زنان:چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳- ۲ مارس ۲۰۰۵

 

 

 

سازمانهای غیر دولتی زنان ایران در تدارک برنامه های روز جهانی زن هستند

سايت زنان ايران - لیلا موری: سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

با نزديك شدن به روز جهاني زن 8 مارس- سازمانهاي غير دولتي زنان در گوشه و كنار كشور در تدارك برنامه هايي جهت گراميداشت اين روز هستند. اين برنامه ها شامل سخنراني، برپايي نمايشگاه و كارگاههاي آموزشي است.

سایت زنان ایران در نظر دارد با انتشار این اخبار ضمن اطلاع رسانی به زنان جامعه ایرانی آتها را به حضور مستقیم و غیر مستقیم در این بحثها دعوت کند.

انجمن زنان پارس در شيراز يك سخنراني با حضور شادي صدر حقوقدان و روزنامه نگار-، محبوبه عباسقلي زاده و مهندس پروا با موضوع "حقوق بشر زنان: رويه هاي تبعيض" آميز را براي روز 8 مارس در نظر گرفته است، كه در كنار اين سخنراني نمايشگاه عكسي از زنان پيشرو در ايران برگزار مي شود. كليپ هايي با عنوان زن و حقوق بشر و حقوق زنان در ايران از ديگر كارهايي كه زنان پارس در روز 8 مارس ارايه مي كنند.

انجمن اسلامي دانشگاه چمران اهواز نيز در روز يكشنبه15 اسفند سخنراني با حضور شادي صدر، فيروزه مهاجر و شهلا لاهيجي با عنوانهاي حقوق بشر زنان و خشونت عليه زنان را به مناسبت بزرگداشت 8 مارس برگزار مي كند.

در تهران نيز سازمانها و انجمن هاي مختلف در تدارك برنامه هاي روز جهاني زن هستند:

دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران، موضوع "بررسي قانون اساسي در رابطه با زنان" را براي برنامه سخنراني خود در نظر گرفته است كه با حضور نوشين احمدي خراساني، فريبا داوودي مهاجر، مرضيه مرتاضي لنگرودي، محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر در روز شنبه 14 اسفند از ساعت 1-3 برگزار مي شود.

انجمن روز نامه نگاران جوان نيز در روز 10 مارس برابر با 20 اسفند از ساعت 3 تا 5 نشستي را با عنوان " زن و رسانه بر اساس كارپايه پكن+10" با حضور محبوبه عباسقلي زاده، پروين اردلان، شادي صدر، اشرف گرامي زادگان، ناهيد توسلي و فريبا داوودي مهاجر برگزار مي كند. محل اين نشست متعاقبا اعلام خواهد شد.

مجمع ادوار دفتر تحكيم وحدت نيز موضوع " زن، قدرت و تصميم گيري" را با سخنراني فريبا داوودي مهاجر در روز 17 اسفند از ساعت 6-8 در محل آن دفتر واقع در خيابان طالقاني، نرسيده به ميدان سپاه ارايه خواهد كرد.

شاخه شمال تهران حزب مشاركت نيز برنامه اي با عنوان جنبش زنان: تخيل يا واقعيت با حضور مرضيه مرتاضي لنگرودي و خانم راكعي بر گزار خواهد كرد.

مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي زنان نيز يك كارگاه آموزشي با عنوان : "آموزشهاي جنسيتي به سازمانهاي غير دولتي زنان در استان فارس" به مناسبت 8 مارس به مدت 5 روز در شيراز برگزار خواهد كرد.

دانشگاه اصفهان نيز در تاريخ 8 مارس سخنراني با مو ضوع ارتباط جنبش زنان با جنبش دموكراسي خواهي در ايران با سخنراني فريبا داوودر مهاجر برگزار خواهد كرد.

گزارشهاي ديگر درباره مراسم هاي برگزار شده توسط سازمانهاي ديگر به زودي به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد.

 

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر - برای یک لحظه از تصویر خودش در آینه و از زن بودنش احساس شرم و خجالت کرد ، یادش آمد که دو سال پیش با چه امید و آرزویی با وعده های رنگارنگی که مرتب آن زن و مرد غریبه در گوشش زمزمه کردند ، یک شب پنهانی چند تکه خرت و پرت داخل ساک سفری کوچکش گذاشت و از خانه زد بیرون ، بعد هم همراه چند دختر دیگر هم و سن و سالش قاچاقی از مرز گذشت ، چند روز اول آنچه غم غربت ، تنهایی و ترس را برایش قابل تحمل می کرد فکر پیدا کردن یک کار خوب ، بعد هم اقامت دایم و پولدار شدن بود اما...

