20 درصد از نيروي كار خاورميانه را زنان تشكيل مي‌‏دهند 

ايلنا - سه شنبه 16 دي 1382- 6 ژانويه 2004

طبق مطالعات انجام شده، تنها 20 درصد از نيروي كار منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را زنان تشكيل مي‌‏دهند.

به گزارش بخش بين الملل سرويس كارگري ايلنا, به نقل از شبكه خبري « مناف نيوز», زنان در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نسبت به ديگر كشورها، با ميزان مشابهه درآمد سرانه , از سطح تحصيلات پايين‌‏تر و درصد اشتغال كمتري برخوردارند.

بنابراين گزارش، در كشوري همانند قطر، تنها 13 درصد از نيروي كار را زنان تشكيل مي دهند؛ اين در حالي است كه ميزان بي‌‏سوادي مردان قطري بيش از زنان اين كشور است.

در عربستان نيز تنها 7 درصد از نيروي كار اين كشور زن هستند كه بيشتر در مشاغل پزشكي زنان و تدريس به هم جنسان مشغول به فعاليت هستند.

اين گزارش حاكي است؛ وابستگي شديد اقتصاد كشورهاي خاورميانه به نفت از دلايل اصلي پايين بودن آمار اشتغال زنان در اين كشورهاست.

گفتني است؛ تنها 20 درصد از زنان بالاي 15 سال دركشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مشغول به كار هستند كه اين درصد، يكي از پايين‌‏ترين ضرايب اشتغال زنان در سراسر جهان است.

پايان پيام