آخرين آمار خشونت عليه زنان

شرق - سه شنبه 19 اسفند  1382-  9  مارس 2004

 

نيكي محجوب: در روز جهاني زن ۸ مارس، سازمان طرح منع خشونت عليه زنان در سازمان عفو بين الملل Amnesty آخرين گزارش خشونت عليه زنان را منتشر كرد. طبق اين گزارش زنان ۷/۴۹ درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند و براساس آمار منتشر شده در اين سازمان خشونت عليه زنان به خشونت هاي خانوادگي (شامل هتاكي، مضيقه مالي، منع از معاشرت با اقوام و نزديكان) خشونت جنسي، جنگ و زنان، برخوردهاي آسيب رسان جسمي و روحي تقسيم مي شود.

 

خشونت هاي خانوادگي

 

- يك ميليون نفر از زنان كل دنيا مورد سوء استفاده يا ضرب و جرح قرار مي گيرند. ۷۰ درصد از اين زنان توسط همسران خود به قتل مي رسند.

 

- در كنيا بيش از يك زن در هر هفته توسط اقوام همسر به قتل مي رسد.

 

- هر هفته پنج زن در زامبيا توسط اقوام نزديك خود كشته مي شوند.

 

- ۳۵ درصد زنان مصري پس از ازدواج توسط همسران مورد ضرب و جرح قرار مي گيرند.

 

- در طول ۱۲ ماه سال ۲۰۰۲، ۱۷ درصد زنان زير ۲۰ سال بوليوي خشونت و تنبيه بدني را تجربه كرده اند.

 

- هر ۱۵ ثانيه يك زن در آمريكا مورد ضرب و جرح قرار مي گيرد.

 

- ۵۰ درصد زنان بنگلادشي توسط اقوام خود به قتل مي رسند.

 

- در نيوزلند ۲۰ درصد زنان مورد آزار قرار مي گيرند.

 

- ۴۲ درصد زنان پاكستاني خشونت همسران را قبول كرده اند.

 

- در روسيه ۳۶ هزار زن مورد آزار واقع مي شوند.

 

- هر پنج روز يك زن اسپانيايي توسط همسرش به قتل مي رسد.

 

- در انگليس هر هفته دو زن توسط همسران خود كشته مي شوند.

 

خشونت جنسي

 

- ۱۴۷ زن در آفريقاي جنوبي روزانه مورد تجاوز قرار مي گيرند.

 

- هر ۹۰ ثانيه يك زن آمريكايي مورد خشونت جنسي واقع مي شود.

 

- ۲۵ هزار زن فرانسوي در طول سال مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند.

 

- ۶/۳۵ درصد زنان ترك تجربه خشونت جنسي را دارند.

 

زنان و جنگ

 

- ۸۰ درصد پناهندگان دنيا را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.

 

- ۸۵ درصد از زنان سالانه قاچاق مي شوند.

 

- در جمهوري دموكراتيك كنگو در طول جنگ ۵ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند.

 

- در طول جنگ رواندا ۲۰ درصد زنان مورد سوء استفاده جنسي واقع شدند.

 

- ۹۴ درصد زنان سيرالئون تجربه برده داري جنسي در طول دوران جنگ را دارند.

 

- ۴۰۰ زن و دختر عراقي در طول جنگ و پس از آن مورد تجاوز واقع شدند.

 

- در طول جنگ هاي كامبوج ۲۵۰ هزار زن مجبور به ازدواج شدند.

 

- در جنگ بوسني و هرزگوين بين ۲۰ تا ۵۰ هزار زن مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفتند.

 

حركات آسيب رسان

 

- ۸۲ ميليون دختر مابين سن ۱۰ تا ۱۷ سال در اين سنين ازدواج اجباري مي كنند.

 

- ۷۶ دختر نيجري فقير پيش از سن ۱۸ سالگي مجبور به ازدواج هستند.

 

- ۴۵ زن ايراني در سال گذشته توسط همسران خود در خوزستان به قتل رسيده اند.

 

براساس همين آمار بين ۲۰ تا ۷۰ درصد زنان هرگز سوء استفاده هايي كه از آنان مي شود را گزارش نمي دهند. ۴۷ درصد زنان مصري مشكلات و برخوردهاي خشونت آميز فيزيكي اعمال شده را به هيچ دستگاهي اعلام نمي كنند. در شيلي تنها ۳ درصد زنان مورد تجاوز واقع شده به طور تصادفي مراتب را به پليس اعلام مي كنند. در كشورهاي مختلف چون استراليا، آمريكا، بنگلادش، اتريش، ايرلند و انگليس نيز بسياري از زنان هيچ گاه خشونت ها را اعلام نخواهند كرد.

 

در همين حال در سال ۲۰۰۳، تنها ۴۵ كشور جهان قوانين حمايتي زنان را تصويب كرده اند. در بسياري از كشورها هنوز هيچ قانون مناسبي براي حمايت از زنان طرح نشده و بسياري از جرايمي كه در خصوص زنان به وقوع مي پيوندد، رسيدگي نمي شود. از جمله اين خشونت ها كه هنوز قانون خاصي براي آنها در نظر گرفته نشده قتل هاي ناموسي است كه در پرو، بنگلادش، آرژانتين، اكوادور، مصر، گواتمالا، ايران، اسرائيل، عمان، سوريه، لبنان، تركيه و ونزوئلا هر ساله اتفاق مي افتد.

 

در مورد قوانين سوءاستفاده هاي جنسي عليه زنان تنها ۵۱ كشور براي اين برخوردها قوانين كيفري در نظر گرفته اند.

 

خشونت عليه زنان در بسياري از موارد موجب ابتلاي زنان به بيماري كشنده ايدز مي شود. بر همين اساس ۲۰ ميليون از زنان در سال جاري مبتلا به اين بيماري هستند.