كنند كه‌ خيلي‌ هم‌ بد فكر مي‌كنند. اما خب‌ چون‌ آنها شرايط‌ ويژه‌ كشور ما را نمي‌توانند كاملا درك‌ كنند، اين‌ واكنش‌ها برايشان‌ غيرقابل‌ تصور است‌.

???

دروغ‌ چرا، بايد واقعيت‌ را قبول‌ كنيم‌. ما نسبت‌ به‌ مادرهايمان‌ زودتر دست‌ به‌ كار شديم‌. نه‌ تنها نسبت‌ به‌ مادرهايمان‌ كه‌ از بسياري‌ دختراني‌ كه‌ فقط‌ يك‌ دهه‌ بزرگتر از ما هستند. فقط‌ كافي‌ است‌ چند دقيقه‌ با آنها صحبت‌ كنيم‌ تا متوجه‌ شويم‌ اتاقك‌هاي‌ دم‌در دانشگاه‌ چه‌ كاربردي‌ داشتند و گهگاه‌ در بعضي‌ دانشگاهها مثل‌ دانشگاه‌ ش‌.ب‌ هنوز هم‌ دارند. پنبه‌هايي‌ كه‌ صبح‌ به‌ صبح‌ به‌ چشم‌ها و لب‌هاي‌ دختران‌ كشيده‌ مي‌شود و بعد اجازه‌ ورود صادر مي‌شود و هيچ‌ كس‌ هم‌ به‌ فكر شخصيت‌ آن‌ دختر و واكنش‌ او نمي‌افتد. نمي‌ دانم‌ شايد همين‌ پنبه‌هايي‌ كه‌ براي‌ پاك‌كردن‌ و ازبين‌بردن‌ آمدند، رنگ‌ها را غليظ‌تر كردند!

 

ايران در رتبه ۸۲ فعاليت اقتصادي زنان جهان قرار گرفت ::: در بين 177 کشور جهان ،ايران در رديف 101 توسعه انساني قرار دارد

چهار شنبه ۱4 ارديبهشت ۱۳۸۴- 4 مى ۲۰۰۵

ايسنا: رئيس مركز امور مشاركت زنان گفت: بر اساس گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۴ نرخ فعاليت اقتصادي زنان در ايران ۳۰ درصد كل فعاليت هاي اقتصادي اعلام شده و ايران از بين ۱۴۴ كشور دنيا رتبه ۸۲ را در اين زمينه كسب كرده است.

زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهوري در چهارمين اجلاس سراسري مشاوران استانداران در امور زنان گفت:  از لحاظ واگذاري سمت هاي اجتماعي مانند واگذاري كرسي هاي مجلس به زنان كشور، رتبه ايران با توجه به كسب ۸/۱۲ درصدي مشاغل سطوح بالاي مديريتي توسط زنان ۷۱ و همچنين در اين گزارش رتبه ايران در سطوح فني و حرفه اي زنان ۷۲ اعلام شده است.

به گفته وي بر اساس گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۴ سازمان ملل،  رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در بين ۱۷۷ كشور از ۱۰۶ در سال قبل به ۱۰۱ ارتقا يافته است كه بر اين اساس شاخص اميد به زندگي مردان ايراني به ۸/۶۸ سال و زنان ايراني به ۷/۷۱ سال رسيد.

وي افزود: سازمان ملل در گزارش خود با اعلام اينكه اميد به زندگي در ايران در سال ۲۰۰۴ حدود ۱/۷۰ سال است، اين رقم را در سال ۲۰۰۵ حدود ۳/۷۰ پيش بيني كرد.

رئيس مركز امور مشاركت زنان در ادامه خاطر نشان كرد: گزارشهاي سازمان ملل نشان مي دهد ايران از نظر فقر بين ۹۵ كشور در حال توسعه رتبه ۳۱ را به خود اختصاص داده و ارزش شاخص فقر در ايران نيز به

۴/۱۶ درصد رسيده است.

همچنين در ايران ۱۰ درصد فقيرترين جامعه ۲ درصد مصرف يا درآمد و ۱۰ درصد ثروتمندترين جامعه ۷/۲۳ درصد مصرف يا درآمد كشور را به خود اختصاص داده اند بنابراين گزارش نيمي از مصرف يا درآمد كشور به ۲۰ درصد ثروتمندترين جامعه اختصاص يافته است.

شجاعي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس گزارش سازمان ملل ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي در ايران از ۶۴ درصد به ۶۹ درصد كل جمعيت، بهبود يافته خاطر نشان كرد: در اين راستا ايران از بين ۱۷۶ كشور جهان در رتبه بندي كلي رتبه ۱۰۳ را كسب كرده است.

