عربستان سعودي زنان را به فعاليت اقتصادي دعوت كرد 

ايلنا - دوشنبه 29 دي 1382- 19 ژانويه 2004

عربستان سعودي زنان را به مشاركت در اقتصاد با هدف افزايش رشد اقتصادي فراخواند.

به گزارش خبرگزاري كار ايران ,ايلنا, به نقل از سايت خبري الجزيره , در پايان كنفرانس اقتصادي جده از فراهم آوردن تسهيلات ويژه بر فعاليت زنان در عربستان سعودي خبر داده شد , تا گامي در جهت كاهش اعتماد كشور بر نفت برداشته شود.

"ثريا العريض" مشاور برنامه ريزي شركت آرامكو عربستان , زن را در جوامع عربي يك عنصرحاشيه اي عنوان كرد و افزود: اما با اين وجود زنان سعودي با وجود مشكلات فراوان به فعاليت شان ادامه خواهند داد.

شايان ذكر است , كه تحليلگران اقتصادي زنان را نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه ها ارزيابي كرده ؛ اما 50 درصد كمتر از مردان به فعاليت هاي خارج از خانه اشتغال دارند.

پايان پيام