زنان - جمعه  21  فروردين 1383- 9   آوريل  2004

 

 

مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت:بايد تأثير بنيادگرايي بر زنان را در مقابل افكار عمومي قرار دهيم.

همبستگي ملي - در پي اعلام موجوديت فدراسيون بين المللي زنان عليه بنيادگرايي و براي برابري در ژنو، سروناز چيت ساز مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت در مصاحبه با روزنامه ”لو تام” چاپ سوئيس، دراين باره اظهارنظر نمود.وي خاطرنشان كرد: تهديدها عليه صلح, برابري و حقوق زنان در تمامي جهان رو به افزايش است

روزنامه ”لو تام” چاپ سوئيس 20 فروردين :« يك فدراسيون بين المللي در ژنو بوجود آمده است. وظيفه اين فدراسيون افشاي تاثيرات بنيادگرايي برحقوق و وضعيت زنان, بدون محدود ماندن به كشورهاي مسلمان مي باشد. يك نبرد تعيين كننده عليه زن ستيزي كه در كادر مبارزه جهاني براي حقوق برابر صورت مي گيرد.

سروي چيت ساز, رئيس كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران توضيح مي دهد:«هدف بحث روشنفكرانه بر سر بنيادگرايي نيست, مبارزه عليه يك مذهب بخصوص هم نيست. مهم تر اين است كه تاثير بنيادگرايي بر زنان را در مقابل افكار عمومي قرار دهيم. مسئله خاص خاورميانه, كشورهاي عربي و مسلمان هم نيست. تهديدها عليه صلح, برابري و حقوق زنان در تمامي جهان رو به افزايش است. در ايران بعنوان مثال, بسياري اين را ناديده مي گيرند كه سركوب عليه زنان استمرار دارد. در غرب, اين احساس وجود دارد كه وضعيت در آنجا بهتر شده در حاليكه وضعيت عملا بدتر شده است.»

 

پيام تبريک جمعی از فعالين خلق لر به خانم پروين حيدری بمناسبت دريافت جايزه برگزيده کمک به همنوع سال 2004 سوئيس

پيك ايران

خانم پروين حيدری

بانوی محترمی از خلق وملت لر، امروز کشور سوئيس يکی از بالاترين جايزه های  خود را به دليل کمکهای بيدريغ و  بشردوستانه شما و همچنين  حمايتها  و دفاع  مداوم  شما از انسانهای  بی پناه،  پناه آورده به اين کشور و بخصوص  ياريهايتان به پناهجويانی که به دليل  تظلمات  بيشمار و عدم  رعايت حقوق بشر و حقوق  خلقها و فقدان  دمکراسی ايران را ترک می گويند اهدا  نموده  است.

خانم حيدری ، شما از کشوری  به سوئيس آ مديد که زنان ، کودکان و مردان آن در نقض غير قابل  باور حقوق خود بسر می برند و ملتهای  آن  در محو هويت  فرهنگی ، سياسی وزبانی ، سال 2004 سالی است که نام شما در دفتر اسامی برگزيدگان  مدافع  حقوق انسانها ثبت گرديد. اميد است همواره در اين راه موفق باشيد.

بدينوسيله ما جمعی از فعالين دفاع از حقوق خلق لر اين انتخاب شايسته را به شما تبريک می گوئيم.

جمعی از فعالين خلق لر

8/آوريل/2004

 

متن سخنرانی خانم پروين حيدری در هنگام اهداء جايزه کمک به همنوع سال 2004 سوئيس

سرکار خانم مسئول پيشين در شورای دولت فدرال

پيك ايران -

جناب آقای شهردار ژنو

خانمها و آقايان، فعالين برگزيده کمک به همنوع

دوستان عزيز

 

در ابتدا از استقبال شما، برای ابتکار بجايتان در اعطاء جايزه به بانوان سپاس گزارم.

سپس از پيام نيرو بخش و انسانی سرکار خانم روت دری فووس مسؤول پيشين در شورای دولت فدرال  و جناب آقای کريستين فرازينو شهردار ژنو تشکر ميکنم.

مقدمتاً سخن خود را با قطعه شعری کوتاه از خانم قدسی قاضی نور آغاز مينمايم.

