مريم خراساني: تا وقتي به زنان به دليل جنسيت، ستم و خشونت روا مي دارند،فمينيسم معنا دارد 

ايلنا - سه شنبه 19 اسفند  1382-  9  مارس 2004

مراسم بزرگداشت روز 8 مارس با عنوان نقش جنبش زنان در تحولات آينده ايران در سالن امفي تئاتر دانشگاه امير كبير به همت انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران ايلنا مريم خراساني در اين جلسه با ابراز خوشحالي از حضو ر در جمع دانشجويان جهت طرح مسايل مربوط به زنان گفت : قرار بوده مراسمي به مناسبت 8 مارس عصر ديروز در پارك لاله برگزار شود، ليكن ساعت 11 صبح اعلام كردند كه اين مراسم فاقد مجوز مي باشد ولي مردم حاضر شدند و بعضي از خواسته هاي زنان را مطرح كردند .

وي ادامه داد: ما در انواع آگاهي قرار داريم و با شفافيت بايد نسبت به مسايل زنان موضع بگيريم.

خراساني با طرح اين مطلب كه معتقد است جنبش هاي درون ايران از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجويي و برسر اتخاذ دو موضع قرار دارد گفت : معتقد م كه اين جنبش ها بر روي اتخاذ مواضع راديكال يا ليبرال مشكل دارند.

وي ضمن بيان انواع ساختار شكني جنبش زنان در سطح دنيا تاكيد كرد : جنبش زنان در سه بحث دولت، جهاني سازي و جنسيت در حال ساختار شكني است و از خود نيز ساختار شكني مي كند.

خراساني در پايان خاطر نشان كرد : تا زماني كه به دليل جنسيت زنان به آنها ستم مي شود و بر عليه آنها خشونت اعمال مي شود فمينيسم معنا پيدادارد.

پايان پيام