زنان - پنج شنبه اول مرداد 1383 22 ژوئيه 2004

 

 

 

پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان براى بسيارى كشورها، از جمله افغانستان امرى بديهى است

راديو آلمان - چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

كنفرانس مسائل زنان در تايلند مقدمه كنفرانس وسيع زنان در چين است موسوم به پكن + ۱۰. خانم فريبا داودى مهاجر كه بنيانگذار و دبيركل حزب زنان ايران است در كنفرانس تايلند شركت داشت و طى گفتگويى با صداى آلمان برايمان گزارش داد.

گفت وگو: داود خدابخش

دويچه وله: خانم فريبا داودى مهاجر، شما از موسسين حزب زنان ايران هستيد و اخيرا در كنفرانس آسيا_ پاسفيك در تايلند شركت كرده ايد. ممكن است توضيح مختصرى درباره ى اين كنفرانس به ما بدهيد؟

فريبا داودى مهاجر: كنفرانس تايلند از تاريخ ۳۰ ژوئن تا ۳ جولاى ۲۰۰۴، يعنى همين امسال، در دانشگاه سالايا نزديك به شهر بانكوگ برگزار شد. اين كنفرانس با شركت نمايندگانى از كشورهاى حوزه ى آسيا _ پاسفيك به مدت چهار روز برگزار شد و ۱۲ مورد خطرآفرين براى زنان در آن بررسى شد و سخنرانى هاى متعدد و گروه هاى كار مختلفى هم در حاشيه ى كنفرانس برگزار شد. اين ۱۲ مورد عبارت بود از: فقر، خشونت عليه زنان، اشتغال زنان، محيط زيست و زنان، زن و رسانه، زنان و تصميم گيرى، مكانيسم هاى نهادينه ى زنان، زنان و اقتصاد، زن و حقوق بشر، دختربچه ها، آموزش و صلح كه در تمام اين ۱۲ مورد در بيانيه ى پايانى راجع به آن به تفصيل صحبت شد و نظرات شركت كننده ها هم پارگراف، پاراگراف لحاظ شد.

روز افتتاحيه پس از مراسم سخنرانى فيلم زندان زنان از ايران پخش شد و خانم منيژه حكمت هم درباره ى اين فيلم توضيحات مبسوطى دادند و با استقبال بسيار گسترده ى اعضاى شركت كننده در كنفرانس روبه رو شد. به طورى مرتب كشورهاى مختلف تقاضاى پخش فيلم در كشورهاى خودشان را داشتند. بعد از آن خانم محبوبه عباسقلى مطالبات زنان ايرانى را به شكل بسيار مختصر اما مفيد از گروه هاى مختلف هم اصول گرا، هم نوانديش دينى و هم لائيك ها مطرح كرد و در ادامه سخنانشان به مطالبات دختران جوان ايرانى هم پرداختند.

ستاد برگزارى اين كنفرانس برنامه ى يكساعت و نيمه اى با عنوان زن و رسانه ها براى ايران ترتيب داده بود كه من در اين سخنرانى راجع به زنان روزنامه نگار در ايران و زن در روزنامه هاى ايرانى صحبت كردم و به مشكلات و مسايلى كه زنان روزنامه نگار در ايران با آن روبه رو هستند، اشاره كردم. همچنين دلايل اينكه چرا مسئله ى زنان در روزنامه هاى ايران آن طور كه بايد و شايد پرداخته نمى شود، مطرح كردم.

