شنبه 22  فروردين 1383- 10   آوريل  2004

 

اولين كانديداي زن براي رياست جمهوري در جهان عرب

لوئيزا حنون سخنگوي حزب كارگران اولين زني است كه نه تنها در الجزاير، بلكه در سراسر جهان عرب نامزد انتخابات رياست جمهوري شد

 

شيوه‌هاي‌ قاچاقچيان‌ براي‌ انتقال‌ دختران‌ به‌ خارج‌

روزنامه اعتماد - كارشناس‌ سازمان‌ دفاع‌ از قربانيان‌ خشونت‌ گفت‌: سن‌ دختران‌ نوجواني‌ كه‌ توسط‌ قاچاقچيان‌ انسان‌ از استان‌هاي‌ مرزي‌ كشور به‌ خارج‌ انتقال‌ مي‌يابند، به‌ كمتر از 14 سال‌ رسيده‌ است‌.

سازمان‌ دفاع‌ از قربانيان‌ خشونت‌ با همكاري‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ تحقيقاتي‌ درباره‌ قربانيان‌ خشونت‌ در سال‌ 82 انجام‌ داده‌ است‌، اين‌ تحقيق‌ نشان‌ مي‌دهد قاچاق‌ زنان‌ و دختران‌ از استان‌هاي‌ مرزي‌ به‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ خليج‌ فارس‌، امارات‌ متحده‌ عربي‌، پاكستان‌ و افغانستان‌ و همچنين‌ بطور محدود به‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ و آسيايي‌ رو به‌ افزايش‌ است‌.

خانم‌ اسدي‌، كارشناس‌ سازمان‌ دفاع‌ از قربانيان‌ خشونت‌ به‌ خبرگزاري‌ مهر گفته‌ است‌: قاچاقچيان‌ انسان‌، دلال‌ها و واسطه‌هايي‌ را در مناطقي‌ مانند پارك‌ها و مقابل‌ مدارس‌ راهنمايي‌ و دبيرستان‌ها مي‌گمارند كه‌ با دختران‌ طرح‌ دوستي‌ و آشنايي‌ مي‌ريزند. دلال‌هاي‌ قاچاقچيان‌ سپس‌ دختران‌ فريب‌ خورده‌ را به‌ مكان‌هاي‌ خاصي‌ مي‌ برند و آنان‌ را با وعده‌ درآمد خوب‌ و زندگي‌ بهتر به‌ خارج‌ از كشور انتقال‌ مي‌دهند.قاچاقچيان‌ حتي‌ دختران‌ كم‌ سن‌ و سال‌ را گاهي‌ به‌زور تا مرز كشور مي‌برند و سپس‌ به‌ صورت‌ جاسازي‌ شده‌ به‌ خارج‌ قاچاق‌ مي‌كنند.

اين‌ كارشناس‌ مي‌گويد: عوامل‌ قاچاقچيان‌ همچنين‌ در كنار سفارتخانه‌ها و ادارات‌ كاريابي‌ در كمين‌ زنان‌ و دختران‌ جوان‌ مي‌نشينند و هر زن‌ يا دختري‌ را كه‌ نيازمند كار مي‌بينند به‌ او وعده‌ خروج‌ آسان‌ از مرز و كسب‌ درآمد مناسب‌ در خارج‌ مي‌دهند.

اين‌ دلال‌ها در روستاها به‌ سراغ‌ خانواده‌هاي‌ كم‌ درآمدي‌ مي‌روند كه‌ دختران‌ كم‌ سن‌ و سالي‌ دارند. آنان‌ با پرداخت‌ پول‌ به‌ والدين‌، دختران‌ نوجوان‌شان‌ را با وعده‌ زندگي‌ بهتر به‌ عقد خود درمي‌آورند و سپس‌ به‌ قاچاقچيان‌ انسان‌ در خارج‌ از كشور تحويل‌ مي‌دهند.

