سه شنبه 1 دی ۱۳۸۳ - 21 دسامبر ۲۰۰۴‏

 

 

 

 

تنها 17 يا 18 درصد فرصت‌هاي شغلي كشور در اختيار زنان است

دوشنبه 30 آذر ۱۳۸۳ - 20 دسامبر ۲۰۰۴‏

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) انجمني در اين ديدار، تشكلهاي غيردولتي شهرستان پاكدشت را بازوان قدرتمند مديران اجرايي اين شهرستان دانست و گفت: در اين تشكل‌ها هرگونه تخصصي را مي‌توان يافت، زيرا تشكل‌هاي غيردولتي مجموعه‌اي از تخصص‌ها و گرايش‌هاي مختلف هستند.

وي تاكيد كرد كه قصد دارد از ميان زنان فعال در صحنه چند دهدار انتخاب كند.

فرماندار پاكدشت در ادامه خاطرنشان كرد: عدم فعاليت سياسي و درآمدزايي، تشكل‌هاي غيردولتي را مصون نگه مي‌دارد، زيرا افراد در امور سياسي به دنبال حزب، گروه و منافع خود هستند اما براي يك تشكل غير‌دولتي كه در مورد معضلات اجتماعي كار مي‌كند، چپ و راست فرقي نمي‌كند و براي چنين تشكلي بررسي معضلات اجتماعي مانند مسأله اعتياد بسيار مهمتر از ساير امور است.

فرماندار پاكدشت تصريح كرد: براي راه‌اندازي سازمان‌هاي غيردولتي، حتي گاهي لازم است نسلي فداكاري كند و در اين راستا فرمانداري نيز در حد توان بودجه اندكي به اين تشكل‌ها اختصاص خواهد داد، اما بيشتر در قسمت هماهنگي كه كار بسيار دشواري است آنها را ياري مي‌كند.

در پايان اين جلسه مقرر شد تيمي منتخب از بين اعضاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي غير‌دولتي و خانه‌هاي جوان به عنوان مشاوران جوان فرماندار انتخاب شوند تا با فرمانداري در امور مختلف مرتبط با جوانان در ارتباط باشند.

 

تعداد تشکل های غیر دولتی زنان

خبرگزاری سینا :یکشنبه 29 آذر ۱۳۸۳ - 19 دسامبر ۲۰۰۴‏

رییس مرکز امور مشارکت زنان در نشست منطقه ای تشکل های غیر دولتی زنان در موسسه خیریه "بهار سبز امید " گفت:سازمان های غیر دولتی زنان از 55 سازمان در آغاز سال 1376 به 480 سازمان تا پایان آذرماه 1383 با رشدی معادل 773 درصد افزایش یافته است که سیاست های دولت زمینه ساز حضور این تشکل ها بوده است .

به گزارش روابط عمومی مرکز امور مشارکت زنان ، دکتر "زهرا شجاعی" افزود : با توجه به افزایش نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های توسعه دولت ، ضروری است که ارتباط دولت و سازمان های غیردولتی بصورت جریانی پیوسته، مداوم و قاعده مند درآید.

وی تصریح کرد: مرکز امور مشارکت زنان بعد از تأسیس سازمانهای غیر دولتی زنان، تعمیق حضور آنان در جامعه را با ظرفیت سازی در سه بعد فردی، سازمانی و محیطی مد نظر قرار می دهد تا با توسعه کیفی سازمانها موجبات " پایداری انجمنی" آنها را از طریق پیگیری اهداف در قالب برنامه های قابل اجرا فراهم آورد.

وی در مورد نحوه سامان دهی فعالیت های مرکز با سازمان های غیردولتی زنان و طرح های مشترک آنان در سال جاری گفت: تا پایان آذرماه 1383 ،117 طرح سازمان های دولتی در زمینه زنان ، مورد حمایت قرار گرفته و اجرا شده است و تعدادی نیز در حال بررسی است.