خانم ليلا نورى از سايت زنان ايران درباره ى سايتهاى ايرانى كه در حوزه ى زنان كار مى كنند، مطالبى را توضيح دادند. اينكه چرا زنان به سايتها روى آورده اند و مسايلى درباره ى فيلترينگ و غيره را در آنجا مطرح كردند. بعد ما مجموعه اى از عكسهايى با موضوع زنان ايرانى كه شامل اشتغال، قوميت ها و مسايل مختلف مى شد را آنجا پخش كرديم. وجود ايرانيها  در گروه هاى كار بسيار تاثيرگذار بود و سعى كرديم تمام گروه هاى كار را پوشش بدهيم و به مستندسازى و فيلم بردارى مراحل مختلف كنفرانس، توسط همكارى كه به اين كار مشغول بود و با همراهى مى كرد، پرداختيم. به همين دلايل توانستيم با مسئولين مختلف كنفرانس ارتباط داشته باشيم و مصاحبه هاى مختلفى را ترتيب بدهيم. نكته ى مهمى كه در اين كنفرانس بود، از نظر من، همدلى زنان شركت كننده در مطالباتشان در حوزه هاى مختلف و از كشورهاى مختلف بود. يعنى اگرچه مطالبات مختلف بود، اما آنها به يك همدلى رسيده بودند و در مورد آن مرتب گفتگو مى كردند. اين كنفرانس نشان داد، كه زنان در سازمانهاى غيردولتى از توانمندى و قدرت بيشترى هم در حوزه ى نظرى و هم در حوزه ى عملى برخوردار شده بودند و ميل به عمل گرايى هم در آنها بسيار ديده مى شد. به طورى كه هم در بيانيه اى پايانى نيز مشاهده مى گرديد، و هم اينكه در صحبت هاى كوتاهشان در تريبونهاى آزاد آن را مطرح مى كردند. از طرف دختران جوان ايرانى  يك بيانيه ى جوانان هم در آنجا خوانده شد، كه ايران هم در آن بيانيه موثر بود و دختران جوان دسته جمعى آن را خواندند. روز پايانى هم مراسم اختتاميه باز با حضور فعال خانم هاى ايرانى و اظهارنظرشان در تريبون آزاد همراه بود.

دويچه وله: خانم داودى مهاجر، چه سازمانهايى از طرف ايران شركت كرده بودند؟

فريبا داودى مهاجر: از ايران خانم حكمت، به دليل تهيه كنندگى و كارگردانى اين فيلم بطور مستقل شركت كرده بودند. خانم محبوبه ى عباسقلى از مركز كارورزى به عنوان تسهيل گر، خانم فيروزه مهاجر از مركز فرهنگى زنان، خانم ليلا نورى و فائزه طباطبايى از سايت زنان ايران، خانم آزاده از مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران و سه نفر از خانم ها، خانم نوابى نژاد، خانم جمالى و خانم صفاوردى  هم از مركز شبكه ى ارتباطاتى زنان از ايران در اين كنفرانس شركت كرده بودند.

دويچه وله: در اين كنفرانس درباره ى پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در ايران و كشورهاى خاورميانه، آنجاهايى كه حقوق زن به شدت مورد تضيق قرار مى گيرد، صحبتهايى شده است؟

فريبا داودى مهاجر: خير. در واقع به شكل جزئى راجع به آن صحبتى نشد و به نظر من كنفرانس اصلا از كنوانسيون عبور كرده است و به كنوانسيون به شكلى كه ديگر بايد پذيرفته بشود، نگاه مى كند. تا اين حدى كه پيوستن به كنوانسيون براى ما مشكل است، براى ديگر كشورها مشكل نيست. به نظر مى رسد كه به هرحال آنها اين مسئله را به عنوان موضوعى بديهى پذيرفته اند. اما مسئله اين است، كه تمام خانم هايى كه در اين كنفرانس شركت داشتند، به عمل گرايى رسيده بودند. يعنى اين كه ما چه روشهايى را مى توانيم اتخاذ كنيم تا از حقوق خود به شكل عملى حمايت كنيم، يعنى از شعار بيرون بياييم و با روشهايى به تامين حقوق خود بپردازيم. به هرحال يكى از اين روشها مى تواند روش كنوانسيون باشد كه معمولا اكثر كشورهايى كه در اين كنفرانس شركت كرده بودند به كنوانسيون پيوسته بودند. حتا، همانطورى كه شما مطلع هستيد، افغانستان هم به كنوانسيون پيوسته و دو نفر هم كه در آنجا حضور داشتند، از افغانستان شركت كرده بودند.

دويچه وله: البته اين مسئله ى عمل گرايى كه مطرح مى كنيد، بى ارتباط با پيوستن به كنوانسيون نمى تواند باشد. چرا كه پذيرفتن كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان خود تعهداتى عملى ايجاب مى كند.

فريبا داودى مهاجر: بله، دقيقا همين طور است، اما اينكه حالا به شكل خاص به آن اشاره بشود، و به خصوص در مورد ايران، خير، به آن اشاره اى نشد. چون آنجا سندى منطقه اى در حال نوشته شدن است و چندان كشورها را به صورت ريز برجسته نمى كنند، بلكه سندى را از خواست ها و مطالبات مشترك زنان در اين دوازده موردى كه قبلا آنها را گفته ام، بررسى و تنظيم كردند و آن را خواندند.

