چهارشنبه 26 فروردين 1383 - 14 اوريل 2004

گزارشي از چهل و هشتمين جلسه كميسيون مقام زن 

هنوز هيچ طرح عملياتي براي معضل دختران فراري نداريم 

 

 

 

 

گزارشي از چهل و هشتمين جلسه كميسيون مقام زن 

مترجم: رؤيا صحرايي

تريبون فمينيستي ايران

پلاتفورم عمل پكن (پكن + 10) در چهل و هشتمين جلسه كمسيون مقام زن در روزهاي 1 تا 12 مارس 2004 مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست كه طي سه جلسه صورت گرفت، «مركز رهبري جهاني زنان»، «كميته غيردولتي بررسي وضعيت زنان» و «سازمان محيط زيست و توسعه زنان» در مورد چگونگي تسهيل گفتگو ميان زنان در اقصا نقاط دنيا براي نقد و بررسي 10 سال تحقق بيانيه پكن و پلاتفورم عمل آن ـ كه در سال 2005 صورت خواهد گرفت ـ به بحث نشستند.

هدف از اين گفتگوها توجه بيشتر بر روند 10 ساله اجراي پلاتفورم عمل پكن از طريق بررسي جلسات منطقهاي بود. در اين نشست همچنين در مورد كنفرانسجهاني زنان كه در خلال سالهاي 2007 الي 2010 انجام ميگيرد و اعلام خواست آنها مبني بر در دست گرفتن اين كنفرانس توسط زنان مطرح شد كه مورد تاييد قرار گرفت.

مراكز غيردولتي همچنين در مورد موقعيتهاي بحراني نيز به اتفاق نظرهايي رسيدند كه اين توافقات در اهداف و استراتژيهاي آنها انعكاس يافت. به علاوه توافق شد مادامي كه يك بررسي پرمحتوا و زنده از تحقق پلاتفورم عمل به دست نيايد هيچ گفتگويي را خارج از تواقف به عمل آمده در متن آن نپذيرند.

توافقات بين دولتها در بررسي پكن + 10

موارد مورد موافقت بين دولتها در برگيرنده استفاده گسترده از ديالوگ بر مبناي مشاركت عاري از تعصب هيئت نمايندگي دولتها، نمايندگان سازمان ملل و اعضاي جامعه با تاكيد بر ضرورت يكي كردن چشماندازهاي جنسيتي در تحقق و بررسي بيانيه پكن در چهل و نهمين نشست كميسيون مقام زن بود و نيز در اين نشست توافق شد كه هيچ مطلبي كه در مورد آن قبلا بحث نشده است در بيانيه گنجانده نشود.

پيشنهادات حاصل از گفتگوهاي مراكز غيردولتي

اين گفتگوها با ارائه گزارش انجمنهاي منطقهاي آغاز شد و با طرح و برنامههاي آنان در رابطه با فعاليتهاي منطقهاي و همچنين بحث در مورد اهداف و استراتژيهاي آنها در روند تحقق بيانيه پكن همراه بود.

از جمله موارد مورد توافق نشست مراكز غيردولتي، شامل بسيج و نيرومند كردن دوباره جنبشهاي زنان در تمام سطوح، توجه و بررسي تحقق و موانع اجراي پلاتفورم عمل پكن و افزايش مشاركت مردان در گسترش حقوق زنان بود.

 

 

هنوز هيچ طرح عملياتي براي معضل دختران فراري نداريم 

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: هنوز هيچ طرح عملياتي و برنامه خاصي براي معضل دختران فراري موجود در تهران نداريم.

دكتر مهنوش معتمدي آذري، مخبر كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، با اشاره به برگزاري جلسه‌‏اي در اين كميسيون در خصوص معضل دختران فراري، گفت: در اين جلسات هم به بعد فرهنگي كار، كه جلوگيري از فرار دختران از خانه است، توجه مي‌‏شود و هم در خصوص نحوه جمع‌‏آوري دختران فراري موجود در شهر، براي بالا بردن امنيت جامعه، تبادل نظر صورت مي‌‏گيرد.

مخبر كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: در جلسات مربوط به جمع‌‏آوري دختران فراري و مبارزه با اين معضل، بحث‌‏هاي كلان مطرح مي‌‏شود و نمايندگاني از سازمان بهزيستي، كميته امداد، نيروي انتظامي، شهرداري و قوه قضائيه حضور دارند.

وي يادآور شد: هنوز مشخص نيست كه چه هنگام بحث‌‏هاي مربوط به معضل دختران فراري به نتيجه مي‌‏رسد و زمان نتيجه‌‏گيري ازاين بحث‌‏ها، قابل پيش‌‏بيني نيست.