سرنوشت‌ در پاي‌ چوبه‌ دار

روزنامه اعتماد -  چهار شنبه 10 دي 1382- 31 دسامبر 2003

صبح‌ ديروز به‌ دايره‌ جنايي‌ اجراي‌ احكام‌ تهران‌ ، دستور مرگ‌ يك‌ زن‌ 22 ساله‌ زنداني‌ رسيد تا سحرگاه‌ )امروز( او را در زندان‌ اوين‌ به‌ پاي‌ چوبه‌دار ببرند و حلقه‌ طناب‌ را به‌ گردنش‌ بيندازند.

اين‌ زن‌ )معروف‌ به‌ عروس‌ 22 ساله‌( كبري‌ رحمان‌پور است‌ كه‌ از سه‌ سال‌ و چهار ماه‌ پيش‌ به‌ عنوان‌ يك‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌، در زندان‌ به‌ انتظار تعيين‌ سرنوشت‌ خود بسر مي‌برد.

كبري‌ در شهريور ماه‌ سال‌ 79 بخاطر قتل‌ مادر شوهر 90 ساله‌ خود دستگير شد و قاضي‌ دادگاه‌ جنايي‌ تهران‌ به‌ درخواست‌ فرزندان‌ پيرزن‌ مقتول‌، حكم‌ قصاص‌ او را صادر كرد كه‌ اين‌ حكم‌ در ديوان‌عالي‌ كشور تاييد شد.

اواسط‌ سال‌ 79 كبري‌ كه‌ دختري‌ 19 ساله‌ بود به‌ خانه‌ شوهري‌ 64 ساله‌ رفت‌ كه‌ قبلاص ازدواج‌ كرده‌ و همسرش‌ را طلاق‌ داده‌ بود. اما زندگي‌ زناشويي‌ كبري‌ با اين‌ مرد سالخورده‌ دوام‌ چنداني‌ نيافت‌ و با قتل‌ مادر شوهر پيرش‌ به‌ دست‌ او به‌ پايان‌ رسيد.

مادر كبري‌ در اين‌ باره‌ گفت‌: من‌ عامل‌ بدبختي‌ دخترم‌ را خواهرم‌ مي‌دانم‌. ما آدمهاي‌ فقير و نداري‌ بوديم‌ اما هر طور بود زندگي‌مان‌ را مي‌گذرانديم‌ اما خواهرم‌ كه‌ با اين‌ خانواده‌ رفت‌ و آمد داشت‌ مدام‌ به‌ گوش‌ من‌ مي‌خواند كه‌ اگر دخترت‌ را به‌ اين‌ خانواده‌ بدهي‌ تا آخر عمر خوشبخت‌ مي‌شويد و اينطوري‌ بود كه‌ خواهرم‌ و شوهرم‌ با هم‌ تباني‌ كردند و با وجود مخالفت‌ من‌ و دخترم‌ او را به‌ پسر اين‌ خانواده‌ كه‌ در واقع‌ از پدرش‌ هم‌ مسن‌تر بود، دادند.اما دخترم‌ حتي‌ يك‌ روز آب‌خوش‌ از گلويش‌ پايين‌ نرفت‌ ، يك‌ روز صورتش‌ كبود بود يك‌ روز سرش‌ شكسته‌ بود. شوهرش‌ آدم‌ متعهدي‌ نبود، دنبال‌ كارهاي‌ خودش‌ بود و در واقع‌ دختر مرا براي‌ كلفتي‌ و نگهداري‌ مادر 90 ساله‌اش‌ به‌ خانه‌شان‌ برده‌ بود.

كبري‌ هميشه‌ يك‌ چشمش‌ اشك‌ بود يك‌ چشمش‌ خون‌، از سركوفت‌هايي‌ كه‌ مادر شوهر پيرش‌ به‌ او مي‌زد و از زخم‌زبان‌ها، كتك‌ها و هزار بلاي‌ ديگري‌ كه‌ آنها بر سرش‌ مي‌آوردند با من‌ درددل‌ مي‌كرد تا اينكه‌ يك‌ شب‌ هراسان‌ با يك‌ ساك‌ كوچك‌ به‌ خانه‌ ما آمد و فهميديم‌ كه‌ اتفاقي‌ افتاده‌ است‌ ، كبري‌ گفت‌ قهر كرده‌ و ديگر به‌ آن‌ خانه‌ نمي‌رود اما شب‌ وقتي‌ شوهرش‌ با چند مامور پليس‌ به‌ در خانه‌ ما آمدند، گفتند كه‌ كبري‌ مادر شوهرش‌ را كشته‌ است‌ آن‌ وقت‌ فهميدم‌ چه‌ خاكي‌ بر سر ما شده‌ و دخترم‌ اول‌ جواني‌ و زندگي‌ بايد با زندگي‌ خداحافظي‌ كند.