خانم‌ طيبه‌ اسدي‌ درخصوص‌ شيوه‌ كار قاچاقچيان‌ اظهار داشت‌: قاچاقچيان‌ اين‌ دختران‌ و زنان‌ را در خانواده‌هايي‌ كه‌ غالبا در شرايط‌ نابسمان‌ اقتصادي‌ بسر مي‌برند، شناسايي‌ مي‌كنند و با معرفي‌ خود به‌ عنوان‌ اهالي‌ زاهدان‌ كه‌ داراي‌ مال‌ و مكنتي‌ هستند، از آنها خواستگاري‌ مي‌كنند و پس‌ از عقد آنها را به‌ خانه‌هاي‌ فساد در شهرهايي‌ نظير كويته‌، كراچي‌ و راولپندي‌ براي‌ كنيزي‌ و روسپيگري‌ مي‌فرستند. براساس‌ يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌، مناطق‌ حاشيه‌نشين‌ مشهد از مناطقي‌ است‌ كه‌ اين‌ پديده‌ در آنها كاملا به‌ چشم‌ مي‌خورد.

وي‌ به‌ ابعاد نگران‌كننده‌ پديده‌ فروش‌ دختران‌ توسط‌ خانواده‌ خود و يا شوهرانشان‌ در شهرهاي‌ مختلف‌ مرزي‌ اشاره‌ كرد و افزود: مطابق‌ بررسي‌ها قربانيان‌ اولا هيچ‌ آگاهي‌ از قاچاق‌شدن‌ خود نداشته‌اند و از آنجا كه‌ ازدواج‌ آنها به‌ صورت‌ صيغه‌شدن‌ و ازدواج‌ موقت‌ بوده‌، تنها چند روز پس‌ از ازدواج‌، با اجبار و زور، تهديد و فريب‌ به‌ زاهدان‌ و سپس‌ پاكستان‌ و افغانستان‌ منتقل‌ مي‌شوند.

به‌ گفته‌ قربانيان‌ عدم‌ حفاظت‌ و نگهباني‌ از مرزهاي‌ شرقي‌ كشور دليل‌ عمده‌ براي‌ سهولت‌ كار قاچاقچيان‌ بوده‌ است‌، اغلب‌ اين‌ قربانيان‌ در حالي‌ به‌ استثمار جنسي‌ گمارده‌ شده‌اند كه‌ قاچاقچيان‌ بخشي‌ از سود حاصل‌ از اين‌ كار را به‌ خانواده‌ آنها پرداخت‌ مي‌كردند.

گفتني‌ است‌ سازمان‌ دفاع‌ از قربانيان‌ خشونت‌ يك‌ تشكل‌ غيردولتي‌ است‌ كه‌ با سازمان‌هاي‌ دولتي‌ چون‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌، بهزيستي‌، نيروي‌ انتظامي‌ و آموزش‌ و پرورش‌ همكاري‌ مي‌كند.

فريب‌ اينترنتي‌ دختران‌

خانم‌ طيبه‌ اسدي‌ گفت‌: استفاده‌ از اينترنت‌ براي‌ اغفال‌ دختران‌ و زنان‌ جوان‌ روش‌ جديدي‌ است‌ كه‌ توسط‌ باندهاي‌ قاچاق‌ انسان‌ اجرا مي‌شود.

دلال‌هاي‌ قاچاقچيان‌، ابتدا از طريق‌ اينترنت‌ و دادن‌ عكس‌هايي‌ از خود، با دختران‌ طرح‌ دوستي‌ مي‌ريزند و سپس‌ با وعده‌ ازدواج‌ و كار خوب‌ و درآمد بالا اين‌ دختران‌ را براي‌ سفر به‌ خارج‌ اغفال‌ مي‌كنند.اين‌ خواستگاران‌ فريبكار گاهي‌ حتي‌ بليت‌ و ويزاي‌ كشوري‌ را براي‌ دختران‌ فريب‌ خورده‌ مي‌فرستند و سپس‌ در خارج‌، آنان‌ را به‌ قاچاقچيان‌ تحويل‌ مي‌دهند.

 

 مرد ايراني‌ در استكهلم‌ همسرش‌ را خفه‌ كرد

روزنامه اعتماد - يك‌ مرد ايراني‌ در استكهلم‌، پس‌ از كشتن‌ همسرش‌ با پليس‌ تماس‌ گرفت‌ و خود را معرفي‌ كرد.

اين‌ زن‌ و شوهر مدت‌ پانزده‌ سال‌ بود كه‌ در منطقه‌ شيتا واقع‌ در محدوده‌ استكهلم‌ زندگي‌ مي‌كردند و دو فرزند داشتند.

