افزايش 20 درصدي آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده

مهر : آسيب هاي اجتماعي هر ساله با روند روبه رشدي مواجه است كه اين امر در خصوص دختران فراري و زنان آسيب ديده رشد ۲۰ درصدي در سال ۸۲ نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد. سيد حسن علم الهدايي گفت: در ۶ ماهه اول سال جاري ۸۷۶ دختر فراري در مراكز خانه هاي سلامت بهزيستي پذيرش و ساماندهي شدند كه اين رقم در ۶ ماه نخست سال گذشته ۷۳۴ مورد بوده است، ضمن اينكه سن فرار دختران به ۱۳ سالگي كاهش يافته است. وي به وجود ۲۷ مركز خانه سلامت در كل كشور اشاره كرد و افزود: تهران با ۱۵۳ مورد بيشترين پذيرش دختران فراري را داشته و پس از آن استان مركزي با ۸۳ مورد، خوزستان ۳۵، اصفهان ۳۳ و خراسان ۱۳ مورد پذيرش داشته اند كه استان يزد با ۶ مورد با كمترين مشكل در زمينه دختران فراري مواجه بوده است. علم الهدايي به ساماندهي ۷۱۰ زن آسيب ديده در ۱۸ مركز بازپروري در ۶ ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت، خراسان با ۲۱۸ مورد بيشترين پذيرش دختران فراري و پس از آن، مركز ي با ۱۱۷ مورد، اصفهان با ۶۳، خوزستان با ۴۹ مورد پذيرش داشتند كه در اين ميان يزد با ۶ مورد پذيرش همچنان كمترين ميزان پذيرش زنان آسيب ديده را داراست.