شهلا لاهيجي: هدف اصلي ما جلب توجه مردم است به مطالبات زنان

ايلنا - سه شنبه 19 اسفند  1382-  9  مارس 2004

شهلا لاهيجي اعلام كرد كه برگزاري روز جهاني زن هيچ مخالفتي با برگزاري روز تولد حضرت فاطمه ندارد و به هيچ عنوان اين روز خلاف مذهب نيست. 

شهلا لاهيجي از فعالين حوزه زنان در گفت وگو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:تا 4 سال پيش مراسم برگزاري روز زن محفلي وارو در حوزه هاي خصوصي برگزار شد و حالت علني نداشت.

وي افزود:اطلاع رساني در مورد برگزاري اين مراسم در حد صفر است وبيشتر رسانه هاي دولتي در مقابل چنينمراسمي سكوت مي كنندو نهاد هاي دولتي مثل مركز امور مشاركت زنان سعي درعدم دخالت در چنين مراسمي مي كنند.در حالي كه روز جهاني زن بايد توسط مركز امور مشاركت زنان برگزار شود.

لاهيجي معتقد است كه بايد به صورت علني چنين مراسمي برگزار شود تا به مسائل زنان به صورت انتقادي نگاه شود.

وي افزود: اگر زنان از چنين روزي استقبال مي كنند به اين دليل است كه مساله زنان از اهميت ويژه اي برخوردار است و زنان به مسائل خود حساس شده اند.

به اعتقاد لاهيجي تمام دستگاه ها نه به صورت علني بلكه به صورت تلويحي برگزاري اين مراسم را پذيرفته اند.

وي در پاسخ به اين سوال كه برگزاري چنين مراسمي چه تاثيري بر وضعيت كنوني زنان دارد ،گفت:اصلا نيازي نيست كه رويدادهاي مهم تحول ايجاد كند زيرا تحول يك فرايند است نه يك اتفاق.

وي تصريح كرد:هدف اصلي ما جلب توجه مردم است به مطالبات زنان نه اينكه بخواهيم بلافاصله از يك اتفاق و تجمع تحولي اساسي در وضعيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي زنان ايجاد كنيم .

پايان پيام