گسترش قاچاق زنان و دختران تاجيكستان به دبي 

ايلنا - دوشنبه 12 آبان 1382–  3 نوامبر 2003

طبق اطلاع منابع وزارت كشور، در استان سغد براي بار نخست در سال جاري ميلادي شش نفر از ساكنان شهر خجند به اتهام قاچاق زنان و دختران تاجيك به كشورهاي خارجي بازداشت شده اند. در حال حاضركارمندان نهادهاي انتظامي مشغول بازرسي پرونده هاي جرايم اين افراد هستند. به گفته مسؤلين محلي وزارت كشور احتمال شركت افراد ديگر نيز در اين جرم وجود دارد.

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا, مؤتره اوروناوا، بازرس وزارت كشور در استان سغد گفت اين گروه 6 نفر ساكنان استان شامل بوده و آنها هنگام تهيه مدارك تقلبي براي سفر به امارات متحد عربي بازداشت شده اند.

خانم اوروناوا افزود رهبري اين گروه را انور رحمتوف، ساكن شهر خجند برعهده داشته است. مؤتره اوروناوا مي گويد طبق تحقيقات مقدماتي رحمت اف طول چند سال اخير با قاچاق زنان و دختران از استان سغد به امارات مشغل بوده است.

گفته مي شود قمري رحمتوا، همسر انور رحمت اف در حال حاضر در شهر دبي به سر مي برد و وي در شهر دبي از زنان و دختراني كه شوهرش از شهر خجند به اين جا انتقال مي داده است پذيرايي كرده براي آنها مكان زيست و جاي كار پيدا مي كرده است.

سه نفر از افراد بازداشت شده را زنان تشكل مي كرده اند. اين زنان قصد داشتند با دريافت مدارك تقلبي به شهر دبي سفر كنند. مؤتره اوروناوا، گفت كه در اين رابطه پرونده جنايي باز شده و مسؤلين مشغول بازرسي اين قضيه هستند.

اوروناوا افزود كه اعضاي اين گروه طبق قانون كيفري تاجيكستان يعني جلب افراد براي استثمار جنسي و قاچاق آنها به خارج از تاجيكستان مجازات خواهند شد.

كارمندان محلي وزارت كشور احتمال همكاري برخي از شهروندان را با اين گروه تبهكار بعيد نمي دانند. زيرا به گفته كارمندان نهادهاي انتظامي استان سغد آنها در سال جاري ميلادي در فرودگاه شهر خجند دو زن را بازداشت كرده اند كه با مدارك جعلي قصد پرواز به امارت متحد عربي را داشته اند.

در جريان بازرسي مشخص شده است كه اين زنان چندين بار به امارات سفر كرده و اين بار اخير با تغيير اسم و مدارك خود و با گذرنامه هاي تقلبي قصد سفر به اين كشور را كرده اند. دادگاه استان سغد يكي از اين زنان را به سالهاي طولاني زندان محكم كرده است.

در همين حال، برخي از كارشناسان سياسي در شمال تاجيكستان حدس مي زنند كه در حال حاضر بيش از 500 نفر زنان و دختران تاجيك تنها در امارات مشغول كارهاي مختلف از جمله كارهاي سخت هستند. گفته مي شود برخي از اين زنان و دختران از راه فريب توسط گروه هاي سازمان يافته تبهكار به اين كشور اعزام و وادار به فحشاء شده اند. پايان پيام.