هر ساله‌ 529000 نفر از مادران‌ هنگام‌ زايمان‌ مي‌ميرند

منبع‌: سايت‌ اينترنتي‌ يونيسف‌- محمدرضا انواري‌- روزنامه اعتماد - يكشنبه 7 دي 1382- 28 دسامبر 2003

براساس‌ گزارش‌ يونيسف‌، تعداد مرگ‌ و مير مادران‌ در آفريقا، در بالاترين‌ حد قرار دارد. در سرتاسر دنيا زنان‌ در جنوب‌ آفريقا، بالاترين‌ ميزان‌ خطر را دارند كه‌ خطرات‌، ناشي‌ از دوران‌ حاملگي‌ يا در هنگام‌ وضع‌ حمل‌ است‌. از تمام‌ 529000 نفر مرگ‌ در هنگام‌ زايمان‌، تقريباص نيمي‌ از آنها در كشورهاي‌ جنوب‌ آفريقا است‌. در اين‌ كشورها، يكي‌ از 16 نفر جان‌ سالم‌ به‌ در نمي‌برد. در مقام‌ مقايسه‌ در آلمان‌ خطر مرگ‌ از هر8000 نفر، يك‌ نفر است‌. اين‌ نتيجه‌ يك‌ پژوهش‌ سه‌جانبه‌ از مرگ‌ و مير مادران‌ است‌ كه‌ يونيسف‌ با همكاري‌ سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ و سازمان‌ ملل‌ متحد كه‌ مقر آن‌ در ژنو و نيويورك‌ است‌، تهيه‌ كرده‌ است‌. اين‌ پژوهش‌ نشان‌ داد كه‌ تجارب‌ برنامه‌هاي‌ موفقيت‌آميز در جهت‌ بهبود سلامت‌ مادران‌ تا جايي‌ است‌ كه‌ مي‌توانست‌ از مرگ‌ و مير نيمي‌ از مادران‌ جلوگيري‌ كند. اگر مادران‌ در خلال‌ دوران‌ بارداري‌ و زايمان‌ توسط‌ ماماهاي‌ آموزش‌ ديده‌ مراقبت‌ مي‌شدند، دشواري‌هاي‌ هنگام‌ زايمان‌ تقليل‌ پيدا مي‌كرد. آمار وحشتناك‌ مرگ‌ و مير مادران‌ بيشتر از اين‌ تحمل‌پذير نيست‌. به‌ علاوه‌ در كشورهاي‌ جنوب‌ آفريقا حتماص بايد دسترسي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ پيشرفته‌ تنظيم‌ خانواده‌ بهبود يابد. مدير يونيسف‌ همچنان‌ گفته‌ است‌ كه‌ مكانهاي‌

اورژانس‌ جهت‌ كمك‌ به‌ زايمان‌ بايد به‌ صورت‌ اضطراري‌ ايجاد شود،به‌ عنوان‌ مثال‌ از حاملگي‌ دختران‌ نابالغ‌ جلوگيري‌ شود و فاصله‌ زماني‌ بين‌ حاملگي‌ و بزرگ‌ شدن‌ بچه‌ها افزايش‌ يابد. تعداد كمي‌ از زنان‌ باردار در مناطق‌ روستايي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در طول‌ زمان‌ بارداري‌،تحت‌ معالجه‌ و درمان‌ پزشكي‌ قرار مي‌گيرند. بخاطر اين‌ سطح‌ پايين‌، دشواريهاي‌ احتمالي‌، خيلي‌ كم‌ يا خيلي‌ دير پيدا مي‌شوند چون‌ بيشتر زنان‌ در خانواده‌ خود يا در نزد زنان‌ ديگر زايمان‌ مي‌كنند.

در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ فقط‌ در نصف‌ موارد، زايمان‌ نزد ماماهاي‌ تحصيلكرده‌ انجام‌ مي‌شود و مراكز درماني‌ و يا بيمارستانها كه‌ بتوانند آنها را معالجه‌ كنند كم‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌ زنان‌ باردار ضعيف‌ هستند زيرا آنها مجبورند در مزرعه‌ يا در خانه‌ كار كنند و خيلي‌ از آنها از كمبود موادغذايي‌ رنج‌ مي‌برند. در كشورهاي‌ فوق‌الذكر،آمار فوت‌ مادران‌،از هر 000\100 نفر، 400 نفر در هنگام‌ زايمان‌ است‌. بنابراين‌ يك‌ تفاوت‌ منطقه‌يي‌ وجود دارد. نتايج‌ در آفريقا 830 نفر، در آسيا 330 نفر، در اقيانوس‌ آرام‌ 240 نفر و در كاراييب‌ 290 نفر است‌. حدوداص 70 درصد آمار مرگ‌ در 13 كشور در حال‌ توسعه‌ است‌. تنها در هند،هر ساله‌ 136000 نفر و در نيجريه‌ 37000 نفر مي‌ميرند.