زنان:دوشنبه 28 دی1383 17 ژانویه 2005

 

 

 

 

دختر سالوادور آلنده سمبل حقوق اجتماعى مردم شيلى

آلنده كارگران كشورش را مى پرستيد

محمد فاضلى- شرق: دوشنبه 28 دی1383 18 ژانویه 2005

ايزابل آلنده دختر سالوادور آلنده نخست وزير اسبق شيلى كه در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ توسط پينوشه ديكتاتور وقت شيلى در يك كودتاى خونين و با كمك حاميان خارجى خود در كاخ رياست جمهورى كشته شد، چندى پيش به مناسبت اكران فيلم مستند سالوادور آلنده به يونان سفر كرد. وى در يك مصاحبه تلفنى با پرتيراژترين روزنامه يونان به نام NEA شركت و به پرسش هاى مختلف در زمينه پدرش و مبارزات سياسى وى پاسخ گفت كه ترجمه آن به شرح ذيل است:وى در ابتداى اين مصاحبه اظهار داشت: سالوادور آلنده يعنى همان پدر من، فقط به سوسياليسم اعتقاد نداشت بلكه به ايستادگى در راه عقايد خود اعتقاد عجيبى داشت و وقتى ديد سلاح ديگرى در اختيار ندارد و شاهد قربانى دموكراسى در كشورش و فقر عميق كارگران در شيلى بود قربانى عقايد خود شد.