حكم‌ اعدام‌ كبري‌ سحرگاه‌ )امروز ( بايد اجرا مي‌شد اما شايد اين‌ خانواده‌ در آخرين‌ لحظات‌ به‌ جواني‌ اين‌ زن‌ و دلشكستگي‌ مادرش‌ رحمشان‌ بيايد و از اعدام‌ او گذشت‌ كرده‌ باشند.

فرمان‌ مرگ‌ كبري‌

ديروز، دفتر اجراي‌ احكام‌، پس‌ از دريافت‌ حكم‌ اجراي‌ مراسم‌ اعدام‌ كبري‌ 22 ساله‌ جنب‌ و جوش‌ غريبي‌ پيدا كرد، مجريان‌ حكم‌ با آنكه‌ ناگزير بودند مقدمات‌ مراسم‌ اعدام‌ را فراهم‌ كنند اما از اينكه‌ زن‌ جواني‌ به‌ پاي‌ چوبه‌ دار مي‌رفت‌، سايه‌هاي‌ غم‌ بر چهره‌هاي‌شان‌ پيدا بود و در دل‌ آرزو مي‌كردند با گذشت‌ بازماندگان‌ پيرزن‌ مقتول‌،اجراي‌ حكم‌ متوقف‌ شود.

مسوول‌ دايره‌ اجراي‌ احكام‌ مي‌گفت‌: ما سعي‌ مي‌كنيم‌ رضايت‌ بازماندگان‌ پيرزن‌ مقتول‌ را بگيريم‌ و حتي‌ اميدواريم‌ در آخرين‌ لحظاتي‌ كه‌ قرار است‌ در سحرگاه‌ اوين‌، حلقه‌ طناب‌ را به‌ گردن‌ كبري‌ رحمانپور مي‌اندازند، آنها بخشش‌ خود را در پاي‌ چوبه‌ دار اعلام‌ كنند.

عبدالصمد خرمشاهي‌ وكيل‌ مدافع‌ كبري‌ رحمانپور بعد از ظهر ديروز كه‌ در خارج‌ از تهران‌ بود، از شمارش‌ معكوس‌ براي‌ اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ موكلش‌ باخبر شد و بسرعت‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌ تا تلاشهايي‌ رابراي‌ نجات‌ كبري‌ آغاز كند.

خرمشاهي‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: خانواده‌ مقتوله‌ قول‌ داده‌ بودند با شرايطي‌ رضايت‌ بدهند. آنها گفته‌ بودند اگر مطبوعات‌ درباره‌ اين‌ حادثه‌ سكوت‌ كنند، كبري‌ را مي‌بخشند اما دروغ‌ گفتند و بالاخره‌ حكم‌ اعدام‌ موكلم‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد.

خرمشاهي‌ گفت‌: در اين‌ مدت‌ اعضاي‌ خانواده‌ پيرزن‌ حاضر به‌ گفت‌وگو درباره‌ كبري‌ نبودند و به‌ ما روي‌ نشان‌ نمي‌دادند. كبري‌ به‌ تمام‌ معني‌ دختري‌ محجوب‌ و قانع‌ و صبور بود اما با شرايط‌ غيرقابل‌ تحملي‌ كه‌ برايش‌ به‌ وجود آوردند، با توهين‌ها و تحقيرهايي‌ كه‌ شوهر و مادر شوهر 90 ساله‌اش‌ نسبت‌ به‌ او روا مي‌داشتند، در يك‌ لحظه‌ كنترل‌ خود را از دست‌ داد و در بحران‌ روحي‌ و عصبي‌ گرفتار حادثه‌يي‌ ناگوار شد.