 

 او خیلی زود فهمید که تمام این حرفها ، وعده ای بیش نبوده و او را برای چه کاری به این کشور انتقال داده اند، حالا خیلی  خوب می دانست که راهی برای بازگشت ندارد و اگر بخواهد زنده بماند باید به هر کاری که از او می خواهند تن دهد ، او حالا در اوج جوانی احساس پوچی و بیهودگی می کند ، احساس یک شیء بی ارزش که باید براحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد ... برای او اینجا آخر خط بود ... 

بر اساس تعریف مجمع عمومی ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان شامل : حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی و داشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین است .

خریدو  فروش انسان ( بویژه زنان ) برای فحشا سابقه در دوران قدیم دارد که خرید و  فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شد ، پیش از جنگ جهانی دوم ، تجارت انسان ها تحت عنوان " خریدو فروش زنان سفید پوست " شناخته شده بود وزنان سفید پوست اروپایی ( بویژه زنان فرانسوی ) به وسیله قوادان به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند .

قاچاق زنان یک پدیده جدید نیست و خود به تنهایی در اشکال و روشهای متفاوت در تمام سنین مشاهده می شود ، در ابتدای قرن بیستم زنان بریتانیای کبیر در قاره ها قاچاق می شدند و زنان آلمانی در کشورهای عربی مورد تجارت قرار می گرفتند ، امروز علاوه بر قاچاق زنان در میان کشورهای صنعتی ثروتمند و کشورهای جهان سوم ، به مدت چند سالی است که در میان کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز به وقوع می پیوندد .

یکی از معمولی ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مورد توجه باندهای سازمان یافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان های فساد و  فحشا و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضا به کار گیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت است  .

طی سالهای اخیر فروش غیر قانونی افراد ( همانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه ) به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است به طوری که اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که برخی دست اندرکاران تا 40 هزار دلار در ماه از این محل کسب درآمد می کنند بیش از 72 درصد قربانیان این تجارت ، دختران 25 ساله و کمتر از آن هستند و مشاهدات بیانگر آن است که جنایتکاران به فروش پسران خردسال نیز مبادرت می ورزند .

وعده های دروغین قاچاقچیان انسان

رییس دفتر امور بانوان ناجا با اشاره به قاچاق سالانه 700 تا دو میلیون زن در جهان از تدوین طرح مبارزه با قاچاق زنان با همکاری دفتر امور زنان و معاونت اطلاعات ناجا  خبرداده  و می گوید : نیروی انتظامی به منظور بررسی و شناخت از مشکلات و چالش های مرتبط با حوزه  زنان در سطح جامعه و پیشگیری از آسیب های رایج در این زمینه تعاملات و همکاری لازم با تشکل های غیر دولتی فعال در امور زنان را صورت داده است.

فردوس قماشچی همچنین با اشاره به آمار های جهانی در خصوص قاچاق زنان به عنوان یکی از آسیب های تهدید کننده امنیت این قشر از جامعه اظهار می دارد : افزایش آگاهی و دانایی عمومی زنان و خانواده های جامعه جهت پیشگیری از اغفال زنان و دختران در زمینه هایی چون کاریابی ، تحصیل و ازدواج مانع مهمی در برابر این پدیده به شمار می رود.

وی ادامه می دهد : نیروی انتظامی با انجام بررسی های لازم در زمینه قاچاق زنان ریشه ها و جوانب مختلف این پدیده را شناسایی کرده  و به این نتیجه رسیده است که زنان بیشتر در مراکزی  مانند آرایشگاهها و ویدیو کلوپ ها فریب می خورند و در این مراکز عده ای با دادن قول های کاذب برای کاریابی ، اخذ کارت اقامت در خارج و قبولی در دانشگاهها زنان را فریب می دهند.

استانهای مرزی و معضل قاچاق دختران ایرانی

یافته های  تحقیقی  که با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال 82 انجام شده بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استانهای مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ، امارات متحده عربی ، پاکستان و افغانستان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است .

طیبه اسدی یکی از کارشناسان این تحقیق در خصوص راههای اغفال این دختران کم سن و سال  می گوید :  قاچاقچیان ، دلال هایی را در مناطقی مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستانها گمارده  که با این دختران ، طرح دوستی و آشنایی می ریزند و سپس آنها را به مکانهای خاصی برده و با وعده های خروج آسان از کشور ، درآمد خوب ، زندگی بهتر و یا حتی در مورد دختران کم سن و سال گاهی به زور آنها را تا لب مرز حمل کرده و به صورت جاسازی شده قاچاق می کنند .

وی  ایستادن  دلالان در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاریابی و دادن پیشنهاد کار پر درآمد به  افراد کم اطلاع و نیازمند کار را از راههای دیگر اغفال این زنان و دختران دانسته و می افزاید : همچنین این دلالان دختران کم سن و سال برخی ساکنان روستاها را  با پرداخت پول به والدینشان و یا وعده زندگی بهتر به عقد ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچیان انسان در خارج از کشور تحویل می دهند .