 

زنان ويژه كلكته: شغل مارا به رسميت بشناسيد!

چهار شنبه ۱4 ارديبهشت ۱۳۸۴- 4 مى ۲۰۰۵

هزاران تن از زنان ويژه با در دست داشتن مشعل روز يكشنبه در راستاي خواسته خود مبني بر قانوني شناخته شدن شغل خود در خيابان هاي كلكته راهپيمايي كردند.

به گزارش بخش بين المللي گروه كارگري ايلنا، به نقل از" اينديا تايمز" قريب به 3 هزار و 800 زن ويژه راهپيمايي خود رااز محله بدنام "ساناگاچي" كلكته آغاز كردند و در ميدان كالج اين شهر به راهپيمايي خود پايان دادند.

يكي از راهپيمايي كنندگان در اين رابطه اظهار كرد: اگر ما به خواسته خود در زمينه تشكيل اتحاديه دست پيدا كنيم ،قادر خواهيم بود مشكلات خود را بهتر پيگيري كرده و اصلاحاتي را در اين زمينه انجام دهيم.او افزود: ما مي توانيم از برنامه هاي تامين اجتماعي دولتي نيز بهره مند شده و امنيت و آينده كودكان خودرا تضمين كنيم.

 

امسال نيمي از معلمان، مديران و مدرسان نمونه كشور زن بودند

چهار شنبه ۱4 ارديبهشت ۱۳۸۴- 4 مى ۲۰۰۵

حدود نيمي از معلمان، مديران و مدرسان نمونه كشور كه رييس جمهور از آنها تقدير كرد، زن بودند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، تعدادي از معلمان، مديران و مدرسان نمونه كشور، توسط رييس جمهور تقدير شدند كه حدود نيمي از آنها را زنان تشكيل مي‌‏دادند كه اين آمار نسبت به سال‌‏هاي گذشته رشد خوبي داشته است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: با توجه به نرخ رشد پيشرفت زنان در همه زمينه‌‏ها و به خصوص زمينه‌‏هاي آموزشي، انتظار مي‌‏رود در سال‌‏هاي آتي درصد بيشتري از معلمان، مدرسان و مديران نمونه را زنان تشكيل دهند.

 

رييس مركز امور مشاركت زنان گفت: بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2004 نرخ فعاليت اقتصادي زنان در ايران 30 درصد كل فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام شده و ايران از بين 144 كشور دنيا رتبه 82 را در اين زمينه كسب كرده است.

سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴- ۳ مى ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار زنان خبرگزاري دانشجويان ايران زهرا شجاعي مشاور رييس‌جمهوري در چهارمين اجلاس سراسري مشاوران استانداران در امور زنان گفت:‌از لحاظ واگذاري سمت‌هاي اجتماعي مانند واگذاري كرسي‌هاي مجلس به زنان كشور، رتبه ايران با توجه به كسب 8/12 درصدي مشاغل سطوح بالاي مديريتي توسط زنان 71 و همچنين در اين گزارش رتبه ايران در سطوح فني و حرفه‌اي زنان 72 اعلام شده است.

به گفته وي بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2004 سازمان ملل، ‌رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در بين 177 كشور از 106 در سال قبل به 101 ارتقا يافته است كه بر اين اساس شاخص اميد به زندگي مردان ايراني به 8/68 سال و زنان ايراني به 7/71 سال رسيد.

وي افزود: سازمان ملل در گزارش خود با اعلام اينكه اميد به زندگي در ايران در سال 2004 حدود 1/70 سال است، اين رقم را در سال 2005 حدود 3/70 پيش بيني كرد.

رئيس مركز امور مشاركت زنان در ادامه خاطر نشان كرد: گزارشهاي سازمان ملل نشان مي‌دهد ايران از نظر فقر بين 95 كشور در حال توسعه رتبه 31 را به خود اختصاص داده و ارزش شاخص فقر در ايران نيز به 4/16 درصد رسيده است.

همچنين در ايران 10 درصد فقيرترين جامعه 2 درصد مصرف يا درآمد و 10 درصد ثروتمندترين جامعه 7/23 درصد مصرف يا درآمد كشور را به خود اختصاص داده‌اند بنابراين گزارش نيمي از مصرف يا درآمد كشور به 20 درصد ثروتمندترين جامعه اختصاص يافته است.

شجاعي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس گزارش سازمان ملل ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي در ايران از 64 درصد به 69 درصد كل جمعيت، بهبود يافته خاطر نشان كرد: در اين راستا ايران از بين 176 كشور جهان در رتبه بندي كلي رتبه 103 را كسب كرده است.

