65 ميليون دختر محروم مانده اند

ايسنا: شرق- شنبه 22 آذر 1382– 13 دسامبر 2003

صندوق كودكان سازمان ملل (يونيسف) اعلام كرد: ۶۵ ميليون دختر در سراسر جهان از آموزش و تحصيل محرومند كه اين موضوع خطر فقر مفرط، مردن در دوران كودكي يا ايدز و همچنين انتقال خطر به نسل آينده را افزايش مي دهد. بلامي مدير اجرايي يونيسف به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: ما معتقديم، شكست در سرمايه گذاري در بخش آموزشي دختران، خطرات بيشتري نسبت به هر اقدام جداگانه  ديگري دارد. يونيسف در گزارش سالانه اش اعلام كرد، ۱۲۱ ميليون كودك در سراسر جهان از تحصيل محرومند كه اكثر آنها را دختران تشكيل مي دهند. در اين گزارش آمده است: زماني كه يك دختر بدون آگاهي بزرگ شود و اطلاعاتي از مهارت هاي زندگي نداشته باشد، اثرات آن فوراً و به صورت طولاني مدت وجود خواهد داشت؛ خطرات بيشتري وي را نسبت به همتاهاي تحصيلكرده اش تهديد مي كند و وي ناقل اين خطر به نسل آينده اش نيز است.