اولين كلانتري بانوان در مشهد

شرق: نخستين كلانتري بانوان در مشهد آغاز به كار كرد. به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي ناجا در خراسان اين كلانتري داراي بخش هايي نظير مشاوره مددكاري، قضايي، تجسس، اطلاعات، مركز فرماندهي و كنترل است. سردار رادان فرمانده انتظامي خراسان در مراسم آغاز به كار اين كلانتري گفت: اين كلانتري نخستين كلانتري بانوان در سطح كشور است و اميدواريم با توسعه اين كار و با حضور كارساز بانوان انتظارات جامعه را برآورده سازيم. فرمانده انتظامي خراسان در ادامه افزود: افسران زن ناجا در بخش هاي اجرائيات، صدور گواهينامه رانندگي، آگاهي تشخيص هويت، گذرنامه، مبارزه با مواد مخدر مشغول فعاليت مي شوند و اميدواريم پليس زن در همه بخش هاي تخصصي و غيرتخصصي ناجا فعال شود.