زنان‌ همواره‌ حذف‌ شده‌اند

روزنامه اعتماد - سه شنبه 13 آبان 1382–  4 نوامبر 2003

در ميزگرد «جنبش‌ زنان‌ و انتخابات‌ هفتم‌» مطرح‌ شد

زنان‌ همواره‌ حذف‌ شده‌اند

گروه‌ سياسي‌: ديروز به‌ دعوت‌ گروه‌ سياسي‌ روزنامه‌ اعتماد، الهه‌ كولايي‌، شهربانو اماني‌، جميله‌ كديور و فريبا داوودي‌ مهاجر در ميزگرد «جنبش‌ زنان‌ و انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌» حضور يافتند و به‌ ايراد نظرات‌ خود پرداختند.

الهه‌ كولايي‌ با توجه‌ به‌ مشكلات‌ ريشه‌يي‌ در نگاه‌ به‌ زن‌، خواستار تطبيق‌ خواسته‌هاي‌ جنبش‌ زنان‌ با واقعيت‌هاي‌ موجود شد و گفت‌: برخي‌ از مسائلي‌ كه‌ مطرح‌ مي‌شود گرچه‌ مي‌تواند خواسته‌يي‌ معقول‌ باشد اما با توجه‌ به‌ شرايط‌ خاص‌ زنان‌ در ايران‌ به‌ نوعي‌ آرمانگرايي‌ شبيه‌ است‌.

شهربانو اماني‌ ديگر نماينده‌ زن‌ مجلس‌ در اين‌ ميزگرد به‌ بررسي‌ مشكلاتي‌ پرداخت‌ كه‌ تاكنون‌ سبب‌ عدم‌ سازماندهي‌ صحيح‌ و موثر زنان‌ فعال‌ ايران‌ شده‌ است‌.جميله‌ كديور نيز در ميزگرد ديروز روزنامه‌ اعتماد مشخصات‌ جنبش‌ زنان‌ را بر شمرد و در بخش‌ ديگر ميزگرد پيرامون‌ انتخابات‌ و حضور زنان‌، اين‌ پرسش‌ را مطرح‌ ساخت‌ كه‌ آيا كانديدا شدن‌ زنان‌ و حضورشان‌ در مجلس‌ مي‌تواند سبب‌ مبارزه‌ براي‌ اعاده‌ حقوق‌ زنان‌ شود؟ديگر حاضر ميزگرد «جنبش‌ زنان‌ و مجلس‌ هفتم‌» فريبا داوودي‌ مهاجر، موسس‌ حزب‌ زنان‌ بود. وي‌ با اشاره‌ به‌ ياس‌ و ناميدي‌ مردم‌ يكي‌ از اشكالات‌ اساسي‌ اصلاح‌طلبان‌ را فراموشي‌ نقد خود عنوان‌ كرد و خواستار گشودن‌ درهاي‌ نقد از خود به‌ صورت‌ شفاف‌ شد. اين‌ فعال‌ سياسي‌ زنان‌ گفت‌: «نااميدي‌ مردم‌ از جنبش‌ اصلاحات‌ نيست‌ از اصلاح‌طلبان‌ است‌.»

در ميزگرد ديروز كه‌ از ساعت‌ 2 بعدازظهر تا دقايقي‌ پيش‌ از افطار طول‌ كشيد، برخي‌ خبرنگاران‌ خبرگزاري‌ها حضور داشتند همچنين‌ سهيلا جلودارزاده‌ نيز يكي‌ از دعوت‌شدگان‌ بود كه‌ به‌ علت‌ وضعيت‌ نامساعد جسماني‌ نتوانست‌ در ميزگرد «جنبش‌ زنان‌ و انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌» حضور يابد.

لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ متن‌ كامل‌ اين‌ ميزگرد در شماره‌هاي‌ آينده‌ منتشر خواهد شد.