اینترنت ؛ دامی دیگر

اسدی استفاده از اینترنت را روش جدید دیگر اغفال دختران و زنان توسط باندهای قاچاق طی سالهای اخیر دانست و تصریح می کند :  دلالان و قاچاقچیان انسان  ابتدا از طریق گفتگوی تایپی ، شنیداری و دادن تصویر خود طرح دوستی با این دختران را ریخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب ،  درآمد بالا و حتی فرستادن بلیط و ویزا برای دوستان فریب خورده خود آنها را به کشور مورد نظر هدایت کرده  در آنجا به قاچاقچیان تحویل  می دهند .

تحقیقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بیانگر این واقعیت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهای مرزی کشور توسط خانواده خود و یا همسرانشان به قاچاقچیان فروخته شده و از آنجا توسط این گروهها برای کار در مراکز فساد کشورهایی چون افغانستان و پاکستان منتقل می شوند .

قاچاق دختران به افغانستان و پاکستان

این محقق با اشاره به رایج بودن این نوع از قاچاق زنان و دختران در استانهای خراسان ،  سیستان وبلوچستان و استانهای همجوار با پاکستان و افغانستان  معتقد است : قاچاقچیان این  دختران و زنان  را در خانواده هایی  که غالبا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند شناسایی  و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که دارای مال و مکنتی هستند ،  خواستگاری  می کنند  و پس از عقد آنها را به خانه های فساد در شهرهایی نظیر کویته ، کراچی و راولپندی برای کنیزی و روسپیگری اعزام می کنند که بر اساس یافته های این تحقیق  مناطق حاشیه نشین مشهد از مناطقی است که این پدیده در آن کاملا به چشم می خورد .

وی به ابعاد نگران کننده  پدیده فروش دختران توسط خانواده خود ویا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی اشاره کرده و اظهار می دارد : مطابق بررسی ها قربانیان اولا هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت  موقت بوده  تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهدید و فریب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل می شوند .  

 وی می افزاید : نکته دوم اینکه همه قربانیان از وضعیت به وجود آمده اظهار نارضایتی کرده و خواهان بازگشت به ایران و نزد خانواده های خود بودند ، سوما، همه قربانیان از طریق صیغه ، ازدواج موقت ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی از معضلات اساسی شده بود ، چهارم اینکه برای بازگرداندن آنها در اغلب موارد خانواده قربانیان و از طریق سفارت ایران در پاکستان اقدام کرده بودند ، پنجم ، قربانیان هیچ پولی بابت  کار دریافت نمی کردند و معمولا خانواده  و شوهران آنها تمام پول را دریافت می کردند و آنان در بدترین شرایط به سر می بردند .

این کارشناس با بیان اینکه  به گفته قربانیان عدم حفاظت و نگهبانی از مرزهای شرقی کشور دلیل عمده برای سهولت کار قاچاقچیان بوده است ، می گوید :  اغلب این قربانیان در حالی به استثمار جنسی گمارده شده اند که قاچاقچیان بخشی از سود حاصل از این کاررا به خانواده آنها پرداخت می کردند .   

قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربی

 معمولا دخترانی که به امارات عربی ( دبی ) قاچاق می شوند بین 10 تا 16 سال سن دارند و  قاچاق آنها به دو شکل است : الف - تعدادی از آنها بطور رسمی خواستگاری می شوند و در ازای پرداخت مبالغی به خانواده شان از مرز عبور داده می شوند .

ب : عده ای دیگر دخترانی هستند که ربوده شده و بدون اجازه پدرو  مادر از کشور خارج می شوند ، که اگر مردان عرب دختران را به همسری بپسندد مشکل زیادی وجود ندارد اما مشکل از زمانی ایجاد می شود که دختران وارد شده توسط  اعراب مورد استقبال قرار نمی گیرند  ، بنابر این وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کلوپها و کاباره ها مشغول می شوند .

تفاوت عمده ای که این عده از دختران قاچاق شده با قربانیان قاچاق به پاکستان دارند ، این است که اغلب اوقات قاچاق دختران با رضایت و آگاهی قربانیان انجام می شود و در واقع قربانیان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهی دارند ، یک نوع رضایت ظاهری که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رضایت ظاهری نمی تواند مانع از این امر شود که ما آنها را در زمره افراد قربانی قاچاق محسوب نکنیم ، در واقع این افراد قربانی شرایط نابسامان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هستند .