دختر آلنده كه از فرسنگ ها راه دور و از سانتياگوى شيلى سخن مى گفت، يك استاد ۵۹ ساله دانشگاه و نماينده پارلمان و رئيس كميسيون سياست خارجى پارلمان است. وى داراى دو فرزند است و مطالعات جامعه شناسى زيادى دارد. وى موقعيت كنونى خود را هرگز مديون پدرش نبوده است. او هم اكنون سمبل حقوق اجتماعى مردم شيلى شناخته مى شود. وى در اين گفت وگوى تلفنى تاكيد مى كند: براى من باعث خوشبختى است كه به يونان سفر خواهم كرد و برايم همزمانى اين سفر با حمله تانك ها و هواپيماها به كاخ رياست جمهورى در پايتخت برايم جالب است. وى در پاسخ به اين سئوال كه با ساخت و پخش اين فيلم در يونان به دنبال چه پيام خاصى هستيد؟ پاسخ مى دهد: دوران ديكتاتورى در سال ۱۹۶۷ و مبارزات، شكنجه و تبعيد مبارزين در يونان را به خوبى مى شناختم و آن را به ياد مى آورم. پدرم در كانون خانواده بارها موضوع مبارزه سياسى در جهان را مطرح كرده بود. مشعلى كه ملينا مركورى هنرپيشه سرشناس يونان، داسين همسر وى و آندره  آس پاپاندرئو (نخست وزير سابق يونان) براى آزادى يونان در دست گرفتند به ما نيرو و توان مجددى براى مبارزه بخشيد. ما به اين درك رسيديم كه در مبارزات خود تنها نيستيم. مبارزات يونانى ها به مبارزات ما اميد و آرزو و همچنين روح و توان ديگرى مى بخشيد. وى در سئوال ديگرى از سوى اين روزنامه كه پرسيده است: از آن روزها زمان زيادى گذشته است. فيلم پاتريوجو كوسمن به نام سالوادور آلنده به نمايش درخواهد آمد، فكر مى كنيد چه قدر اين تلاش توانسته باشد مسائل و مشكلات وطن شما را مطرح كند؟ پاسخ مى دهد: هيچ ملتى نمى تواند آينده كشورش را پيش بينى كند مگر ملتى تاريخ گذشته اش را به خوبى بشناسد. انسانيت در جهان كنونى مرز نمى شناسد. شخصاً فكر مى كنم كه فيلم مى تواند در بسيارى از مسائل تاثيرگذار باشد. اين فيلم مستند توسط يكى از دوستان نزديك من ساخته شده است. اعتقاد دارم كه كارگردان فيلم درخصوص آلنده حيرت انگيز و شگفت انگيز است. فيلم نشان مى دهد كه در دهه ۱۹۷۰ شيلى چگونه با مسئله فقر روبه رو بوده است. مبارزه يك ملت براى سرافرازى و دور شدن از وابستگى از قدرت هاى خارجى (آمريكايى ها). آلنده انسانى است كه در آن شرايط سياست را در راستاى ارزش هاى انسانى خود قرار داد. بى شك كارگردان قصد ارائه ديدگاه هاى بلند آلنده رئيس جمهور منتخب شيلى را دارد. دختر آلنده در پاسخ به اين پرسش كه پدرش به شكل تراژيك كشته شده و زندگى خود را فداى ميهن و مردمش كرد. ميليون ها نفر در بسيارى از كشورهاى جهان نام بزرگ او را گرامى مى دارند. مبارزين سراسر جهان براى او احترام خاصى قائلند. پس از ۳۱ سال از گذشت كودتاى ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ پينوشه هنوز به سزاى اعمالش نرسيده و تنبيه نشده است و اين نگرانى وجود دارد كه آلنده رئيس جمهور قربانى شده شيلى به تدريج به فراموشى سپرده شود؟ پاسخ مى دهد: سالوادور آلنده يك انسان معمولى كه عاشق شيلى است، نبود. از دهه ۱۹۷۰ او عميقاً به دموكراسى اعتقاد داشت و نبرد سختى را براى حاكميت عدالت دنبال كرد. او وقتى به قدرت رسيد مردم شيلى از فقر زيادى رنج مى بردند. او به آنها ياد داد كه چگونه به دنبال زندگى بهتر، سزاوارانه و شايسته براى خود باشند. دختر سالوادور آلنده ادامه مى دهد: نخست وزيرى كه بين سال هاى ۱۹۷۳-۱۹۷۰ وقتى حكومت مى كرد عميقاً به تغييرات اجتماعى اعتقاد داشت و به روياهاى مردمش فكر مى كرد و كارگران كشورش را مى پرستيد. از نظر او اين مردم هستند كه تاريخ كشورشان را مى نويسند. او همه چيز را براى كارگران و مردم كشورشان مى خواست. من مطمئن هستم كه قربانى شدن آلنده براى شيلى بيهوده و عبث نبوده است، بى شك نام آلنده در تاريخ به سادگى در ذهن مردم شيلى و جهان ماندگار نشده است.

 

بيش‌ از 88 درصد زنان‌ تحصيلكرده‌ بيكارند

اعتماد:یکشنبه 27 دی1383 16 ژانویه 2005

سهم‌ زنان‌ بيكار داراي‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ و عالي‌ از كل‌ زنان‌ بيكار در مناطق‌ شهري‌ 7\88 درصد و در مناطق‌ روستايي‌ 4\59 درصد است‌.

به‌ گزارش‌ سينا، لادن‌ نوروزي‌ كارشناس‌ ارشد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ ضمن‌ بيان‌ مطلب‌ فوق‌ گفت‌: در سال‌ 80 نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ 5\1 برابر نرخ‌ بيكاري‌ مردان‌ بوده‌ و در گروه‌ سني‌ 24 15 سال‌ تا 40 درصد گزارش‌ شده‌ است‌.

وي‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ مدت‌ بيكاري‌ زنان‌ طولاني‌ تر از مردان‌ است‌، تصريح‌ كرد: بخاطر ريسك‌ گريزي‌، تحرك‌ شغلي‌ زنان‌ كمتر بوده‌ و ماندگاري‌ آنان‌ در شغل‌ خود بيشتر از مردان‌ است‌.

