من‌ حاضر نيستم‌ دخترانم‌ را به‌ بلژيك‌ برگردانم‌

روزنامه اعتماد - چهار شنبه 19 آذر 1382 10 دسامبر 2003

گروه‌ حوادث‌،مرجان‌ لقايي‌: براي‌ تعيين‌ سرنوشت‌ سارا و ياسمين‌أ دو دختري‌ كه‌ به‌ سفارت‌ بلژيك‌ در تهران‌ پناهنده‌ شده‌اند، پرونده‌ آنها بسرعت‌ به‌ صورت‌ ويژه‌ در دادگاه‌ خانواده‌ تهران‌ رسيدگي‌ خواهد شد.

يك‌ منبع‌ آگاه‌ در اين‌باره‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: به‌ دليل‌ حساسيت‌هاي‌ به‌ وجود آمده‌ بر روي‌ پرونده‌، يكي‌ از قاضيان‌ با تجربه‌ دادگاه‌ خانواده‌ به‌ آن‌ رسيدگي‌ خواهد كرد.

شهاب‌ سلامي‌، پدر ياسمين‌ و سارا در يك‌ تماس‌ تلفني‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ اجازه‌ نخواهم‌ داد فرزندانم‌ به‌ نزد مادرشان‌ در بلژيك‌ برگردند و مي‌خواهم‌ آنها را با فرهنگ‌ ايراني‌ تربيت‌ كنم‌.

يكي‌ از نزديكان‌ شهاب‌ سلامي‌ هم‌ گفت‌: 20 سال‌ قبل‌ شهاب‌ دانشجويي‌ موفق‌ و ممتاز در دانشگاه‌ تهران‌ بود كه‌ از طريق‌ دانشگاه‌ تهران‌ براي‌ تحصيل‌ به‌ بلژيك‌ رفت‌ و در رشته‌ پزشكي‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ شد. مدتي‌ بعد دوباره‌ به‌ ايران‌ آمد و با زهرا پورهاشمي‌ ازدواج‌ كرد و سپس‌ به‌ بلژيك‌ رفتند. شهاب‌ كه‌ نمي‌توانست‌ زندگي‌اش‌ را فقط‌ با ارز تحصيلي‌ بگذراند، در كنار درس‌ خواندن‌ در بلژيك‌ كار هم‌ مي‌كرد تا همسرش‌ هم‌ بتواند به‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در رشته‌ پزشكي‌ ادامه‌ دهد. هر دوي‌ آنها در دانشگاه‌ بلژيك‌ مشغول‌ تحصيل‌ شده‌ بودند. در تمام‌ اين‌ مدت‌ مساله‌ بازگشت‌ به‌ ايران‌ ميان‌ آنها مطرح‌ بود و قرار شد بعد از اينكه‌ شهاب‌ تخصص‌ پزشكي‌ خود را گرفت‌، به‌ ايران‌ برگردند و در تهران‌ زندگي‌ كنند. در اين‌ مدت‌ آنها صاحب‌ 2 فرزند به‌ نام‌هاي‌ ياسمين‌ و سارا شدند. يك‌ سال‌ قبل‌ بالاخره‌ شهاب‌ تصميم‌ گرفت‌ به‌ ايران‌ بـرگردد، او دوست‌ نداشت‌ فرزندانش‌ با فرهنگ‌ اروپايي‌ بزرگ‌ شوند. به‌ همسرش‌ بسيار اصرار كرد كه‌ با هم‌ به‌ ايران‌ برگردند اما زهرا قبول‌ نكرد و حاضر نشد كه‌ به‌ همراه‌ شوهر و فرزندانش‌ به‌ ايران‌ بازگردد. زهرا كه‌ مي‌دانست‌ شهاب‌ بالاخره‌ بچه‌ها را با خود به‌ ايران‌ مي‌برد، به‌ دادگاه‌ بلژيك‌ شكايت‌ كرد تا با تقاضاي‌ طلاق‌

بتواند حضانت‌ بچه‌ها را برعهده‌ بگيرد. در اين‌ مدت‌ شهاب‌ با گرفتن‌ بليت‌ هواپيما و انجام‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ بچه‌ها را كه‌ براي‌ تفريح‌ به‌ يونان‌ برده‌ بود به‌ ايران‌ انتقال‌ داد.