رئيس مركز امور مشاركت زنان در ادامه با بيان اينكه بدون مشاركت كامل نيروي انساني در هر جامعه، دموكراسي و حقوق بشر نيمه تمام مي‌ماند خاطر نشان كرد: توفيق سازمانهاي مسئول توسعه در گرو طراحي يك رهيافت همه جانبه براي كاهش دوگانگي در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه و گسترش عدالت و توازن جنسيتي و ايجاد نهادهاي مناسب بر اساس حقوق و فرصت‌هاي برابر زنان و مردان است.

شجاعي در ادامه تصريح كرد: در ايران به عنوان كشوري در حال توسعه و در حال گذار كه در نتيجه انتخاب ديدگاه‌ها و اجراي استراتژي‌هاي ناموفق تا كنون جايگاه شايسته‌اي در توسعه انساني جهاني نداشته است، انتخاب مناسب ترين روش براي برنامه ريزي توسعه انساني و تفكيك و اولويت بندي نيازهاي كشور كار ساده نيست اما با توجه به شرايط بحراني و تشديد دو گانگي در وضعيت زنان توجه به عدالت جنسيتي عامل محوري بوده و اجراي راهكارهاي جنسيتي الزامي است زيرا زنان ايران دشواري توسعه نيافتگي و بي توجهي به نابرابري‌ها را به صورت‌هاي گوناگون تحمل و تجربه مي‌كنند. به گفته وي آمارهاي جنسيتي و پژوهش هاي انجام شده در باره مسايل زنان نشان مي‌دهدكه با تمامي پيشرفت‌هاي بدست آمده در زمينه آموزش ابتدايي و بهداشت هنوز زنان دسترسي كمتري به آموزش در سطح دبيرستان و يا رشته‌هاي فني و حرفه‌اي دارند و نيازهاي بهداشتي آنها بطور كامل تامين نمي‌شود.

 

به گزارش ايسنا زهرا شجاعي در ادامه با اشاره به سهم ناچيز زنان در بازار كار گفت: نرخ بيكاري دختران جوان فارغ التحصيل از دبيرستان در جامعه روستايي و حتي شهري قابل تامل است و بطور كلي ميزان بيكاري زنان در تمامي سطوح تحصيلي تقريبا 2 برابر مردان است در حاليكه زنان دستمزدهاي پايين تري در يافت مي‌كنند و موقعيت‌هاي شغلي كمتري نسبت به تحصيلات و تجربيات خود در بخش‌هاي عمومي و خصوصي دارند.

وي تصريح كرد: هم اكنون توانايي‌هاي زنان براي تاثير گذاري بر سياست‌هاي كشور به دليل عدم حضور كافي در نظام تصميم سازي، تصميم گيري و سياست گذاري كلان با محدوديت‌هاي فاحشي روبروست و شركت تعداد اندك زنان در نمايندگي‌ها و مديريت‌ها و عدم امكان دسترسي به مهارت‌هاي لازم براي حضور فعال در سطوح مختلف تصميم گيري شرايط اساسي براي توانمندسازي بوجود نياورده و موقعيت نامشخص در اقتصاد خانواده، محدوديت‌هاي مضاعفي را به آنها تحميل كرده است.

شجاعي درادامه افزود: افزون بر بحران بيكاري دانش آموختگان و نامشخص بودن موقعيت اقتصادي زنان در خانواده و جامعه با توجه به ساختار سني و جنسي كنوني كشور در10 سال آينده با پديده افزايش خانوارهاي يك نفره به سرپرستي دختران تحصيلكرده، مواجه خواهيم شد.

رئيس مركز امور مشاركت زنان تصريح كرد: حق زندگي و سلامت، حق مشاركت در تمامي حوزه‌هاي تصميم سازي و تصميم گيري، حضور در مديريت حوزه عمومي و خصوصي، مشاركت فعال در نهادهاي مدني و تشكلها، حق برخورداري از حمايتهاي اجتماعي و حق رشد و توانمند شدن زنان، همه مجموعه‌اي هستند كه بدون تحول در تمامي سطوح و نهادهاي جامعه قابل حصول نخواهد بود.

به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه به طور يقين نتيجه بهبود وضعيت زنان با دستيابي به گزينه بهتر فقط براي زنان و توسعه زنان نيست خاطر نشان كرد: بهبود وضعيت جامعه در گرو بهبود وضعيت زنان و رهايي از دوگانگي‌هايي است كه حاصل اجراي برنامه‌ها و استراتژيهاي توسعه نامتناسب و بدون توجه به شرايط زنان ايران است و در اين مسير قانون برنامه چهارم توسعه كشور، سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه جامع توسعه مشاركت زنان به مدد ما خواهند آمد تا ايران و ايراني و بويژه زن ايراني جايگاه شايسته خود را بيابد و سهمي در خور از توسعه پايدار انساني نصيبش شود.