زنان - پنج شنبه 27  فروردين 1383- 15   آوريل  2004

 

پژوهش زنان

شرق - مركز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران فصلنامه اي با عنوان «پژوهش زنان» منتشر مي كند كه هفتمين شماره آن به تازگي منتشر شده است. در اين شماره هفت مقاله به چاپ رسيده است كه نويسندگان اين مقالات عبارتند از محمود كتابي، بهجت يزدخواستي، زهرا فرخي راستابي، شهرزاد صالحين، حميد ديهيم، معصومه وهابي، مصطفي عمادزاده و... سردبير اين مجله ژاله شادي طلب است و در فهرست هيأت تحريريه اش به نام هايي برمي خوريم كه كمتر در محافل رسمي ايران با آن ها روبه رو بوده ايم: نيره توحيدي، شهلا حائري، الهه رستمي، زيبا ميرحسني، افسانه نجم آبادي و...

 

بانوي ايراني استاد برگزيده سال 2004

همبستگي ملي ـ دانشگاه ايالتي آريزوناي امريكا, عنـوان استاد برگزيده‎‎ سـال 2004 در رشتـه مديـريـت را به‎‎ افسانه نهـاونـدي‎‎ بـانـوي ايراني اعـطا كرد.

به‎‎ گزارش واحد مركزي خبـر, افسـانـه نهاوندي همراه اين‎‎ عنوان افتخار آميـز در مراسمي ده‎‎ هزار دلار وجه نقد نيز دريـافـت كرد.

اين بانوي 45سالـه‎‎ ايـرانـي كـه در رشته مديريت تدريس مي كند پيشتـر نيـز دو جايزه‎‎ تدريس را كسب كرده بود.

خانم نهاوندي علاوه بر تدريـس, كتـاب هايي‎‎ درباره فرهنگ سـازمـانـي و رهبـري و اداره‎‎ سازماني نگاشته است.

پايگاه مركزي آريـزونـا اعـلام كـرد: احتمال دارد خانم نهاوندي بـخشـي از ايـن وجه نقد را براي طرح خود با عنوان‎‎ مربيان دانشجويي هزينه كند.

 

 

دولت نخستين مسئول مهار خشونت

شرق - سوده حجتي كرماني: خشونت عده اي از مردان عليه زنان، احتمالاً قدمتي به اندازه تاريخ بشريت دارد. عده اي از مردان به علت برتري قدرت فيزيكي نسبت به زنان همواره خشونت هايي عليه آنان روا داشته  اند. هر چند در مواردي عكس اين مطلب (خشونت زنان عليه مردان) مشاهده شده است، اما فراواني خشونت مردانه هميشه بيشتر بوده است.رايج ترين نوع خشونت، خشونت خانوادگي است كه از سوي مردان خانواده صورت مي گيرد. در بسياري موارد، همسر و فرزندان دختر خانواده  از سوي پدي، شوهر و برادران مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند. در اين ميان بيشترين آسيب از سوي شوهر به زن وارد مي شود، چرا كه احساس برتري و مالكيت در رابطه همسري از سوي مردان بيشتر احساس و ابراز مي شود.

 

در كشور هايي كه قوانين به سود مردان وضع شده است، اين مسئله بيشتر مشاهده مي شود، چرا كه راه براي مردان باز است و شكايت زنان عواقب خوبي برايشان ندارد و بسياري اوقات نتيجه را به ضرر آنان رقم مي زند.مطالعات علمي و جدي در مورد اين مسئله، باعث مي شود، توجهات به آن جلب شود و قوانيني عليه خاطيان وضع شده و از قربانيان، حمايت اجتماعي به عمل آيد.

بررسي هاي مربوط به خشونت [در سطح بين المللي] با مقاله اي آغاز شد كه در سال ۱۹۶۲ هنري كمپ و همكاران (Henry Kempe and et al) تحت عنوان «علايم مشخصه كودك كتك خورده» (syndrome of battered child) منتشر كردند (Kempe1962).

