افسانه نوروزي به زندان اوين منتقل مي‌شود- كبري رهنما سحرگاه فردا اعدام خواهد شد

ايلنا - سه شنبه 9 دي 1382- 30 دسامبر 2003

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل مدافع افسانه نوروزي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: به‌دنبال درخواست افسانه نوروزي و موافقت مسوولان مربوطه، مقدمات انتقال وي از زندان بندرعباس به تهران فراهم شد و به زودي به زندان اوين منتقل مي‌شود.

خرمشاهي درباره نحوه‌ي رسيدگي به پرونده موكلش با توجه به انتقال افسانه نوروزي به اوين گفت: هنوز هيچ اقدامي براي رسيدگي مجدد به اين پرونده صورت نگرفته و در صورت اقدام احتمالي براي رسيدگي مجدد، پرونده در همان‌جا رسيدگي خواهد شد.

خرمشاهي همچنين از تاييد حكم اعدام كبري رهنما نوعروسي كه مادر همسرش را به قتل رسانده بود، خبر داد و گفت: متاسفانه عليرغم تمام تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي تبرئه‌ي رهنما حكم اعدام وي به تاييد مقامات قضايي رسيده و سحرگاه فردا او اعدام خواهد شد.

انتهاي پيام