زنان:سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۳ - ۲ نوامبر ۲۰۰۴

 

 

 

 

آثار منتشر شده در حوزه مطالعات زنان تير تا مهر 1383

نرگس طيبات - تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 11 آبان 1383- 1 نوامبر  2004

 

1.حقوق سياسي ـ اجتماعي زنان قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران. حسن طغرانگار. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 288 ص. 18000 ريال، چ اول.

2.بررسي آسيب‌هاي اجتماعي زنان در دهه (80-1370). زهرا محمدي. تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 320 ص. 16000 ريال. چ اول.

3.زن در ايران عصر مغول. شيرين (اسلامي ندوشن) بياني. تهران: دانشگاه تهران، 180 ص. 11000 ريال. چ دوم.

4.زن از ديدگاه فلسفه سياسي غرب. سوزان مولرآكين. ترجمه و تأليف ن. نوري‌زاده. تهران: قصيده سرا و روشنگران و مطالعات زنان، 1383. 328 ص. 25000 ريال. چ اول.

5.دايرةالمعارف زن ايراني: رابعه قزداري ـ يوتيك. ژاله آموزگار ] و ديگران[. تهران: بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 464 ص. جلد دوم. چ اول.

6.شروط غير معتبر و آثار حقوقي آن در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان. مصطفي فضائلي. قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 120 ص. 8400 ريال. چ اول.

7.فمينيسم آمريكايي تا سال 2003. تدوين: معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي. قم: دفتر نشر معارف، 372 ص. 16000 ريال. چ اول.

8.جنبش زنان ”فمينيسم“. آندره ميشل. ترجمه‌ي هما زنجاني زاده. مشهد: نيكا، 160 ص. 15000 ريال. چ اول.

9.حقوق زنان، انقلاب اسلامي و فرآيند جهاني شدن. زهرا گلداني. تهران: پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، 282 ص. 15000 ريال. چ اول.

 

ديدار زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر با ليلا زانا

 تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 11 آبان 1383- 1 نوامبر  2004

زنان فعال كرد تركيه كه از اعضاي برگزار كننده‌ي فستيوال شهر باتمان در كردستان تركيه بودند، از «انجمن زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر» كردستان ايران برای شركت در فستيوال دعوت به عمل آوردند. سه نفر از اعضاي اين انجمن به اسامي نگين شيخ‌الاسلامي، شمزين جهاني، و دكتر رؤيا طلوعي راهي تركيه شدند كه متاسفانه در مرز ايران و تركيه پاسپورت خانم شيخ‌الاسلامي ضبط و از خروج ايشان ممانعت به عمل آمد!

به هر حال اعضاي باقيمانده‌ي انجمن در اين سفر موفق به ديدار با زنان فعال كرد و ترك در تركيه شده و با فعاليت‌هاي آنان از نزديك آشنا شدند. اين ديدارها با «انجمن مادران آشتي» در شهر دياربكر، زنان مدافع حقوق بشر در شهر كردنشين باتمان، زنان فعال دهاپ DEHAP و نمايندگان زن شوراي شهر باتمان و زنان فمينيست و مدافع حقوق بشر ترك و .... صورت گرفت.

مهم‌ترين ديدار اعضاي انجمن زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر با ليلا زانا پارلمانتاريست كرد در آنكارا بود. خانم ليلا زانا هنگامي كه به نمايندگي مردم در پارلمان تركيه انتخاب شد همراه با سه تن از همكاران خود به زبان كردي قسم نمايندگي ياد كرد و 10 سال به همين جرم به زندان افتاد. وي اخيرا از زندان آزاد شده و نزد كردهاي جهان هم‌چون يك زن قهرمان ملي شناخته مي‌شود.

ليلا زانا با وجود مشغله‌ي فراوان براي تدارك سفر به اروپا جهت دريافت جايزه‌ي ساخاروف و نيز معطل گذاشتن چند روزه‌ي چند خبرنگار زن آمريكايي كه در انتظار ديدار وي بودند، با محبت تمام زنان كرد ايران را به خانه‌ي خود در آنكارا دعوت و با آنان ديدار كرد.

ليلا زانا خواهان اتحاد زنان كرد و تشويق و تشجيع زنان فعال كرد و نيز تلاش براي صلح و صفا و دوستي با زنان مليت‌هاي هم‌جوارمان هم‌چون زنان ترك و فارس و عرب و .... شد.