مطالعات ديگري نيز در سال هاي بعد انجام شد تا اينكه در سال ۱۹۸۷، مقوله خشونت خانوادگي در پارلمان اروپا مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و سازمان ملل نيز با توجه به پديده خشونت خانوادگي، آن را مطرح ساخت و در مقاوله نامه هايي كه دولت هاي گوناگون آنها را امضا كردند، ضرورت مراقبت و حمايت از اعضاي ضعيف خانواده با تاكيد بر كودكان، مورد موافقت قرار گرفت.۱

 

در چهارمين كنفرانس حقوق بشر كه در سال ۱۹۹۷ در شهر وين برگزار شد، خشونت عليه زنان به دليل اهميت و تاثيري كه در زندگي اجتماعي و فردي زنان دارد به عنوان يكي از موضوع هاي قابل بررسي در كنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولويت قرار گرفت و در قطعنامه كنفرانس با اشاره به اشكال خشونت هاي اعمال شده به زنان در سراسر جهان به اين نكته تاكيد شد كه: «... بايد در نگرش مردان به زنان تغيير داده شود  و زنان به مردان ياري رسانند كه در برداشت هاي خود نسبت به زنان تجديد نظر كنند...»۲

 

اين مطالب نشان دهنده جهاني بودن اين نوع خشونت و حساسيت جهاني نسبت به آن است و ضروري بودن مبارزه با آن تاكيد مي كند.با اين اوصاف طبيعي است كه خشونت عليه زنان، در ايران، با ويژگي هاي خاص خود وجود دارد و مانند همه جا در عرصه  عمومي و خصوصي اعمال مي شود علاوه بر عواملي كه در سطح جهاني خشونت را سبب مي شوند، عوامل داخلي هم وجود دارند، كه به اين موضوع شكلي خاص مي بخشند، يا آن را تشديد مي كنند. آداب و رسوم قبيله اي، عرف و فرهنگ جامعه، برداشت هاي سنتي و سليقه اي از دين و ... از اين دسته عوامل هستند.توجه به اين نكته و همچنين جهاني بودن اين نوع خشونت اهميت و ضرورت مبارزه با آن را تشديد مي كند. مبارزه با اين پديده، نيازمند برنامه هاي دراز مدت و كوتاه  مدت است. در دراز مدت بايد نگرش افراد جامعه (مردان و زنان) و مسئولان نسبت به روابط بين مردان و زنان و نسبت به جايگاه آنان در جامعه، خانواده و نهاد هاي اجتماعي تغيير كند و در كوتاه  مدت، با وضع قوانين و جريمه هاي مادي و غيرمادي با خاطيان برخورد جدي صورت گيرد. آگاهي بخشي به قربانيان خشونت در مورد حقوق خود از راهكار هاي موثر در كاهش خشونت است.

عملي كردن همه اينها زماني ميسر و ممكن خواهد شد كه نگاه مسئولان و نخبگان به اين مسئله جدي باشد و از ديد آنان قابل اعتنا و اهميت تلقي شود.

پي نوشت ها:

۱- اعزازي، شهلا، خشونت خانوادگي _ نشر سالي. ۱۳۸۰، چاپ اول. ص ۱۵.

 

۲ _ كار، مهر  انگيز. پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران، انتشارات روشنگران. چاپ سوم، ۱۳۸۱- ص ۶.

 

 

کنگره "اسلام و دمکراسي " در استانبول با تاکيد بر افزايش نقش زنان به کار خود پايان داد

استانبول، ايرنا : ۲۷ فروردين ۱۳۸۳ برابر با۱۵ آوريل۲۰۰۴

کنگره بين المللي "اسلام و دمکراسي " با تاکيد بر افزايش نقش زنان در

کشورهاى اسلامي و لزوم تغييرات بدون مداخله خارجي ، براى گذر به دمکراسي در

اين کشورها، روز پنجشنبه ، در استانبول به کار خود پايان داد.

کنگره مذکور با حمايت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و مرکز مطالعات

استراتژيک "انستيتو ملي دمکراتيک و روابط بين المللي واشنگتن " روز سه شنبه ،

در هتل "کنراد" استانبول آغاز بکار کرده بود.

دراين کنگره که به عقيده کارشناسان روابط بين المللي به جهت شيوه

برگزارى ، محورهاى مورد بحث و ترکيب شرکت کنندگان ، در نوع خود کم نظير و

غيرمتعارف بود ، شمار قابل توجهي از دولتمردان ، سياستمداران و محافل

آکادميک از کشورهاى خاورميانه آسيا، آفريقا و اروپا و آمريکا شرکت

داشتند.