به‌ گفته‌ نوروزي‌، مشكل‌ بيكاري‌ زنان‌ در مناطق‌ شهري‌ و روستايي‌ عمدتا متوجه‌ زنان‌ تحصيلكرده‌ است‌.

وي‌ با اعلام‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ داراي‌ سطح‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ و عالي‌ در بالاترين‌ سطح‌ قرارداشته‌ و بيش‌ از دو برابر نرخ‌ بيكاري‌ مردان‌ مشابه‌ خود است‌، اظهار داشت‌: به‌ رغم‌ اينكه‌ در سالهاي‌ اخير شمار زنان‌ داراي‌ تحصيلات‌ ديپلم‌ به‌ بالا،رشد چشمگيري‌ داشته‌ است‌ ولي‌ سهم‌ آنان‌ از كل‌ زنان‌ شاغل‌ تغييرنكرد.

وي‌ خاطرنشان‌ كرد:به‌ دليل‌ بافت‌ سنتي‌، تاؤير افزايش‌ سطح‌ تحصيلات‌ بربالا رفتن‌ نرخ‌ بيكاري‌ در مناطق‌ روستايي‌ مشهودتر است‌.

وي‌ افزود: افزايش‌ تقاضاي‌ كار در بين‌ زنان‌ تحصيلكرده‌ متناسب‌ با افزايش‌ عرضه‌ آن‌ نبوده‌ است‌، به‌ همين‌ دليل‌ نرخ‌ بيكاري‌ اين‌ گروه‌ از زنان‌ رشد تصاعدي‌ داشت‌.

نوروزي‌ ادامه‌ داد: نگاه‌ به‌ آمار حضور زنان‌ در مشاغل‌ بالاي‌ مديريتي‌ حكايت‌ از عمق‌ مساله‌ محدوديت‌ هاي‌ موجود بر سر راه‌ مشاركت‌ بيشتر زنان‌ در عرصه‌هاي‌ اجتماعي‌ اقتصادي‌ از جمله‌ بازار كار است‌.

وي‌ معتقد است‌، احتمال‌ دستيابي‌ زنان‌ به‌ مشاغل‌ بالاي‌ مديريتي‌ تنها در صورتي‌ عملي‌ است‌ كه‌ بطور سنتي‌ آنان‌ داراي‌ تحصيلات‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ باشند.

كارشناس‌ ارشد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ درخصوص‌ راهكارهاي‌ اجرايي‌ براي‌ كاهش‌ بيكاري‌ زنان‌ تحصيلكرده‌ مي‌ گويد: پيش‌ نويس‌ سند فرابخشي‌ توسعه‌ اشتغال‌ و كاهش‌ بيكاري‌ در حال‌ تدوين‌ است‌ كه‌ در صورت‌ تصويب‌ و اجراي‌ آن‌ بهبود وضعيت‌ فعلي‌ اشتغال‌ زنان‌ فراهم‌ مي‌ آيد.

وي‌ در اين‌ خصوص‌ توضيح‌ مي‌دهد: اين‌ سند درصدد انتقال‌ هزينه‌هاي‌ خاص‌ نيروي‌ كار زنان‌ نظير هزينه‌ مهدكودك‌، مرخصي‌ دوران‌ بارداري‌ و ... از كارفرما به‌ دولت‌ است‌ كه‌ در صورت‌ اجرا با توجه‌ به‌ تمايل‌ اندك‌ به‌ كارگيري‌ زنان‌ بنا به‌ دلايل‌ گوناگون‌، اميد است‌ كه‌ انگيزه‌ كارفرمايان‌ براي‌ ايجاد فرصت‌ شغلي‌ براي‌ زنان‌ فراهم‌ آيد.

