رويا كريمى مجد / دورنماى تشكل هاى زنان پس از جابجايى نيروهاى سياسى

راديو آلمان - شنبه 9 اسفند  1382-  28  فوريه 2004

 

خانم رويا كريمى مجد، روزنامه نگار عضو هيئت تحريريه ياس نو و از جمله فعالان اجتماعى و مسائل زنان، ضمن ابراز نااميدى از رفع توقيف ياس نو در مورد برگزارى روز جهانى زن به گستردگى سالهاى قبل نيز چندان خوشبين نيست و ميگويد سالن ها و فرهنگسراها در اختيار شوراى شهر و شوراى شهر در اختيار گروه آبادگران است. بايد ديد آنان چه اندازه با تشكل هاى غيردولتى زنان كنار خواهند آمد

گفت و گو: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم كريمى مجد آيا اميدى به رفع توقيف ياس نو هست و بطور كلى شما وهمكاران بيكارشده تان الان مشغول به چه كارى هستيد؟

رويا كريمى مجد: اميد چندانى به انتشار مجدد ياس نو نيست و فكر نميكنم اين از آن توقيف ها باشد كه رفع شود. اينكه ما چه ميكنيم، راستش الان چون پيش از تعطيلات عيد هست و هميشه اسفند ماه شلوغى است، بچه هاى تحريريه سرشان گرم مسائل نوروز است. اما ما سعى ميكنيم با اين بيكارى كنار بياييم و خوشبختانه مديران روزنامه ياس نو قبول كرده اند كه ما  اين ماه را هم استند باى روزنامه باشيم. همه منتظر هستيم كه اگر رفع توقيف شد برگرديم و قرار است ما اين ماه به هيچ پيشنهاد كارى جواب مثبت ندهيم و عجالتا استراحت كنيم تا پايان تعطيلات نوروز بعد ببينيم چه پيش ميايد.

اين بيكارى اجبارى فرصت خوبى بود براى استراحت يا كتاب خواندن. ضمنا با كاركنان ياس نو قرار گذاشته ايم هر پنجشنبه در يكى از كافى شاپ هاى تهران همديگر را ببينيم و ديدارها را تازه كنيم. فعلا همه منتظريم ببينيم چه پيش ميايد.

دويچه وله: آيا به نظر شما ممكن است با تغيير نيروهاى سياسى پس از انتخابات، محدوديت هايى در مورد ان جى او ها و تشكل هاى مربوط به مسائل زنان ايجاد شوند؟

رويا كريمى مجد: من فكر ميكنم بايست منتظر بود تا اين انتقال قدرت به طور كامل صورت بگيرد. بايد ديد مجلس هفتم كار خود را چگونه شروع ميكند. برنامه هايشان در مورد مسائل زنان چيست چقدر عمل خواهند كرد. اما آن بويى كه در فضا احساس ميشود، بوى چندان خوشايندى نيست. نزديك ترين اتفاقى كه ما در پيش رو داريم، روز هشتم مارس ، روز جهانى زن است و آخرين خبرى كه من ديروز داشتم اينست كه بسيارى از تقاضاى هاى ان جى او هاى زنان براى برگزارى مراسم در تهران، هنوز مجوزى دريافت نكرده اند.

فكر ميكنم برگزارى  مراسم  امسال هشتم مارس  بيشتر دست فرهنگسراهايى باشد كه وابسته به شهردارى هستند و شهردارى هم وابسته به شوراى شهر و گروه آباد گران است. بايد ديد تا چه اندازه با ان جى او ها براى برگزارى هشتم مارس همراهى ميشود و آن گاه است كه ميتوان تصوير واضح ترى در مورد مسائل زنان و تشكل هاى آنان در اينده داشت.
 