به‌ گزارش‌ پليس‌ اين‌ زوج‌ ميانسال‌ از مدتها قبل‌ با هم‌ اختلاف‌ داشتند و زن‌ با آزار و خشونت‌ همسرش‌ روبرو بود. اين‌ زن‌ چهل‌ و سه‌ ساله‌ بارها با صورتي‌ كبود و مجروح‌ به‌ سركار خود رفته‌ بود ولي‌ حاضر نمي‌شد از خشونتي‌ كه‌ در خانه‌ تحمل‌ مي‌كرد، چيزي‌ به‌ همكارانش‌ بگويد.

روز سه‌شنبه‌ گذشته‌، شوهر اين‌ زن‌ با مركز پليس‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من‌ همسرم‌ را كشته‌ام‌.

ماموران‌ جنايي‌ وقتي‌ وارد آپارتمان‌ محل‌ سكونت‌ اين‌ زوج‌ ميانسال‌ شدند، جسد زن‌ را ديدند كه‌ وسط‌ اتاق‌ افتاده‌ است‌. پزشكي‌ قانوني‌ تشخيص‌ داد كه‌ اين‌ زن‌ در اثر خفگي‌ مرده‌ است‌.

 

حالا دوره‌ حكومت‌ زنان‌ است‌

منبع‌: تورنتو استار

روزنامه اعتماد - ترجمه: وصال روحاني

زنان‌ اين‌ روزها به‌ چهره‌هاي‌ اصلي‌ و قدرتمند در فيلم‌هاي‌ سينمايي‌ بدل‌ شده‌اند و تعداد آثاري‌ كه‌ در آنها مردان‌ نقش‌هاي‌ دوم‌ و رلي‌ زير سايه‌ زنان‌ را بازي‌ مي‌كنند، روندي‌ فزاينده‌ يافته‌ است‌.

مگ‌رايان‌ امريكايي‌ و 42 ساله‌ در فيلم‌ در برش‌ كار آخر جين‌ كمپيون‌ نيوزيلندي‌ يك‌ نويسنده‌ زن‌ مغشوش‌ است‌ كه‌ در يك‌ تحقيقات‌ جنايي‌ گرفتار مي‌آيد و همه‌ چيز حول‌ محور او حركت‌ مي‌كند.

نيكول‌ كيدمن‌ استراليايي‌ و 37 ساله‌ در لكه‌ انساني‌، )ننگ‌ بشري‌( يك‌ سرايدار مصمم‌ زن‌ است‌ كه‌ ارتباطش‌ با يك‌ استاد دانشگاه‌ متهم‌ شده‌ به‌ تبعيص‌ نژادي‌ )با بازي‌ آنتوني‌ هاپكينز( دردسرهاي‌ بسياري‌ را مي‌آفريند اما اگر كاراكتر او نباشد داستان‌ اصلاص نمي‌چرخد.

همين‌ كيدمن‌ در داگ‌ ويل‌ كه‌ در سال‌ 2003 در جشنواره‌هاي‌ بزرگ‌ بين‌المللي‌ اكران‌ شد اما پخش‌ عمومي‌ آن‌ در بهار 2004 و تازه‌ آغاز شده‌، زني‌ است‌ كه‌ به‌ شهري‌ كوچك‌ پناه‌ مي‌برد اما آنجا ظلم‌ مي‌بيند و عليه‌ آن‌ بپا مي‌خيزد.

و ايزابلا روسه‌ ليني‌ ايتاليايي‌ تبار در فيلم‌ غم‌انگيزترين‌ موسيقي‌ دنيا يك‌ رستوران‌دار زن‌ است‌ كه‌ از هر دو پا فلج‌ شده‌ و مسابقه‌يي‌ را براه‌ مي‌اندازد تا به‌ زعم‌ خود بهترين‌ موسيقي‌ دنيا را بيايد اما او در همه‌ حال‌ استاد و اداره‌كننده‌ نمايشي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد ساير اجزا و اعضاي‌ آن‌ فقط‌ يك‌ عروسك‌اند.