 

آوارگی، بهای سيب چيده نبود

آوارگی، کيفر جسارت حوا بود

 

 تبعيد !، يک مجازات است يا يک حرکت وتحول جديد؟

خانمها ، آقايان؛ اين سؤالی است که ساليان سال در پيچ وخم افکار من طنين انداز بوده است! سوالی بي جواب!، زيرا اگر تبعيد و آوارگی  يک نوع مجازات است ، توأمان  يک حرکت  جديد در زندگی است.

تبعيد  می تواند  نوعی  کيفر باشد. چون ، آنانی که کشور خود را ترک می کنند،  در هر صورت  تمام آنچه که در نزدشان عزيز بوده مانند، والدين ، برادر و خواهر ، دوستان ، شغل ، پيوندهای اجتماعی  و مسائل قابل اهميت ديگر... را در کشورشان  بجا گذاشته اند.

مجازات گفته شده اينچنين  کيفری است، که با آمدن  به سوئيس، هويت نيز بجا گذاشته می شود.

خلاصه بدليل عدم آشنايی ، بعلاوه عدم وابستگی ، به يک زبان ديگر و آداب رسوم ديگری و.... همه زندگی ما دگرگون ميشود.

پس تبعيد ، يک حرکت جديد و حقيقتاً يک مبارزه طلبی جديد است !

فرار از يک کشور ناسازگار و به هم ريخته که ناشی از ظلم صاحبان حکومت ميباشد ، برای فرد نه تنها يک  مجازات  نيست ، در واقع يک آرامش و تسکين موقتی می تواند باشد.

با آمدن به سوئيس ، علی رغم تمام آنچه که دوباره بايد انجام داد ، پايه ای مشخص برای شجاعت زنانی است که مجدداً  ارزشيابی می شوند ، در مقابل آنچه که روزانه با آن برخورد دارند ، ترکيب و وفق يافتن با سيستم جديد و هرچه در اينجا و کشورشان بوده از قبيل آموختن زبان فرانسه و شغل تازه .

در مسائلی که مربوط به من است ، من خوشحالم ، مکان جديد ، اين اجازه را به من داد که بطور کامل به عنوان يک شهروند آزاد ( با حق رأي ) بتوانم برای ايرانيان و ساير خارجيان مفيد باشم . و نوبت به من رسيد تا اين اشخاص را با دنيای ناشناس مکان جديدشان آشنا کنم.

اگر تبعيد برای حوا يک مجازات ناخوشايند به دليل از دست دادن بهشت  بود ، ولی برای من با ترک کشور ايران با رژيم سياسی  بسته و آمدن ( به سوئيس ) ، دری بسوی آزادی گشوده شد .

يکی از آرزوهای من برای آينده اين است که ، بتوانم از نظر شغلی در مکانی باشم که تجربيات خود را بيشتر در اختيار پناهجويان قرار دهم ؛ تا آنها بتوانند آسانتر خود را با شرايط جابجايی که در بيشتر مواقع برای آنها مشکل است ، وفق دهند.

 

در آخر از حسن توجه خانمها وآقايان تشکر می کنم

پروين حيدری

ترجمه و ارسال متن سخنرانی توسط جمعی از فعالِين خلق لر

 

*

 

فمينيسم و صهيونيسم در تلويزيون

زنان ايران، 21 فروردين 82:

 

برنامه "سينماي سياسي" شبکه چهارم سيما در روز جمعه، 21 فروردين به "فمينيسم" اختصاص داشت. در اين برنامه ابتدا مهري سويزي، به عنوان کارشناس درباره جنبش زنان در اروپا صحبت کرد. وي که مدتي مسئول بسيج خواهران و مديرمسئول مجله زن روز بود در بخشي از صحبتهاي خود گفت: بي توجهي و تعدي به حقوق زنها در جامعه آن روز فرانسه اعتراضات زنان را برانگيخت و نفرت عمومي از جنگ و جنگ آفرينان بعد از جنگ جهاني اول به نوعي زمينه را ايجاد کرد که افکار فمينيستي طرفداران بيشتري پيدا کند زيرا فمينيستها ادعا داشتند که مردان جنگ را به وجود آورده اند و زنان طرفدار صلح هستند. اين فضا با عدم پيشينه ديني که از حقوق زن دفاع کند زمينه پذيرش فمينيسم را ايجاد کرد.اين مبارزات تساوي طلبانه زنان در دهه 50 به مبارزات برتري جويانه زنان تبديل مي شود.

