زنان:چهار شنبه 18 آذر ۱۳۸۳ - 8 دسامبر ۲۰۰۴‏

 

 

"شواليه لژيون افتخارى" به خانم آليس شوارتسر، مدافع حقوق زنان

مريم انصارى- رادیو آلمان: سه شنبه 17 آذر ۱۳۸۳ - 7 دسامبر ۲۰۰۴‏

سفير فرانسه در آلمان، فردا نشان "شواليه لژيون افتخارى" را به خانم آليس شوارتسر شخصيتى كه در زمينه هاى روزنامه نگارى، حقوق زنان و مسائل اجتماعى فعاليت هاى گسترده اى دارد، اعطا ميكند. اين نشان به پاس تلاشها و پيگيرى هاى خانم شوارتسر و نيز نقش ارزنده او در ايجاد درك و تفاهم متقابل بين دو فرهنگ آلمان و فرانسه به ايشان داده ميشود.

آليس شوارتسر يك ژورناليست، نويسنده و پيش از هرچيز يك زن است. زنى كه سالهاست براى دفاع از اين زن بودن و آنچه او را متمايز ميكند، پا به ميدان گذاشته. براى درگير شدن با هرآنچه اين زن بودن را به مانعى براى كامل بودن، انسان بودن و حق داشتن تبديل كرده. براى در افتادن با قوانين كهنه، سنت هاى خاك گرفته، و مردسالارى كه گاه پنهان و موذى است و زمانى آشكار، زننده و خشن. چراكه اين به سخن آليس شوارتسر نه به نفع زنان و نه مردان است كه زن درگذر هزاران سال از حقوقى پست تر برخوردار باشد.

آليس شوراتسر مدافع سرسخت حقوق بشر و جزء جدايى ناپذير آن، حقوق زن است. او با شجاعت لب به سخن ميگشايد و ابايى ندارد كه طرد شود يا محكوم. او تنها مدافع حقوق زنان در آلمان نيست. فقط به جلو راندن مبارزه زنان آلمان براى تغيير قوانين نابرابر يك جامعه پيشرفته و صنعتى چشم ندارد. فعاليت هاى آليس شوارتسر و مجله اى كه به همت او منتشر ميشود، يعنى Emma، براى بردن آگاهى به ميان زنان تمام دنيا  و حمايت ازآنهاست. به ويژه آنجايى كه اين حمايت بيش از هميشه لازم ميايد. براى زنان آفريقا زنان افغانستان، تركيه، عربستان، ويا براى زنان ايران.

شوارتسر در سال ۱۹۷۹ تهران را به هنگام انقلاب اسلامى تجربه كرده و نتايجش را براى زنانى كه در هر قدم با زور و سركوب و حق كشى روبرو ميشدند. او آنزمان كه زنان ايران با چماق حجاب اجبارى در خيابانها مورد تعرض قرارميگرفتند، ميگفت ما بايد اين شجاعت را داشته باشيم كه بگوييم حجاب اجبارى نشانى است كه در پس آن  بـى حقوق شدن كامل زن خوابيده.

اما آليس شوارتسرجدال خود را با اشكال پنهان مردسالارى كمتر از نشانه هاى آشكارش جدى نميگيرد. او در مصاحبه با نشريه Weltwoche به اين حقيقت اشاره ميكند كه مردسالارى به حياتش ادامه ميدهد، با قدمتى ۵۰۰۰ ساله، چراكه اين پديده تنها با اتكاء به زور و خشونت پيش نميرود. تنها به تهديد و كتك متوسل نميشود، مردسالارى با تكيه برعشق نيز خود را تحميل ميكند. و اين زنان هستند كه به بى حقوقى نه فقط  در آشپزخانه بلكه در تختخواب هم تن ميدهند. آليس شوارتسر فقط با مدل مردانه تحميل مردسالارى مبارزه نميكند، بلكه با مدل زنانه پذيرش آنهم. او ميگويد: زنان اگر واقعا بخواهند چيزى را عوض كنند‌، بايد اول از خود شروع كنند. خوشبختانه مبارزه براى حقوق زنان در دهه هاى اخيربه تغييرات بسيارى در جامعه منجر شده. و طبيعى است كه مانند هر تغييرى، هر پيشرفتى، با حركت قوى ضد خودش روبرو ميشود و اين ضد حركت به اعتقاد آليس شوارتسرخودش را در اشكال مختلف نشان ميدهد از جمله در زجر كشيدن زنان براى زيباتر شدن ولاغرتر شدن.