ديدار با دختر پيرزن‌

فرزندان‌ پيرزن‌ 90 ساله‌، يك‌ پسر 60 ساله‌ )شوهر كبري‌( و دو دختر هستند كه‌ سن‌ آنها هم‌ بيش‌ از 60 سال‌ است‌.

روز گذشته‌ خبرنگار گروه‌ حوادث‌ اعتماد، پس‌ از دريافت‌ خبري‌ درباره‌ صدور دستور اعدام‌ كبري‌ به‌ ديدار يكي‌ از اين‌ دختران‌ رفت‌ كه‌ سرنوشت‌ كبري‌ در دست‌ او بود. اين‌ زن‌ 61 ساله‌، از طرف‌ بقيه‌ بازماندگان‌ پيرزن‌ مقتوله‌ وكالت‌ دارد كه‌ طبق‌ قانون‌ مي‌توانست‌ از طرف‌ خواهر و برادرش‌ درباره‌ سرنوشت‌ كبري‌ تصميم‌ بگيرد.خبرنگار ما در بازگشت‌ از خانه‌ اين‌ زن‌ سالخورده‌ گزارش‌ داد:با در دست‌ داشتن‌ نشاني‌ محل‌ سكونت‌ زن‌ سالخورده‌، به‌ در خانه‌اش‌ در حوالي‌ سيدخندان‌ رفتم‌ و در زدم‌. پيرزن‌ پس‌ از بازكردن‌ در به‌ رويم‌ وقتي‌ فهميد كه‌ قصد دارم‌ از بخشش‌ كبري‌ با او صحبت‌ كنم‌، ناگهان‌ خشمگين‌ شد و با داد و فرياد و كلمات‌ ركيك‌، ما را از حياط‌ خانه‌اش‌ بيرون‌ كرد.پيرزن‌ مدام‌ فرياد مي‌زد: هر كاري‌ كه‌ كرده‌ايم‌، خوب‌ كرده‌ايم‌، به‌ هيچ‌كس‌ هم‌ جوابگو نيستيم‌.

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما، به‌ هر حال‌ سرنوشت‌ كبري‌ در دست‌هاي‌ اين‌ زن‌ قرار دارد، چون‌ خواهر او كه‌ در خارج‌ از كشور بسر مي‌برد و برادرش‌ )شوهر كبري‌( هر دو به‌ اين‌ پيرزن‌ وكالت‌ داده‌اند تا پيگير كارهاي‌ مربوط‌ به‌ پرونده‌ باشد.

به‌ گزارش‌ خبرنگاران‌ گروه‌ حوادث‌، قاضي‌ همتيار، مسوول‌ اجراي‌ حكم‌ و وكيل‌ كبري‌، ديشب‌ تا ديرهنگام‌، در تلاش‌ براي‌ گرفتن‌ رضايت‌ از بازماندگان‌ پيرزن‌ مقتوله‌ بودند تا شايد بتوانند كبري‌ رحمانپور را از اعدام‌ نجات‌ بدهند ولي‌ سحرگاه‌ امروز روشن‌ مي‌ شود كه‌ چه‌ سرنوشتي‌ در برابر اين‌ زن‌ جوان‌ قرار خواهد گرفت‌. به‌ هر حال‌ اكنون‌ كه‌ روزنامه‌ اعتماد در دست‌ خوانندگان‌ گرامي‌ است‌ اين‌ سرنوشت‌ روشن‌ شده‌ است‌: اعدام‌ يا نجات‌ از قصاص‌!ديشب‌ خرمشاهي‌ وكيل‌ پرونده‌ كه‌ ظهر ديروز يعني‌ تنها چند ساعت‌ مانده‌ به‌ اجراي‌ حكم‌ از آن‌ با خبر شده‌ بود در حالي‌ كه‌ بسيار ناراحت‌ بود، گفت‌: قرار نبود حكم‌ كبري‌ به‌ اين‌ زودي‌ اجرا شود. حداقل‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از اجراي‌ حكم‌ بايد به‌ من‌ اطلاع‌ مي‌دادند تا بتوانم‌ آخرين‌ تلاش‌هاي‌ خود را براي‌ جلب‌ رضايت‌ خانواده‌ مقتوله‌ انجام‌ دهم‌ اما اين‌ طور نشد.