 معاون اجتماعی فرمانداری تهران نیز چندی پیش در نشستی که با هدف بررسی آسیب شناسی قاچاق زنان در سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شده بود ، در خصوص پدیده قاچاق زنان اظهار داشت : علاوه بر مهاجرت مغزها در حال حاضر با مهاجرت جنس ها آن هم از کشورهای ضعیف به قوی مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا به اروپا مواجهیم .

 زهرا نژاد بهرام وجود 50 هزار مورد قاچاق زنان در اروپا را از دلایل تصویب قانون منع قاچاق در این زمینه اعلام کرده و ادامه داد : امروزه قاچاق زنان به یک صنعت جدید برای کسب پول بیشتر تبدیل شده است ، متاسفانه بسیاری از این قاچاق ها به صورت اختیاری صورت نمی گیرد و آنها بیشتر با زرو زور وادار به هر کاری می شوند ، از سوی دیگر ارزان بودن قیمت زنان که با مبالغ ناچیزی خریداری می شوند موجب می شود که از آنها به عنوان نیروی کار سوء استفاده شود .

یونیسف : کودکان و زنان قربانیان اصلی قاچاق انسان

بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف) تحقیقات انجام شده در 53 کشور آفریقایی نشان می دهد که در تمام این کشورها پدیده قاچاق انسان انجام می شود .

بر اساس این گزارش در آفریقا از کودکان به عنوان برده و سرباز استفاده می شود و علاوه بر آن قاچاقچیان انسان ، کودکان را وادار به خودفروشی می کنند ، زنان نیز دومین گروه بزرگ قربانیان قاچاق انسان هستند

قاره آسیا نیز یکی از مناطق مهم دنیاست که گریبانگیر پدیده قاچاق انسان است ، کشورهای آسیایی شامل تایلند ، فیلیپین ، نپال ، هند ، پاکستان ، بنگلادش ، ویتنام ، چین ، مالزی ، اندونزی ، برمه ، کامبوج و ... از مناطق مبداء پدیده قاچاق زنان و کودکان محسوب می شوند .

به طور مثال درصد بسیاری از قربانیان قاچاق کودکان و زنان در کشورهای هند ، نپالی هستند ، زنان و دختران نپالی نیمی از کارگران جنسی مراکز فساد بمبئی را تشکیل می دهند ، قاچاق زنان و دختران نپالی از آغاز قرن 19 شروع شد و در حال حاضر بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دختر نپالی در هند به روسپی گری مشغولند .  

سقط جنین های غیرقانونی و تولد کودکان خیابانی پیامدهای روسپیگری

روسپیگری موجب افزایش تعداد بیماران مقاربتی و ایدز ، کم شدن آمار ازدواج و افزایش نرخ طلاق ، افزایش سقط جنین های غیر قانونی و تولد کودکان خیابانی می شود ، البته این سقط جنین ها می تواند برای زنان مشکلات جسمی و نازایی ایجاد کند .

روسپیگری همچنین تعداد کودکان مجهول الوالد و فاقد شناسنامه را افزایش می دهد ،  این کودکان مشکلات جسمی وروحی و روانی زیادی داشته  و برای جامعه مساله دار می شوند ، این کودکان بعدها به قاچاق مواد مخدرو  تن فروشی کشیده شده  وحتی این کودکان نشانی مراکز فساد را به مشتریان نشان می دهند . روسپیان به وسیله واسطه ها استثمار شده و به دنیای تبهکاری وارد می شوند و همچنین توسط مشتریان مورد بدرفتاری قرار می گیرند .  

 

جزييات‌ بازجويي‌ از زني‌ كه‌ مرد ثروتمندي‌ را كشته‌ است‌"ماجراي‌ كشتن‌ يك‌ مردهوسران‌

اعتماد:سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

زن‌ جواني‌ كه‌ يك‌ پيرمرد ؤروتمند و هوسران‌ را با كارد ميوه‌خوري‌ كشته‌ است‌، در جريان‌ تحقيق‌، ماجراي‌ اين‌ قتل‌ را براي‌ بازپرس‌ جنايي‌ تهران‌ تعريف‌ كرد.

اين‌ زن‌ 28 ساله‌ هفته‌يي‌ سه‌ روز به‌ خانه‌ پيرمرد مقتول‌ مي‌رفت‌ و به‌ كار نظافت‌ منزل‌ مي‌پرداخت‌. پيرمرد، خانه‌يي‌ در تهرانسر داشت‌ و به‌ تنهايي‌ زندگي‌ مي‌كرد.

جسد او عصر روز 27 آذرماه‌ در آپارتمانش‌ پيدا شد در حالي‌كه‌ آؤار 11 ضربه‌ چاقو بر پيكرش‌ وجود داشت‌. ضمنا اتومبيل‌ پژوي‌ مقتول‌ نيز به‌ سرقت‌ رفته‌ بود.