دويچه وله: خانم داودى مهاجر، بسيار متشكرم از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد.

 

بيانيه کنفرانس سازمانهاي غير دولتي زنان منطقه آسيا- پسيفيک ده سال بعد از پکن

ترجمه ليلا موري- زنان ايران: چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

Leila@womeniniran.org

 

با گسترش آشفتگي، نا امني و بحران حاصل از جهاني شدن نئو ليبرالي، جنگ، نظامي گري و افراط گرايي که از اثرات پدرسالاري است، ما، بيش از 700 نفر از فعالان جنبش زنان در آسيا- پسيفيک در سالايا تايلند دور هم گرد آمده ايم تا بار ديگر کاملا و قويا برسند کارپايه پکن براي عمل صحه بگذاريم.

ما از سند کارپايه پکن براي عمل به عنوان يک سند استراتژيک براي توانمند سازي زنان، حقوق بشر و توسعه تقدير مي کنيم که زنان رابراي سازماندهي و يافتن راه حلهاي جايگزين به هم مرتبط کرده است.

به کمک اين سند، جنبش هاي زنان آگاهيهايشان را عمق بخشيدند، شناختهايشان را گسترش دادند و تعاريف، ديدگاهها و استراتژيهايشان را براي حقوق بشر زنان، توانمندسازي و توسعه همگام با همبستگي و ايجاد ارتباط وسعت دادند.

با اين حال، ما مي دانيم هنوز چالشهاي بزرگ و پيچيده اي بر سر راه زنان در منطقه آسيا پسيفيک وجود دارد. که در بين آنهاست : برداشتهاي نادرست از تفسيرهاي متفاوت و اجراهاي نامتناسب ازسند کارپايه پکن براي عمل، سند پکن بعد از ده سال، برنامهICPD و کنوانسيوان رفع هر گونه تبعيض از زنان، بدليل کمبود اراده و تعهد دولتها، سازمانها و ساير سازمانهاي تصميم گيرنده؛ نتايج واکنشهاي شديد عليه تصميم گيريها، خود گردانيهاي زنان و به طور کلي تساوي جنسيتي ؛ تغييرات عظيم محيطي که قاعدتا وضعيت زنان را بدتر کرد، زنان و خانواده هايشان را در فقر شديد نگه داشت و فضاي سياسي را که دولتها براي کار مؤثر بر تساوي زنان، صلح و توسعه احتياج داشتند، محصور کرد.

در سطح جهاني، ما عميقا نگران تغيير مسير انرژيها و منابع از سند کارپايه[ پکن براي عمل] به سمت يک چارچوب باريک در اهداف توسعه هزاره (MDG) هستيم. اهدافي که دستيابي به آنها بستگي به توانمند سازي زنان و تساوي جنسيتي دارد.

ما عميقا از رشد تک قطبي شدن، نئو محافظه کاري ، و تک قدرتي شدن دولتها، سازمانها و فرايندها در سطح جهاني اظهار تأسف مي کنيم.

ما عميقا از ماندگاري خشونت دولتي به نام امنيت ملي و بين المللي در بعضي کشور ها و جرم محسوب کردن ارا مختلف سياسي متأسفيم.

ما از اين واقعيت که در همه نقاط منطقه، جنبشهاي اجتماعي، سازمانهاي غير دولتي زنان و مدافعان حقوق بشر زنان در خطر فشارهاي بنيادگرايي و افراطي گرايي هستند، اظهار ناراحتي مي کنيم. اين فشارها اثر مهمي بر هويتهاي قومي، طبقه اي، کاستي و مذهبي دارند و فضاهاي دموکراتيک ، تکثر گرايي و چند صدايي را از بين مي برند. ما نگرانيم از اثري که اين موارد بر جنسيت زنان، قوانين توليد مثل و ......... بدني مي گذارند. ما از همکاري زنان در انجام پروژه هاي سياسي براي تأديب، انحصار و کنترل اجتماعي واقعا متأسفيم.

در اين فروم، ده سال بعد از پکن، و در ميان اين چالشهاي اصلي ما اعلام مي کنيم که براي ادامه روح بخشيدن و تحقق دادن به مفاد سند پکن و تجليل از دستاوردهايمان ظرف ده سال گذشته براي محافظت از يکي ديگر از مدافعان حقوق بشر زنان، و صلح و ادعايمان مبني بر يک شريک مساوي در خلق عدالت، دموکراسي ،جهاني صلح طلب و انساني مصمم هستيم.