کنگره با صدور بيانيه اى که در آن بر لزوم افزايش نقش زن در جوامع

اسلامي و گذر به دمکراسي و برپايي جوامع مبتني بر قانونمندى تاکيد شد،

بکار خود پايان داد.

"عبدالکريم الارياني " دبيرکل حزب "کنگره خلق يمن " به عنوان سخنگوى کنگره

بيانيه پاياني را قرائت کرد.

وى گفت : در فرهنگ اسلامي در کنار مسامحه ، عدالت و شورا، صلح نيز جايگاه

ويژه اى دارد و اين ارزشها خود اصول دمکراسي را تشکيل مي دهند.

در اين کنگره نمايندگان کشورهاى بزرگ اسلامي از جمله جمهورى اسلامي

ايران ، مصر ، عربستان سعودى و سوريه شرکت نکردند.

از اين ديد کنگره فرصتي براى ارايه نقطه نظرات و ديدگاههايي شد که

عموما نزديک به ديدگاههاى غرب و بويژه آمريکا بود.

از ديد کارشناسان روابط بين المللي ، با توجه به حمايت "انستيتو ملي

دمکراتيک روابط بين المللي آمريکا" که رياست آن را خانم "مادلين آلبرايت "

وزير خارجه پيشين آمريکا بر عهده دارد و به عنوان ناظر در کنگره شرکت

کرده است ، اهداف برگزارکنندگان تا حدودى روشن شده يا حداقل باعث ايجاد

سوء ظن هاى بحق نسبت به ماهيت کنگره شده است .

شايد ازاين ديد است که برخي ازکارشناسان روابط بين المللي کنگره را به

عنوان اولين گام در راه معرفي و به حرکت در آوردن طرح آمريکايي خاورميانه

بزرگ مورد ارزيابي قرار داده اند.

هر چند که سخنگوى کنگره در پاسخ به سووال خبرنگاران در اين مورد گفت

که موضوع برگزارى کنگره از دوسال پيش مطرح شده و مقدمات برگزارى آن از

مدتها پيش و قبل از مطرح شدن طرح "خاورميانه بزرگ " آمريکا شروع شده بود.

به عقيده موافقان ، اين کنگره فرصتي بود تا کشورهاى اسلامي جايگاه خود

را در شرايط بين المللي بعد از۱۱ سپتامبر مورد ارزيابي قرار داده و در

خصوص چگونگي اجراى طرحهاى دمکراسي و پذيرش ارزشهاى غربي که اکنون بصورت

ارزشهاى جهاني درآمده است ، در نظامهاى حکومتي خود بيانديشند.

در طول کنگره موضوعاتي چون تجارب دمکراسي در کشورها، موانع گذر به

دمکراسي در کشورهاى اسلامي ، نظام انتخاباتي چند حزبي ، مشارکت بانوان در

سياست ، استقلال قوه قضاييه ، نحوه شکلگيرى جامعه مدني موثر ، مورد بحث و

تبادل نظر قرار گرفت .

کنگره علاوه بر آمريکا از سوى انگلستان ، کانادا و ديگر کشورهاى بزرگ

غربي حمايت شد.

در اين کنگره از۱۴ کشور بيش از۷۵ تن از مقامات دولتي ، شخصيتهاى

سياسي شرکت کردند.

 

به زنان اطلاع دهيد: مشاوره حقوقي رايگان در کافه کتاب نشر چشمه 

تريبون فمينيستي ايران - زهرا ارزني وکبل دادگستري و از اعضاي مرکز فرهنگي زنان قرار است روزهاي يکشنبه از ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر در کافه کتاب نشر چشمه حاضر شود و اين مدت را به مشاوره حقوقي رايگان براي زنان اختصاص دهد. بنابراين زناني که نياز به مشاوره حقوقي به ويژه در حوزه خانوادگي دارند مي توانند طي اين ساعات به کافه کتاب مراجعه کنند. اولين جلسه مشاوره حقوقي يکشنبه 30 فروردين خواهد بود.

با توجه به استقبال مدير کافه کتاب از پيشنهاد مرکز فرهنگي زنان براي ارائه مشاوره حقوقي, اين مرکز از ديگر وکلا دعوت مي کند که با مشارکت در اين امر روزهاي ديگري را براي ارائه مشاوره حقوقي به مدير کافه کتاب پيشنهاد دهند.

