مرد عرب‌ در تهران‌ پس‌ از شكار دختران‌، آنها را به‌ دوبي‌ مي‌فرستاد

اعتماد - دوشنبه 8 دي 1382- 29 دسامبر 2003

گروه‌ حوادث‌: راننده‌يي‌ كه‌ با جست‌وجو در شهر، زنان‌ و دختران‌ را اغفال‌ مي‌كرد و به‌ يك‌ مرد عرب‌ مي‌فروخت‌، توسط‌ پليس‌ در تهران‌ دستگير شد.

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما، سه‌شنبه‌ پيش‌ زن‌ 22 ساله‌يي‌ با مراجعه‌ به‌ شعبه‌ سوم‌ دادياري‌ تهران‌ طي‌ شكايتي‌ عنوان‌ كرد: چندي‌ پيش‌ سوار يك‌ پيكان‌ مسافركش‌ شدم‌، راننده‌ كه‌ مرد جواني‌ بود سرصحبت‌ را با من‌ باز كرد و گفت‌ كه‌ مسافركش‌ نيست‌ و همينطوري‌ مرا سوار كرده‌ است‌، بعد گفت‌ كه‌ قصد ازدواج‌ دارد و از من‌ خوشش‌ آمده‌ است‌. من‌ هم‌ كه‌ از يكسال‌ پيش‌ از همسرم‌ جدا شده‌ بودم‌، تمام‌ ماجراي‌ زندگي‌ام‌ را برايش‌ تعريف‌ كردم‌ و او هم‌ با چرب‌زباني‌ مدعي‌ شد از من‌ تقاضاي‌ ازدواج‌ دارد. اين‌ مرد همان‌ روز مرا به‌ يك‌ طلافروشي‌ برد، حلقه‌يي‌ برايم‌ خريد تا نامزدي‌ خود را با من‌ اعلام‌ كند. بعد از من‌ خواست‌ به‌ خانه‌اش‌ بروم‌ تا مرا به‌ پدر و مادرش‌ معرفي‌ كند. من‌ هم‌ كه‌ فريب‌ ظواهر او را خورده‌ بودم‌، حرف‌هايش‌ راباور كردم‌ و با او به‌ خانه‌ يي‌ مجلل‌ در غرب‌ تهران‌ رفتيم‌. در اين‌ خانه‌ با دو دختر جوان‌ و يك‌ مرد عرب‌ روبرو شدم‌، راننده‌ مدتي‌ بعد برگه‌يي‌ از مرد عرب‌ گرفت‌ و مرا در آنجا گذاشت‌ و رفت‌.

بعد از چند دقيقه‌ مرد عرب‌ به‌ اتاق‌ آمد و گفت‌ از اين‌ به‌ بعد تو با من‌ زندگي‌ خواهي‌ كرد. در آن‌ لحظه‌ از ترس‌ نمي‌دانستم‌ چه‌ كار بايد بكنم‌. دو دختري‌ كه‌ در آنجا بودند پنهاني‌ به‌ من‌ گفتند هر طور شده‌ از اين‌ خانه‌ فرار كن‌ كه‌ اين‌ مرد عرب‌ تو را به‌ دوبي‌ مي‌فرستد و نمي‌داني‌ كه‌ به‌ سرت‌ چه‌ مي‌آيد. آنها گفتند مرد راننده‌ زنان‌ و دختران‌ جوان‌ را شكار مي‌كند و به‌ مرد عرب‌ مي‌فروشد و اين‌ مرد هم‌ آنها را به‌ دوبي‌ مي‌فرستد.

پس‌ از شنيدن‌ اين‌ حقيقت‌ به‌ فكر نجات‌ افتادم‌ و با كمك‌ آن‌ دختران‌ موفق‌ به‌ فرار شدم‌.

پس‌ از طرح‌ شكايت‌ اين‌ زن‌ نجات‌يافته‌، ماموران‌ آگاهي‌ شب‌ جمعه‌ گذشته‌ به‌ خانه‌ مجلل‌ مرد عرب‌ در غرب‌ تهران‌ هجوم‌ بردند و او را همراه‌ با سه‌ زن‌ و دختر جوان‌ دستگير كردند.

روز بعد نيز راننده‌ جوان‌ در حالي‌ كه‌ در شهر براي‌ شكار دختران‌، سرگرم‌ جست‌وجو بود، توسط‌ كارآگاهان‌ دستگير شد.

اين‌ مرد عرب‌ كه‌ محمود.ك‌ نام‌ دارد، هفت‌ سال‌ پيش‌ از يك‌ كشور عربي‌ به‌ ايران‌ آمده‌ و با دختري‌ ثروتمند ازدواج‌ كرده‌ بود اما پس‌ از چند سال‌ از همسرش‌ جدا شده‌ بود.

براساس‌ گزارش‌ پليس‌ اين‌ مرد عرب‌ پس‌ از جدايي‌ از همسرش‌، با همدستي‌ جواني‌ كه‌ با اتومبيل‌ به‌ شكار دختران‌ مي‌پرداخت‌ خانه‌ خود را تبديل‌ به‌ مركز فساد كرده‌ بود و دختران‌ و زنان‌ جوان‌ را به‌ فحشا مي‌كشاند.

اين‌ مرد ثروتمند عرب‌ از راننده‌ جوان‌ كه‌ ابوالفضل‌ نام‌ دارد، مي‌خواست‌ كه‌ به‌ بهانه‌ مسافركشي‌، زنان‌ و دختران‌ را اغفال‌ كند و به‌ خانه‌ وي‌ بياورد و در مقابل‌ هر زن‌ و دختر پنج‌ ميليون‌ پول‌ بگيرد. مرد عرب‌ در بازجويي‌ گفت‌: من‌ دختران‌ را پس‌ از مدتي‌ به‌ دوبي‌ انتقال‌ مي‌دادم‌ و از اين‌ راه‌ پول‌ كلاني‌ نصيبم‌ مي‌شد.

يكي‌ از دختراني‌ كه‌ در خانه‌ مرد عرب‌ دستگير شده‌ بود، گفت‌: من‌ با خانواده‌ام‌ در شيراز زندگي‌ مي‌كردم‌ تا اينكه‌ سه‌ سال‌ پيش‌ در دانشگاه‌ قبول‌ شدم‌ و به‌ تهران‌ آمدم‌.

سال‌ دوم‌ دانشگاه‌ بودم‌ كه‌ با يكي‌ از دانشجويان‌ آشنا شدم‌ و همين‌ آشنايي‌ باعث‌ اخراج‌ من‌ از دانشگاه‌ شد. اين‌ جوان‌ به‌ من‌ وعده‌ ازدواج‌ داد اما پس‌ از مدتي‌ رهايم‌ كرد. من‌ هم‌ در شهر سرگردان‌ شدم‌ تا اينكه‌ توسط‌ يك‌ راننده‌ جوان‌ به‌ دام‌ اين‌ مرد عرب‌ افتادم‌.