ما تلاشهاي دولتها، سيستم سازمان ملل براي تحقق بخشيد به سند کارپايه پکن براي عمل را تصديق مي کنيم. ما قويا به آنها براي حفاظت دستاوردها، تأمين تعهدات و تضمين کامل و موثر اقدامات اصارر مي کنيم. ما، در عوض، فعاليتهايمان را قدرت مي بخشيم و براي نزديک کردن خلاقيتها و تجربيات گوناگون مانکوشش مي کنيم ، براي [رسيدن به] اميدهاو مباحثات سازنده مان مبارزه خواهيم کرد. براي همبستگي، با گروههاي در حاشيه، ما تعهد مي کنيم با ديگرجنبشهاي اجتماعي براي بسط دادن مبارزاتمان براي يک دنياي بهتر و نسل بعد همکاري کنيم.

سالايا،ناکورپانما، تايلند.

3 جولاي 2004

لازم به ذکر است که بخش ديگر بيانيه درباره 12 محور بحراني هنوز منتشر نشده است، و پس از انتشار به آگاهي علاقمندان خواهد رسيد.

 

نمايندگان و وزراي زن آسيا و اقيانوسيه خواستار اقدامات حقوقي كشورها براي مبارزه با قاچاق انسان شدند

چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

نمايندگان و وزراي زن آسيا و اقيانوسيه حاضر در اجلاس انجمن نمايندگان مجالس آسيايي پيرامون جمعيت و توسعه در كانبرا، با صدور بيانيه‌اي بر افزايش مشاركت زنان، رفع تبعيضات جنسيتي و ارتقاي آموزش‌ آنها تاكيد ‌كردند.

به گزارش خبرنگار سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بيانيه ضمن دعوت كشورها به اداي تعهدات در برابر محو همه اقدامات تبعيض‌آميز عليه زنان بر اصول بنيادي جمعيت، توسعه و برنامه‌هاي مربوطه شامل برابري و تساوي جنسيتي رو به پيشرفت، توانمندسازي زنان، محو همه انواع خشونت عليه زنان و تضمين كنترل باروري، ارتقاي مشاركت برابر زنان و مردان در همه زمينه‌هاي خانواده و مسؤوليت‌هاي خانه شامل سرپرستي مسؤولانه، رفتار جنسي و باروري، جلوگيري از بيماريهاي واگيردار جنسي و كنترل مشترك، مشاركت در درآمد خانواده، رفاه فرزندان، بذل توجه ويژه به زنان سالمند از طريق اتخاذ اقداماتي در جهت بهبود امنيت درآمد آنها و فراهم كردن خدمات اجتماعي از جمله مراقبت‌هاي بهداشتي تاكيد مي‌كند.

نمايندگان و وزراي زن آسيا ـ اقيانوسيه همچنين خواستار حفظ سلامت و حقوق كارگران زن بين‌المللي مهاجر و تقويت اقدامات حقوقي براي مبارزه با قاچاق انسان بويژه زنان و كودكان و تخصيص منابع مالي و انساني لازم براي اجراي سياست‌هاي كاهش فقر شده و تصريح كردند: همه كشورها بايد نسبت به محو انواع استثمار، سوء استفاده، آزار جنسي و خشونتهايي با ريشه جنسيتي عليه زنان، دختران و نوجوانان كه به صدمات يا ناراحتي‌هاي فيزيكي ، جنسي يا رواني مي‌انجامد و نيز اجراي برنامه‌هايي در جهت نجات و آموزش زناني كه در تن‌فروشي گرفتار آمده‌اند، اقدام كنند.

 

يك زن برزيلي جايزه سفر به آستانه فضا را در مسابقات برگزار شده از سوي يك شركت خودروسازي كسب كرد.

چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

به گزارش سرويس بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي آنانووا، آنجلا تاك ساوا، 24 ساله از سائوپائولو در برزيل برنده اين جايزه شده كه طي دو سال آينده محقق خواهد شد.

اين زن برزيلي پيش از آغاز پروازش از سوي يك كمپاني فضايي آمريكايي در شرايط ويژه فاقد جاذبه زمين تحت آموزش و تعليم قرار خواهد گرفت.

