زنان - چهارشنبه 21 مرداد 1383 11 اوت 2004

 

 

 

تعدد زوجات‌ خواسته‌ جوانان‌ ايراني‌ نيست‌

اعتماد - چهارشنبه 21 مرداد 1383 11 اوت 2004

گروه‌ اجتماعي‌، رويا كاكاوند: آخرين‌ آمار به‌ دست‌ آمده‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ ملي‌ جوانان‌ صورت‌ گرفته‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ 92 درصد از جوانان‌ ايراني‌ با تعدد زوجات‌ مخالفند.

در كشوري‌ مثل‌ ايران‌ كه‌ بيشترين‌ جمعيت‌ آن‌ را جوانان‌ و نوجوانان‌ تشكيل‌ مي‌دهند مسائل‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌ جوانان‌ از حساسيت‌ ويژه‌يي‌ برخوردار مي‌شوند و تاثير غيرقابل‌ انكاري‌ در جامعه‌ دارند تا آنجا كه‌ مي‌تواند فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ گل‌ آلود كردن‌ آب‌ و گرفتن‌ ماهي‌ از آن‌ براي‌ بسياري‌ به‌وجود بياورد.

هرم‌ سني‌ جنسي‌ جمعيت‌ ايران‌ يكي‌ از اطلاعاتي‌ بود كه‌ فرصت‌ مناسب‌ را به‌ بسياري‌ داد تا با گل‌ آلود كردن‌ آب‌ جامعه‌ بتوانند بحث‌ تعدد زوجات‌ را پيش‌ بكشند.

سال‌هاي‌ 78 و 79 با نرخ‌ رشد 7\4 و 8\4 جمعيت‌ جوان‌ شاهد بالاترين‌ ميانگين‌ رشد سن‌ جواني‌ بود. اما اين‌ آمار با شيب‌ ملايمي‌ تا سال‌ 81 به‌ 8\3 نزول‌ كرد. اين‌ روند با توجه‌ به‌ ميانه‌ سني‌ ازدواج‌ ميزان‌ دسترسي‌ دختران‌ را به‌ ازدواج‌ كمتر كرد.

دكتر رحيم‌ عبادي‌، رييس‌ سازمان‌ ملي‌ جوانان‌ در اين‌ مورد مي‌گويد: علاوه‌ بر وجود اين‌ آمار در جامعه‌ ما براساس‌ اعتقادات‌ و فرهنگ‌ موجود خواستگاري‌ هميشه‌ از سوي‌ پسران‌ صورت‌ مي‌گيرد و دختران‌ معمولا بايد منتظر بمانند در نتيجه‌ در حال‌ حاضر تعداد دختران‌ در حال‌ انتظار زياد است‌.

وي‌ همچنين‌ در مورد آمار موجود جوانان‌ گفت‌: در يك‌ مقطع‌ زماني‌ يعني‌ در سال‌ 75 آمار دخترها بيشتر بود بطوري‌ كه‌ نسبت‌ جمعيتي‌ پسر به‌ دختر 7\99 درصد بود اما اين‌ روند در حال‌ حاضر كاملا معكوس‌ شده‌ است‌. بطوري‌ كه‌ در سال‌ 81 اين‌ نسبت‌ به‌ 4\101 رسيد، يعني‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ پسران‌ بيش‌ از يك‌ درصد بيشتر از دخترها است‌.

اما به‌ هر حال‌ اين‌ افت‌ و خيز آماري‌ بهانه‌يي‌ به‌ دست‌ كساني‌ داد كه‌ خواهان‌ ترويج‌ چند همسري‌ بودند بطوري‌ كه‌ با عنوان‌ اين‌ مساله‌ كه‌ تعداد دختران‌ در سن‌ ازدواج‌ بيشتر از پسران‌ است‌ و بايد چاره‌يي‌ انديشيد، پيش‌ پا افتاده‌ترين‌ و ساده‌ترين‌ راه‌ ممكن‌ را پيش‌ كشيده‌ و تنها راه‌حل‌ معضل‌ را تعدد زوجات‌ عنوان‌ كردند. كار تا جايي‌ بالا كشيد كه‌ برخي‌ از مسوولان‌ و حتي‌ رسانه‌ عمومي‌ و ملي‌ مانند صدا و سيما به‌ ترويج‌ و تبليغ‌ آشكار آن‌ پرداختند.