 

دومين‌ زن‌ كابينه‌ بحرين‌ منصوب‌ شد

اعتماد:یکشنبه 27 دی1383 16 ژانویه 2005

گروه‌ بين‌الملل‌: در چارچوب‌ برنامه‌ اصلاحاتي‌ دولت‌ بحرين‌، پادشاه‌ اين‌ كشور طي‌ دستوري‌ براي‌ دومين‌ بار يك‌ زن‌ را به‌ عنوان‌ وزير امور اجتماعي‌ بحرين‌ منصوب‌ كرد.به‌ گزارش‌ منابع‌ خبري‌، شيخ‌ حمد بن‌ عيسي‌ آل‌ خليفه‌ در نخستين‌ اقدام‌ اصلاحات‌ پس‌ از ايجاد برخي‌ اصلاحات‌ در دولت‌ اين‌ كشور در سال‌ 2002ضمن‌ ايجاد يك‌ وزارتخانه‌ جديد با نام‌ امور اجتماعي‌ خانم‌ فاطمه‌ البلوشي‌ استاد دانشكده‌ آموزش‌ دانشگاه‌ بحرين‌ را به‌ عنوان‌ وزير اين‌ وزارتخانه‌ برگزيد.گفتني‌ است‌ بحرين‌ تنها كشور عربي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس‌ است‌ كه‌ زنان‌ اين‌ كشور از سال‌ 2001 تاكنون‌ حق‌ راي‌ يافته‌اند. البلوشي‌ پس‌ از ندا حافظ‌ وزير بهداشت‌، دومين‌ زن‌ عضو كابينه‌ بحرين‌ است‌.براساس‌ دستور پادشاه‌ بحرين‌، همچنين‌ شيخ‌ احمد بن‌ محمد آل‌ خليفه‌ رييس‌ بانك‌ مركزي‌ بحرين‌ به‌ عنوان‌ وزير دارايي‌ و اقتصاد ملي‌ جايگزين‌ عبدالله‌ حسن‌ سيف‌ شد.سيف‌ نيز به‌ عنوان‌ مشاور اقتصادي‌ نخست‌ وزير، شيخ‌ خليفه‌ بن‌ سلمان‌ آل‌ خليفه‌ منصوب‌ شد.

 

هر خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج كند، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد

یکشنبه 27 دی1383 16 ژانویه 2005

در فرم‌هاي درخواستي براي مراجعان به محاكم از جمله محاكم خانواده، ستوني پيش‌بيني نشده كه در آن تابعيت شخص معين شود و تا زماني كه در جريان رسيدگي به پرونده نيازي براي تعيين تابعيت شخص نباشد، در متن دادخواست يا لوايحي كه بعدا به دادگاه تقديم مي‌شود، مشخص نيست چرا كه گاه تابعيت كشور ديگري را داشتن در اصل ذي‌حق بودن يا نبودن يا در ماهيت دعوا چندان موثر نيست.

محمود بقال شيروان، رييس يكي از شعبات دادگاه عمومي حقوقي ويژه دعاوي خانوادگي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با استناد به موارد قانوني در بررسي آسيب‌شناختي تبعات حقوقي ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجي از جمله افغان‌ها -كه كشور ما بيشتر با اين موضوع مواجه است- تصريح مي‌كند كه هرگاه زن ايراني بخواهد با مرد بيگانه ازدواج كند بايد از دولت اجازه بگيرد، ماده ‌١٠٦٠ قانون مدني نيز در اين زمينه چنين مقرر مي‌دارد كه ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه‌ي مخصوصي از طرف دولت است، اين اجازه پروانه‌ي زناشويي ناميده مي‌شود.

به زعم وي، قاعده‌ي مندرج در ماده‌ي ‌١٠٦٠ قانون مدني از يك سو داراي جنبه‌ي سياسي است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوي ديگر براي حمايت از زن است. قانون‌گذار از اين طريق زن را به دقت و تعمق بيشتر در ازدواج با بيگانگان وا مي‌دارد. وانگهي در صورتي پروانه‌ي زناشويي صادر مي‌شود كه وجود پاره‌اي شرايط كه از نظر مصلحت زن مقرر شده است، محرز باشد كه اين امر در آيين‌نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني آمده است.