تاك ساوا، اولين زن برزيلي است كه به آستانه فضا مي‌رود. اين سفر وي را به 100 كيلومتري بالاي سطح زمين مي‌رساند.

 

براساس نتايج يك پژوهش، پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ‌١٤٠٠ نسبت اشتغال زنان به مردان در كشور به ‌٧/٢٠ درصد برسد.

چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كرامت‌الله زياري، عضو هيات علمي دانشكده جغرافياي دانشگاه يزد با همكاري مهدي وفايي در يك مطالعه بين دانشگاهي با دانشگاه بيرجند تفاوت ميان ساختار اشتغال زنان و مردان در نقاط شهري و نواحي روستايي كشور را بررسي و آينده نگري كرده است.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان تفاوت ميان مردان و زنان در نرخ مشاركت نيروي كار، ضريب اشتغال، ضريب بيكاري و گروه‌هاي عمده شغلي در نقاط شهري و روستايي كشور عنوان شده است.

پژوهش از طريق رجوع به منابع رسمي آماري كشور و بهره‌گيري از مدلهاي رايج اشتغال انجام شده و يافته‌هاي تحقيق بيانگر تفاوت فاحش و آشكاري در نرخ مشاركت نيروي كار يا ضريب فعاليت، ضريب اشتغال، ضريب بيكاري، ضريب گروه‌هاي عمده شغلي و بخشهاي مختلف اقتصادي ميان مردان و زنان در نقاط شهري و روستايي كشور در تمام دوره‌هاي سرشماري ‌١٣٣٥،‌١٣٤٥ ، ‌١٣٥٥، ‌١٣٦٥، ‌١٣٧٥، ‌١٣٨٠ است؛ به طوري‌كه طي سالهاي مذكور زنان تنها ‌٧/٩ درصد، ‌٨/١٤ درصد، ‌٢/١٠ درصد، ‌٧/١٢ درصد و ‌٧/١٣ درصد اشتغال را در اختيار داشته‌اند.

از سال ‌١٣٣٥ به بعد ضريب بيكاري زنان افزايش يافته است. عوامل عمده در ميزان بالاي تفاوت در شاخص‌هاي اشتغال در ميان مردان و زنان را مي‌توان در موانع علمي، خانوادگي، نگرش سنتي، تحصيلي، اجتماعي، فرهنگي، قانوني، محيطي، جنسيتي، سازماني، مالي و فيزيكي فراروي زنان جستجو كرد.

به زعم مجريان اين طرح، براساس خوش‌بينانه‌ترين سناريو، جمعيت ‌١٠ سال به بالاي كشور در سال ‌١٤٠٠ به ‌٧٥ ميليون خواهد رسيد كه در صورت كاهش موانع از طريق راهبردهاي اجرايي مي‌توان انتظار داشت كه جمعيت فعال مردان به ‌٢٦ ميليون و ‌٣٤٩ هزار نفر و زنان ‌٧ ميليون و ‌٧٩ هزار نفر و نسبت اشتغال زنان به مردان به سطح ‌٧/٢٠ درصد برسد.

 

قتل دو زن در اثر خشونت خانوادگي در كرمانشاه

چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

بر اثر دو اختلافات خانوادگي جداگانه در شهرستان پاوه واقع در استان كرمانشاه، دو تن كشته و چهار تن زخمي شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه كرمانشاه، مردي 50 ساله در روستاي دوريسانشهرستان پاوه با استفاده از اسلحه شخصي، ‌دختر 20 ساله‌اش را به ضرب گلوله به قتل رساند و دو فرزند ديگرش را زخمي كرد .

براساس اين گزارش، مقتول كه حاضر به ازدواج با خواستگار مورد نظر پدرش نبود، به ضرب گلوله به قتل رسيد.

به گزارش ايسنا، همچنين براثر اختلاف خانوادگي، دامادي مادر زنش را با شليك چند گلوله به قتل رساند و دو تن اقوام ديگر مقتول را نيز زخمي كرد.

بر اساس اطلاعات رسيده، قاتل كه در روستاي دره بيان ساكن است، قصد داشت همسر سابقش را كه طلاق گرفته بود، برگرداند اما با مقاومت مادر زن سابقش، او را به قتل رساند.

هر دو قاتل بعد از ارتكاب قتل دستگير شده‌اند.

