زنان:پنج شنبه 28 آبان ۱۳۸۳ – 18  نوامبر ۲۰۰۴

 

 

 

 

 

طرح مبارزه با بدحجابي و بي‌‏حجابي در دانشگاه آزاد آغاز شده است

چهار شنبه 27 آبان ۱۳۸۳ – 17  نوامبر ۲۰۰۴

رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: براي ارتقا سطح فرهنگي در جامعه، دانشگاه آزاد سعي دارد از سال جاري، طرح جذب دانشجويان بومي را در سطح استاني بويژه براي دانشجويان دختر، اجرا كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي، در مراسم پنجاهمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد، از راه‌‏اندازي دانشگاه مجازي از ترم آينده خبر داد و افزود: از ترم آينده، دانشگاه مجازي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي راه‌‏اندازي مي‌‏شود.

جاسبي در ادامه گفت: از سال جاري، طرح مبارزه با بدحجابي و بي‌‏حجابي شروع شده است و ما نمي‌‏خواهيم كار فرهنگي را به كار انتظامي تبديل كنيم؛ ولي اين مورد نيز قابل قبول نيست كه به خاطر كار فرهنگي دراز مدت, كار كوتاه مدت را رها كنيم.

 

بيانية سازمانهاي غيردولتي زنان دربارة برخوردهاي اخير قضايي با فعالان سازمانهاي غيردولتي

تريبون فمینيستی ايران: چهار شنبه 27 آبان ۱۳۸۳ – 17  نوامبر ۲۰۰۴

به دنبال برخوردهاي اخير قضايي و مطبوعاتي با نهادهاي مدني، از جمله سازمان هاي غيردولتي زنان، به منظور تنوير افکار عمومي و روشن شدن اذهان مسئولان، نکات زير يادآوري مي شود:

 

1- سازمان هاي غير دولتي به عنوان روشي نو براي مشاركت بخشي از مردم، در تعيين سرنوشت خويش و اثر گذاري فعال، بر آنچه در جوامع مي گذرد در دنياي امروز اهميت وي‍ژه اي يافته اند. اين سازمان ها داراي نقش واسط ميان دولت و مردم بوده، مسائل و كاستي هاي توده مردم را به مسئولين مي رسانند.

اگر دموكراسي را مشاركت همه مردم در تعيين سرنوشت خويش بدانيم، تشكل هاي مردمي ، اجتماعي و حرفه اي كه برحسب نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... در كشورها شكل گرفته اند، همدلي را كه به مفهوم شناخت واقعيت هاست بيشتر و راحت تر مي نمايند. اين سازمان ها در تمام دنيا در نقش هاي گوناگون تعديل كننده، فشارآورنده، منتقد و گاها پشتيبان حضوري پررنگ دارند.

سازمان هاي غير دولتي زنان نيز در عرصه هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، مطالعاتي، حقوقي، بهداشتي، روانشناسي، زيست محيطي، امور خيريه، امداد رساني و.. جهت ارتقا وضعيت زنان و توانمندسازي آنان تاسيس شده اند تا از اين طريق از بار تصدي گري دولت كاسته و مشاركت زنان را در امور مربوط به خويش افزايش دهند و در انعکاس مطالبات مردم و جامعه زنان به دولت نقش مهمي ايفا نمايند.

 

2. جهاني شدن، وجود فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي، گسترش مناسبات ملي و بين المللي و نقش تعيين كننده سازمان هاي غير دولتي در همه كشورها، ضرورت تبادل تجربيات ملي را در عرصه هاي دولتي وغير دولتي در جهت خدمت به منافع ملي و مردم جامعه ضروري مي سازد. ارتباط شفاف و نظام مند، زمينه حضور فعال و تاثير گذار ايران، خصوصا زنان را در مجامع بين المللي فراهم خواهد آورد. مضافا بر اينكه هيچ قانوني شهروندان و سازمان هاي غير دولتي را از تبادل آرا و انتقال تجربيات و حتي شركت در مجامع بين المللي منع نمي كند.