وي هم‌چنين درخصوص ضمانت اجراي موارد فوق اظهار مي‌دارد كه طبق ماده ‌١٧ قانون ازدواج مصوب ‌١٣١٦ كه هنوز هم كماكان به قوت خود باقي است، هر خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج كند، به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد؛ البته زن نيز در صورتي كه طبق مقررات معاون جرم محسوب شود، مجازات خواهد شد كه اين مورد نيز تحت عنوان مجازات معاون جرم ذيل ماده قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب ‌١٣٧٥ آمده است. چنان‌چه ازدواجي بدون تحصيل اجازه‌ي مزبور واقع شود نافذ است و دولت نمي‌تواند آن را ابطال كند؛ زيرا فقدان اجازه، مانع نكاح به شمار نيامده و ظاهرا امري جدا از شرايط و موانع نكاح است.

اين پرسش مطرح است كه در صورت وقوع عقد ازدواج بين زن ايراني و تبعه‌ي افغان در هر حال ـ چه در صورت رعايت تشريفات قانوني و تحصيل اجازه از مبادي ذي‌ربط و چه بودن اخذ پروانه زناشويي ـ آثار حقوقي و قانوني مترتب بر چنين ازدواجي چه خواهد بود؟

قاضي شيروان، درخصوص تبعات منفي اين ازدواج براي زن ايراني بيان مي‌كند كه طبق ماده‌ي ‌٩٨٧ قانون مدني (اصلاحي ‌١٤/٨/١٣٧٥) زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين‌كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصيله زن يا جميع حقوق و امتيازات مراجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

كشور افغانستان از جمله كشورهايي است كه به مجرد ازدواج زن تبعه خارجي تابعيت شوهر را بر او تحميل مي‌كند.

در بند ‌٦ ماده ‌٩٧٦ قانون مدني نيز در اين مورد آمده است كه هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه‌ي ايراني محسوب مي‌شود.

هم‌چنين در تبصره ‌٢ ذيل ماده ‌٩٨٧ قانون مدني اصلاحي سال ‌١٣٧٠ در اين ماده اشاره مي‌كند كه زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي شود، ندارند كه تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. لازم به ذكر است كه اين موضوع در آيين‌نامه استملاك اتباع بيگانه آمده است.

درخصوص فقدان مطالبه‌ي جنين نيز در ماده ‌٢ قانون مدني تصريح مي‌شود كه نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب ‌٢٩/٤/٨٢ يكي از شرايط زوجين اهداگير جنين را تابعيت جمهوري اسلامي ايران دانسته است. بنابراين زن ايراني كه متعاقب ازدواج با مرد افغان تابعيت خود را از دست داده است، در صورت ناباروري و سكونت در ايران حق درخواست و مطالبه جنين اهدايي از مراكز تخصصي درمان ناباروري را ندارد.

 

تایمز مالی : مقاومت زنان ایران در مقابل سرسختان رژیم اسلامی

یکشنبه 27 دی1383 16 ژانویه 2005

ایران پرس نیوز:روزنامه تایمز مالی چاپ انگلستان در شماره دیروز خود در مقاله ای با عنوان " زنان ایران به مقاومت با سرسختان ادامه می دهند " , نوشت يكي از آشكارترين مظاهر فاصله بين مقامات حکومتی و جوانان ایرانی پوشش اسلامی است. یک ربع قرن پس از وقوع انقلاب اسلامی كه حجاب را در بيرون از خانه برای زنان اجباری كرد اين مسئله كماكان در ایران جنجال برانگيز است.