به گزارش بخش آسيب‌شناسي اجتماعي ايسنا، كارشناس سازمان پزشكي قانوني در زمينه خشونت‌هاي خانوادگي معتقد است: اكثر قتل‌هاي اتفاق افتاده در حريم خانواده به دليل بيماري‌هاي رواني رافع مسؤوليت كيفري همچون جنون نبوده، بلكه به دنبال ناراحتي‌ و كج خلقي‌هاي عصبي و رواني خفيف كه فرد مسؤول اعمال خود است، اتفاق افتاده است.

اين روانپزشك همچنين، خاطرنشان كرد: اكثر اين قتل‌ها بدون برنامه‌ريزي در درون حريم خانواده و با وسايل موجود در خانه انجام مي‌شود.

 

هفتمين المپياد دانشجويان دختر سراسر كشور اصفهان

چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

در چهارمين روز رقابتهاي بسكتبال قهرماني المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور، چهره هاي تيم صعود كننده به مرحله ي نيمه نهايي مشخص شد.

به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، مسابقات بسكتبال هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر كشور با شركت 16 تيم در چهار گروه 4 تيمي از روز جمعه، بيست و هفتم تيرماه سال جاري، در سالن بسكتبال دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز شد و در نهايت تيم هاي امير كبير،صنعتي اصفهان،مازندران ، پيام نور، الزهرا، شهيد بهشتي، باهنر كرمان و صنعتي شريف راهي مرحله ي بعد شدند كه پس از برگزاري ديدارهاي اين مرحله چهار تيم صنعتي اصفهان، پيام نور،شهيد بهشتي و صنعتي شريف به مرحله نيمه نهايي راه يافتند كه امروز براي كسب عناوين اول تا چهارم به رقابت با يكديگر مي پردازند.

بر اساس اين گزارش تيم هاي تربيت معلم و خواجه نصير طوسي راهي دسته دوم مسابقات شدند.

شايان ذكر است در مسابقات پرتاب پنالتي ندا تربيت از امير كبير مقام اول، ناديا آردين از مازندران دوم و مريم اوسطي از دانشگاه امير كبير مقام سوم را كسب كردند.

راكت بوستان پيام نور قهرمان شدند 

دانشگاه پيام نور عنوان قهرماني رقابت‌‏هاي تنيس روي ميز هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا، مسابقات تنيس روي ميز قهرماني المپياد دانشجويان دختر، با شركت 15 تيم در سالن تنيس روي ميز دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت چهار روز برگزار شد.

براساس اين گزارش ، در پايان اين پيكارها ، تيم دانشگاه پيام نور ،صنعتي اميركبير, دانشگاه شهيد چمران اهواز به ترتيب عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتني است, در رقابت‌‏هاي دوبل آزاد، دانشجويان دانشگاه تهران با تركيب مريم قريانلو، فتانه اميري به مقام قهرماني رسيدند و تيم دانشگاه پيام نور با تركيب راضيه داوري و اكرم سرشار در مكان دوم ايستاد و تيم ديگر پيام نور در بخش دوبل آزاد با مربي‌‏گري فرشته سمويي به همراه دانشگاه صنعتي اميركبير مشتركا سوم شدند.

شايان ذكر است, در بخش انفرادي نيز اكرم سرشار از دانشگاه پيام نور ، مدال طلا گرفت و نوشين زارعي پيام نور دوم و حوري آقاميري از دانشگاه امير‌‏كبير و نفيسه گلشيراني از دانشگاه پيام نور مشتركا سوم شدند و مدال برنز مسابقات را به گردن آويختند.

دانشگاه تهران در صدر مسابقات ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور در پايان روز چهارم با حداكثر امتياز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا، در چهارمين روز هفتمين دوره مسابقات ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشور، كه به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان در حال برگزاري است, تيم دانشگاه تهران با كسب 163 امتياز در صدر جدول رده بندي تيم‌‏هاي حاضر در اين رقابت‌‏ها قرار دارد و تيم‌‏هاي پيام نور با 150 امتياز و صنعتي شريف با 73 امتياز رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

بر اساس اين گزارش، دانشجويان دانشگاه‌‏هاي علم و صنعت 72 ، شيراز 53 ،اصفهان 50 گيلان 38 ،فردوسي مشهد 26 ، تربيت معلم تهران 25 و كرمان با 20 امتياز رده‌‏هاي چهارم تا دهم را در اختيار دارند.