چه بسا که حضور پررنگ زنان ايراني در کنار ساير زنان جهان موجب نگاه واقع بينانه تر نسبت به وضعيت زنان ايراني خواهد گرديد.

همانگونه كه در دستور العمل نحوة ثبت، فعاليت و نظارت سازمان هاي غيردولتي مصوب 1382 هيئت وزيران آمده است، تامين بودجه از طريق اجراي طرح هاي مشترك با نهادهاي بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته و به رسميت شناخته شده است. سازمان هاي غير دولتي زنان نيز از اين موضوع مستثنا نبوده ، تعامل با نهادهاي بين المللي را در اصول راهبردي خويش قرار داده اند.

متاسفانه، با وجود نکات شفاف مذکور در فوق، طبق گفتة سخنگوي قوة قضائيه شاهد برخورد با سازمان هاي غيردولتي به اتهام امنيتي و اخلاقي و روند رو به رشد حذف، تهديد و تکفير آنان هستيم. در حالي که هر ارتباطي نه به معناي جاسوسي و اقدام بر عليه امنيت ملي است بلكه نهادهاي مدني خود بيش از سازمان هاي قضايي دغدغة حفظ امنيت ملي را داشته و مرزهاي آن را رعايت مي نمايند.

توهم توطئه گري سازمان هاي غيردولتي، که ناشي از عدم شناخت صحيح از کارکرد اين سازمان هاست، نه تنها به توسعة کشور لطمه وارد مي کند و منافع ملي را به خطر مي اندازد، بلکه نگاه نامطلوب جامعه بين المللي به ايران را موجب مي شود.

 

3. دستگيري تعدادي از فعالان سازمان هاي غيردولتي در روزهاي اخير (خصوصا زنان فعال در اين عرصه)، بدون توضيح دليل دستگيري به نگراني افکار عمومي در کشور انجاميده و فعالاني را که با دلسوزي به كاهش مشكلات دولت و مردم كمك مي نمودند را در بهت و حيرت فرو برده است. عدم پاسخگويي مسئولان قضايي نيز به اين موضوع دامن زده است. محروميت متهمان از وکيل قانوني و مشخص نبودن محل و چگونگي نگهداري آنان که مغاير اصول قانون اساسي، قانون آئين دادرسي کيفري و ماده واحده حقوق شهروندي است، موجب دلسردي و نااميدي و نگراني فعالان جامعة مدني را از پاسخگويي مسئولان نسبت به مطالبات برحق زنان فراهم آورده است. ما فعالان جامعة مدني و سازمان هاي غيردولتي اعتراض خود را از روند دستگيري ها اعلام مي داريم و خواستار آزادي اين افراد، تامين امنيت جاني و همچنين به رسميت شناختن کلية حقوق قانوني افراد دستگير شده، سازمان هاي عيردولتي , روزنامه نگاران و فعالان جامعة مدني از جمله محبوبه عباسقلي زاده، فرشته قاضي و اميد معماريان هستيم.

بي صبرانه انتظار پاسخ قانع كننده مقامات مسئولان کشور را داريم .

 

امضا کنندگان:

کانون زنان نو انديش ايران

انجمن روزنامه نگاران جوان

مرکز کارورزي NGO

حامي

کانون زنان ايران

انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب

محققين مستقل زنان

جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست

انجمن مسلمانان طرفدار حقوق زن

گروه زنان هماوا

مجله زنان

انجمن نوانديشان ايران (آنا)

کانون هستيا انديش

مرکز فرهنگي زنان

زنان 8 مارس

کانون زنان زمان

کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر

کانون فرشته هاي کوچک (قزوين)

کانون زنان فردا (قزوين)

کانون فرهنگ و توسعه پايدار(قزوين)

کانون شرق(قزوين)

 

سايت “زنان ايران جهان ”

http://www.womeniw.com/main/index.asp

ما گروهي از زنان ايران با محور قرار دادن اهداف زير ، اقدام به ایجاد سايت “زنان ايران جهان ”كرده ايم :  

1- ديدگاه   فمينيستي .