ساير موارد

به‌ اينها اضافه‌ كنيد نقش‌ عميق‌ و عاطفي‌ نائومي‌ واتس‌ را در 21 گرم‌، رل‌ تاثيرگذار اسكارلت‌ يوهان‌ سون‌ تازه‌ وارد را در هر دو فيلم‌ گمشده‌ در ترجمه‌ و دختري‌ با گوشواره‌هاي‌ مرواريد )كه‌ اولي‌ كمدي‌ رمانتيك‌ است‌ و دومي‌ دراماتيك‌(، نقش‌ كيت‌ بلنچت‌ را در هيات‌ يك‌ روزنامه‌نگار مبارزه‌گر با اعتياد و تبهكاري‌ در ورونيكا گورن‌ و همچنين‌ فيلم‌هاي‌ كمپاني‌ و زندگي‌ من‌ بدون‌ خودم‌ را تا دريابيد در يك‌ سال‌ اخير نقش‌ و سهم‌ بازيگران‌ زن‌ در فيلم‌ها چقدر عمده‌تر شده‌ است‌.

يك‌ ماموريت‌

كيدمن‌ برنده‌ جايزه‌ اسكار بهترين‌ بازيگر زن‌ 2003 )براي‌ بازي‌ در فيلم‌ ساعت‌ها و ايفاي‌ نقش‌ ويرجينيا وولف‌ نويسنده‌ معروف‌ در آن‌( مي‌گويد: وظيفه‌ يك‌ بازيگر زن‌ اين‌ است‌ كه‌ قابل‌ انعطاف‌ و در عين‌ حال‌ حاكم‌ بر كل‌ ماجرا باشد. شما نبايد هويت‌ خودتان‌ را به‌ نقش‌ تحميل‌ كنيد و بلكه‌ چيزي‌ را براي‌ غني‌تر شدن‌ آن‌، به‌ رل‌ مطروحه‌ اضافه‌ نماييد. چهره‌ من‌ بايد دايماص تغيير يابد و صدايم‌ متفاوت‌ باشد. ولي‌ تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ نبايد بپذيرم‌ كه‌ تحت‌الشعاع‌ و زير سايه‌ ساير كاراكترها و كل‌ قصه‌ قرار بگيرم‌. اين‌ بايد ماموريت‌ هر بازيگري‌ تلقي‌ شود.

از وقتي‌ تلويزيون‌ آمد

البته‌ در عصر طلايي‌ هاليوود و آن‌ هنگام‌ نيز كه‌ امثال‌ بت‌ ديويس‌، كترين‌ هپبورن‌ و جووان‌ كرافورد مي‌درخشيدند، زنان‌ پاي‌ اصلي‌ فيلم‌ها و مركز ثقل‌ آنها بودند و هاليوود نقش‌ پيشرو آنان‌ را پذيرفته‌ بود. از دهه‌ 1950 كه‌ تلويزيون‌ رواج‌ بيشتري‌ يافت‌ و بزرگترها در خانه‌ ماندند و كمتر به‌ سينما رفتند نقش‌ زنان‌ پر قدرت‌ هم‌ در فيلم‌ها كمتر شد و فيلمسازان‌ مجبور شدند براي‌ مخاطبان‌ جديد خود كه‌ بيشتر نوجوان‌ و جوان‌ بودند و موضوعات‌ اكشن‌ و پرحادثه‌ مي‌خواستند، فيلم‌هايي‌ سطحي‌ حاوي‌ چنين‌ مضمون‌هايي‌ بسازند و دنياي‌ سينما عوض‌ شد.