 

سرانه ورزشي بانوان در محلات تهران صفر است

سه شنبه 17 آذر ۱۳۸۳ - 7 دسامبر ۲۰۰۴‏

خبرگزاري فارس: رسول خادم گفت:بررسيهاي انجام گرفته براي ساماندهي فضاهاي ورزشي در سطح شهر تهران، حاكي است سرانه ورزشي بانوان در محلاث شهر تهران صفر است.

به گزاش خبرنگار اجتماعي فارس رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران، امروز، سه‌شنبه (17 آذرماه جاري) به هنگام بررسي طرح چگونگي مشاركت شهرداري تهران جهت كمك به توسعه و ساماندهي فضاهاي ورزشي در شهر تهران در يكصد و سيزدهمين جلسه علني شوراي شهر تهران با اشاره به كمبود فضاهاي ورزشي عمومي براي شهروندان در محلات و مناطق گفت:استاندارد سرانه فضاي ورزشي عمومي باز براي هر نفر 5/4 مترمربع و فضاي ورزشي سرپوشيده 5/2 مترمربع براي هر نفر است. در صورتي كه اين سرانه در محلات براي شهروندان تهراني 4 دهم مترمربع است.

وي افزود: منطقه 12 و 22 به لحاظ سرانه فضاي ورزش عمومي به ترتيب در بدترين و بهترين وضعيت قرار دارند.

خادم بيشترين فضاي مكانهاي ورزشي را متعلق به آقايان عنوان كرد و گفت: متاسفانه در سطح محلات و چه بسا اكثر مناطق شهري تهران، هيچ مساحتي براي ورزش عمومي بانوان اختصاص نيافته است ضمن آن مكانهاي ورزشي عمومي در مناطق شهري تهران بطور استاندارد توزيع نشده است.

وي در پاسخ به اظهارات دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران (واعظي آشتياني و چمران) مبني بر وجود مكانهاي ورزشي عمومي بزرگ و مناسب براي بانوان و رد اظهارات رئيس كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر تهران در خصوص صفر بودن سرانه فضاي ورزشي بانوان در سطح شهر تهران گفت: ممكن است كه در كل سطح برخي از مناطق، مكانهاي محدودي براي بانوان تعبيه شده باشد اما سرانه فضاي ورزشي براي بانوان در سطح محلات صفر است ضمن آن‌كه در اكثر مناطق چنين فضايي ديده نشده است.

بر اساس اين گزارش‌اعضاي شوراي شهر تهران بعد از استماع مباحث مربوط به طرح، يك فوريت آن را با 13 راي مورد تصويب قرار دادند.

گفتني است در صورت تصويب مفاد اين طرح_بعد از بررسيهاي كميسيونهاي تخصصي_توسط شوراي شهر تهران؛ شهرداري موظف خواهد شد كه در خصوص جذب سرمايه‌گذاري و مشاركتهاي مردمي در ساماندهي و توسعه فضاهاي ورزشي شهر تهران در خصوص اراضي و اماكني كه متعلق به بخش خصوصي است، در صورت همخواني با طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مطابق ضوابط و شاخص‌هاي كارشناسي در جانمايي فضاهاي مذكور براساس مصوبات كميته اجرايي طرح در چارچوب مواردي اقدام نمايد.

اختصاص تراكم تشويقي مازاد از طريق اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح تا سقف 180 درصد مازاد بر تراكم مجاز صرفا جهت بهره برداري ورزشي توسط بخش خصوصي، اخذ عوارض پذيره معادل 5 درصد ميزان قيمت اداري به عنوان امتياز عمومي و اخذ عوارض تراكم مازاد 20% پايه به عنوان امتياز ويژه (ميزان ماخذ فعلي معادل قيمت مسكوني) از جمله مواردي است كه شهرداري تهران در خصوص اين طرح بايد به آنها توجه كند.