عملي‌ كه‌ به‌ گفته‌ عبادي‌ توهين‌ و بي‌احترامي‌ آشكار به‌ حرمت‌ زنان‌ و نسل‌ جوان‌ ايران‌ بود.

وي‌ در اين‌ مورد مي‌گويد: تجارب‌ گذشته‌ نشان‌ مي‌دهد هم‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌ و هم‌ به‌ لحاظ‌ تاريخي‌ جامعه‌ ما مشوق‌ ازدواج‌هاي‌ متعدد نيست‌ به‌ علاوه‌ مطالعات‌ اخير سازمان‌ نشان‌ داد، خود جوانها نيز بشدت‌ با اين‌ امر مخالفند بطوري‌ كه‌ طبق‌ آمار به‌ دست‌ آمده‌ بيش‌ از 92 درصد جوانان‌ با تعدد زوجات‌ مخالفند.

بويژه‌ كه‌ اين‌ امر از پيشينه‌ خوبي‌ در جامعه‌ برخوردار نيست‌ و هر چند به‌ لحاظ‌ اعتقادي‌ تشويق‌ مي‌شود اما چون‌ به‌ لحاظ‌ پيشينه‌ تاريخي‌ ايران‌ عموما سلاطين‌ و پادشاهان‌ بودند كه‌ براي‌ تامين‌ اميال‌ شخصي‌ و جنسي‌ خود حرمسرا راه‌ مي‌انداختند و به‌ نوعي‌ بي‌ احترامي‌ به‌ زنان‌ را در جامعه‌ رواج‌ مي‌دادند اما جامعه‌ ما در مقابل‌ اين‌ رفتارها كه‌ توهين‌ به‌ موجوديت‌ ايراني‌ و اسلامي‌ ما است‌ را نپذيرفت‌ و اين‌ روند تجديد خاطرات‌ تلخ‌ گذشته‌ است‌.اما من‌ فكر مي‌كنم‌ با مجموعه‌ شرايطي‌ كه‌ ما در جامعه‌ داريم‌ و با توجه‌ به‌ بلوغ‌ و عقلانيت‌ دختران‌ ما و علي‌رغم‌ همه‌ كمبودها و محروميت‌هاي‌ موجود در خانواده‌ و جامعه‌ و محدوديت‌هايي‌ كه‌ در قانون‌ و مقررات‌ متوجه‌شان‌ است‌أ عزت‌ و عفت‌ خود را حفظ‌ كرده‌اند و ما نبايد برنامه‌هاي‌ حاشيه‌يي‌ را به‌ متن‌ بياوريم‌ بخصوص‌ شخصيت‌هايي‌ از مجلس‌ و دولت‌ كه‌ داراي‌ مسووليت‌هاي‌ مختلف‌ در جامعه‌ هستند نبايد با بعضي‌ از اظهارات‌ غير كارشناسي‌ بي‌احترامي‌ و دهن‌ كجي‌ به‌ جامعه‌ زنان‌ ايران‌ را ترويج‌ كنند.

 

زنان‌ معلقه‌ كشور زاييده‌ پديده‌ چندهمسري‌ هستند

اعتماد - چهارشنبه 21 مرداد 1383 11 اوت 2004

مشاور رييس‌جمهوري‌ گفت‌: فساد، اعتياد، قاچاق‌، فرار دختران‌ از توابع‌ بي‌توجهي‌ به‌ مسائل‌ زنان‌ است‌ و ادامه‌ آن‌ كشور را به‌ شرايط‌ بحراني‌ مي‌كشاند.