كارآگاهان‌ جنايي‌ ضمن‌ تحقيق‌ پي‌ بردند كه‌ زن‌ جواني‌ به‌ نام‌ معصومه‌ هر هفته‌ براي‌ نظافت‌ به‌ خانه‌ اين‌ مرد 68 ساله‌ مي‌آمد و اكنون‌ فراري‌ است‌.

ماموران‌ پس‌ از چند روز تعقيب‌ و جست‌و جو زن‌ فراري‌ را دستگير كردند و به‌ بازجويي‌ از او پرداختند.

معصومه‌ در بازجويي‌ به‌ قتل‌ اعتراف‌ كرد و گفت‌: صاحبخانه‌ پيرمرد خوشگذراني‌ بود و دختران‌ زيادي‌ بخاطر پول‌ و ثروتش‌ به‌ خانه‌ او رفت‌ و آمد مي‌كردند.

آن‌ روز هم‌ خواست‌ به‌ من‌ تعرض‌ كند كه‌ با كارد ميوه‌ خوري‌ به‌ جانش‌ افتادم‌، بعد سوار ماشينش‌ شدم‌ و فرار كردم‌.

آخرين‌ تحقيق‌

روز گذشته‌ ماموران‌ زندان‌ اوين‌ اين‌ زن‌ را در حالي‌كه‌ دستبند به‌ دستهايش‌ زده‌ بودند به‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌ انتقال‌ دادند و آنچه‌ كه‌ مي‌خوانيد جزييات‌ بازجويي‌ از او است‌.

شوهر داري‌?

بله‌.

بچه‌ چطور?

نه‌، بچه‌ ندارم‌.

هويت‌ شما روشن‌ است‌، آيا قتل‌ عمدي‌ را قبول‌ داريد?

خير، او را بخاطر دفاع‌ از خودم‌ كشتم‌!

يعني‌ چي‌ از خودت‌ دفاع‌ مي‌كردي‌?

آن‌ روز مقتول‌ مست‌ لايعقل‌ بود مي‌خواست‌ هتك‌ حرمت‌ كند.

بازپرس‌ اصغرزاده‌: مگر بار اولش‌ بود كه‌ به‌ شما هتك‌ حرمت‌ كرده‌ بود? نه‌ خانم‌ شما قبلا با هم‌ رابطه‌ داشته‌ايد و اين‌ موضوع‌ در پرونده‌ به‌ اؤبات‌ رسيده‌ است‌. حتي‌ دختران‌ ديگري‌ با اين‌ پيرمرد رابطه‌ داشته‌اند و اعتراف‌ كرده‌اند، شما در جريان‌ روابط‌ آنها بوده‌ايد. آيا باز هم‌ منكر رابطه‌ نامشروع‌ مي‌شويد?

نه‌، اما يك‌ زن‌ آمده‌ بود دادسرا كه‌ به‌ او گفتم‌ تو را به‌ خدا قسم‌ مي‌دهم‌ دروغ‌ نگو، اگر هم‌ با اين‌ پيرمرد رابطه‌يي‌ داشته‌يي‌ من‌ چيزي‌ نديده‌ام‌. پس‌ روزگار مرا بيش‌ از اين‌ سياه‌ نكن‌.

با چه‌ تيپي‌ در خانه‌ پيرمرد كار مي‌كرديد?

همه‌ با چه‌ تيپي‌ كار مي‌كنند، من‌ هم‌ مثل‌ همه‌.

همسايه‌ها گفته‌اند شما هميشه‌ با چهره‌ آرايش‌ شده‌ و لباس‌ راحت‌ كار مي‌كرديد و اين‌ خصوصيات‌ ظاهري‌ به‌ يك‌ نظافتچي‌ نمي‌خورد، تو براي‌ كارگري‌ مي‌رفتي‌ پس‌ چرا سرووضع‌ آنچناني‌ داشته‌يي‌ و خواهر جوانت‌ نيز با تو به‌ آن‌ خانه‌ مي‌آمده‌?

مي‌خواستم‌ بيايد و محل‌ كارم‌ را ببيند.

با چه‌ وسيله‌يي‌ پيرمرد را كشتي‌?

با كارد ميوه‌ خوري‌.

در مورد قتل‌ توضيح‌ دهيد?

آن‌ مرد خيلي‌ كثيف‌ بود. هميشه‌ كانال‌هاي‌ ماهواره‌يي‌ خود را روي‌ شبكه‌هاي‌ مبتذل‌ تنظيم‌ مي‌كرد و وقتي‌ در مقابل‌ پيشنهادهاي‌ بي‌شرمانه‌اش‌ پاسخ‌ منفي‌ مي‌دادم‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ تو آدم‌ امروزي‌ نيستي‌. من‌ خانواده‌ ندارم‌. همه‌ بچه‌هايم‌ خارج‌ از ايران‌ هستند، تو اگر مرا درك‌ مي‌ كردي‌ مي‌فهميدي‌ كه‌ در برابر دركت‌ پول‌ خوبي‌ خواهي‌ گرفت‌.

