زنان:سه شنبه ۱1 اسفند ۱۳۸۳ - ۱ مارس ۲۰۰۵

 

 

 

رد صدور مجوز به كانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر در کردستان 

تريبون فمينيستي ايران: 26 فوریه 2005

روز شنبه اعلام شد که کانون کرد مدافع صلح و حقوق بشر به علت رد صلاحيت دکتر رويا طلوعي و نگين شيخ الاسلامي از سوي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي مجوز فعاليت نمي گيرد. در واکنش به اين امر کانون کرد مدافع صلح و حقوق بشر ضمن محکوم کردن اين حرکت اعلام کرده است که ضمن ادامه فعاليت هاي خود به سازمان ملل هم شکايت مي کند.

 

در اين اعتراضيه که 8 اسفند منتشر شد ، آمده است:«شنبه هشتم اسفند ماه 1383 از جانب حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي به كانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر اطلاع داده شد كه كانون مزبور رد شده و اجازه فعاليت نخواهد داشت و در صورت هر گونه فعاليت با آن برخورد خواهد شد. قابل ذكر است كه اهداف كانون مزبور تلاش براي صلح و دمكراسي و جلوگيري از خشونت عليه زنان و اقليت‌هاي ملي بوده و شعار اصلي آنان عبارت است از:

حقوق زنان، حقوق اقليت‌هاي ملي= حقوق بشر

سرهنگ كياني مسئول صدور مجوز سازمان‌هاي غيردولتي در حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به مؤسسين كانون فوق اطلاع داد كه به سبب رد صلاحيت دكتر رؤيا طلوعي و خانم نگين شيخ‌الاسلامي كانون مزبور مجوز فعاليت نخواهد گرفت.

كانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر ضمن محكوم نمودن اين تصميم اعلام مي‌دارد كه به فعاليت‌هاي خود در جهت صلح و دمكراسي ادامه داده و آماده هرگونه رويارويي است. در اين رابطه نيز به سازمان ملل شكايت خواهد كرد.»

رويا طلوعي پيشتر نيز با تجربه حذف روبه رو شده بود. او در انتخابات مجلس ششم رد صلاحيت شد، سال گذشته ازسوي دانشگاه کردستان براي سخنراني در کنفرانس انفال دعوت شده بود که حراست دانشگاه او را ممنوع الورود کرد. بهار سال جاري قرار بود در دانشگاه پيام نور درباره کنفرانس رفع تبعيض از زنان سخنراني کند برنامه مذکور نيز بدون حضور او ادامه يافت. زن ، ادبيات و فرهنگ، عنوان برنامه اي است که روز 9 اسفند در دانشگاه کردستان برگزار مي شود . رويا امروز (8 اسفند) باخبر شد که حراست دانشگاه برنامه سخنراني او را لغو کرده است.

 

سوفى شول، زن جوان مبارز راه آزادى

شيرين جزايرى- رادیو آلمان:دوشنبه10 اسفند ۱۳۸۳ - 28 فوريه ۲۰۰۵

نمايش فيلم جديد آخرين روزهاى زندگى سوفى شول از روز پنجشنبه گذشته در شهرهاى مختلف آلمان، نام اين زن جوان مبارز گروه رز سپيد را دوباره در يادها زنده كرد. او به همراه برادر و چند تن ديگر از اعضاى اين گروه بدليل نگارش و پخش اعلاميه عليه حكومت ديكتاتورى ناسيونال سوسياليست ها در آلمان، در سن ۲۱ سالگى اعدام شد.

مارك روته موند كارگردان و همچنين يوليا ينچ، هنرپيشه زن اصلى اين فيلم، به دريافت جايزه خرس نقره اى فستيوال برلين برگزيده شدند. خانم آليس شوارتسر، از مبارزان شناخته شده حقوق زنان در آلمان نيز نقدى را بر اين فيلم نوشته و به زندگى سوفى شول نگاه دوباره اى افكنده است.

تا بحال چندين فيلم درباره زندگى اين خواهر و برادر و مبارزه گروه رز سپيد تهيه شده، ولى ويژگى اين فيلم را خانم شوارتسر در بهره گيرى از اسناد بازجويى سوفى شول مى داند كه بعد از اتحاد دو آلمان از بايگانى آلمان دمكراتيك خارج شده و براى اولين بار در اين فيلم مورد استفاده قرار گرفته است.

نام سوفى و هانس شول بعد از گذشت ۶۲ سال از اعدام وحشيانه آنان هنوز زنده است و گوياى اين امر كه در آن زمان، آلمانى هايى نيز وجود داشتند كه عليرغم فشار وحشيانه حكومت ديكتاتورى نازى ها، مخالفت خود را ابراز و عليه بى عدالتى، جنگ طلبى و جنايات اين حكومت فاشيستى، مبارزه كردند.

سوفى به همراه برادرش هانس و ديگردوستانشان در گروه رز سپيد تنها كسانى نبودند كه در اين راه جان خود را از دست دادند. داستان زندگى، عكس هاى آنان و متن رونويس بازجويى و جريان دادگاه شان، تنها يادگارهاى باقى مانده از اين گروه هستند. امروزه روشن تر شده  كه بويژه سوفى، با مجموعه اى از احساسات و عشق نسبت به زندگى  و درك شرايط موجود، چه نقش برجسته اى را در گروه ايفا كرده است. در فيلم رز سپيد اين احساسات به نمايش درمى آيند.