به‌ گزارش‌ ايسنا زهرا شجاعي‌، رييس‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ با اشاره‌ به‌ اينكه‌ منابع‌ موجود براي‌ حمايت‌ از محرومين‌، مستضعفان‌ و فقرا كافي‌ به‌ نظر مي‌رسد، افزود: اين‌ منابع‌ به‌ دليل‌ سوء مديريت‌ ها هدر رفته‌ و بر بحرانها دامن‌ مي‌زنند.

وي‌ در خصوص‌ طرح‌ بيمه‌ زنان‌ خانه‌دار كه‌ سه‌ سال‌ پيش‌ به‌ پيشنهاد و اعتبار مركز امور مشاركت‌ زنان‌ رياست‌ جمهوري‌ با همكاري‌ بهزيستي‌ اجرا شده‌ است‌، گفت‌: امسال‌ 600 ميليون‌ تومان‌ براي‌ اين‌ طرح‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

وي‌ كه‌ به‌ چابهار سفر كرده‌ است‌، همچنين‌ با اشاره‌ به‌ زنان‌ معلقه‌ اين‌ شهرستان‌ گفت‌: اين‌ گروه‌ كه‌ زاييده‌ پديده‌ چند همسري‌ در استان‌ هستند، بايد تحت‌ پوشش‌ و حمايت‌ قرار بگيرند و به‌ صورت‌ مناسبي‌ ساماندهي‌ شوند.

حميرا ريگي‌ بخشدار چابهار نيز با اشاره‌ به‌ بحث‌ جدي‌ زنان‌ معلقه‌ گفت‌: زنان‌ معلقه‌ نه‌ مشمول‌ حمايت‌ سرپرست‌ مادي‌ و نه‌ معنوي‌ همسر خود هستند و متاسفانه‌ هيچ‌ راهي‌ براي‌ پيگيري‌ قانوني‌ نيز براي‌ احقاق‌ حق‌ آنها وجود ندارد.

وي‌ با اعلام‌ آمار بي‌سوادي‌ زنان‌ چابهار ميزان‌ سواد 38 درصد آنها را تنها در حد نوشتن‌ و خواندن‌ دانست‌ و افزود: 70 درصد مردان‌ بيكاري‌ كامل‌ و وضعيت‌ شغلي‌ نامشخص‌ دارند.

 

نمايشگاه خوشنويسي بانوان معاصر

سه شنبه 20 مرداد 1383 10 اوت 2004

خبرگزاري فارس: نمايشگاهي از آثار 20 خوشنويس زن كشورمان در موزه خط و كتابت برپا شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس 60 اثر شامل خطوط نستعليق جلي، شكسته نستعليق خفي و جلي و سياه مشق، خطوط معلا، خط و نقاشي و آثار لاكي و كاشي و سراميك در موزه خط و كتابت مجموعه فرهنگي - تاريخي سعد آباد در معرض بازديد عموم قرار گرفته است.

بر پايه اين گزارش اين آثار را الهه خاتمي، سيده صغري حسيني، ازهار شركا، منير السادات شريف نيا، مريم زماني، راضيه سپهر، زهره شاهسون، پروانه انصار، شهربانو نجفي، شيما كابلي، فيروزه انصار، زهرا كرمي، رفعت السادات موسوي، ربابه وثوقي، اكرم متولي، باهره پاكدامن، اكرم آشتياني، ثريا نيكو روش و نوين تولايي پديد آورده‌اند.

گفتني است اين نمايشگاه كه به مناسبت ميلاد فاطمه زهرا برپا شده تا 25 مرداد ماه در موزه خط و كتابت مير عماد واقع در خيابان وليعصر، خيابان شهيد فلاحي مجموعه فرهنگي تاريخي سعد آباد برقرار است.