زانا معتقد بود كه امروزه بايد از جنگ پرهيز كرد و با گفت‌وگو و ديالوگ، خود و مشكلاتمان را به جهان بشناسانيم و منتظر نمانيم كه جهانيان براي شناخت ما به سراغمان بيايند. وي گفت بايد از جنگ ايدئولوژيك دست برداشت و براي استقرار دمكراسي و كسب حقوق ملي و انسانيمان از راه گفت‌وگو و صلح تلاش نماييم.

زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر نيز بر همان اهداف تاكيد ورزيده و گفتند كه خواهان شناخت مستقيم زنان كرد و ترك و فارس و عرب از همديگر و بدون دخالت قدرت‌ها و حاكميت‌ها هستند، چرا كه حاكميت‌ها همواره چهره‌ي خشن و غيرواقعي از ملت كرد را معرفي نموده‌اند. زنان كرد مايلند با صلح و صفا در يك بستر دمكراتيك و با احترام و رعايت حقوق حقه‌ي همه‌ي انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و مليت در كنار سايرين زيسته و به جاي كشتار و تضييع حقوق اقليت‌ها، همگي تلاش كنيم زندگاني پر از آرامش و توسعه و رفاه داشته باشيم.

 

مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري «برنامه جامع توسعه مشاركت زنان» را با تاكيد بر وضعيت امور زنان كشور در ارتباط با سند چشم‌انداز، سياستهاي كلي نظام و مضامين 12 گانه لايحه برنامه چهارم توسعه تدوين كرد.

دوشنبه 11 آبان 1383- 1 نوامبر  2004

به گزارش خبرنگار سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران، در سند چشم‌انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران، تبديل ايران به كشوري با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل در افق 1404 مدنظر قرار گرفته است كه در اين راستا لازمه هموار ساختن مسير تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه استفاده از تمام ظرفيت‌هاي كشور و مشاركت كامل زنان بويژه توجه به زنان بعنوان انتقال دهندگان فرهنگ جامعه است.

«برنامه جامع توسعه مشاركت زنان» به انجام اصلاحات بنيادين ميان زنان و مردان به خصوص تغيير نگرش مسؤولان نسبت زنان، تقويت بخش غيردولتي، ايجاد فرصتهاي آموزشي براي زنان، استفاده از سرمايه انساني زنان در توليد علم و فناوري، تلاش درجهت برآورده ساختن حقوق حقه و آزادي‌هاي اساسي زن مسلمان و رفع قوانين تبعيض‌آميز و مغاير با دستورات اسلامي مي‌پردازد.

«برنامه جامع توسعه مشاركت زنان» همچنين موفقيت در اجراي سياست‌هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه را منوط به جايگاه زنان در قلمرو امور فرهنگي، علمي و فنا‌وري، امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي ـ مناسبات سياسي و روابط خارجي و قلمرو امور اقتصادي مي‌داند.

به گزارش ايسنا، اين برنامه وظايف دولت در قبال زنان در برنامه چهارم توسعه را برمي‌شمرد و مي‌افزايد: توسعه مبتني بر دانايي بوسيله ايجاد فرصت و امكانات برابر براي مردان و زنان، حذف سياست‌ها و اقدامات تبعيض‌آميز، تحقق عدالت جنسيتي و رشد اقتصادي پايدار امكانپذير است.

«برنامه جامع توسعه مشاركت زنان» مشخص مي‌كند سهم منابع انساني، فيزيكي و طبيعي ايران به ترتيب 34 و 37 و 29 درصدست، درحاليكه شاخص ميانگين جهاني در موارد مذكور 64 و 16 و 20 درصد است.

همچنين، در اين برنامه توصيه شده است با عنايت به تحقق فروض اساسي برنامه چهارم توسعه در زمينه افزايش بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و عوامل توليد با رشد سالانه به ترتيب 5/3 و 1 و 5/2 درصد در برنامه چهارم توسعه، كاهش نرخ بيكاري به ميزان 8/8 درصد، افزايش درصد باسوادان 6 ساله و بالاتر به 90 درصد و افزايش نرخ مشاركت كل به 44 درصد در سال 88 و 48 درصد در سال 1394، بايد شرايط مساعد براي مشاركت زنان در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور فراهم شود.

«برنامه جامع توسعه زنان» همچنين، زمينه‌هاي بهره‌گيري، مشاركت و حضور زنان در محور توسعه را به دليل افزايش نرخ رشد دانش‌آموختگان زن در دانشگاهها و وجود ظرفيت بالقوه ميان زنان توانمند، عملي مي‌داند.