وي‌ افزود: شهاب‌ ابتدا با همسرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌ كه‌ فرزندانش‌ را به‌ ايران‌ آورده‌ است‌ و سعي‌ كرد او را نيز قانع‌ كند تا به‌ ايران‌ بيايد اما زهرا راضي‌ نشد و گفت‌ هر اقدامي‌ كه‌ بتواند براي‌ بـازگـردانـدن‌ بچـه‌ها انجام‌ مي‌دهد. وي‌ افزود: دكتر شهاب‌ سلامي‌ كه‌ اكنون‌ يك‌ متخصص‌ موفق‌ است‌، مي‌خواهد در ايران‌ بماند و به‌ كشورش‌ خدمت‌ كند، اما همسرش‌ كه‌ يك‌ پزشك‌ عمومي‌ است‌ حاضر به‌ بازگشت‌ به‌ ايران‌ نمي‌شود.

اين‌ آشناي‌ خانوادگي‌ ادامه‌ داد: دكتر شهاب‌ و زهرا پورهاشمي‌ هنوز طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ و حتي‌ خارجي‌ س‌زن‌ و شوهر به‌ حساب‌ مي‌آيند و نه‌ دادگاه‌ ايران‌ و نه‌ دادگاه‌ بلژيك‌ راي‌ بر جدايي‌ قطعي‌ آنها نداده‌ است‌. در تمام‌ اين‌ مدت‌ هم‌ ياسمين‌ و سارا از اينكه‌ پيش‌ پـدرشـان‌ زنـدگـي‌ مـي‌كنند ناراحت‌ نبـودنـد، امـا تحـريكـاتي‌ كه‌ از سوي‌ خـانـواده‌ مـادري‌شـان‌ انجـام‌ گرفت‌ باعث‌ شد تا به‌ سفارت‌ پناهنده‌ شوند وگرنه‌ يك‌ دختر 6 ساله‌ كه‌ 2 ماه‌ است‌ به‌ ايران‌ آمده‌ چطور مي‌تواند سفارت‌ بلژيك‌ را براحتي‌ پيدا كند؟

يـاسميـن‌ و سـارا در يـك‌ مـدرسه‌ بين‌المللي‌ در ايران‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ شده‌ بودند و شهاب‌ همه‌ امكانات‌ را براي‌ آنها فراهم‌ كرده‌ بود.

بچه‌ها بسيار خوب‌ فارسي‌ صحبت‌ مـي‌كننـد و به‌ نظر مي‌رسد عده‌يي‌ قصد دارند سناريوي‌ دكتر محمودي‌ و دخترش‌ را در مورد اين‌ بچه‌ها هم‌ اجـرا كننـد. دكتر شهاب‌ قصد دارد همسرش‌ را هم‌ قانع‌ كند تا به‌ ايران‌ بيايد و آنها در كنار هم‌ زندگي‌ كنند.

بـه‌ هـر حـال‌ بچـه‌ها در بلژيك‌ بزرگ‌ شده‌اند و زمان‌ نياز است‌ تا فرهنگ‌ فارسي‌ را بپذيرند.

گزارش‌ خبرنگار ما حاكي‌ است‌، ياسمين‌ و سارا همچنان‌ در سفارت‌ بلژيك‌ هستند و تا مشخص‌ شدن‌ راي‌ دادگـاه‌ خـانـواده‌، بچـه‌هـا در اين‌ سـفـارت‌ خواهند ماند مگر اينكه‌ خـودشـان‌ قصـد بـازگشت‌ به‌ خانه‌ پدري‌ را داشته‌ باشند.

طرح‌ مساله‌ دو دختر پناهنده‌

در يك‌ برنامه‌ زنده‌

در تلويزيون‌ بلژيك‌

پـريشـب‌ در يك‌ برنامه‌ زنده‌ و پربيننده‌ تلويزيوني‌ بلژيك‌ ميزگردي‌ با حضور مادر اين‌ دو دختر همراه‌ با لويي‌ ميشل‌، وزير خارجه‌ بلژيك‌ و تـني‌ چند از مقامهاي‌ مسوول‌ و صاحبنظران‌ برگزار شد و در مورد سرنوشت‌ ياسمين‌ و سارا به‌ بحث‌ نشستند.

ايـن‌ برنامه‌ تلويزيوني‌ معمولا مـهمتــريــن‌ بـحـث‌ روز را مطـرح‌ مـي‌كنـد و تمـام‌ افـراد مـوافـق‌ و مـخـالف‌ نظر خودشان‌ را آزادانه‌ ارايه‌ مي‌دهند.

لويي‌ ميشل‌ از شركت‌كنندگان‌ در بـحث‌ خواست‌ كه‌ اجازه‌ دهند دولــت‌ بـلـژيـك‌ مسـائـل‌ را بطـور دوستانه‌ با ايران‌ حل‌ كند، ولي‌ يك‌ سناتور شركت‌كننده‌ در بحث‌ نظري‌ برعكس‌ داشت‌ و مي‌گفت‌ بايد از دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بخواهيم‌ اجازه‌ دهد سارا و ياسمين‌ به‌ بلژيك‌ بازگردانده‌ شوند.