2- مواضع ضد سرمايه داري .

3- طرفداري از محيط زيست . 

4- مبارزه با انواع تبعيض: جنسي- طبقا تي- نژادي- ملي- فرهنگي- قومي.

هدف از ایجاد اين سايت تبادل ديدگاه هايِ مختلف در زمينة اهداف ياد شده و به چالش كشاندن نظرات خود و ديگران مي باشد. سايت تريبوني آزاد برايِ تمامي نظرات و ايده ها ست.

توجه :

1- مطالب ارائه شده،  با مسئو ليت نويسنده در سايت ارائه خواهد شد.

2- نظرات و ديدگاه هايِ ارائه شده ، نظرات شخصي نويسندگان آنان مي باشد.

 

 

چهار زن ايرانى در CNN

حسين امامى- شرق: پنج شنبه 28 آبان ۱۳۸۳ – 18  نوامبر ۲۰۰۴

شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد چهار زن ايرانى بخش بزرگى از گزارش هاى خبرى شبكه CNN را بر عهده دارند.

•پريسا خسروى: مشاور ارشد مديريت و سردبير سى ان ان

پريسا خسروى، با ۱۷ سال سابقه در سى ان ان مديريت يكى از بزرگ ترين بخش هاى خبرى در اين شبكه را به عهده دارد. او مشاور ارشد مديريت و سردبير سى ان ان و يكى از گردانندگان اصلى آن شبكه تلويزيونى است.او كه از دوران دبيرستان علاقه مند به كار خبرنگارى بود، كمى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، ايران را ترك كرد و در سال ۱۹۸۷ به سى ان ان پيوست.او دوره ۷ ساله كالج كلمبيا را در شيكاگو گذراند و مدرك ليسانس روزنامه نگارى گرفت. در اين ايام بود كه در سى ان ان كارش را با گزارشگرى ويديويى Video Journalist آغاز كرد و مدتى در اتاق خبر با دستگاه هاى تله پرومتر TELE PROMTER (زيرنويس خبر دوربين تلويزيونى) و تجهيزات ديگر خبرى سروكار داشت. او مى گويد به تجربه كارى اش بيشتر از دستمزدى كه دريافت مى كند نيازمند است چرا كه خبر جزيى از زندگى اوست.گزارش هاى ماندگارى از او به جاى مانده كه جوايز متعددى را برايش به ارمغان آورد. از جمله جنگ خليج فارس، كودتاى اتحاد جماهير شوروى در آستانه فروپاشى كمونيسم، جنگ سومالى، زئير و رواندا. او در سال ۱۳۶۵ مصاحبه اى با رئيس جمهور وقت ايران، آقاى هاشمى رفسنجانى انجام داد. همچنين انتخابات سال ۱۳۷۶ در ايران را به طور مستقيم از تهران براى شبكه سى  ان ان گزارش كرد.او مى گويد: دنبال كردن حرفه روزنامه نگارى در آمريكا مشكلات خاص خود را در شروع كار دارد. برخى از اساتيد روزنامه نگارى به من مى گفتند: براى تو كه انگليسى زبان دوم تو است روزنامه نگارى مانند مزرعه سفت يا زمين ناهموارى است كه كار كردن روى آن سخت است ولى اگر من مى خواستم حرف آنها را گوش بدهم اكنون اينجا نبودم. او در حال حاضر براى تلويزيون و سايت اينترنتى سى ان ان مطلب و گزارش تهيه مى كند. او داراى يك فرزند دختر است.

