زنان:جمعه 17 مهر 1383 – 8 اكتبر  2004

 

 

 

 

ممنوعيت كار زنان در كافي شاپها، ممنوعيت ‏استفاده از قليان توسط زنان،ممانعت بعضي از كافي شاپها از ورود دختران

زنان ايران، نسرين افضلي: پنج شنبه 16 مهر 1383 – 7 اكتبر  2004

‏در جلسه اي كه روز چهارشنبه 15 مهردر محل ششمين نمايشگاه عمومي ناجا برگزارشد سردار نجفي به سؤالات خبرنگاران ‏پاسخ گفت.‏

نجفي در پاسخ به خبرنگاري كه عملكرد اداره نظارت بر اماكن در مورد لباسها و مانتوهاي بدن نما را زير سؤال برد گفت:« يكي ‏از مظاهر علني فساد، استفاده از پوششي است كه در جامعه ما عرف نيست و باعث حساسيتهاي عزيزان ارزشي ميشود و ‏بارها از ناجا تقاضا كردهاند تا بطور جدي با اين مسائل برخورد شود. ما براي اتحاديههاي توليد كننده و توزيع كننده لباس تاثيرات ‏اينگونه لباسها را توضيح داديم ، كه خوشبختانه از طريق خود اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شد و ناجا راسا اقدام نكرد.»‏

او سپس با بيان اين مطلب كه تعدادي از اين لباسها به صورت قاچاق و از تركيه و امارات به ايران وارد ميشود، ادامه داد :« ‏البته اكثر خانمها خياطند و خودشان مانتوها را تنگ و كوتاه ميكنند كه اين به واحدهاي صنفي ارتباط ندارد. »‏

سردار نجفي درجواب خبرنگار سايت زنان ايران درباره قوانين اداره اماكن در مورد خانمها گفت:« ما قوانين مخصوص خانمها ‏نداريم و آنها با آقايان فرقي ندارند.»‏

سپس خبرنگار ما پرسشهايي در مورد قوانين تبعيض آميز موجود از جمله: ممنوعيت كار زنان در كافي شاپها، ممنوعيت ‏استفاده از قليان توسط زنان،ممانعت بعضي از كافي شاپها از ورود دختران و ملزم كردن آنان به داشتن همراه مرد و نيز اجباري ‏بودن مقنعه حتي در اماكن و مؤسسات غيردولتي( بخش خصوصي) بنا به دستور اداره اماكن، را مطرح كرد. ‏

نجفي ممنوعيت استفاده از قليان را تصميم وزارت بهداشت اعلام كرد و سپس افزود:« اما آن چيزي كه ناجا نسبت به آن ‏حساس است اين است كه يك دختر14-15 ساله در يك محيط عمومي از مواد دخاني با آن شكل كه خاصيت قليان است، ‏استفاده كند.»‏

او در جواب اين سؤال كه :« اين ممنوعيت سن خاصي را تعيين نكرده است و شامل تمام سنين ميشود.»‏

گفت ،منظور نيروي انتظامي جوانان زير 18 سال بوده و اين رستورانها طبق سليقه خود عمل كرده اند .‏

او همچنين افزود:« مثلا آقايي در رستورانش كارت زرد و قرمزاخطار مي داد كه اين كارربطي به اماكن نداشت ولي اگر كسي ‏با حركاتي كه خلاف شئونات جامعه است برخورد كند و اسم مارا هم پاي آن بياورد ما تاييد ميكنيم و عليه آن اعلام جرم ‏نميكنيم.»‏

او همچنين كار زنان در كافي شاپها را خلاف عرف جامعه برشمرد و گفت:«خانمها مجاز هستند به خانمها سرويس بدهندولي ‏اگر 5-4 تا جوان دور ميزي نشسته باشندو دختري به آنها سرويس بدهد جامعه پذيرش آن را ندارد.»‏

نجفي رعايت پوشش اسلامي بدون توجه به نوع آن ،را كافي دانست و اجبار مقنعه را سليقه شخصي صاحبان مؤسسه ها ‏دانست وافزود در مورد رنگ لباس نيز هيچ محدوديتي ندارد و لفظ « رنگهاي زننده» توسط بعضي جرايد بكار ميرود كه بايد از ‏خود آنها در اين مورد سؤال كرد. ‏

 

يک بانوي شاعرو نمايشنامه نويس اتريشي برنده جايزه ي ادبيات نوبل شد

رادیو فردا:پنج شنبه 16 مهر 1383 – 7 اكتبر  2004

آکادمي نوبل در استکهلم، الفریده يلي نک Elfride Jelinek شاعر ، نويسنده و نمايشنامه نويس اتريشي را به عنوان برنده ي جايزه ي ادبيات نوبل ِ سال ِ ۲۰۰۴ برگزيد. معلم پيانو از آثار مشهور خانم يلي نک است که بر اساس آن در سال ۲۰۰۱ فيلمي ساخته شد که مورد تحسين منتقدان سينمائي قرار گرفت. در بيانيه آکادمي نوبل گفته شده: «هيأت داوران معتقد است که زبان يلي نک آشکار کننده پوچي ِکليشه هاي تکراري ِجامعه وتسلط بي حد ِآنها بر زندگي انسان است». بيانيه آکادمي نوبل مي افزايد: «پرداختن به ناتواني زنان براي روياروئي با زندگي در جهاني که از آنان تصاويري قالبي عرضه مي شود، از زمينه هاي اصلي آثار اين شاعر و نمايشنامه نويس اتريشي به شمار مي رود.»