سازمان بين‌‏المللي كار: هنوز برابري شغلي بين مردان و زنان وجود ندارد 

ايلنا - سه شنبه 19 اسفند  1382-  9  مارس 2004

در گزارش جديدي كه در آستانه روز جهاني زن، توسط سازمان بين‌‏المللي كار منتشر شده، آمده است: زنان به طور بي سابقه‌‏اي در حال وارد شدن به بازاركار جهاني هستند، اما هنوز ضريب بي‌‏كاري بالاتر و دست‌‏مزد پايين‌‏تري دارند.

به گزارش ايلنا، به نقل از سايت خبري كانادا پست از ژنو، اين گزارش اشاره مي‌‏كند كه زنان، 60 درصد نيروي كار 550جمعيت فقير جهان را تشكيل مي‌‏دهند.

تحليل ديگري از اين گزارش، از وضعيت زنان مي‌‏گويد: زنان هنوز در رسيدن به شغل‌‏هاي مديريتي ناتوان بوده‌‏اند.

تحليل سازمان جهاني كار از اشتغال زنان نشان مي‌‏دهد كه امروزه زنان بيشتري نسبت به گذشته كار مي‌‏كنند.

بنا بر اين گزارش، در سال 2003 ميلادي، 1/1 ميليارد يا 40 درصد جمعيت 8/2 ميليارد نفري كارگران جهان، زن بودند كه افزايش 200 ميليون نفري اشتغال زنان در 10 سال گذشته را نشان مي دهد.

اين گزارش تصريح مي‌‏كند: هنوز رشد رو به انفجار اشتغال زنان با قدرت اجتماعي - اقتصادي آنان همراه نشده است؛ هم‌‏چنين زن‌‏ها هنوز در اكثر مشاغل در ازاي كار برابر با مردان، حقوق برابر دريافت نمي‌‏كنند.

پايان پيام