کافه کتاب که در طبقه فوقاني نشر چشمه ( زير پل کريم خان, نبش خيابان ميرزاي شيرازي) قرار دارد, اخيرا افتتاح شده است و مديريت آن را سيما سعيدي که پيشتر روزنامه نگار بود برعهده دارد. در کافه کتاب مراجعه کنندگان مي توانند مدت زماني را که در کافه بسر مي برند از کتاب هاي موجود در کتاب فروشي نيز استفاده کنند. اين کافه به رغم کوچکي اش فضاي مناسبي را براي ديدارهاي گروهي فراهم کرده است. کافه کتاب هر روز به جز جمعه ها از10 تا 21 باز است.

 

اعتراض زنان راديکال سياتل به پيگرد مليسا رولاند که متهم به قتل کودک خود شده است 

پروين اشرفي - تريبون فمينيستي ايران

بنا بر گزارش ان اسليتر از زنان راديکال سياتل , پيگرد مليسا ان رولاند يک تجاوز فاشيستي به حقوق زنان است. جرم خانم مليسا رولاند اين است که فقير است. وي زني با بيماري رواني است که در مورد سلامت خود دست به انتخابي زد که نهاد اخلاقي پزشکي با آن مخالف است." زنان راديکال خواهان آزادي فوري مليسا و رد اتهام از وي هستند.

مليسا به جرم به مخاطره انداختن کودک خود و همچنين به اتهام قتل عمد در زندان سالک سيتي بسر مي برد. در طول يک دوره سه هفته اي پزشک رولاند چندين بار از وي خواست که فوري دست به سزارين بزند. علت اين امر هم مشکلات پزشکي براي دوقلوهايي ذکر شده بود که وي در شکم داشت. سرانجام در روز 13 ژانويه مليسا با عمل سزارين موافقت کرد. يکي از دوقولوهاي وي مرده به دنيا آمد و دوقولوي ديگر هم بعد از تست هايي متعدد معلوم شد که به کوکائين و الکل آلوده هست. همين امر به زنداني شدن خانم مليسا, درست يک روز پس ازعمل سزارين, منجر شد. در 11 ماه مارچ, وي در حالي که همچنان در زندان بسر مي برد, به قتل عمد کودک سزاريني خود نيز متهم شد.

اسليتر که خود از فعالان حق سقط جنين نيز هست مي پرسد: "اين است رحم و مروت؟ اين است مراقبت ايالت يوتا از افراد مريض و بيماران رواني؟" وي همچنين مي گويد :" اين مقامات سالک سيتي هستند که جنايتکارانه رفتار مي کنند. آنها بر اين باورند که رولاند يک ابزار توليد مثل است بي آنکه حق تصميم گيري و استقلال شخصي داشته باشد."

اسليتر اتهام مليسا را به فضاي سياسي اي نسبت مي دهد که با حق انتخاب زنان در توليد مثل دشمني مي ورزد. ايالت يوتا قوانين بسياري را تصويب کرده است تا کورتاژ را محدود نمايد. از جمله برخي محدوديت هاي پزشکي, محدوديت در تأمين بودجه براي زنان فقيري که در پي کورتاژ هستند و يا درخواست اجازه والدين.

اسليتر مي پرسد :"اين مورد وحشتناک, بيانگر نگرش دولت نسبت به رحم زنان است, اينکه رحم مايملک دولت است و در قوانين ديگر يوتا مقدس شمرده شده است. چه کسي هدف حمله بعدي است؟ يک زن باردار سيگاري؟ يک مادر کارگر؟ مردمي که زمينه ژنتيکي مناسبي ندارند؟"

اسليتر دولت بوش را به تناقض گويي متهم مي کند:" جرج بوش به افغانستان و عراق بخشا تحت اين مستمسک تجاوز کرد که زنان آن کشورها را در مقابل بنيادگرايي ضد زن و سبعيت حمايت کند. در حالي که قانوني که حمله به رولاند را مجاز مي شمارد, حمايت صد در صدي دولت بوش را به همراه دارد . اين قوانين را همچنين جمهوريخواهان و دمکرات ها, که قوانين مرگبار را در مقابل حقوق زنان مقدس مي شمارند, مورد حمايت قرار مي دهند."

براي اطلاعات بيشتر درباره ماجراي مليسا مي توانيد با اي ميل زير تماس بگيريد:

RWseattle@mindspring.com