 

فمينيسم و نگارگري ايران

سه شنبه 20 مرداد 1383 10 اوت 2004

خبرگزاري فارس: آخرين روز همايش سه روزه زن و هنرهاي تجسمي فردا به سخنراني زهرا رهنورد با عنوان فمنيسم و نگارگري ايران در سالن اجتماعات موزه هنرهاي معاصر تهران اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران در ادامه همايش سه روزه زن و هنرهاي تجسمي با عنوان پيشگامان هنر نوگراي ايران، بهجت صدر و منصوره حسيني، زهرا رهنورد نويسنده، نقاش، محقق و مجسمه‌ساز، فوق ليسانس مجسمه‌سازي پژوهش هنر و دكتراي تخصصي علوم سياسي با عنوان فمنيسم و نگارگري ايران به ايراد سخن مي‌پردازد. بنابر اين گزارش، آخرين بخش همايش زن و هنرهاي تجسمي، ميز گردي با حضور گروه نقد فرهنگستان هنر، منيژه صحي، حميدرضا شعيري، سهراب هادي، حبيب‌ا... درخشاني و مهرداد احمديان راس ساعت 18 برگزار خواهد شد.

يادآوري مي‌شود اين همايش در روزهاي 18 و 19 مرداد ماه با سخنراني جواد مجابي، آيدين آغداشلو، بهنام كامراني، ناهيد عبدي و حميد سوري برگزار گرديد.

گفتني است نمايشگاه پيشگامان هنر نوگراي ايران از روز 27 تيرماه در موزه هنرهاي معاصر تهران مي‌شود افتتاح و تا 6 شهريور ماه ادامه دارد.

 

جواد مجابي‌: ادبيات‌ عامه‌پسند، مديون‌ زنان‌ است‌

 الهام‌ كريمي‌فرد- اعتماد: چهارشنبه 21 مرداد 1383 11 اوت 2004

حدود ساعت‌ چهار نزديك‌ در حافظ‌ متوجه‌ شدم‌ همه‌ سراغ‌ تالار فرهنگ‌ را مي‌گيرند يكي‌ از انتظامات‌ دانشگاه‌ به‌ مراجعين‌ اشتباهي‌ آدرس‌ تالار وحدت‌ را مي‌داد. تالار فرهنگ‌ تازه‌ تاسيس‌ در دانشگاه‌ اميركبير جايي‌ بود بكر كه‌ هنوز كشف‌ نشده‌ بود. در كنار دانشكده‌ پليمر وقتي‌ از پله‌هاي‌ آهني‌ بالا مي‌رفتيم‌ پاگرد دوم‌ راهرويي‌ بود كه‌ هنوز گچ‌ و سيمان‌ و ملات‌ را در گوشه‌ و كنارش‌ مي‌توانستي‌ ببيني‌ اتاق‌ كه‌ انگار خود تالار بود با پرده‌هاي‌ قهوه‌يي‌ و صندلي‌هايي‌ كه‌ هنوز پلاستيك‌ كشيده‌ بود و بوي‌ تازگي‌ مي‌داد نمايان‌ شد. مهمان‌ برنامه‌ منتظر شروع‌ سخنراني‌ بود. يكي‌ از بچه‌هاي‌ ستاد اجرايي‌ بخاطر تاخيري‌ كه‌ به‌ علت‌ فوتبال‌ در برنامه‌ ايجاد شده‌ بود عذرخواهي‌ كرد. نويسنده‌ شب‌ ملخ‌ كه‌ انگار دل‌ خوشي‌ از روزگار نداشت‌ گفت‌: ظاهرا هميشه‌ حق‌ ادبيات‌ خورده‌ مي‌شود گاهي‌ بخاطر ورزش‌ و گاهي‌ سياست‌. ولي‌ در هر صورت‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ امكان‌ گفت‌وگو فراهم‌ شود. سوال‌ اساسي‌ امروز ما اين‌ است‌ كه‌ چه‌ نوع‌ ادبياتي‌ را مردم‌ دوست‌ دارند به‌ جز ادبيات‌ جدي‌ و نخبه‌پسند. در آغاز بحث‌ بايد بگويم‌ بين‌ ادبيات‌ خواص‌ و ادبيات‌ مردمي‌ هيچ‌ تفاوت‌ ريشه‌يي‌ نمي‌توان‌ يافت‌ چرا كه‌ خاستگاه‌هاي‌ اين‌ دو نوع‌ ادبيات‌ يكي‌ است‌ و فقط‌ تكنيكها