شجاعی در مورد طرح های سازمان های غیردولتی زنان که از سوی مرکز امور مشارکت زنان حمایت شده است اظهار داشت: در مجموع بین سال 1379 تا پایان آذرماه 1383، 487 طرح سازمان غیردولتی زنان سراسر کشور مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است.

وی همچنین اعلام کرد : از میان487 طرح سازمان های غیردولتی زنان که از سوی مرکز حمایت شده ، به تفکیک 114 طرح اشتغال زایی، 154 طرح آموزشی ، 91 طرح فرهنگی اطلاع رسانی مورد تصویب قرار گرفته است.

مشاور رییس جمهور در پایان ضمن اظهار امیدواری از تحقق فعالیت های تشکل های مدنی زنان گفت: برای رسیدن به شرایط مطلوب و استانداردهای بین الملی هنوز راه زیادی در پیش است.

 

سن روسپیگری در دختران کاهش یافته است

خبرگزاری سینا :یکشنبه 29 آذر ۱۳۸۳ - 19 دسامبر ۲۰۰۴‏

معاون تحقیق و آموزش سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن اعلام کاهش سن روسپیگری در میان دختران ، گفت : از پیامدهای خشونت علیه زنان بالا رفتن آمار فرار دختران از خانه و به دنبال آن گرایش به روسپیگری در سن پایین ،از روی تمایل و یا ناچاری است .

"مرجانه سخاوتی" در گفت و گو با خبرنگار سینا تاکید کرد : گسترش پدیده خشونت علیه زنان به قدری جدی است که به سختی می توان آمار درستی از آن ارایه داده و یا ارقام اعلام شده را باور کرد زیرا شواهد نشان از بعد دیگری در این قضییه می دهد .

وی اظهار داشت : اعمال خشونت منوط به شرایط سنی و زمان خاصی نیست و تحمیل شرایط نامساعد برای زنان از دوره جنینی آغاز می شود و همچنین خشونت علیه زنان منوط به خشونت های فیزیکی نیست و آثار خشونت های اجتماعی و روحی بسیار جدی تر از خشونت های فیزیکی است .

وی افزود : عواقب بسیاری در انتظار دختران مورد خشونت قرار گرفته شده از سوی خانواده و جامعه است که جای بحث فراوانی دارد و باید به آن برای یکبار هم که شده علمی و جدی پرداخت ، تا بتوان به دستاورد تازه ای دست یافت . اما، به طور اختصار اگر بخواهیم به پیامدهای این پدیده علاوه بر مسئله فوق اشاره شود ، می توان موارد دیگری از جمله ، تجاوز در محیط، رشد پرخاشگری ، افسردگی ، بی هویتی ،افزایش بحران روحی و تمایل برخود کشی را نام برد .

وی درباره ساز و کار حمایتی از دختران در معرض روسپیگری که تحت تاثیر خشونتهای اعمال شده بوده اند ، ادامه داد : با وجود آنکه نهاد خانواده می تواند یکی از عوامل تولید خشونت باشد ، در کنار آن به راحتی قادر است این پدیده را کنترل کرده و این دسته از زنان را تحت حمایت خود قرار دهد . همپنین در این باره می توان به نقش حمایتی پلیس و قوانین خاص اشاره کرد که گر چه جای خود را به درستی نیافته است، اما بسیار برجسته به نظر می آید .

وی با تاکید بر این مساله که خشونت بر طبقه خاصی تعلق ندارد، اضافه کرد: این معضل در بین تمامی اقشار جامعه دیده می شود و تنها با رشد توانمندی در این طیف قادر به حل مشکل فوق خواهیم بود .

معاون تحقیق و آموزش سازمان قربانیان خشونت یادآور شد: خشونتهای اعمال شده بر علیه زنان با سرعت رو به افزایش است و این مسئله در حالی است که پیشرفت های فرهنگی و شناخت راههای مقابله با این پدیده حرکتی بسیار کند را در پیش گرفته است و به این دلیل اصلاح امور و تغییرات مثمر ثمر در آینده نزدیک بعید به نطر می رسد.

