برگزاري کنفرانس «دولت، جامعه، و جنبش زنان در ايران» در دانشگاه جانز هاپكينز

مريم احمدي (راديو فردا): پنج شنبه 13 آذر 1382– 4 دسامبر 2003

شب گذشته در دانشگاه جانز هاپکينز در واشنگتن دي. سي، کنفرانسي با عنوان دولت، جامعه، و جنبش زنان در ايران برگزار شد. به گزارشي که ليلي صدر از اين کنفرانس تهيه کرده است توجه بفرمائيد:

ليلي صدر (راديو فردا): سخنرانان اين جلسه خانم آذر نفيسي، مدير طرح گفتگو و استاد دانشگاه جانز هاپکينز در واشنگتن دي.سي و همچنين نويسنده کتاب «قرائت لوليتا در تهران، يک يادداشت»؛ خانم مهناز افخمي، رئيس هيات مديره سازمان بين المللي آموزش مديريت براي زنان (بنياد مطالعات ايران)؛ خانم جنت آفاري Janet Afary، استاد تاريخ و مطالعات زنان در دانشگاه بوردو و نويسنده کتاب انقلاب مشروطيت ايران، دموکراسي مردمي، دموکراسي اجتماعي، و سرچشمه هاي فمينيسم و همچنين محمد توکلي ترغي، استاد دانشگاه تورانتو در رشته تاريخ و تمدن هاي خاور ميانه و نزديک و نويسنده کتاب بازسازي ايران، شرقي–غربي، و تاريخ نگاري ملي بودند.

 

در اين کنفرانس در مورد برنامه هاي سازمان زنان ايران و همچنين در مورد تاريخچه فعاليت هاي زنان قبل از انقلاب صحبت شد و سپس خانم آفاري و آقاي توکلي ترقي نقطه نظرهاي خود را از ديد تاريخي مطرح کردند. در اين جلسه همچنين در مورد وضع زنان ايران در قبل و بعد از انقلاب صحبت شد و اين که تاثير فعاليت هاي گذشته بر طرز فکر و سطح آگاهي زنان ايران و دستاوردهاي کنوني چه بوده است. سپس در مورد اين که آيا در آينده امکان بازگشت به يک نوع پيشرفت و استقلال و آزادي و تساوي براي زنان ايران هست و اگر هست در چه شرايطي اين تساوي و استقلال به وجود خواهد آمد، صحبت شد.

 

خانم آذر نفيسي در مورد علت تشکيل اين جلسه به راديو فردا گفت:

 

آذر نفيسي (استاد دانشگاه جان هاپکينز، واشنگتن دي.سي): ما بيشتر دلمان مي خواست که اين باشد که يک ديدگاه جديدي را راجع به بحث هايي که اين جا هست راه بندازيم و اول اين که نشان بدهد که دموکراسي به رژيم ها فقط ختم نمي شود. اين که مردم به چه شکلي شرکت مي کنند در اين توسعه، نقش زنان را بيان مي کنيم و در ضمن با دنياي غرب هم صحبت بکنيم که آن چيزي که الان دارد در ايران اتفاق مي افتد، براي اشاعه دموکراسي در کشورهاي غربي هم حتي مهم است. يک ديالوگي به وجود بياوريم بين گذشته خودمان و حالمان و بين آن دنيا و اين دنيا.

 

ل.ص.: آقاي توکلي ترغي در مورد رابطه ميان سياست هاي دولتي و زندگي خصوصي مردم گفت:

 

توکلي ترغي: يک رابطه خيلي نزديکي بين سياست هاي دولتي و زندگي خصوصي مردم هست و اگر دولت در زمينه سياسي سرکوبگر باشد و مردم را حقوقشان را سعي کند از بين ببرد، مردم در زندگي خصوصيشان کارهايي مي کنند و يک شخصيت جديدي را مي سازند که در مقابل آن شخصيت سياسي است. دوره ما، دوره انسان سالاري و مردم سالاري است و حکومت هايي که سرکوبگر هستند، بايد بدانند که آينده از آن آن ها نيست. آينده از آن آن هايي است که به سروري انسان، مقام بالاي انسان، و انتخاب هر فرد احترام بگذارند و با احترام گذاشتن به آن مي شود نهادهايي را به وجود اورد که پابرجا باشند. ولي نهادهايي که بر اساس يک نظريه خاص و يک جهان بيني خاصي هستند و به مردم اعمال مي شوند، نمي توانند پايدار باشند.

 

ل.ص.: و خانم افخمي که رئيس هيات مديره سازمان بين المللي آموزش مديريت براي زنان هستند و اين سازمان در 15 کشور اکثرا مسلمان فعاليت دارد، در بخشي از سخنان خود به ضرورت جدايي دين از حکومت اشاره کرد و گفت:

 

مهناز افخمي (رئيس هيات مديره سازمان بين المللي آموزش مديريت براي زنان): صحبت ما اين است که مسائل مربوط به مذهب و دين در نهايت اهميتي که دارند و اثري که روي زندگي افراد دارند، از مسائل مربوط به دولت و حکومت مجزا است. مذهب و دين در واقع چيزي است که به ارزش ها، به اخلاقيات، و به زندگي افراد، به زندگي فردي آن ها و ارتباطشان با خانواده اشان و با محيطشان مربوط مي شود. مساله حکومت مساله اي سوا است و جامعه مدني در ارتباط با حکومت کار خودش را مي کند و بايد بکند، ولي مذهب و دموکراسي، مذهب و دولت، دو چيز مجزا هستند. هيچ نوع منافاتي وجود ندارد که کسي هم مسلمان باشد، هم دموکرات باشد. همان طور که افراد مي توانند هم مسيحي باشند هم دموکرات باشند، هم يهودي باشند هم دموکرات باشند، مي توانند مسلمان باشند و ديکتاتور باشند، مي توانند مسيحي باشند و ديکتاتور باشند. پس درنتيجه مسائل مذهب را بايستي در واقع از مسائل مربوط به حکومت و نحوه حکومت مجزا دانست.

 

ل.ص.: شايد بهتر باشند که جمع بندي مسائل مطرح شده در کنفرانس را از زبان خانم جنت آفاري Janet Afary بشنويد.

 

جنت آفاري (استاد تاريخ و مطالعات زنان در دانشگاه بوردو): در آمريکا اکثرا به قدري ما بمباران مي شويم با تصوير زن خاورميانه اي در چادر و به اصطلاح حجاب که اصلا حرف نمي زند، صحبتي نمي کند، و هيچ شرکتي ندارد و فکر مي کنم اين را ما توانستيم، اميدوارم، به اين حضار نشان دهيم که واقعا ان چه که زنان ايراني دارند مي گويند و آن کارهايي که دارند مي کنند با وجود تمام مشکلاتي که دارند، با وجودي که درست است که واقعا فحشا خيلي بالا رفته و خودکشي خيلي بالا رفته است، ولي آن چه که نسل جديد زنان در مورد حقوق زن دارند مطرح مي کنند نه فقط براي خود ايران، بلکه براي گفتمان بين شرق وغرب هم خيلي ارزشمند است.