دويچه وله: با اينحال آيا تدبيرى انديشيده شده كه  هشتم مارس به هر ترتيب برگزار شود ولو اينكه به گستردگى سال قبل نباشد؟

 رويا كريمى مجد بهر ترتيب يعنى چه ؟ وقتى كه اين امكان وجود نداشته باشد كه زنها در فرهنگسراها يا فضاى  باز دور هم جمع شوند و مجوزهاى لازم براى تجمع آرام ونه تجمع هاى سياسى ،داده نشوند، چه جايگزينى ميتوان پيدا كرد تا زنها دور هم جمع شوند؟ محل هايى كه در اختيار زنان هست خيلى محدود است و قاعدتا براى مراسم تشكل هاى غير دولتى نميتوان از امكانات دولتى استفاده كرد و تعداد زنان اندكى هم كه در جايگاههاى دولتى هستند، آنقدر توان براى حمايت از اين حركت ها ندارند.

اما من بهر حال اميدوارم برنامه هاى مختلفى كه ان جى اوهاى زنان براى هشت مارس تدارك ديده اند با همكارى شهردارى و  گروه آبادگران كه اينك به قدرت رسيده،  عملى شود و آنها مسائل زنان را جدى بگيرند.

دويچه وله: موضوع دفاع از زنانى چون افسانه نوروزى يا كبرى رحمانپور كه به دليل قتل زير حكم اعدام هستند، در تب و تاب مسائل انتخابات كمرنگ شد و اخيرا هم پرداخت به اين مسئله را دفاع از زنان قاتل مى نامند. شما در اينمورد چه ميگوييد؟

رويا كريمى مجد: در هر حال ايندو زن مرتكب قتل شده اند و نميتوان عمل آنها را ناديده گرفت. اما تلاش براى رسيدگى به محاكمه اين ها در درجه اول به اين معناست كه جامعه و زنان ايرانى به نحوه رفتار و احكام دستگاه قضايى توجه و حساسيت دارد. بديهى است كه در تب و تاب انتخاباتى كه تعيين كننده سرنوشت سياسى كشور است، بذل توجه به سرنوشت اين دو زن كمرنگ شود. همانگونه كه مجازات  مردى كه ۲۷ دختر بچه را مورد آزار جنسى قرار داده بود، بخاطر انتخابات عقب افتاد و او دو سه روز قبل اعدام شد.

به اين ترتيب من ميخواهم بگويم كمرنگ شدن توجه به مورد خانمها نوروزى و رحمانپور در دوران انتخابات تا حدودى اجتناب ناپذير بود اما زنان ايرانى چه در داخل و چه در خارج به تلاش هاى خود ادامه  ميدهند تا حكم منصفانه اى با در نظر گرفتن شرايط  ارتكاب قتل  و ستمى كه به اين زنان رفته، در مورد اين دو صادر شود. قضات مرد كه از قوانين مردانه براى مجازات زنان استفاده ميكنند بايد شرايط زنى را كه در قبال خشونت و آزار دست به خشونت زده، درك كنند.

دويچه وله: وضعيت زنان زلزله زده و آسيب ديده بم هم از صدر خبرها كنار رفته. آيا شما اطلاع مشخصى از وضعيت كنونى آنها داريد؟

رويا كريمى مجد: عليرغم خبرهاى بسيار مثبتى كه از بم داير بر جريان داشتن دوباره زندگى ميرسد ميرسد و اينكه زنان مشكلى ندارند، خبرهاى تاسف بارى  از زنان بمى شنيده ميشود از جمله خبرى ديدم به اينقرار كه  در بندر گناوه پنج زن سارق با حدود نيم ميليون تومان پول مسروقه دستگير شده انددستگيرشده اند.  تمام اين زنان از اهالى شهر بم بوده اند. اين خبر بدى بود بخاطر اين كه هفته اول كه زلزله رخداده بود، من به اداره آگاهى بم رفتم و خواستم آمار زنان بى سرپرست يا زنانى را كه در ليست بحران هستند، بمن بدهند. يكى از مسئولان آگاهى بم بمن گفت اول ببينيد چند نفر زن زنده مانده اند بعد دنبال آمار بحران شان بگرديد.

 اين جمله به اين دليل در ذهن من ماند كه اين فرد ميخواست بگويد اميدواريم همه مرده باشند تا كسى نگرانشان نباشد. اما زنان بم زنده اند و بسيارى از آنها رها شده اند و به نظر ميرسد گزارش هايى كه داير بر پوشش دادن به نيازهاى آنها حتى در سطح دادن چادر و امكانات زيستى منتشر شده و ميشوند، چندان صادقانه نيستند