 

راديو سحر، فرستنده راديويى زنان در هرات 

رادیو آلمان:دوشنبه 30 آذر ۱۳۸۳ - 20 دسامبر ۲۰۰۴‏

عليرغم اينكه نشان دادن چهره زنان و پخش صداى آنان در رسانه هاى گروهى افغانستان همچنان محدود است، در شهر هرات وضع به گونه ديگرى ست. در آنجا از حدود يكسال پيش، فرستنده راديويى به نام راديو سحر شروع به كار كرده كه روزانه ده ساعت برنامه، بطور ويژه براى زنان، پخش مى كند. راديو سحر با كمك مالى يك سازمان حقوق بشر كانادايى كار خود را آغاز كرده است.

وضعيت زنان در افغانستان مانند پيش بسيار سخت است. آنان زير فشار شديد و اعمال خشونت قرا ردارند. مانند گذشته ازدواج اجبارى در سنين پايين براى دختران، قتل هاى ناموسى، تجاوز به زنان و خود سوزى آنان، حوادثى تكرارى و روزمره اند. خبرنگاران راديو سحر، به عنوان نمونه، از زنان در بيمارستان ها عيادت مى كنند وبا آنان به گفتگو مى نشينند. در سال گذشته به دليل شرايط سخت زندگى، ۲۰۰ زن خود سوزى كرده اند.

نشان دادن چهره زنان و پخش صداى آنان در رسانه هاى گروهى افغانستان همچنان محدود است. چند ماه پيش بود كه  براى نمونه استاندار استان ننگرهار از پخش صدا و چهره زنان در صفحه تلويزيون و از ميكروفون هاى راديو جلوگيرى كرد. ممنوعيت اجراى برنامه شامل حال زنان، چه به عنوان مجرى در برنامه هاى خبرى و سرگرم كننده و چه در برنامه هاى هنرى و يا به عنوان خواننده بوده است.

در حالى كه حكومت مركزى افغانستان در كابل بر اين امر تأكيد مى كند كه حضور زنان در اجراى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى مغايرتى با قانون اساسى افغانستان ندارد ، اما  براى محافظه كاران شنيدن صداى زنان و يا ديده تصوير آنان در وسايل ارتباط جمعى، منطبق بر موازين اسلامى نيست. مانند گذشته فرمانداران محلى داراى قدرت زيادى هستند و اغلب پيش مى آيد كه در نواحى تحت نظارت خود بر خلاف نظر حكومت مركزى عمل مى كنند.

در هرات وضع به گونه ديگرى است. در آنجا از اكتبر سال ۲۰۰۳ ميلادى، يعنى حدود يكسال پيش، فرستنده راديويى به نام راديو سحر شروع به كار كرده است كه روزانه ده ساعت برنامه،  بطور ويژه برنامه هايى براى زنان پخش مى كند.

 

خانم طيبه زاهدى رئيس هيئت مديره اين راديو در استان هرات، در شمال غربى افغانستان، شخصيت معروفى است. او تا به حال دو بار با اكثريت آراء، به عنوان نماينده زنان در مجمع لويى جرگه، مجلس بزرگ نمايندگان افغانستان، شركت كرده است.  از ماه سپتامبر سال جارى، يعنى از چهار ماه پيش، خانم زاهدى به عنوان مدير برنامه تيم دوازده نفرى راديو سحر مشغول به كار است. نه زن و سه مردهمكار اين راديو، برنامه هاى خود را از ساعت شش صبح تا هفت و سى دقيقه بعد از ظهرتهيه و پخش مى كنند.