حتي‌ اگر معروف‌ باشيد

امروز هم‌ همان‌ وضع‌ برقرار است‌ و نقش‌هاي‌ زنان‌ قدرتمند كه‌ گفتيم‌، بيش‌ از آنكه‌ در آثار استوديوهاي‌ بزرگ‌ يافت‌ شود، در فيلم‌هاي‌ مستقل‌ و كارهاي‌ كارگردانان‌ نوجو و گاه‌ نه‌ چندان‌ معروف‌ وجود دارد و حتي‌ كيدمن‌، رايان‌، بلنچت‌ و جوليا رابرتز براي‌ يافتن‌ آنها بايد به‌ دنياي‌ اين‌ گونه‌ فيلم‌ها كوچ‌ كنند. مارسيا گي‌هاردن‌ هنرپيشه‌ زن‌ امريكايي‌ كه‌ امسال‌ براي‌ بازي‌ در رودخانه‌ مرموز كانديداي‌ اسكار نقش‌ دوم‌ زن‌ شده‌ بود و اخيراص در كاسادي‌ لوس‌ بابيز فيلم‌ آخر جان‌ سيلز هم‌ بازي‌ داشته‌، مي‌گويد: بهترين‌ و جالب‌ترين‌ نقش‌ها، هميشه‌ در دنياي‌ فيلم‌هاي‌ مستقل‌ و در كارهاي‌ استوديوهاي‌ كوچك‌ و معمولي‌ يافت‌ مي‌شود. يعني‌ اگر شما معروف‌ترين‌ هنرپيشه‌ زمان‌ خود نيز باشيد، براي‌ يافتن‌ اين‌ رل‌ها بايد از كارهاي‌ بزرگ‌ هاليوودي‌ پرهيز كنيد و ولو براي‌ مدتي‌ كوتاه‌ پا به‌ اين‌ دنيا بگذاريد.

هاردن‌ كه‌ اسكار نقش‌ دوم‌ را 3 سال‌ پيش‌ براي‌ بازي‌ در فيلم‌ پولوك‌ برده‌ بود و اخيراص در فيلم‌ لبخند موناليزا هم‌ در كنار رابرتز بازي‌ كرده‌ است‌، مي‌افزايد: سياست‌ها و رويكردها در هاليوود در حال‌ حاضر چنان‌ حساب‌ شده‌ و مبتني‌ بر كوچك‌ترين‌ اجزا است‌ كه‌ حتي‌ ستاره‌هاي‌ سينما نمي‌توانند از يك‌ چارچوب‌ مشخص‌ فراتر روند. در اين‌ شهر سرمايه‌گذاري‌ و ساخت‌ فيلم‌هايي‌ كه‌ سودزا تشخيص‌ داده‌ نشوند بسيار دشوار است‌ و همين‌جا است‌ كه‌ نقش‌ و سهم‌ فيلم‌هاي‌ مستقل‌ براي‌ بازيگران‌ جست‌وجو كننده‌ كمال‌ در حرفه‌شان‌ بيشتر مي‌شود.

بازشدن‌ راهها

با اين‌ حساب‌ جشنواره‌هايي‌ مثل‌ ساندنس‌ كه‌ هنوز فستيوال‌ نخست‌ دنيا در رده‌ فيلم‌هاي‌ مستقل‌ است‌ و با ابعادي‌ پايين‌تر جشنواره‌هايي‌ نظير تورنتو و مونترال‌ شاخص‌تر و متمايزتر مي‌شود زيرا بيش‌ از سايرين‌ پذيراي‌ اين‌ گونه‌ آثار هستند و در آنها بهتر و بيشتر مي‌توان‌ فيلم‌هايي‌ را يافت‌ كه‌ به‌ مقوله‌ زنان‌ توانا و مستقل‌ و قدرتمند مي‌پردازند و قهرمانان‌ زن‌ آنها محور اصلي‌ قصه‌اند. البته‌ شكي‌ نيست‌ كه‌ موفقيت‌ هنري‌ و تجاري‌ فيلم‌هاي‌ مرتبط‌ با زنان‌ طي‌ سالهاي‌ اخير در بيشتر شدن‌ اين‌ گونه‌ آثار نقش‌ مهمي‌ داشته‌ است‌. كيتي‌ هولمز كه‌ در فيلم‌ قطعه‌هاي‌ اوريل‌ در نقش‌ دختر كاراكتر پاتريشيا كلاركسون‌ ظاهر مي‌شود و مي‌كوشد با مادري‌ كه‌ رو به‌ مرگ‌ مي‌رود، رفع‌ اختلاف‌ و رابطه‌يي‌ صلح‌آميز برقرار كند، مي‌گويد: موفقيت‌ بزرگ‌ هنري‌ فيلم‌ ساعت‌ها و توفيق‌ تجاري‌ وسيع‌ فيلم‌هاي‌ دوگانه‌ قانوناص بلوند و درخشش‌ هنرپيشه‌هاي‌ زن‌ فيلم‌ نخست‌ بسياري‌ از راهها را به‌ روي‌ ما باز كرده‌ است‌.