این روزنامه نوشت بسياری از زنان جوان به لباس های گشاد كه حكومت مذهبی به آنها توصيه می كند بی اعتنايی می كنند . روسری را به عقب می زنند كه تا آنجايی كه ممكن است موهايشان را به نمايش بگذارند. در تابستان گذشته يك مسئول پليس تهران بمنظور سخت گيری در مورد زنان و دخترانی كه حجاب را رعايت نمی کنند گفته بود با دستگیری

100 مانكن خيابانی اين مشكل را حل خواهد کرد اما بعدا ثابت شد كه اين راه حل درستی نبوده زيرا با مقاومت زنان روبرو گردید.

در این مقاله به یک گروه موسیقی کلاسیک به نام مهربانو اشاره شده که از شش زن و چهار مرد تشکیل شده است. تایمز مالی می نویسد تعداد نوازندگان زن در این گروه که لباس و روسری با رنگهای متنوع می پوشند از تعداد مردان بیشتر است و این خود یک چالش مستقیم با سرسختان حکومتی که تمایل زیادی به اعمال محدودیت برای زنان دارند , تلقی می شود.

در یکی از برنامه های این گروه در شمال شهر تهران جمعيت علاقه مند استقبال گرمی از آنها بعمل آوردند. مهرو , يك زن جوان خواننده اين گروه اجازه تك خوانی ندارد زيرا رژيم اسلامی آواز خواندن زنان در برابر مردان را اقدامی غير اسلامی می داند به همین دلیل مهرو توسط یک عضو دیگر گروه به نام حامد همراهی می شود.

مهرو می گويد تنظيم كردن صداهايمان با هم کار سختی است اما تمام تلاشمان را می كنيم. این زن جوان خواننده گفت من تا هنگامیکه بتوانم آواز بخوانم خوشحال هستم.

اخيرا يك نماینده مجلس كه يك آخوند است تلاش كرده بود يك روزنامه نگار زن را در اعتراض به آنچه که وی لباس نامناسب می نامید در داخل مجلس كتك بزند که تعدادی از نمایندگان جلوی او را گرفتند.

تایمز مالی نوشت چالش های اجتماعي محدود به تهران نيست , روحانيون ارشد نگرانی خود را در مورد آنچه گسترش فساد تلقی می شود حتی در شهر مذهبی قم , جايی كه از زنان انتظار می رود چادر سياه بسر کنند , ابراز كرده اند.

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به فکر طرح یونیفرم استاندارد برای زنان كه كاملا مطابق با لباس اسلامی باشد افتاده اند اما کارشناسان می گویند حتی اگر چنین طرحی تصويب شود بعيد است كه مردم با آن موافقت کنند. نمایندگانی که اين پيشنهاد را طرح کرده اند حاضر به مصاحبه نشدند.

تایمز مالی نوشت عليرغم قدرت رو به افزايش محافظه كاران آنها در زمينه اجتماعی با چالش بزرگی روبرو هستند. بیشتر حمایتی که از آنها می شود از بخش سنتی جامعه ايران نشات می گیرد اما نارضايتی گسترده از اين رژيم در ميان ایرانیانی است که زیر 35 سال سن دارند و تقريبا 70 درصد جمعيت 70 ميليونی ایران را تشكيل می دهند.

اكثر آنها از تحصيلات بالايی برخوردارند و به اينترنت و رسانه های ماهواره ای دسترسی دارند و اين امر تلاش رژیم اسلامی برای سانسور را بيهوده می سازد.

این روزنامه می نویسد سرسختان رژیم روی ياس و سرخوردگی گسترده مردم بویژه جوانان از عدم انجام اصلاحات سرمايه گزاری كرده بودند و اين مي تواند در انتخابات آينده به نفع آنها تمام شود.

تایمز مالی نوشت مهرو زياد نگران آينده خود در زمینه خوانندگی نیست حتی اگر قدرت بيشتری در دست محافظه كاران قرار بگيرد. مهرو می گوید من نمی خواهم به انتخابات آینده رياست جمهوری فكر كنم , این انتخابات هيچ ربطی به من ندارد.