3 زن‌ در انتظار سرنوشت‌

اعتماد - پنج شنبه 28 اسفند  1382-  18 مارس 2004

گروه‌ حوادث‌: تعيين‌ سرنوشت‌ 3 زن‌ كه‌ سال‌ 82 جنجالي‌ترين‌ پرونده‌هاي‌ جنايي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ بودند، به‌ سال‌ آينده‌ موكول‌ شد.
افسانه‌ نوروزي‌ يكي‌ از اين‌ 3 زن‌ است‌ كه‌ 7 سال‌ پيش‌ يكي‌ از مسوولان‌ جزيره‌ كيش‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌. اين‌ زن‌ مدعي‌ است‌ بهزاد )مقتول‌( را در دفاع‌ از خود به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌.
افسانه‌ در بخشي‌ از اعترافاتش‌ گفته‌ است‌: وقتي‌ از حمام‌ خارج‌ شدم‌ ديدم‌ بهزاد عريان‌ روي‌ تخت‌ خوابيده‌، به‌ من‌ هجوم‌ آورد كه‌ به‌ طرف‌ در اتاق‌ دويدم‌ اما از پشت‌، موهايم‌ را كشيد و مرا روي‌ تخت‌خواب‌ پرت‌ كرد، قبل‌ از اينكه‌ به‌ حمام‌ بروم‌ از ترس‌ جانم‌ 2 چاقو زير تشك‌ تخت‌ مخفي‌ كرده‌ بودم‌، بهزاد جثه‌ درشتي‌ داشت‌ و من‌ با دست‌ خالي‌ نمي‌توانستم‌ از خودم‌ دفاع‌ كنم‌. چاقوها را زير تشك‌ بيرون‌ آوردم‌ و در يك‌ لحظه‌ كه‌ بهزاد فكر مي‌كرد تسليم‌ او شده‌ام‌، چاقوها را به‌ دو پهلوي‌ او فرو كردم‌.
افسانه‌ نوروزي‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ شد، اما اين‌ زن‌ 7 سال‌ را در زندان‌ گذراند و در حالي‌ كه‌ تا ثابت‌ كند حكم‌ اعدام‌ درباره‌اش‌ به‌ اجرا درآمده‌ بود.
با تلاش‌ مطبوعات‌ و خرمشاهي‌ وكيل‌ مدافعش‌ در آستانه‌ مرگ‌ نجات‌ يافت‌. رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ حكم‌ اعدام‌ او را لغو كرده‌ و براي‌ رسيدگي‌ مجدد به‌ شعبه‌ 26 دادگاه‌ تجديدنظر فرستاده‌ است‌.
افسانه‌ نوروزي‌ حدود دو ماه‌ پيش‌ از زندان‌ بندرعباس‌ به‌ زندان‌ رجايي‌شهر كرج‌ منتقل‌ شد و اكنون‌ منتظر تصميم‌ ديوان‌عالي‌ كشور است‌ تا سرنوشتش‌ را تعيين‌ كند.
دومين‌ زن‌ جنجالي‌ سال‌ 82، شهلا زن‌ 34 ساله‌يي‌ است‌ كه‌ متهم‌ به‌ قتل‌ همسر ناصر محمدخاني‌ است‌. شهلا بالاخره‌ بعد از يك‌سال‌ در 16 آبان‌ ماه‌ سال‌ 82 به‌ قتل‌ اعتراف‌ كرد.
او گفت‌: من‌ عاشق‌ ناصر هستم‌ و تنها گناهم‌ عشق‌ است‌! شهلا معتقد است‌ قرباني‌ عشق‌ به‌ ناصر محمدخاني‌ شده‌ است‌. هر چند شهلا جزييات‌ قتل‌ را در بازسازي‌ صحنه‌ قتل‌ مو به‌ مو توضيح‌ داد، اما عده‌يي‌ بر اين‌ باورند كه‌ شهلا هرگز نمي‌توانسته‌ به‌ به‌ تنهايي‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ باشد. به‌ هر حال‌ وي‌ تنها متهم‌ قتل‌ لاله‌ سحرخيزان‌ است‌ كه‌ قرار است‌ خردادماه‌ سال‌ 83 محاكمه‌اش‌ آغاز شود.
كبري‌ رحمانپور معروف‌ به‌ عروس‌ سياه‌بخت‌ سومين‌ زن‌ محكوم‌ به‌ مرگ‌ در سال‌ 82 است‌ كه‌ به‌ دستور رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ از پاي‌ چوبه‌دار باز گردانده‌ شد. به‌ كبري‌ و وكيل‌ مدافعش‌ مهلت‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ تلاش‌ كنند تا رضايت‌ خانواده‌ شاكي‌ را به‌ دست‌ بياورند.
طي‌ يك‌ ماه‌ گذشته‌ صدها تن‌ از خوانندگان‌ «اعتماد»، با ارسال‌ نامه‌هايي‌ به‌ «پيام‌ آشنا» از «مينا» دختر بزرگ‌ خانواده‌ شاكي‌ درخواست‌ كردند تا كبري‌ را ببخشد و او را از اعدام‌ نجات‌ دهد.
كبري‌ رحمانپور كه‌ به‌ جرم‌ كشتن‌ مادرشوهر پيرش‌ در آستانه‌ مرگ‌ و زندگي‌ قرار گرفته‌، اكنون‌ در زندان‌ اوين‌ بسر مي‌برد. او مي‌گويد: من‌ هر شب‌ و روز صدبار مي‌ميرم‌ و زنده‌ مي‌شوم‌. من‌ تسليم‌ سرنوشتم‌، هر چه‌ خدا بخواهد. به‌ تنهايي‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ باشد. به‌ هر حال‌ وي‌ تنها متهم‌ قتل‌ لاله‌ سحرخيزان‌ است‌ كه‌ قرار است‌ خردادماه‌ سال‌ 83 محاكمه‌اش‌ آغاز شود.
كبري‌ رحمانپور معروف‌ به‌ عروس‌ سياه‌بخت‌ سومين‌ زن‌ محكوم‌ به‌ مرگ‌ در سال‌ 82 است‌ كه‌ به‌ دستور رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ از پاي‌ چوبه‌دار باز گردانده‌ شد. به‌ كبري‌ و وكيل‌ مدافعش‌ مهلت‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ تلاش‌ كنند تا رضايت‌ خانواده‌ شاكي‌ را به‌ دست‌ بياورند.