قحطي‌ در راه‌ است‌

در فيلمي‌ كه‌ هولمز هم‌ در آن‌ حضور يافته‌، كلاركسون‌ بخاطر ايفاي‌ چشمگير نقش‌ محوله‌ به‌ وي‌ نامزد جايزه‌ اسكار نقش‌ دوم‌ زن‌ شده‌ بود كه‌ البته‌ آن‌ را به‌ رنه‌ زل‌ويگر واگذار كرد كه‌ اين‌ يكي‌ نيز براي‌ فيلمي‌ كانديدا و برنده‌ جايزه‌ اسكار شد كه‌ تا حد زيادي‌ زنانه‌ است‌ و بهتر بگوييم‌ دو كاراكتر از 3 كاراكتر اصلي‌ آن‌ )يكي‌ زل‌ويگر و ديگري‌ كيدمن‌( زن‌ هستندأ كولد ماون‌ تين‌ ، كوهستان‌ سرد را مي‌گوييم‌. برخي‌ معتقدند به‌ رغم‌ درخشش‌ و پروسه‌ فعلي‌ تضمين‌ بر ادامه‌ آن‌ نيست‌ و معمولاص بعد از هر سال‌ خوب‌ ، يك‌ سال‌ توام‌ با قحطي‌ نقش‌هاي‌ شاخص‌ سر بر آورده‌ است‌. ميشل‌ ماهو مدير اجرايي‌ فستيوال‌ تورنتو مي‌گويد: شكل‌ ايده‌آل‌ قضيه‌ اين‌ است‌ كه‌ بپذيريم‌ نقش‌هاي‌ شاخص‌ و اصلي‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ هر چه‌ بيشتر شده‌ است‌ اما فكر مي‌كنم‌ براي‌ چنين‌ نتيجه‌گيري‌يي‌ هنوز زود است‌.

شايد جوليا رابرتز پس‌ از گرويدن‌ به‌ نقش‌هايي‌ سنگين‌تر در فيلم‌هايي‌ نظير مري‌ رايلي‌ در نيمه‌ دوم‌ دهه‌ 1990 تا حدي‌ تحليل‌ رفت‌ اما امروز كيدمن‌، جولين‌ مور و هاله‌بري‌ با ايجاد يك‌ حد وسط‌ مابين‌ نقش‌هاي‌ پرشكوه‌ در فيلم‌هاي‌ پرهزينه‌ و رل‌هاي‌ غني‌ در آثار مستقل‌، سعي‌ در اتخاذ سياستي‌ متعادل‌ و موفق‌ داشته‌اند.

اگر قوي‌ باشيد

موضوع‌ را با حرف‌هاي‌ كلاركسون‌ پايان‌ مي‌دهيم‌ كه‌ گفته‌ است‌: فكر مي‌كنم‌ سران‌ استوديوهاي‌ بزگ‌ سرانجام‌ فهميده‌اند كه‌ براي‌ تشخيص‌ ميزان‌ سوددهي‌ يك‌ هنرپيشه‌ زن‌ ابتدا به‌ صورت‌ ظاهر و مرتب‌ بودن‌ يا نبودن‌ موهاي‌ وي‌ توجه‌ نكنند. به‌ اين‌ ترتيب‌ عصري‌ رسيده‌ است‌ كه‌ زنان‌ هنرپيشه‌ مي‌توانند بدون‌ آرايش‌ و ظاهرسازي‌ و فقط‌ با توان‌ بازيگري‌ خود به‌ ميدان‌ آيند. كافي‌ است‌ در يك‌ فيلم‌ موفق‌ باشيد و در آن‌ صورت‌ سايرين‌ ناگزير به‌ دنبال‌ شما خواهند آمد و بيكار نخواهيد ماند.

كلاركسون‌ با چنين‌ انديشه‌ و سلاحي‌ در فيلم‌هاي‌ داگ‌ ويل‌ و مامور ايستگاه‌ نيز بازي‌ كرده‌ و از بارزترين‌ هنرپيشه‌هاي‌ سينماي‌ مستقل‌ شده‌ است‌. اما چگونه‌ مي‌توان‌ روي‌ استمرار آن‌ و ادامه‌ حكومت‌ زنان‌ بر سينما اطمينان‌ و وثوق‌ داشت‌ و اين‌ مسير تازه‌ را موقتي‌ تلقي‌ نكرد؟