و خلاقيتها، اين‌ دو را از هم‌ جدا مي‌كنند. در واقع‌ سه‌ چيز مهم‌ وجود دارد كه‌ رفتارهاي‌ آدمي‌ و هم‌ ادبيات‌ را هدايت‌ مي‌كند. 3 دايره‌ كه‌ به‌ 3 غريزه‌ انساني‌ استوار است‌. اولين‌ غريزه‌ انساني‌ جاذبه‌ جنسي‌ است‌، پديدآورنده‌ عشق‌، عاطفه‌، محبت‌ و وسيله‌ ادامه‌ نسل‌. عنصر بعدي‌، مرگ‌انديشي‌ است‌. از توي‌ شكم‌ اين‌ تفكر ادبياتي‌ زاده‌ مي‌شود كه‌ به‌ دردها، رنجها، جنگها، نسل‌كشي‌ها، ضعف‌ پيري‌ و زوال‌ جوامع‌ مي‌پردازد و در كنار همه‌ اينها بوجود آورنده‌ عرفان‌ خاصي‌ مي‌شود كه‌ در مورد جهان‌ بعدي‌ است‌.

سومين‌ مساله‌ هم‌ قدرت‌ است‌. قدرت‌ مذهبي‌، قدرت‌ معنوي‌، مادي‌، فاميلي‌، حزبي‌، نظامي‌. ادبيات‌ چه‌ خاص‌ چه‌ مردمي‌، از اين‌ سه‌ خاستگاه‌ بر مي‌خيزد لكن‌ ادبيات‌ مورد علاقه‌ مردم‌ يعني‌ ادبيات‌ عامه‌پسند نه‌ عوام‌پسند خود به‌ دو صورت‌ است‌: شفاهي‌ و كتبي‌ كه‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ ادبيات‌ شفاهي‌ است‌ همان‌ قصه‌ها، افسانه‌ها كه‌ در خانواده‌ها مادرها مي‌گويند. اين‌ ادبيات‌ وسيله‌يي‌ براي‌ انتقال‌ تجربيات‌ به‌ نسل‌ جديد است‌. در نتيجه‌ ادبيات‌ شفاهي‌ نسل‌ پرور است‌.

جواد مجابي‌ در ادامه‌ صحبتش‌ اشاره‌ كرد: اسطوره‌ها به‌ افسانه‌ها و افسانه‌ها به‌ قصه‌ها تبديل‌ مي‌شوند و در نهايت‌ مكتوب‌ مي‌شوند. يك‌ نمونه‌ بسيار خوب‌ آن‌ شاهنامه‌ است‌. شاهنامه‌ به‌ صورت‌ پراكنده‌ نقل‌ مي‌شده‌ است‌ بعد ابومنصوري‌ و دقيقي‌ به‌ آن‌ شكل‌ دادند و بعدها فردوسي‌ آن‌ را به‌ صورت‌ مكتوب‌ در آورده‌ است‌. در آنچه‌ امروزه‌ شاهنامه‌ است‌ مردم‌ خيلي‌ سهيم‌ هستند. حدود 10000 بيت‌ در شاهنامه‌ وجود دارد كه‌ از زبان‌ مردم‌ است‌. بعد از شاهنامه‌ يكي‌ ديگر از اين‌ نمونه‌ها اسكندرنامه‌ است‌ كه‌ اسكندر مقدوني‌ در اين‌ كتاب‌ با اسكندر تاريخي‌ تفاوت‌ دارد. اسكندرنامه‌ اسكندري‌ را معرفي‌ مي‌كند كه‌ همانند پيغمبر است‌. حمزه‌نامه‌ نيز نمونه‌ ديگري‌ است‌ كه‌ اولين‌ داستانهاي‌ مذهبي‌ در مورد جنگهاي‌ پيغمبر است‌.