از روز قتل‌ هر چه‌ به‌ ياد داري‌ دقيق‌ و درست‌ برايمان‌ بگو.

ساعت‌ دو بعدازظهر رسيدم‌. انگار خانه‌ قبلا شلوغ‌ بود، اما من‌ كسي‌ را نديدم‌. خانه‌ را جمع‌وجور كردم‌.

ساعت‌ 54 بعدازظهر آن‌ روز مرا به‌ اتاق‌ خواب‌ كشاند. خيلي‌ مشروب‌ خورده‌ بود و از مستي‌ نمي‌توانست‌ سرپا بايستد. سيلي‌ محكمي‌ به‌ من‌ زد. موهايم‌ را گرفت‌ و كشيد و مرا به‌ اتاق‌ كشاند. راه‌ فراري‌ نداشتم‌، دست‌ مرا گرفته‌ بود و مي‌كشيد. با دست‌ چپم‌ خود را از دستش‌ نجات‌ دادم‌ و خلاص‌ شدم‌. بعد يك‌ كارد برداشتم‌ و براي‌ اينكه‌ قدمي‌ جلوتر نيايد به‌ سينه‌اش‌ زدم‌.

فكر مي‌كني‌ چند ضربه‌ زدي‌?

دقيق‌ نمي‌دانم‌، ده‌، يازده‌ ضربه‌ زدم‌!

مقتول‌ در آن‌ لحظه‌ جيغ‌ يا فريادي‌ نزد?

فقط‌ مرا به‌ سمت‌ ديوار هل‌ مي‌ داد، ولي‌ صدايش‌ در نمي‌آمد چون‌ بيش‌ از حد مست‌ بود.

خب‌، كي‌ از حال‌ رفت‌?

فكر كنم‌ بيهوش‌ شد چون‌ داشت‌ ناله‌ مي‌كرد.

بعد چه‌ كردي‌?

ملحفه‌ را از زيرش‌ كشيدم‌، دست‌ و پايش‌ را بستم‌. روي‌ زمين‌ كشيدمش‌ و به‌ حمام‌ خانه‌ بردم‌. ترسيده‌ بودم‌. گفتم‌ احتمال‌ دارد دنبالم‌ بيايد.

با همان‌ ملحفه‌ پيرمرد را بستي‌?

بله‌.

يادت‌ مي‌آيد جسد را با چه‌ حالتي‌ در حمام‌ انداختي‌?

سرش‌ كنج‌ ديوار بود.

اگر نمي‌خواستي‌ او را بكشي‌ پس‌ چرا دست‌ و پايش‌ را بستي‌?

آقاي‌ محترم‌! نفس‌ كشيدن‌ با دست‌ و پا كه‌ نمي‌شود با دهان‌ است‌!

بعد چه‌ كردي‌?

در را بستم‌ و قفل‌ كردم‌. كليد هميشه‌ روي‌ در حمام‌ بود.

چاقو را چه‌ كار كردي‌?

كارد و دستم‌ را كه‌ خوني‌ شده‌ بود در آشپزخانه‌ شستم‌. بعد كارد را در خياباني‌ اطراف‌ ميدان‌ آزادي‌ پرت‌ كردم‌.

مي‌توانستي‌ براحتي‌ فرار كني‌ اما وسايل‌ خانه‌ را به‌ هم‌ زدي‌ و وسايلي‌ را از خانه‌ برداشتي‌.

چيزي‌ برنداشتم‌، فقط‌ نشستم‌، خيلي‌ ترسيده‌ بودم‌. حالم‌ داشت‌ به‌ هم‌ مي‌خورد.

پس‌ از شستن‌، داشتي‌ به‌ كارهاي‌ پس‌ از كشتن‌ فكر مي‌كردي‌?

زن‌ جوابي‌ به‌ اين‌ سوال‌ نمي‌دهد.

در تحقيقات‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ايم‌ كه‌ اين‌ پيرمرد نه‌تنها با تو بلكه‌ با دختران‌ زيادي‌ هم‌ در ارتباط‌ بوده‌ است‌. حتي‌ دختر نامزد داري‌ به‌ ما مراجعه‌ كرد و گفت‌ با اين‌ پيرمرد طرح‌ دوستي‌ و رابطه‌ نامشروع‌ ريخته‌ تا از طريق‌ پول‌ آن‌ بتواندخرج‌ جهيزيه‌اش‌ را تامين‌ كند.آن‌ روز تو هم‌ در خانه‌ بوده‌يي‌. چرا دروغ‌ مي‌گويي‌?