مارك روته موند كارگردان ۳۶ ساله آلمانى و فرد براينرس دورفر سناريست ۵۹ ساله سعى كرده اند با تكيه و استناد بر وقايع تاريخى اين فيلم را تهيه كنند.

سوفى شول در سال ۱۹۲۱ يعنى هشتاد و چهار سال پيش به دنيا آمد. او در شانزده سالگى به دليل شركت در يك گروه جوانان چند هفته را در زندان سپرى كرد. بعد از گذراندن دوره كوتاه مددكارى كودكان، در ۲۰سالگى به تحصيل در رشته هاى زيست شناسى و فلسفه دانشگاه مونيخ پرداخت. او به همراه برادرش كه در رشته پزشكى تحصيل مى كرد، گروه رز سپيد را پايه گذارى كردند و به اقدامات افشاگرانه در مورد جنايات رژيم فاشيستى ناسيونال سوسياليست ها پرداخت. نوشتن اعلاميه هاى افشاگرانه درباره سياست جنگ طلبانه هيتلرو پخش آن در تلفن هاى عمومى و بر روى اتومبيل ها و در محوطه دانشگاه از جمله اقدامات آنان محسوب مى شدند. با برقرارى ارتباط و آشنايى با ديگر دانشجويان، اعلاميه هاى آنان در شهرهاى مونيخ، كلن و برلين و وين نيز پخش مى شدند. اين موضوع موجب توجه عمومى به گروه رز سپيد و بدنبال آن تلاش حكومت براى دستگيرى اعضاء اين گروه شد. اعلاميه ها حتى در انگلستان تكثير شده و توسط هواپيما هاى انگليسى بر فراز آسمان چند شهر آلمان به پرواز درآمدند.

گشتاپو پليس مخفى حكومت فاشيستى ناسيونال سوسياليست ها تلاش هاى خود را براى دستگيرى اعضاى اين گروه تشديد كرد. در يكى از اعلاميه هاى آنان آمده است: »هر واژه اى كه از دهان هيتلر بيرون مى آيد يك دروغ است. وقتى او از صلح دم مى زند، منظورش تشديد جنگ است. جنگى كه به منظور حفظ قدرت ديكتاتورى دولتى خود است.«

در سال ۱۹۴۳ در زمانى كه سوفى به همراه برادرش ۱۷۰۰ اعلاميه را در راهروها و محوطه داخلى دانشگاه مونيخ پخش كردند، مورد شناسايى سرايدار دانشگاه قرار گرفتند. او سريعا اين موضوع را به اطلاع نيروهاى گشتاپو رساند. بلافاصله آنان دستگير شدند. سوفى، هانس و كريستف پردبست يكى ديگر از اعضاى اين گروه  بعد از بازجويى كوتاه و برگزارى يك دادگاه فرمايشى، اعدام گرديدند.

عليرغم تلاش هاى بازجو دادگاه براى متقاعد ساختن سوفى شول به اشتباه در تصميم گيرى اش، او مسئوليت كامل اقداماتش را بر عهده مى گيرد. آخرين جمله و جواب سوفى چنين بود: »من در آينده هم درست همين كار را مى كردم.« درپايان بازجو است كه در مقابل نيروى استدلال سوفى بايد سكوت اختيار كند.

سوفى دو روز پيش از دستگيرى اش گفته بود: »انسان هاى زيادى به دليل اين حكومت جان خود را از دست دادند، حال زمانى فرا رسيده كه كسانى در مخالفت با اين حكومت جان بازند.« او در نامه اى به نامزدش نوشته:» من نمى توانم بفهمم كه چطور پيوسته زندگى انسانها توسط عده اى به بازى گرفته مى شود. اين مسئله وحشتناكى است. و به من نگو كه اين ها براى سرزمين پدرى انجام مى گيرد.«  او در ادامه نامه اش تأكيد مى كند: » كمك به اجراى عدالت بالاتر از هر وابستگى احساسى است.«

پدر سوفى مردى با افكار آزاديخواهانه بود.  به همين دليل او شغل خود را به عنوان شهردار از دست داده و دو بار به دليل انتقاد از حكومت به زندان افتاده بود. مادرش كه ده سال بزرگتر از پدر وى بود، عليرغم اينكه به خواستش براى تدريس در مدارس نرسيد، ولى تمام دانش خود را به كودكانش منتقل كرد. 

اعضاى گروه رز سپيد از سلاح واژه ها و افشاگرى جنايات حكومت ديكتاتورى هيتلر، براى مبارزه با آن مدد جستند. اما استفاده از اين روش مبارزه هم براى رژيم فاشيستى نازى ها بسيار خطرناك بود.

فيلم آخرين روزهاى زندگى سوفى شول روز چهارم اسفند، يعنى در شصت و دومين سالگرد اعدام سوفى، درآلمان به روى صحنه رفت.