•آسيه نامدار: پژوهشگر نامدار سى ان ان

آسيه نامدار پژوهشگر، تهيه كننده و خبرنگار سى ان ان هم اكنون برنامه پربيننده (The Global Minute) يا رويدادهاى جهان را كه در سطح جهان ميليون ها مخاطب دارد تهيه و اجرا مى كند.او فارغ التحصيل دانشگاه بركلى كاليفرنيا در رشته ارتباطات است و كار خود را با عنوان گزارشگر ويديويى در سى ان ان و در سال ۱۹۸۹ در آتلانتا آغاز كرد. نامدار كار پژوهش و نوشتن تحليل از گزارش هاى مهم بين    المللى را نيز شخصاً انجام مى دهد.برنامه هاى تلويزيونى او در زمينه رويدادهاى خاورميانه، پناهندگان افغان، برخوردهاى اعراب و اسرائيل، رابطه ايران و آمريكا جوايزى را برايش به ارمغان آورده است. مصاحبه او با جيمى كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا و خانم بى نظير بوتو (نخست وزير پاكستان) از توانايى او در اين زمينه خبر مى دهد.او با همسر و دو دختر خود ليلا و رويا در آتلانتا، شهر بزرگ جورجيا و مركز سى ان ان زندگى مى كند.

•امان پور: گران ترين خبرنگار جهان و خبرنگار خطرها

كريستين امان پور به عنوان گران ترين خبرنگار جهان از پدرى ايرانى و مادرى انگليسى در لندن زاده شد. پدرش از مديران هواپيمايى ملى ايران بود. كريستين چند سال از دوران كودكى خود را در تهران گذراند و تهيه چندين گزارش خبرى او از ايران در سال هاى پيش، دليلى بر دلبستگى هاى او بر سرزمين پدرى اش است.او مى گويد: خواهرم در رشته روزنامه نگارى در دانشگاه Rhode Island پذيرفته شده بود ولى من جاى او نام نوشتم و به دانشگاه رفتم. نتيجه كار اينكه وى با عنوان دانشجوى ممتاز در مقطع كارشناسى فارغ التحصيل شد.او كار خبرى خود را ابتدا با سمت طراح گرافيك الكترونيك آغاز كرد و در سال ۱۹۸۳ به سى ان ان پيوست.نخستين سمت او در اين شبكه، دستيارى ميزهاى خبرهاى جهان بود ولى در مدتى كوتاه توانست پله هاى ترقى را بپيمايد.كريستين امان پور را خبرنگار خطرها خوانده اند چرا كه در بيشتر جنگ هاى كوچك و بزرگ در جهان حاضر بوده است. فلسطين اشغالى، افغانستان، عراق، سومالى، رواندا و ساير پوشش هاى خبرى مفصل او در بالكان. او اكنون به عنوان دليرترين و نام آورترين خبرنگار زن در جهان مطرح است.او موفق شده است در طول مدت خدمت خود در سى ان ان جوايز بزرگى را در زمينه روزنامه نگارى كسب كند. مصاحبه او با آقاى خاتمى در اولين سال رياست جمهورى اش، كه به طور مستقيم از سى ان ان و تلويزيون ايران پخش مى شد از گفت وگوهاى به ياد ماندنى نه براى امان پور بلكه براى آقاى خاتمى بوده است. مصاحبه اى كه مردم ايران را در اوايل صبح يكى از روزهاى زمستان سال ۱۹۹۷ از خواب بيدار كرد و به پاى تلويزيون ها كشاند.او ديگر در سى ان ان كار نمى كند.

•بختيار: گوينده مهمترين خبرها

رودى (رودابه) بختيار، خبرنگار ديگر ايرانى است كه در شبكه خبرى سى ان ان در آتلانتا به كار تهيه و گزارشگرى خبر فعاليت دارد. او گوينده خبرى سرتيتر اخبار سى ان ان است.آمريكايى ها و ساير بينندگان شبكه سى ان ان در سراسر جهان، چند خبر مهم به ياد ماندنى را از او شنيدند. اولى كه يك خبر فوق العاده تلخ بود: حادثه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آمريكا كه به طور مستقيم از اين شبكه پخش مى شد و خانم بختيار وظيفه گزارش خبرى آن را در طول روز بر عهده داشت و ديگرى نيز پوشش خبرى عمليات آزادسازى عراق و سقوط صدام در بهار سال ۲۰۰۳ ميلادى بود.