اصغرزاده‌ منتظر پاسخ‌ است‌، اما زن‌ پاسخي‌ نمي‌دهد.

قاضي‌ اصغرزاده‌ ادامه‌ مي‌دهد: تو از طريق‌ شركتي‌ براي‌ پرستاري‌ اين‌ پيرمرد رفته‌ بودي‌. تو همان‌ روزهاي‌ اول‌ فهميدي‌ مقتول‌ نظر خاصي‌ نسبت‌ به‌ تو دارد، اما هيچ‌ اعتراضي‌ نكردي‌... پس‌ مرتكب‌ قتل‌ شدي‌ نه‌ براي‌ دفاع‌ از خود بلكه‌ براي‌ دفاع‌ از خواسته‌ها و هوس‌هاي‌ خودت‌...

بازجويي‌ متهم‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد و پرونده‌ در دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌ پيگيري‌ مي‌شود تا نقاط‌ ابهام‌ ديگر كاملا كشف‌ و مشخا شود كه‌ اين‌ زن‌ همدستي‌ هم‌ داشته‌ يا خير. تحقيقات‌ در اين‌ زمينه‌ ادامه‌ دارد.

 

زن‌ شوهركش‌بيمار رواني‌ تشخيص داده‌ شد

اعتماد:سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

گروه‌ حوادث‌: پزشكي‌ قانوني‌ نظر داد زن‌ 24 ساله‌يي‌ كه‌ شوهرش‌ را كشته‌،مبتلا به‌ بيماري‌ رواني‌ است‌.

اين‌ زن‌ 24 ساله‌ كه‌ نرگس‌ نام‌ دارد دو هفته‌ پيش‌ پس‌ از محاكمه‌ به‌ دستور قاضي‌ شعبه‌ 80 دادگاه‌ كيفري‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ شد تا پزشكان‌ او را از نظر رواني‌ معاينه‌ كنند و مشخا شود آيا مبتلا به‌ بيماري‌ رواني‌ است‌ يا نه‌.

پزشكان‌ پس‌ از معاينه‌ متوجه‌ شدند كه‌ اين‌ زن‌ به‌ يك‌ نوع‌ بيماري‌ رواني‌ مبتلا است‌.

قاضي‌ صولتي‌، رييس‌ شعبه‌ 80 دادگاه‌ كيفري‌ اين‌ نظريه‌ را به‌ كميسيون‌ پزشكي‌ فرستاد تا پزشكان‌ تحقيق‌ كنند كه‌ اين‌ زن‌ متهم‌ در لحظه‌ وقوع‌ قتل‌ از خود اختياري‌ داشته‌ يا در حالت‌ بيماري‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ است‌.

متهم‌ سال‌ گذشته‌ شوهرش‌ را با ضربه‌ چاقو به‌ قتل‌ رسانده‌ بود. آذرماه‌ پارسال‌ ماموران‌ جسد اين‌ مرد 45 ساله‌ را در كنار جوي‌ آب‌ يك‌ كوچه‌ در منطقه‌ سلطان‌ آباد )جاده‌ ساوه‌( پيدا كردند كه‌ با يك‌ ضربه‌ چاقو به‌ قتل‌ رسيده‌ بود.

در ادامه‌ تحقيقات‌ مشخا شد كه‌ مقتول‌ دو زن‌ داشت‌ و شب‌ قبل‌ از حادؤه‌ در خانه‌ همسر دومش‌ به‌ نام‌ نرگس‌ بسر مي‌برد. نرگس‌ همسر دوم‌ مقتول‌ در بازجويي‌ به‌ قتل‌ شوهرش‌ اعتراف‌ كرده‌ و گفت‌:همسرم‌ به‌ مشروبات‌ الكلي‌ اعتياد شديدي‌ داشت‌.

هر چه‌ به‌ او تذكر مي‌دادم‌ كه‌ ترك‌ كند فايده‌يي‌ نداشت‌. روز حادؤه‌ از خانه‌ پدرم‌ برگشتم‌ و ديدم‌ شوهرم‌ به‌ همراه‌ پسر باجناقش‌ مشغول‌ خوردن‌ مشروب‌ هستند. من‌ هم‌ عصباني‌ شدم‌ و قوطي‌هاي‌ مشروب‌ را برداشتم‌ و داخل‌ دستشويي‌ ريختم‌. شوهرم‌ به‌ سمت‌ من‌ حمله‌ور شد و يك‌ لگد به‌ پهلويم‌ زد. در آن‌ موقع‌ من‌ هفت‌ ماهه‌ باردار بودم‌، من‌ هم‌ چاقويي‌ از آشپزخانه‌ برداشتم‌ و يك‌ ضربه‌ به‌ بدنش‌ زدم‌ بعد او را به‌ داخل‌ كوچه‌ انداختم‌.