مجابي‌ كه‌ دكتراي‌ اقتصاد و ليسانس‌ حقوق‌ را از دانشگاه‌ تهران‌ دارد و هم‌ دوره‌ آقاي‌ سپانلو، داريوش‌ آشوري‌ و سيمين‌ بهبهاني‌ است‌ ادامه‌ مي‌دهد: اين‌ داستانها بيشتر توسط‌ مردها در سر چهارراهها و قهوه‌خانه‌ها نقل‌ مي‌شد اما زنها داستانهاي‌ چهل‌ طوطي‌ و هزار و يك‌ شب‌ را نقل‌ مي‌كردند. در واقع‌ اصل‌ ماجراي‌ قصه‌هاي‌ مردمي‌ بيشتر به‌ وسيله‌ زنان‌ اشاعه‌ شده‌ است‌. چهل‌ طوطي‌ كه‌ به‌ مكر زنان‌ معروف‌ است‌ در مورد زناني‌ كه‌ در داستانها دايما به‌ مردها كلك‌ مي‌زنند البته‌ اينطور نيست‌ كه‌ اين‌ زنان‌ مكار بودند بلكه‌ در جامعه‌ مردسالاري‌ واكنش‌ هوشمندانه‌ زنان‌ به‌ عنوان‌ مكر زنان‌ مطرح‌ شده‌ است‌.

نمونه‌ بسيار خوب‌ اين‌ داستانها طوطي‌ نامه‌ است‌ كه‌ داستانهايي‌ از هوشمندي‌ زنان‌ تاريخ‌ است‌. يك‌ خاورشناس‌ انگليسي‌ مي‌گويد: گلين‌ خانم‌ زني‌ بود كه‌ 1000 قصه‌ خوب‌ بلد بود كه‌ تكراري‌ نبودند و بيان‌ قشنگي‌ داشت‌... پس‌ مي‌بينيم‌ كه‌ زنان‌ هوشمند تاريخ‌ ايران‌ باعث‌ بسط‌ ادبيات‌ عامه‌پسند بوده‌اند. علاوه‌ بر همه‌ اينها قصه‌هاي‌ ديگري‌ مثل‌ حسين‌ كرد شبستري‌ كه‌ در مورد صفويه‌ است‌ يا امير ارسلان‌ نامدار كه‌ از قصه‌هاي‌ محبوب‌ است‌ وجود دارد. ماجراي‌ اميرارسلان‌ نامدار اينطور بوده‌ است‌ كه‌ در زمان‌ ناصرالدين‌شاه‌ به‌ هنگام‌ خواب‌ همراه‌ با موزيك‌ نقالي‌ به‌ نام‌ نقيب‌الممالك‌ وجود داشته‌ است‌ كه‌ اين‌ داستانها را هر شب‌ نقل‌ مي‌كرده‌ و دختر ناصرالدين‌شاه‌، خانم‌ فخرالدوله‌، پشت‌ در اين‌ گفته‌ها را مي‌نوشته‌ است‌.

