زنان عربستان سعودي خواستار تساوي حقوق با مردان شدند 

ايلنا - سه شنبه 9 دي 1382- 30 دسامبر 2003

بيش از 300 زن سراسر عربستان سعودي درخواستي مبني بر داشتن حقوق مساوي با مردان تسليم شاهزاده "عبدالله بن عبدالعزيز" كردند.

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در اين درخواست زنان عربستان سعودي خواسته اند كه تمامي فعاليتهاي اجتماعي آنها بدون قيم و وكيل شناخته شود.

در واقع زنان خواستار ايجاد جايگاه شغلي حتي حضور در مقامات عالي رتبه دولتي با اجازه مردم شدند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در درخواست زنان عربستان پيشنهادي مبني بر ايجاد تشكيلاتي براي نظارت و رسيدگي به امور مربوط زنان گنجانده شده است .

بيشتر اين زنان داراي تحصيلات دانشگاهي و شاغل هستند. پايان پيام