نماينده زنان كارآفرين در سازمان بين المللي كار:مشكل اصلي زنان كارآفرين,كمبود سرمايه است 

ايلنا  - دوشنبه 12 آبان 1382–  3 نوامبر 2003

اولين كارگاه آموزش تخصصي توسعه و كسب كار زنان كار آفرين با همكاري و همياري كميته زنان و جوانان استانداري و كانون خواهران خانه كارگر تشكيلات تبريز در سالن اجتماعات اداره كل تعاون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا, خانم كرماني مشاور عالي استاندار آذربايجان شرقي گفت: ما امروز آمار درستي ازميزان مشاركت اقتصادي زنان در دست نداريم اما حضور دختران تحصيل كرده و فارغ التحصيل يكي از چالشهاي مهم آينده خواهد بود.

كرماني افزود: 70درصد زنان دانشجو براي دستيابي به اشتغال تحصيل مي كنند .وي با اشاره به ظرفيت محدود اشتغال در بخشهاي دولتي, بر خصوصي سازي تاكيد كرد و گفت: بايد الگويي براي كار آفرينان داشته باشيم تا بتوانيم از زنان كار آفرين حمايت كنيم . وي اظهار داشت: نبود اطلاعات كافي يكي از مشكلات زنان است كه بعد از اتمام اين كار گاه ,تدابير لازم اتخاذ خواهد شد. خانم شعباني نماينده زنان كار آفرين در سازمان بين المللي كار نيزگفت: با حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه هاي اقتصادي و كار آفريني, تجربه هايي به دست خواهد آمد كه مي بايست به دختران جوان جوياي كار و زنان فارغ التحصيل انتقال يابد. در عصر اطلاعات با تبادل اطلاعات كاري مي توان زمينه اشتغال زايي حتي زنان خانه دار را فراهم آورد.

شعباني با اشاره به نقاط ضعف و موارد خلاء قانوني و مشكلات و محدوديتهايي كه زنان كار آفرين با آنها روبه رو هستند افزود: مشكل مهم زنان كار آفرين ضعف حمايتهاي مالي است و با اعطاي تسهيلات بانكي به آنان, بسياري از چالشها برطرف خواهد شد. پايان پيام