55 درصد زنان گلستان دچار اختلالات رواني هستند

روزنامه شرق 25 آذر 1382


استاندار گلستان در پاسخ به شرق در مورد آمار ۵۵ درصدي اختلالات رواني زنان اين استان گفت: ان شاءالله اين آمار تكان دهنده، ديگران را تكان بدهد. محمدهاشم مهيمني با اشاره به كم توجهي به معضلات زنان استان گلستان افزود: يكي از مشكلات ما اين است كه آمار تكان دهنده كسي را تكان نمي دهد ولي ما بدون آمار هم آمادگي داريم كه حركتي بكنيم و تكاني بدهيم. وي در عين حال گفت: به هر حال تمام برنامه هاي استان در كار گروه هاي بانوان و جوانان متمركز است و مشاور استاندار هم در امور بانوان پيگير مصوبات اين كار گروه ها هست. البته عملكردهايي داشته ايم كه بايد آمار ريز آن را دريافت كنيم و به صورت رسمي اعلام كنيم. مهيمني همچنين در مراسم افتتاحيه كنگره زنان گلستان با اشاره به توانايي هاي زنان اين استان گفت:اگر امروز انسان محور توسعه است و دانش محوري مبناي رفتار و كردار انسان توسعه يافته است و اگر امروز حدود ۶۰ درصد دانشگاهيان ما را زنان تشكيل مي دهند پس مي توانند به همان نسبت هم ايفاي نقش در روند توسعه، ترقي و تعالي كشور داشته باشند. مهيمني خاطرنشان كرد: كاري كه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و ذي نقش مي توانند و بايد انجام دهند بيشتر در گروه جوانان و بانوان قابل طرح است كه استانداري هم سهمي را در اين مورد داراست اما مهم تر از آن نقشي است كه بانوان تحصيل كرده استان دارند كه از شرايط به وجود آمده بايد استفاده كرده و بهره بگيرند و براي تحقق اهداف تلاش كنند.

وي تاكيد كرد: هر سه گروه مديران، صاحبنظران و بانوان بايد نقش خود را به موازات هم به اجرا در آورند كه بتوانيم از اين پتانسيل ملي يعني انسان هاي توسعه يافته دانش مدار و دانش محور استفاده كنيم و بين تناسب كمي آنها و نسبت حضور و تاثيرشان در جامعه تعادل ايجاد كنيم. اين فاصله را كه ميزان زنان دانشگاهي و توسعه يافته در كشور و اثر بخشي و حضور آنها را كه فاصله غيرقابل قبولي است از بين ببريم. صديقه نصيري، مشاور استاندار گلستان در امور بانوان نيز به گستردگي معضلات اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي زنان اين استان اشاره كرد و گفت: كارشناسان دفتر امور بانوان در تحقيق هاي خود روي زنان استان با حاد بودن پديده هايي چون ضعف يا عدم مشاركت مردان براي حل معضلات زنان، ضعف بهداشت جسماني و رواني، افسردگي، اعتياد، فروپاشي نهاد خانواده، كمبود شديد امكانات در استان گلستان مواجه شدند. وي افزود: اين پديده ها به خودي خود پيامدهاي نگران كننده ديگري را نظير آمار بالاي خودكشي و خودسوزي دختران در پي داشته است. مشاور استاندار در امور بانوان همچنين گفت: در استان گلستان ۹/۳۷ درصد از زنان داراي مهارت هاي شغلي، بيكار هستند و از ميان آن دسته از بانوان گلستاني كه داراي شغل هستند تنها ۱۲ نفر در پست هاي مديريتي كه اغلب با اجبار صورت گرفته حضور دارند كه بدون ترديد تداوم اين وضعيت از هيچ رو مطابق با مصالح ايران در جهان امروز نيست.