اين برنامه ها به ويژه براى زنان و جوانان در نظر گرفته شده اند. موضوعات اصلى آنان شامل برنامه هاى خبرى، آموزشى و فرهنگى و برنامه هايى با هدف بالا بردن آگاهى عمومى در زمينه حقوق زنان است. طيبه زاهدى خود مى گويد كه اين تنها نواى غير وابسته در استان هرات است. او كه پيش از شروع كار راديو به عنوان مدير يك مدرسه كار مى كرده، تصميم دارد پيش از هر چيز برنامه هاى آموزشى و فرهنگى را در راديو سحر پيش برد. بخش بزرگى از برنامه ها زنده اجرا مى گردند و شنوندگان زن و مرد با طرح سوالات و نظرات خود در آن شركت مى كنند.

در راديو سحر بدون اعمال سانسور درباره فجايع زندگي زنان گزارش مى شود. خانم طيبه زاهدى بر اين عقيده است كه براى جلوگيرى از تكرار اين فجايع مى بايد نسل آينده را تربيت كرد.

در اين برنامه جوانان مى توانند با راديو تماس بگيرند و درباره خواست ها، آرزوها و برنامه هايشان با ديگران گفتگو كنند. مهمترين مسائلى كه از طرف آنان مطرح مى شود درباره ازدواج، تحصيلات و مشكلات خانوادگى است. افراد متخصص در استوديو حضور دارند و به سوالات آنان از جنبه حقوقى و مذهبى پاسخ مى گويند. گاهى اوقات حتى روحانيون مسلمان هم در آنجا هستند كه به سوالات زنان در مورد حقوقشان در قوانين اسلامى جواب مى دهند.

در تحقيقى كه انجام گرفته به نظر مى آيد كه اين راديو از طرف افراد زيادى با علاقه شنيده مى شود. آنطور كه مشخص شده حدود هشتاد درصد، از سه ميليون شنونده ممكن اين راديو، به آن گوش مى دهند. شنوندگان اين راديو پيش از همه زنانى هستند كه از قدرت خواندن و نوشتن بى يهره اند. خانم طيبه زاهدى رئيس هيئت مديره، و هيئت تحريريه اين راديو بارها مورد تهديد قرار گرفته اند. با وجود اين طيبه زاهدى به ادامه كار خود اميدوار است.

 

محاكمه‌ افسانه‌ نوروزي‌ فردا در دادگاه‌ جزيره‌ كيش‌ آغاز مي‌شود " از اعدام‌ تا راه‌ نجات‌

 اعتماد‌: دوشنبه 30 آذر ۱۳۸۳ - 20 دسامبر ۲۰۰۴‏

افسانه‌ نوروزي‌ در تيرماه‌ سال‌ 75 به‌ اتهام‌ قتل‌ رييس‌ يكي‌ از ادارات‌ جزيره‌ كيش‌ دستگير شد و در جريان‌ تمامي‌ مراحل‌ تحقيق‌ و بازجويي‌ گفت‌:آقاي‌ م‌ قصد تجاوز به‌ من‌ را داشت‌ و من‌ بخاطر دفاع‌ از عفت‌ و ناموسم‌، مجبور به‌ كشتن‌ او شدم‌.

در يكي‌ از روزهاي‌ تيرماه‌ سال‌ 75، ماموران‌ جزيره‌ كيش‌ جسد آقاي‌ م‌ را در خانه‌اش‌ پيدا كردند و متوجه‌ شدند وي‌ را با چندين‌ ضربه‌ چاقو به‌ قتل‌ رسانده‌اند.

در جريان‌ تحقيق‌ مشخص‌ شد از مدتي‌ پيش‌ زن‌ و شوهري‌ به‌ عنوان‌ ميهمان‌ از تهران‌ به‌ كيش‌ آمده‌ و در خانه‌ مقتول‌ بسر مي‌بردند.

اين‌ زن‌ و شوهر به‌ نام‌هاي‌ افسانه‌ نوروزي‌ )32 ساله‌( و همسرش‌ مصطفي‌ جهانگيري‌ بازداشت‌ شدند و تحقيقات‌ از آنها آغاز شد.