سپس‌ به‌ پايگاه‌ بسيج‌ رفتم‌ و از شوهرم‌ به‌ اتهام‌ مصرف‌ مشروبات‌ الكلي‌ شكايت‌ كردم‌.

وقتي‌ ماموران‌ براي‌ تحقيق‌ به‌ محل‌ آمدند، جسد همسرم‌ را سركوچه‌ پيدا كردند.

محاكمه‌ نرگس‌ دو هفته‌ پيش‌ در شعبه‌ 80 دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌ برگزار شد و اين‌ زن‌ را همراه‌ با كودك‌ شيرخواره‌يي‌ كه‌ در زندان‌ زاييده‌ بود از زندان‌ اوين‌ به‌ دادگاه‌ آوردند.

نرگس‌ در دفاع‌ از خود گفت‌: من‌ دچار بيماري‌ اعصاب‌ هستم‌ و دوبار در بيمارستان‌ امين‌ آباد بستري‌ بودم‌، سه‌ سال‌ پيش‌ شوهرم‌ عين‌الله‌ به‌ خواستگاري‌ من‌ آمد و مرا صيغه‌ كرد. من‌ همسر دوم‌ او بودم‌ و بعد از چند ماه‌ ازدواجمان‌ را به‌ ؤبت‌ رسانديم‌ )يعني‌ عقد كرديم‌(. مدتي‌ بعد از ازدواجمان‌ باردار شدم‌. اما شوهرم‌ به‌ مشروبات‌ اعتياد شديدي‌ داشت‌. به‌همين‌ خاطر چندين‌ بار با كفگير او را كتك‌ زده‌ام‌.

اين‌ زن‌ در جلسه‌ دادگاه‌ رفتارهايي‌ غيرمتعارف‌ داشت‌. در ابتدا مي‌گفت‌ من‌ شوهرم‌ را نكشتم‌ اما در پايان‌ محاكمه‌ به‌ قاضي‌ گفت‌: من‌ سر شوهرم‌ را بريدم‌ و بعد با چاقو كشتمش‌!

بخاطر همين‌ رفتارهاي‌ نامناسب‌، قاضي‌ پرونده‌ را به‌ پزشكي‌ قانوني‌ فرستاد. بعد از اعلام‌ نتيجه‌ نهايي‌ كميسيون‌ پزشكي‌، قاضي‌ دادگاه‌ كيفري‌ حكم‌ اين‌ زن‌ را صادر خواهد كرد.

 

بزرگداشت مهرانگيز کار در آتلانتا 

تريبون فمينيستي ايران: سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

به مناسبت روز جهاني زن، بنياد اسماعيل خويي در آتلانتا در 6 مارس (16 اسفند) در بزرگداشت مهرانگيز کار "حقوقدان ، نويسنده ، کوشنده حقوق بشر و برنده جايزه بين المللي حقوق بشر " برنامه اي برگزار مي کند. سخنرانان اين برنامه که در دانشگاه اموري برگزار مي شود عبارتند از:

مهرانگيز کار: مروري بر شيوه اي حق طلبي زنان در جمهوري اسلامي

الهه هيکس: مشکلات و تنگناهاي مدافعان حقوق بشر در ايران

دکتر شهلا عبقري: روز جهاني زن زن و سياست

دکتر رضا افشاري : ملاحظاتي درباره حقوق بشر در ايران و نقش مدافعان حقوق بشر

اجراي موسيقي : دکتر ليلي افشار

دیگر برنامه های مهرانگیز کار

جدا ازبرنامه آتلانتا ، مهر انگيزکار از اواخر فوريه در مراکز گوناگوني سخنراني داشته است. او روز 26 فوريه در مرکز مطالعات خاورميانه نيوجرسي درباره وضعيت حقوق زنان در ايران، روزهاي 29 فوريه و اول مارس درباره حقوق زن و حقوق بشر در ايرانِ بعد از اصلاحات، در موسسه رادکليف هاروارد و مطالعات زنان دانشگاه MIT سخنراني داشت.

مهرانگیز کار همچنین 4 مارس در دانشکده حقوق دانشگاه Duke

درباره موانع قانون اساسي براي تصويب قوانين دموکراتيک و روز 5 مارس در بخش مطالعات زنان همين دانشگاه در سمپوزيوم حقوق زن درباره وضعيت زنان در ايران صحبت مي کند.

يکي از ديگر از عناوين سخنراني مهرانگيز کار رفراندم در ايران است که در روز هاي بعد از 8 مارس در تکزاس برگزار مي شود (تاريخ دقيق آن را نمي دانيم).