مجابي‌ كه‌ تاكنون‌ 53 اثر بلند نوشته‌ و هم‌ اكنون‌ هم‌ مشغول‌ نوشتن‌ يك‌ زندگي‌نامه‌ مفصل‌ است‌ مي‌گويد: قصه‌ها نقل‌ مي‌شدند تا صنعت‌ چاپ‌ در ايران‌ رايج‌ شد. با آمدن‌ چاپ‌ مردم‌ بيشتر مخاطب‌ روزنامه‌ها بودند و از حالت‌ فاعلي‌ به‌ حالت‌ منفعلي‌ رسيدند. با آمدن‌ روزنامه‌ زبان‌ ساده‌يي‌ هم‌ بوجود آمد و رواج‌ پيدا كرد. در كنار اينها اتفاق‌ ديگري‌ هم‌ افتاد و آن‌ ترجمه‌ آثار غربي‌ بود. پس‌ ترجمه‌ و روزنامه‌ها باعث‌ شدند امروز با زبان‌ قلمبه‌ سلمبه‌ مواجه‌ نباشيم‌. پديده‌ جالبتري‌ كه‌ كم‌كم‌ در روزنامه‌ها بوجود آمد پاورقي‌هاي‌ اجتماعي‌ بود كه‌ به‌ تقليد از روزنامه‌هاي‌ غربي‌ در پايين‌ روزنامه‌ها به‌ صورت‌ دنباله‌دار عمل‌ مي‌كرد. نويسندگان‌ اين‌ پاورقي‌ها معمولا آدمهايي‌ بودند كه‌ به‌ وضع‌ موجود اعتراض‌ داشتند و با افشاي‌ اين‌ قضيه‌ به‌ صورت‌ داستان‌ به‌ دنبال‌ راه‌ حل‌ بودند. در شرايط‌ بحران‌ نفت‌ و اتفاقات‌ دوران‌ دكتر مصدق‌ اغلب‌ مردم‌ روزنامه‌ها را بخاطر اين‌ پاورقي‌ها مي‌خواندند. از نمونه‌هاي‌ خوب‌ اين‌ مورد پاورقي‌هاي‌ روزنامه‌هاي‌ آفت‌ و رابعه‌ بود. ادبيات‌ جدي‌ و نخبه‌پسند امروز در دل‌ مردم‌ جاي‌ خودش‌ را پيدا كرده‌ مثلا كارهاي‌ هدايت‌ يا دانشور و محمود دولت‌آبادي‌ كه‌ از حوزه‌ ادبيات‌ جدي‌ به‌ ادبيات‌ مردمي‌

وارد شده‌ است‌ و مردم‌ اين‌ كارها را دوست‌ دارند اما در كنار همه‌ اينها هنوز ادبياتي‌ داريم‌ كه‌ مختص‌ مردم‌ با تيراژ بالا و وسيع‌ چاپ‌ مي‌شود مثل‌ كارهاي‌ فهيمه‌ رحيمي‌، نسرين‌ ثامني‌ يا داستانهايي‌ كه‌ روي‌ پرونده‌هاي‌ دادگاه‌ انجام‌ مي‌شود. ما نبايد اين‌ ادبيات‌ را دست‌ كم‌ بگيريم‌ چرا كه‌ اين‌ نوع‌ ادبيات‌ نزديكتر به‌ ذهن‌ است‌ و مردم‌ هم‌ آن‌ را دوست‌ دارند. فقط‌ مشكل‌ اينجاست‌ كه‌ چرا اجازه‌ داده‌ مي‌شود اين‌ نوع‌ ادبيات‌ در سطح‌ وسيع‌ مورد استفاده‌ قرار بگيرد ولي‌ ادبيات‌ جدي‌ انديشه‌گر آزاد ما اجازه‌ حضور ندارد. مثلا كتاب‌ خاطرات‌ ديويد بكام‌ خيلي‌ سرگرم‌كننده‌ است‌ ولي‌ چرا كتاب‌ ديگري‌ كه‌ در حوزه‌ ادبيات‌ جدي‌ مطرح‌ است‌ مانند اين‌ نوع‌ كتابها در دست‌ مردم‌ نيستند. در حقيقت‌ كتابهاي‌ مردمي‌ امروزي‌ مانند سريالهاي‌ تلويزيوني‌ به‌ موازات‌ هم‌ به‌ خواب‌زدگي‌ مردم‌ كمك‌ مي‌كنند چون‌ در حواشي‌ حركت‌ مي‌كنند. جمله‌ معروفي‌ است‌ كه‌ مي‌گويد: تحريك‌ احساسات‌ سطحي‌ و اخلاق‌ گستر، لازمه‌ عوامفريبي‌ است‌. كه‌ جواب‌ چرايي‌ سوال‌ بالاست‌.

از پله‌ها كه‌ پايين‌ مي‌آمدم‌ ليوان‌ شربت‌ جواد مجابي‌ را كه‌ دست‌ نخورده‌ بود سر مي‌كشيدم‌. احساس‌ غريبي‌ داشتم‌. دلم‌ براي‌ مادربزرگم‌ تنگ‌ شده‌ بود بسرعت‌ به‌ سمت‌ باجه‌هاي‌ تلفن‌ به‌ راه‌ افتادم‌.