افسانه‌ نوروزي‌ در همان‌ ساعات‌ اوليه‌ به‌ قتل‌ صاحبخانه‌ اعتراف‌ كرد و حتي‌ مكان‌ مخفي‌ كردن‌ آلات‌ قتل‌ را هم‌ كه‌ دو چاقو بود نشان‌ داد.

اين‌ زن‌ گفت‌:بهزاد.م‌ )مقتول‌( از مدتي‌ پيش‌ با شوهرم‌ دوست‌ شده‌ بود ، چون‌ وضع‌ مادي‌ شوهرم‌ خوب‌ نبود، آقاي‌ م‌ به‌ او پيشنهاد كرد از كيش‌ خريد كند و در تهران‌ بفروشد. يك‌ هفته‌ پيش‌ با دختر و پسركوچك‌مان‌ به‌ ميهماني‌ آقاي‌ م‌ به‌ جزيره‌ كيش‌ آمديم‌ و همسرم‌ دو روز با ما ماند، اما بعد به‌ تهران‌ برگشت‌ تا كالاهاي‌ خريداري‌ شده‌ را بفروشد. او، من‌ و دو فرزندم‌ را به‌ دوستش‌ )يعني‌ آقاي‌ م‌( سپرد و رفت‌. يك‌ شب‌ بعد از رفتن‌ شوهرم‌، صاحبخانه‌ به‌ من‌ پيشنهاد نامناسبي‌ داد ولي‌ من‌ مقاومت‌ كردم‌.

 

آقاي‌ م‌ در كيش‌ تنها زندگي‌ مي‌كرد و همسر و فرزندانش‌ را به‌ تهران‌ فرستاده‌ بود.

فرداي‌ آن‌ روز با شوهرم‌ تماس‌ گرفتم‌ و از او خواستم‌ هر چه‌ سريعتر به‌ كيش‌ برگردد. بعد هم‌ فرزندانم‌ را برداشتم‌ و به‌ كنار ساحل‌ رفتيم‌، غروب‌ كه‌ برگشتيم‌، هيچ‌كس‌ در خانه‌ نبود.

آن‌ شب‌ كه‌ در انتظار شوهرم‌ بودم‌ من‌ به‌ حمام‌ رفتم‌ و هنگامي‌ كه‌ بيرون‌ آمدم‌ ديدم‌ آقاي‌ م‌ )صاحبخانه‌( روي‌ تخت‌ نشسته‌، او سعي‌ كرد مرا به‌ طرف‌ خود بكشد. به‌ دليل‌ اتفاقي‌ كه‌ شب‌ قبل‌ افتاده‌ بود من‌ براي‌ دفاع‌ از خود دو چاقو زير تشك‌ پنهان‌ كرده‌ بودم‌... او مرا روي‌ تخت‌ انداخت‌ و در حالي‌كه‌ روي‌ تخت‌ افتاده‌ بودم‌ با دو دست‌ چاقو را از دو طرف‌ تشك‌ درآوردم‌ و به‌ پهلوي‌ آقاي‌ م‌ زدم‌. بعد هم‌ بلند شدم‌ و از اتاق‌ بيرون‌ دويدم‌. قصد داشتم‌ به‌ طبقه‌ پايين‌ پيش‌ بچه‌هايم‌ بروم‌ كه‌ موهايم‌ را از پشت‌ سر كشيد و من‌ به‌ طرفي‌ پرت‌ شدم‌. او با زخمي‌ كه‌ بر بدن‌ داشت‌ به‌ سمت‌ در رفت‌ و آن‌ را قفل‌ كرد و دوباره‌ به‌ طرفم‌ هجوم‌ آورد. براي‌ اينكه‌ جلوي‌ او را بگيرم‌ باز ضربه‌يي‌ به‌ شكمش‌ وارد آوردم‌ كه‌ خون‌ بدنش‌ بر روي‌ صورتم‌ پاشيد. نمي‌دانستم‌ چه‌ مي‌كنم‌ و مدام‌ ضربه‌ بر تنش‌ مي‌زدم‌. وقتي‌ به‌ خودم‌ آمدم‌، ديدم‌ روي‌ زمين‌ افتاده‌ است‌. از اتاق‌ بيرون‌ آمدم‌ كه‌ همان‌ موقع‌ شوهرم‌ از راه‌ رسيد و ماجرا را برايش‌ تعريف‌ كردم‌ و با همديگر به‌ تهران‌ فرار كرديم‌. چاقوها را هم‌ پشت‌ ديوار فرودگاه‌ دفن‌ كرديم‌، اما سه‌ روز بعد توسط‌ ماموران‌ بازداشت‌ شديم‌. ماموران‌ آگاهي‌ كيش‌ شوهر افسانه‌ را هم‌ بازداشت‌ كردند اما پس‌ از 3 سال‌ و نيم‌ متوجه‌ شدند كه‌ وي‌ هيچ‌ نقشي‌ در قتل‌ نداشته‌ و او را آزاد كردند.پس‌ از انجام‌ محاكمه‌ در كيش‌، قاضي‌ افسانه‌ را به‌ اعدام‌ محكوم‌ كرد و حكم‌ افسانه‌ در ديوان‌عالي‌ كشور تاييد شد.