سپس گوينده به فيلم خواهران آلماني، ساخته مارگارت فون تروتا پرداخت و پس از آن گفت:اما سينماي هاليوود در دهه 80 با هدايت زن سالاران صهيونيست در راه ديگري رفت و به معرفي فيلم سرباز بنجامين پرداخت. وي گفت: هر چند در اين فيلم جداسازي زنان از مردان تبليغ شده بود، اما نيت پنهان فيلم موجه نشان دادن رفتار جودي و مبارزه زنان که گاه به بي بند و باري کشيده مي شود بود که در راستاي پروتکلهاي نهم و دهم صهيونيسم که مربوط به تبليغ بي بندو باري و مفاسد اينچنيني است حرکت مي کرد.

فيلم ديگري که سازندگان برنامه ياد شده به عنوان فيلم فمينيستي معرفي کردند، سرباز جين به کار گرداني فريدلي اسکات بود. گوينده برنامه درباره فيلم گفت: سرباز جين، سرگذشت جوردن اونيل، افسر اطلاعاتي نيروي دريايي است که براي اثبات همسان بودن خود با مردان، تن به تمرينهاي شاق مي دهد غافل از اينکه تمامي اينها يک بازي سياسي-نظامي است

سپس کاميار محسنين، کارشناس ثابت اين برنامه گفت: اين فيلم زن محور است و باعث به وجود آوردن اين پندار مي شود که لاجرم فمينيستي است اما شخصيت اصلي آن زني است خشونت محور و فيلم ترفندي براي هدايت جنبش فمينيسم است تا آن را تحت کنترل در آوردو تصوير مخدوش و باب طبع هاليوود از حرکتهاي فمينيستي را ارائه مي دهد.

در انتهاي برنامه، منصوري، کارشناس، درباره فمينيسم گفت: هر چند اين اصطلاح يک قرن پيشينه دارد اما ريشه هايش برمي گردد به انقلاب صنعتي در آن زمان نياز به نيروي کار داشتند و متوجه شدند زنان با دستمزد کمتر و مطيع تر، نيروي بهتري هستند.مردها صرفنظر از جنبه هاي قدرت فکري و بدنيشان آمادگي پذيرش هرگونه تحميلي را نداشتند. براي حضور زنها در جامعه بايد يکسري توجيهان فکري هم ارائه مي کردند.آمدند بحث تساوي زنان و مردان و حتي موارد برتري زنان بر مردان را عنوان کردند.

متاسفانه به دليل ضعف بنيه اخلاقي و ديني و اينکه زنها هم وابسته به درآمد شدند، عملا آن هويت و اعتبار و حيثيت و جايگاه زنان در جامعه افت کرد و لطمه خورد به موقعينت و شان زن.

وي همچنين گفت: فمينيسم در غرب آثار سوء خود را گذاشته، نهايت اين است که آنها به دليل سرمايه داري و تسلط بر سرزمينهاي ديگر توانسته اند خود را حفظ کنند اما در جهان سوم به دليل ضعف بنيه اقتصادي بحث فمينيسم ضربه خود را سريعتر و زودتر و وسيعتر مي زند و زده است.

مدير اين برنامه دکتر محمد حسن دهشيري و تهيه کننده آن علي اکبر فرجاد است.

 

تعطيلي کلاسهاي موسيقي زنان در چهارمحال و بختياري

زنان ايران، 21 فروردين 83:

به دليل اعتراض يکي از ائمه جمعه استان چهارمحال و بختياري به تدريس مربيان مرد در کلاسهاي موسيقي زنان، استاندار اين استان دستور تعطيلي کلاسهاي موسيقي بانوان را صادر کرد.

به گزارش هفته نامه محلي زاگرس ايران، زماني قمي، استاندار که تاکيد کرده است بايد در همه کلاسهاي موسيقي مربي اختصاصي زن داشته باشيم، از اصلاح طلبان است.

اين هفته نامه همچنين نوشت: جالب توجه است که سال 74 که آقاي ميرسليم وزير ارشاد وقت بخشنامه اي را صادر کرد که برادران مي توانند خواهران را آموزش موسيقي دهند و اين بخشنامه از سال 74 تا 82 عملي شده است!