جنبش زنان بايد از حقوق كبري رحمانپور و افسانه نوروزي كه به هر دليلي به ناچار، دست به قتل زده اند دفاع كند 

ايلنا - دوشنبه 4 اسفند  1382-  23  فوريه 2004

يكي از فعالين حوزه زنان معتقد است كه جنبش زنان بايد از حقوق كبري رحماپور و افسانه نوروزي كه به هر دليلي به ناچار، دست به قتل زده اند دفاع كند.

پروين اردلان يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:بحث كبري رحمانپور و افسانه نوروزي متفاوت هستند اما حذف كبري رحمانپور كه از روي ناچار دست به قتل زده است كار درستي نيست.

وي افزود:جنبش زنان بايد از اعدام رحمانپور جلوگيري كند. زيرا وي در اثر ناچاري و به دليل شرايط خانوادگي اقدام به قتل كرده است.

به گفته اردلان،هم افسانه نوروزي و هم كبري رحمانپور هر دو قتل كرده اند اما نه،به اختيار خود بلكه به دليل شرايط و فشارهايي كه به آنها وارد شده به اين كار اقدام كرده اند.

وي تصريح كرد:بحث اين دو نفر يكي است وتنها در شكل ظاهري با هم تفاوت دارند و ما هم تا زماني كه بتوانيم از اعدام آنها جلوگيري مي كنيم.

اردلان با اشاره به اينكه مجرم دانستن را نادرست دانست گفت: در كشورهاي خارجي اگرزني بااين سنين به ناچار اقدام به قتل كند،قاتل شناخته نمي شود وچنين حكمي نخواهد داشت.

وي عنوان كردكه جنبش زنان بايد از حق هر زني كه به اجبار در شرايطي قرار گيردكه حقوق او تضييع شود دفاع كند.

پايان پيام