امسال به زنان سرپرست خانوار عيدي تعلق نمي گيرد

ايلنا - دوشنبه 27  بهمن 1382-  16  فوريه 2004

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرد كه امسال به زنان سرپرست خانوار عيدي تعلق نمي گيرد زيرا مجلس با اين كار موافقت نمي كند.

دكتر حسن علم الهدايي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت: سال 81 پيشنهاد اختصاص عيدي به زنان سرپرست خانوار را به مجلس داديم اما نپذيرفتند و امسال نيز نخواهند پذيرفت.

وي افزود: براي سال آينده نيز طرحي داريم كه 40 يا 50 درصد حقوقي را كه دولت به عنوان عيدي به كارمندان

مي دهد براي زنان سرپرست خانوار خانواده هاي نيازمند تحت پوشش سازمان هاي حمايتي نيز در نظر گرفته شود.

به گفته علم الهدايي، سازمان بهزيستي تلاش مي كند كه عيدي زنان سرپرست خانوار را به صحن مجلس وارد كند و در بودجه ها پيش بيني شود.

وي تصريح كرد: اين بحث قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود اما اصلا اميدوار نيستيم كه با اين طرح موافقت شود.

پايان پيام