سايت نقشينه - سايت اطلاع رساني قم

21 آذر 1382

سخنان تكان دهنده فريبا داوودي مهاجر در قم پيرامون قاچاق دختران, فروپاشي اخلاقي جامعه, سوء استفاده جنسي از زنان با سوء استفاده از شرع و (...) خانه هايي كه در تهران با سوء استفاده از شرع دختران را اجاره مي دهند و مي فروشند

* به خاطر حفظ آبروي نظام مسائل دوران بازداشت و سلول انفرادي مرا را منعكس نكنيد

* مراسم سخنراني اين روزنامه نگار بارها با درگيري لفظي و اعتراض مخالفين تا مرز تشنج پيش رفت


فريبا داوودي مهاجر گفت: اگر به شكاف هاي اجتماعي پرداخته نشود, جامعه با انسداد مواجه مي شود.
به گزارش خبرنگار سايت نقشينه, اين روزنامه نگار كه پنج شنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ جبهه مشاركت منطقه قم سخن مي گفت, تصريح كرد: متأسفانه در ايران با انسداد جنسيتي مواجه هستيم.
با انتقاد از اصلاح طلباني كه اصل را پرداختن به دموكراسي مي دانند و مسئله زنان را در حاشيه قرار مي دهند, گفت: اصلاح طلبان ايران با يك خطاي جدي در مقوله اصلاحات روبرو هستند و آن نپرداختن به شكاف هاي اجتماعي مي باشد. و همانطور كه همه نظريه پردازان دنيا ابراز عقيده كرده اند چنانچه بر روي شكاف هاي اجتماعي كار نكنيم نمي توانيم راجع به مقوله توسعه صحبتي داشته باشيم.
اين فعال سياسي با بيان اينكه در همه جوامع جنبش مادر با خرده جنبش ها تغذيه مي شود, از اينكه اصلاح طلبان ايران ارتباط خود را با 9 خرده جنبش ايران بخصوص جنبش زنان قطع كرده و به عنوان رقيب به آنها مي نگرند, انتقاد كرد.
داوودي مهاجر با بيان اينكه جنبش زنان از نوع جنبش هاي جديد است, گفت: زنان ايران به دنبال منزلت, قدرت, ثروت و اطلاعات برابر با مردان هستند.
وي تأكيد كرد: تبعيض ميان زن و مرد در نظام ديني توهين به دين و نظام خلقت مي باشد.
وي افزود: متأسفانه بدليل اينكه مطالبات زنان و جوانان برآورده نمي شود برخي مي گويند ديني كه به مطالبات ما پاسخ نمي دهد نمي خواهيم و خود به دنبال بدست آوردن آن مي رويم.
اين روزنامه نگار با بيان اينكه در قدرت و ثروت هيچ چيزي براي زنان وجود ندارد, يكي از ويژگي هاي جنبش هاي جديد را توانايي پرداخت هزينه براي برآوردن مطالبات خود عنوان كرد و گفت: هزينه اي كه جامعه زنان مي دهد به مراتب سنگين تر از هزينه اصلاحات مي باشد و متأسفانه زنان ما قدرت پرداخت اين هزينه ها را ندارند.
وي آمار بالاي طلاق, فرار دختران, قاچاق دختران و زنان, خودسوزي و خودكشي در ميان دختران و قتل هاي ناموسي را بخشي از هزينه هايي دانست كه زنان و دختران ايران مي پردازند.
وي افزود: چرا به راحتي از كنار دختراني كه از ايران به شيخ نشين هاي خليج فارس قاچاق مي شوند و مثل بردگان به نمايش در مي آيند كه آيا شيخي بپسندد يا نه مي گذريم و به آن فكر نمي كنيم؟ چرا با مسئله فروپاشي اخلاقي كه جامعه به سمت آن مي رود بطور جدي پرداخته نمي شود؟
داوودي مهاجر تأكيد كرد: وظيفه همه فارغ از گروه بندي ها و تفكرات سياسي است كه به مسئله قاچاق زنان و دختران و فروپاشي اخلاقي جامعه به طور جدي بپردازند.
وي با بيان اينكه زنان ايران قدرت اقتصادي مستقل ندارند و وقتي وابستگي اقتصادي پيدا كردند به مواردي تن مي دهند كه واقعا فاجعه است, افزود: امروز پديده بهره كشي از زنان با سوء استفاده از شرع را در جامعه شاهد هستيم. عده اي زنان متعددي را از روستاها صيغه مي كنند و در منازلي در تهران در معرض فروش و اجاره مي گذارند.
اين روزنامه نگار گفت: طبق تحقيقاتي كه داشته ام در دروازه غار تهران خانه هايي وجود دارد كه با صيغه كردن زنان و دختران روستايي و انتقال آنها به تهران اين زنان را به فروش و اجاره مي گذارند.
وي با اشاره به اينكه نقش دولت و حكومت در عقب ماندگي جنبش زنان چشمگير است, تصريح كرد: جامعه نتوانسته اصلا حقوق زنان را در جامعه پاسخ دهد. و من به عنوان يك زن از نقش دولت و حكومت در اين مورد راضي نيستم.
وي خشونت, ضرب و جرح, طرد كردن و آزارهاي رواني زنان را از ديگر مشكلات زنان ايران عنوان كرد.
فريبا داوودي مهاجر با ذكر اين مثال كه در بحث نفقه هنوز به نظر 300 سال پيش استناد مي شود, گفت: در باب اجتهاد در مورد همه مسائل باز است جز در باب زنان.
وي كه مراسم سخنراني اش بارها با درگيري لفظي و اعتراض مخالفين تا مرز تشنج پيش رفت, در پاسخ به سوالي راجع به دست دادن شيرين عبادي, برنده جايزه صلح نوبل از ايران كه به بانوي صلح ايران معروف شد, گفت: اين در حوزه تخصصي علما و محققان ديني است اما اين نكته نيز وجود دارد كه علمايي داشته ايم كه پارچه روي دستشان انداخته اند و خانم ها دستشان را بوسيده اند.
وي كه راجع به دوران بازداشت, 30 روز تحمل سلول انفرادي و محكوميت 2 ساله اش در پاسخ به يكي از حضار جواب مي داد, از خبرنگاران رسانه هاي جمعي حاضر در جلسه خواست براي حفظ آبروي نظام از انعكاس مسائل دوران بازداشتش خودداري شود.

21 آذر 1382 ، 09:58:50