اسامی بعضی از ثبت نام کنندگان زن انتخابات مجلس

سايت زنان ايران- يكشنبه 30 آذر 1382 21 دسامبر 2003

با پايان گرفتن مهلت ثبت نام براي کانديداتوري انتخابات مجلس هفتم، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که حدود 10 (9/89) درصد ثبت نام کنندگان زن هستند.

در ميان 806 نفر زني که در سراسر کشور براي انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند، 7 زن وکيل و قاضي، 27 پزشک، 1 روحاني، 44 استاد دانشگاه و عضو هيات علمي، 535 کارمند دولت، 21 بازنشسته و 162 زن با شغل آزاد وجود دارد. شغل بقيه نامعلوم است.

هفتاد نفر از داوطلبان زن مدرک دکترا، 112 نفر فوق ايسانس، 510 نفر ليسانس، 11 نفر تحصيلات حوزوي و 93 نفر فوق ديپلم دارند. مدرک تحصيلي 8 نفر زير فوق ديپلم است و ميزان تحصيلات 3 نفر معلوم نيست.

در استان هاي ايلام و کهکيلويه و بوير احمد تنها يک نفر زن ثبت نام کرده اند. در استان يزد 2و سمنان زن، بوشهر و قم 7 زن نامنويسي کرده اند. از ميان اقليتهاي مذهبي نيز تنها يک زن ثبت نام کرده است.

فهرست زير، اسامي کساني است که تا اين لحظه خبرنگار سايت زنان ايران موفق به کسب اطلاع از ثبت نام آنها براي نمايندگي مجلش شده است:

 

نمايندگان زن مجلس:

فاطمه حقيقت جو، الهه کولايي، فاطمه راکعي، فاطمه خاتمي، اکرم مصوري منش، اعظم ناصري پور

 

حزب مشارکت:

تهران:

شهلا شرکت، مدير مسئول مجله زنان

فخرالسادات محتشمي پور، مشاور سابق امور بانوان وزارت کشور

فريده ماشيني، عضو حزب مشارکت، فعال امور زنان

هاله مجردي، عضو حزب مشارکت، همسر محسن ميردامادي

فاطمه کريمي، آموزش و پرورش، عضو حزب مشارکت

فاطمه کمالي احمدي سرايي، مديرمسئول نشريه جامعه نو، همسر عمادالدين باقي

اصفهان، کتايون غفاري، همسر مهدي شيرزاد

بيجار، ام البنين چابکي

اروميه، دکتر بشيري

آبادان، زهره آغاجري

 

ملي مذهبي ها:

اعظم طالقاني

طاهره طالقاني، دختر آيت الله طالقاني، همسر محمد بسته نگار

 

اصلاح طلبان، مستقل:

زهرا اشراقي، نوه آيت الله خميني، همسر محمدرضا خاتمي

زهرا ابراهيمي، خبرنگار پارلماني مجله زنان

عذرا فراهاني، روزنامه نگار، اراک

ميرگلو بيات، ساوه

 

کارگزاران:

طاهره طاهريان، معاون سابق ورزش بانوان

روشنک سياسي

 

محافظه کاران:

منيره نوبخت، رييس شوراي فرهنگي -اجتماعي رنان

مريم بهروزي، نماينده مجلس در دوره پنجم

اصفهان، نيره اخوان، نماينده دوره پنجم

اراک، جواهري

همچنين گفته مي شود سوسن شريعتي، فرزند دکتر علي شريعتي، ميمنت چوبک، قاضي سابق دادگستري، مستشار دادگاههاي تجديد نظر، فاطمه بيگلري، عضو سابق دفتر تحکيم وحدت و فعال در وقايع 18 تير نيز براي نمايندگي ثبت نام کرده اند.،،