گروه‌ حوادث‌ اعتماد براي‌ پيگيري‌ ماجراي‌ قتل‌ كيش‌، پرونده‌ افسانه‌ نوروزي‌ را به‌ دست‌ آورد و به‌ بازخواني‌ دقيق‌ اين‌ پرونده‌ پرداخت‌. در جريان‌ مطالعه‌ پرونده‌، به‌ صورتجلسه‌يي‌ برخورد كه‌ گروه‌ تحقيق‌ در جريان‌ بازسازي‌ صحنه‌ قتل‌ تنظيم‌ كرده‌ و نظر داده‌ بودند كه‌ افسانه‌ نوروزي‌ در دفاع‌ از خود ،آقاي‌ م‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌.

گروه‌ تحقيق‌ از افسانه‌ نوروزي‌ خواستند ضربه‌ها را به‌ بدن‌ مقتول‌ فرضي‌ وارد بياورد تا ببينند با ضربه‌هاي‌ روي‌ بدن‌ مقتول‌ كه‌ در عكس‌ها ديده‌ مي‌شود، مطابقت‌ دارد يا خير.

در پايان‌ اين‌ صحنه‌ بازسازي‌ شده‌ ، گزارش‌ با حضور گروه‌ تحقيق‌، تنظيم‌ شد و اعضاي‌ گروه‌ در حاشيه‌ اين‌ گزارش‌ نظر خود را اعلام‌ كردند و نوشتند افسانه‌ نوروزي‌ ضربه‌ را هنگام‌ دفاع‌ از خود زده‌ و اظهارات‌ او با واقعيت‌ جور درمي‌آيد.

پس‌ از انتشار گزارش‌هاي‌ گروه‌ حوادث‌ اعتماد بود كه‌ مجامع‌ اجتماعي‌ مختلف‌ يكصدا خواستار لغو مجازات‌ اعدام‌ افسانه‌ نوروزي‌ و رسيدگي‌ مجدد به‌ پرونده‌ او شدند، در حالي‌كه‌ دستور اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ به‌ زندان‌ ابلاغ‌ شده‌ بود.

آيت‌ الله‌ شاهرودي‌، رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ طبق‌ اختيارات‌ قانوني‌ خويش‌ دستور داد اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ متوقف‌ شود و پرونده‌ افسانه‌ نوروزي‌ دوباره‌ مورد رسيدگي‌ قرار گيرد.به‌ همين‌ خاطر فردا محاكمه‌ افسانه‌ نوروزي‌ كه‌ از 7 سال‌ پيش‌ در زندان‌ بسر مي‌برد در دادگاه‌ كيش‌ آغاز مي‌شود تا سرنوشت‌ افسانه‌ نوروزي‌ تعيين‌ شود.